Copy
אם אתם לא רואים את הדוא"ל כראוי לחצו כאן
יצירת קשר | אודות | הצוות                                                                                  אפריל 2016

גיוס הון כנגד ניירות ערך במודל מימון המונים

עו"ד איתן שמואלי
עו"ד ניר ויסברגר,
עו"ד אלון ענווה

בסוף שנת 2015 התקבל בכנסת החוק לקידום השקעות בחברות הפועלות בתחומי ההיי-טק, באמצעות מימון המונים לשם השקעה בניירות ערך שלא על פי תשקיף. המאמר עוסק בניתוח המצב המשפטי ובמשמעויות אפיק השקעה חדש זה.
למאמר המלא

האם שעות טיסה מהוות זמן עבודה?

עו"ד רועי גוטמן,
עו"ד מיכל כהן

עובדים רבים טסים לחו"ל לפגישות עבודה, לצורך ביקור לקוחות וקיום ישיבות או ביצוע משימות בחו"ל. האם שעות הטיסה מהוות שעות עבודה המזכות את העובדים בשכר עבודה ובגמול עבור עבודה בשעות נוספות?
למאמר המלא

תובענות ייצוגיות: הודעה לצדדים שלישיים

עו"ד עופר כהן צדק

האם מותר לנתבעים בתובענות ייצוגיות, לשלוח הודעה לצדדים שלישיים? בית המשפט העליון קבע את הכללים בעניין זה ולאחרונה, יישם בית המשפט המחוזי בת"א כללים אלו ואישר לנתבעים, לשלוח הודעה כזו לצדדים שלישיים.
למאמר המלא

מהשולחן המשפטי

התחלות חדשות:


מיסוי עקיף: המשרד נפרד בימים אלו משותפנו, עו"ד אביגדור דורות, שנבחר לכהונת שופט בבית המשפט המחוזי בירושלים. כולנו מאחלים לאביגדור הצלחה בתפקידו החדש וגאים בכך ששותף במשרדנו נבחר לכהונה ציבורית חשובה מסוג זה. שותפי המחלקה – עוה"ד אהוד קרונפלד ואליס אברמוביץ - ימשיכו בהובלת מחלקת מיסוי עקיף, יחד עם עו"ד ירון מהולל העומד בראש מחלקת המיסים.

מינויים: אנו שמחים להודיע כי עורכי הדין יואל וידל (פטנטים), אלין וקסלמן (סימני מסחר) ואליס אברמוביץ (מיסוי עקיף) מונו לשותפים במשרדנו.

מיסוי ישיר: המחלקה החלה לייצג בבית המשפט חברה תעשייתית גדולה מול רשות המסים, בנושא הטבות מס לפי החוק לעידוד השקעות הון.
 

הסתיימו בהצלחה:


ליטיגציה: המחלקה ייצגה בהצלחה חברה בוועדת הערר במשרד הכלכלה, בנוגע להחלטת המדען הראשי לחייבה בתשלום תמלוגים.

מיסוי ישיר: המחלקה ייצגה שתי חברות שהתמזגו בקבלת החלטת מיסוי ממחלקת מיזוגים ופיצולים ברשות המסים, שאישרה את מתווה המיזוג. כמו כן, הסתיים בהצלחה הטיפול במספר לקוחות בהליכים של גילוי מרצון של הכנסות בלתי מדווחות בארץ ובחו"ל.

מיסוי עקיף: המחלקה ייצגה בהצלחה חברה, במסגרת ערעור רשות המסים שנדחה ע"י בית המשפט המחוזי, על פסק הדין שבו זכתה החברה בבית משפט השלום, בנוגע לסיווג לצרכי מכס של מכשיר אלקטרוני.
עוד מהשולחן המשפטי
האינפורמציה המצויה בעלון זה הינה נכונה ועדכנית למועד פרסומה, אך אינה מהווה ייעוץ משפטי.
יחד עם זאת, אנו ממליצים ומעודדים את הקוראים להיוועץ באנשי מקצוע ביחס לכל
מקרה ומקרה, כדי להבטיח יעוץ המתאים לנסיבות המאפיינות כל מקרה.
Copyright © 2016 Eitan Mehulal & Sadot, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list

Email Marketing Powered by MailChimp