Copy
NIPT Nieuwsbrief 2, 17 februari 2017
View this email in your browser

Per 1 april as komt de NIPT beschikbaar als eerste test voor screening op down, edward en patausyndroom. In de kerngroep NIPT wordt hard gewerkt om alles in orde te krijgen zodat  op 1 april ook daadwerkelijke gestart kan worden met de NIPT. In de komende periode zal de SPSNN u via deze speciale NIPT Nieuwsbrieven op de hoogte houden van de voortgang, met informatie over de aanvraagprocedure, punten waar bloed geprikt kan worden en het opvragen van de uitslag. U kunt zich abonneren op deze nieuwsbrief via deze link. Nieuws over de NIPT kunt u ook vinden op de website van het RIVM.

Nieuwe naam screeningsprogramma
 
De huidige naam van het landelijk programma ‘screening op downsyndroom’ dekt niet de inhoud. Zwangeren krijgen namelijk ook informatie over trisomie 13 en 18. Het RIVM-CvB heeft besloten bij de introductie van de TRIDENT-2 per 1 april 2017 de naam te wijzigen. De nieuwe naam luidt:
Prenatale screening op down-, edwards- en patausyndroom.
DIN 2.1 is online 
 
De DIN 2.1 is onderdeel van de verplichte bijscholing voor counselors over de NIPT. Het bijwonen van een bijscholingsbijeenkomst over de NIPT in maart 2017 en het volgen van de DIN 2.1 (afgesloten met een toets) is een voorwaarde voor het verlengen van uw kwaliteitsovereenkomst voor de counseling.

Met ingang van 16 februari 2017 staat de DIN 2.1 online. De cursus kunt u afsluiten met een toets. In de tekst van de DIN 2.1 vindt u de link naar de digitale toets. U dient op het aangegeven adres een account aan te maken. U krijgt vervolgens een mail met uw inloggegevens. De toets bestaat uit 20 toetsvragen. Als u 16 vragen goed beantwoordt, bent u geslaagd. U ontvangt een certificaat via e-mail. U dient het certificaat van de DIN 2.1 voor 1 april naar de SPSNN te mailen. Dat kan naar s.j.binnema@umcg.nl
Voorlichtingsmaterialen NIPT
 
In de landelijke Programmacommissie zijn de nieuwe dan wel vernieuwde voorlichtingsproducten goedgekeurd. Tijdens de bijscholingsbijeenkomsten ontvangen alle counselors één set van deze producten. De materialen zullen vanaf maart te bestellen zijn via de webshop van het RIVM-CvB.

Voor de zwangere is de voorlichtingsfolder over screening op down-, edwards- en patausyndroom volledig herzien.  Voor de counselor wordt een gespreksleidraad uitgebracht. Dit is een handleiding met informatie over de NIPT als eerste screeningstest, de counseling vanaf 1 april 2017 en vragen & antwoorden. Ook is er een informatiekaart ontwikkeld. Deze kaart kan als ondersteuning dienen tijdens het counselingsgesprek.
Ingangsdatum veranderde kwaliteitseisen counselors

In de vorige algemene nieuwsbrief hebben we aangegeven dat er veranderingen komen in de organisatie van de counseling. De counseling zal (voor zover u dit niet al doet) op één moment gaan plaatsvinden. Dus tijdens één afspraak zal zowel gecounseld worden over de screening op down-, edwards- en patausyndroom als over screening met de 20-wekenecho. De counseling zal los van de intake uitgevoerd moeten gaan worden, en voor het counselingsgesprek moet dertig minuten gereserveerd worden.  Deze wijzigingen gaan in per 1 juli 2017.

Ook andere kwaliteitseisen voor counselors zijn aangescherpt en uitgebreid om de kwaliteit van de counseling prenatale screening te verbeteren. Alle counselors moeten verplicht 1 keer per 2 jaar een door de Regionale Centra goedgekeurde bijscholing specifiek op het gebied van counselingsvaardigheden volgen. Daarnaast moeten counselors ook 1 keer per 2 jaar de meest recente versie van de DIN doorlopen. Deze wijziging gaat in per 1 april 2017. Er wordt dan tot eind 2018 de tijd gegeven om aan de eis van de vaardigheidstraining te voldoen. Vanwege de start van de TRIDENT-2 studie per 1 april 2017, dient de DIN 2.1 per 1 april a.s. te zijn doorlopen.
 
RIVM Nieuwsbrief pre- en neonatale screening

Op 14 februari is de RIVM Nieuwsbrief pre- en neonatale screeningen verschenen. U kunt deze Nieuwsbrief hier nalezen.
Niet vergeten!
  1. Inschrijven voor de NIPT bijscholingsbijeenkomst op 21 maart 2017 via http://fd10.formdesk.com/umcg/aanmeldformniptnascholing
  2. DIN 2.1 volgen en toets maken, certificaat voor 1 april sturen naar de SPSNN
  3. Checken van inlognaam en wachtwoord in Peridos zodat de NIPT straks aangevraagd kan worden
  4. Toevoegen van een emailadres in Peridos waar de uitslagen naar toe gemaild kunnen worden
  5. Doorgeven van gegevens assistente aan de SPSNN, wanneer de assistente een taak krijgt in het invullen van het aanvraagformulier voor de NIPT.
Copyright © 2017 Stichting Prenatale Screening Noord Oost Nederland, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list

Email Marketing Powered by Mailchimp