Copy
NIPT Nieuwsbrief 6, 4 april 2017
View this email in your browser
Informatie en vragen over de NIPT
 
In onderstaand overzicht vindt u relevante websites, e-mailadressen en telefoonnummers van organisaties betrokken bij de implementatie en praktische uitvoering van de TRIDENT-2. Wanneer u vragen heeft, verzoeken wij u om eerst op de betreffende websites te kijken (waaronder de FAQ’s) of uw antwoord hierbij staat. Alleen als dit niet zo is, kunt u contact opnemen met de organisatie. De onderstaande contactgegevens zijn bedoeld voor de zorgverleners en niet voor de zwangeren.

Vragen over het bevolkingsonderzoek prenatale screening
Als professional vindt u op de website van het RIVM uitgebreide informatie over de uitvoering van de prenatale screening (de counseling, de NIPT, de combinatietest en het SEO). Ook leest u hier belangrijke informatie voor de zorgverleners.
www.rivm.nl/Onderwerpen/P/down_edwards_patau_en_SEO

Vragen over de organisatie, kwaliteitsovereenkomsten en de logistiek
de Stichting Prenatale Screening Noordoost Nederland of het regionaal centrum waar u een contract mee heeft. www.sps-noordoost.nl , email: s.j.binnema@umcg.nl, telefoonnummer: 050-3615641

Vragen over Peridos
Vanaf 1 april 2017 ondersteunt Peridos de workflow voor de NIPT, dit betekent dat aanvragen en uitslagen voor de NIPT in het kader van de TRIDENT-2 uitsluitend via Peridos plaatsvinden.
Kijk eerst op www.peridos.nl.  Hier vindt u veelgestelde vragen, handleidingen, etc. Zit het antwoord op uw vraag hier niet bij, neem dan contact met uw regionaal centrum.

Medisch-inhoudelijke vragen
Afdeling Prenatale Diagnostiek UMCG, voor contactgegevens zie deze link
Telefoon: 050-3613028

NIPT laboratorium Amsterdam
Voor vragen over de NIPT-uitslag, bijvoorbeeld wanneer de uitslag lang op zich laat wachten.
Voor de regio's RCPS VUmc, SPSAO (Amsterdam), SPSNN (Groningen) , SPSRU (Utrecht)
E-mail: NIPT_klingen@vumc.nl
Telefoon: 020-44 40 747 (algemeen) / 020-44 48 346 (patiëntensecretariaat)
Vermeld in uw e-mail altijd de Peridoscode van de labaanvraag waarover u vragen heeft en de geboortedatum van de cliënt.

Meer over NIPT
Op de website www.meerovernipt.nl vindt u informatie over wat deelname aan de Trident-studies betekent. Ook vindt u hier een overzicht van de bloedafnamelocaties (prikpunten) voor de NIPT in Nederland.

Vragen over de betaling van de NIPT
www.niptbetalen.nl is de website om de eigen betaling door de zwangere van € 175,- voor de NIPT veilig en snel te kunnen doen.

Voor de zwangeren
Voor zwangeren is er een aparte website met informatie: www.onderzoekvanmijnongeborenkind.nl

Voorlichtingsfolders en informatie materialen prenatale screening
Kunnen digitaal besteld worden via de webshop van het RIVM
Copyright © 2017 Stichting Prenatale Screening Noord Oost Nederland, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list

Email Marketing Powered by Mailchimp