Copy
NIPT Nieuwsbrief 4, 14maart 2017
View this email in your browser

Per 1 april as komt de NIPT beschikbaar als eerste test voor screening op down, edward en patausyndroom. In de kerngroep NIPT wordt hard gewerkt om alles in orde te krijgen zodat  op 1 april ook daadwerkelijke gestart kan worden met de NIPT. Via deze speciale NIPT Nieuwsbrieven zullen we u op de hoogte houden van de voortgang, met informatie over de aanvraagprocedure, punten waar bloed geprikt kan worden en het opvragen van de uitslag. U kunt zich abonneren op deze nieuwsbrief via deze link. Nieuws over de NIPT kunt u ook vinden op de website van het RIVM.

Terugblik eerste bijscholingsbijeenkomst NIPT op 9 maart

Op donderdagavond 9 maart was de eerste bijscholingsbijeenkomst over de NIPT als eerste test naast de combinatietest in de screening op down-, edwards- en patausyndroom. De bijeenkomst was 'vol' met bijna 200 counselors en andere verloskundige hulpverleners. De avond was ook ‘vol’ met presentaties over NIPT, Trident 1 en 2, down-, edwards- en patausyndroom, nevenbevindingen bij de NIPT, counseling en logistieke en praktische zaken omtrent de organisatie van de NIPT. Alle aanwezigen hebben bovendien een informatiemap ontvangen met daarin materialen ter ondersteuning bij het counselen over de testen die uitgevoerd kunnen worden bij de screening op down-, edwards- en patausyndroom, zoals onder andere een gespreksleidraad voor counselors en de nieuwe informatiefolder voor de zwangere en haar partner.

Zoals in alle nieuwe situaties waren er ook nog onduidelijkheden en vragen. Onduidelijkheden omdat een aantal zaken nog niet vast staan, zoals de locaties voor bloedafname. Zodra wij over dergelijke zaken nieuwe informatie ontvangen. zullen we dit via deze Nieuwsbrief en onze website kenbaar maken binnen de regio. Een antwoord op een deel van de gestelde vragen kon tijdens de bijeenkomst meteen worden gegeven. Veel informatie kan ook worden nagelezen in de verstrekte informatiemap, op de site van het RIVM of in de DIN2.1. Antwoorden op veel gestelde vragen over de NIPT als eerste screeningstest,  aangevuld met antwoorden op vragen verzameld bij de verschillende NIPT-bijeenkomsten in het land, zijn bovendien te vinden op de website van het RIVM.  Vragen waar niet direct een antwoord op gegeven kon worden zullen worden doorgespeeld naar de kerngroep van het NIPT consortium. 

Met 1 april in het vizier begint de invoering van de NIPT nu steeds meer vorm te krijgen en er wordt hard gewerkt aan de voltooiing van alle aspecten van het traject. De SPSNN heeft er vertrouwen in dat er per 1 april een goede start gemaakt gaat worden! Daarna zal de procedure door continue monitoring en evaluatie nog geoptimaliseerd gaan worden .

De presentaties van de bijeenkomst zullen op de website van de SPSNN worden geplaatst na de tweede bijscholingsbijeenkomst op dinsdagmiddag 21 maart. Opgeven voor deze bijeenkomst kan via deze link.
 
Aanvraagprocedure NIPT
 
Het aanvragen van de NIPT en het ontvangen van de uitslag zal  geheel via Peridos verlopen. Dit betekent in de praktijk het volgende:
 • het aanvraagformulier voor de bloedafname wordt door de aanvrager van de NIPT ingevuld in en geprint uit Peridos;
 • voordat de zwangere bloed kan laten prikken moet ze eerst haar eigen bijdrage van € 175,- via iDEAL betalen op de website: www.niptbetalen.nl (website is nog in aanbouw). Na betaling ontvangt de zwangere een e-ticket;
 • met het aanvraagformulier en het geprinte e-ticket kan de zwangere bloed laten prikken bij een van de grote priklocaties in de regio. De locaties waar geprikt kan worden voor de NIPT zullen via www.meerovernipt.nl bekend gemaakt worden. Zonder betalingsbewijs kan er geen bloed geprikt worden;
 • de prikposten verzenden de bloedmonsters naar het laboratorium van het VUmc dat alle analyses voor de SPSNN-regio verricht;
 • het VUmc-laboratorium ontvangt alle benodigde informatie voor de analyse digitaal vanuit Peridos;
 • het VUmc-laboratorium zal contact opnemen met de aanvrager als er een week na aanvraag nog geen bloed is binnengekomen bij het lab.
Voor het aanvragen en inzien van de uitslag (zie hieronder) is het belangrijk dat counselors kunnen inloggen in Peridos. Als u uw inloggegevens bent vergeten, dan kan uw zorginstellingbeheerder (degene die de gegevens van uw praktijk aanlevert aan Peridos) u hierbij helpen.
 
Uitslagen NIPT
 
Ook de uitslagen van de NIPT zullen via Peridos verlopen. De counselingpraktijk ontvangt een notificatie e-mail dat er nieuwe uitslagen bekend zijn. Voor deze meldingen is per praktijk één centraal e-mailadres nodig. Iedere praktijk kan zelf in Peridos aangeven naar welk e-mailadres en op welk moment e-mails ter attendering gestuurd kunnen worden. De uitslagen kunnen in pdf-formaat uit Peridos gedownload worden

Voor de uitslagprocedure geldt het volgende:
 • Bij een niet afwijkende NIPT zal de uitslag direct in Peridos opvraagbaar zijn;
 • Bij een afwijkende uitslag (verdenking op down-, edwards- of patausyndroom), zal het lab eerst telefonisch contact opnemen met de aanvrager, voordat de uitslag in Peridos wordt gezet. de verloskundige / aanvrager verwijst de zwangere zo snel mogelijk naar een centrum voor prenatale diagnostiek voor counseling over vervolgonderzoek;
 • Bij een nevenbevinding zal het lab eerst contact opnemen met de klinisch geneticus, voordat de uitslag in Peridos gezet wordt. De klinisch geneticus belt de aanvrager en daarna de zwangere voor counseling over vervolgonderzoek.
De NIPT zal geen uitslag geven over het geslacht van het kind, er wordt niet gekeken naar de geslachtschromosomen.
Praktijkondersteuning bij aanvraag NIPT

Zwangeren zullen tijdens het counselinggesprek niet altijd direct een besluit nemen of zij screening op down-, edwards- en patausyndroom willen, en of zij dan kiezen voor de combinatietest of voor NIPT. In Peridos kan de aanvraag voor NIPT pas worden ingevuld als de zwangere definitief heeft gekozen voor NIPT. Dat betekent dat de zwangere soms terug zal moeten komen om het ingevulde aanvraagformulier op te halen. In een dergelijke situatie mag een praktijkondersteuner de NIPT-aanvraag in Peridos invullen. Dit gebeurt onder verantwoordelijkheid van de counselor die een geldige counselingovereenkomst heeft. Praktijk-ondersteuners hebben hiervoor een eigen Peridos-account nodig. Geeft u aan de SPSNN de naam van de praktijk-ondersteuner door wanneer deze een rol gaat krijgen in de aanvraagprocedure van de NIPT.
Wat moet u voor 1 april 2017 geregeld hebben om een NIPT-aanvraag te kunnen doen in Peridos:
 • Geldige counselingsovereenkomst met een regionaal centrum
 • Inloggegevens Peridos zijn bij u bekend en u heeft een keer ingelogd
 • In Peridos staat u geregistreerd bij de zorginstelling(en) waar u werkzaam bent
 • Voor 1 april a.s. heeft u de verplichte scholing gevolgd:
  - Bijwonen NIPT-bijeenkomst (door RC)
  - Behalen DIN 2.1 certificaat
Copyright © 2017 Stichting Prenatale Screening Noord Oost Nederland, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list

Email Marketing Powered by Mailchimp