Copy
Nieuwsbrief 27, maart 2018
View this email in your browser

Via Nieuwsbrieven houden we zorgverleners in de SPSNN regio  op de hoogte van landelijke en regionale ontwikkelingen in de prenatale screening.  Inschrijven voor de SPSNN Nieuwsbrief kan via deze link.

Landelijk nieuws
Peildatum 1 mei voor berekenen van aantal verrichtingen.
De Regionale Centra hebben afgesproken om voortaan 1 mei als peildatum aan te houden voor het berekenen van het aantal counselingsgesprekken, NT-metingen en SEO’s per zorgverlener in het voorafgaande kalenderjaar. We gebruiken hervoor de gegevens die dan in Peridos aanwezig zijn. Het is dus belangrijk dat voor 1 mei 2018 alle gegevens over 2017 zijn aangeleverd door de organisaties waar u counselt, NT-metingen en/of SEO’s verricht.
 
Counseling: Ondertitelde voorlichtingsfilms prenatale screening
Op de site www.onderzoekvanmijnongeborenkind.nl zijn momenteel twee ondertitelde voorlichtingsfilms over de prenatale screening beschikbaar. Namelijk een voorlichtingsfilm ‘Screening op down-,  edwards- en patausyndroom’ en een voorlichtingsfilm over de ’20-wekenecho’.
Mocht u gebruik willen maken van deze voorlichtingsfilms op uw website, dan adviseren wij u door te linken naar de films op http:// www.onderzoekvanmijnongeborenkind.nl . Wanneer u de films wenst te tonen binnen uw zorginstelling in bijvoorbeeld de wachtkamer of spreekkamer, dan kunt u een downloadlink naar de films aanvragen via prenatalescreening@erasmusmc.nl.
   
NIPT bij verhoogd risico op trisomie
Wanneer een zwangere een verhoogd risico heeft op het krijgen van een kind met trisomie 21,18 of 13  (bijvoorbeeld vanwege een eerdere zwangerschap met een trisomie 21,18 of 13 onafhankelijk van of dit een erfelijk bepaalde trisomie was) dan dient deze zwangere verwezen worden naar een Centrum voor Prenatale Diagnostiek voor counseling betreffende haar opties.
 In het PND centrum vindt een uitgebreide anamnese en counseling plaats. Er zal o.a. besproken worden dat de zwangere kan kiezen voor geen prenataal onderzoek, NIPT, (direct) invasieve diagnostiek of een combinatietest. Soms is er nog aanvullend onderzoek geïndiceerd.
 
Zorg voor zwangerschap en bevalling komt niet ten laste van het eigen risico, het gesprek op het PND centrum wordt door de zorgverzekering vergoed (bij een zorgverzekering die valt onder de Nederlandse zorgverzekeringswet). Eventuele onderzoeken kunnen wel ten laste van het eigen risico komen. Zie ook de website van het RIVM.
 Wanneer de zwangere niet verwezen wenst te worden dan is de consequentie dat ze NIET voor NIPT in Nederland in aanmerking komt.

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
De AVG is een nieuwe Europese privacywet die toeziet op de verwerking van alle patiëntgegevens, ook de niet-digitale. De AVG vervangt de Nederlandse Wet bescherming persoonsgegevens per 25 mei 2018. U krijgt als praktijkhouder meer verplichtingen en u moet kunnen aantonen dat u hieraan voldoet. Voor meer informatie kunt u terecht bij uw beroepsvereniging.

Nieuwe PNS webshop ‘live’
Vanaf 19 maart is het vernieuwde bestelportaal  van het RIVM in gebruik. Het is nu mogelijk om hierin zowel voorlichtingsmaterialen voor publiek als producten voor professionals te bestellen. Dit moest tot voor kort op verschillende manieren gedaan worden. Vanaf nu is er één bestelportaal voor de materialen van de zwangerschaps- en neonatale screeningen.

Voor het plaatsen van bestellingen logt u voortaan in, zodat u de status van een bestelling kunt zien en uw bestelhistorie kunt inzien. De vertalingen van de publieksfolders zijn alleen in digitale vorm beschikbaar en nog steeds te downloaden van www.rivm.nl/pns-folders.
Via deze link bestelt u de Nederlandstalige folders en producten voor professionals.

Let op! De oude link (rivmshop.pondres.nl) naar het oude bestelportaal werkt niet meer.  Heeft u vragen of opmerkingen over het bestelportaal, dan kunt u een e-mail sturen naar dvp.pnsfolders@rivm.nl.
 
Kwaliteitseisen counseling en verrichten vaginale echo herzien
Mede in het kader van de NIPT zijn de kwaliteitseisen voor de counseling vollediger gemaakt en is duidelijker aangegeven waar de verantwoordelijkheid van de zorginstelling en counselor ligt. Er heeft daarnaast een kleine wijziging plaatsgevonden in de kwaliteitseisen ‘Verrichten vaginale echo bij NT en SEO’. Het is namelijk niet meer mogelijk dat het Regionaal Centrum een arts of een verloskundige aanwijst als opdrachtgever van de vaginale echo. U kunt de herziene kwaliteitseisen online inzien op de website van het RIVM.
 
Nieuwe labworkflow combinatietest en gewijzigde kwaliteitseisen
Met de introductie van de nieuwe labworkflow zijn ook de kwaliteitseisen aan het laboratorium en de kwaliteitseisen bepaling biochemische parameters gewijzigd. U kunt de herziene kwaliteitseisen online vinden op de website van het RIVM.
Combinatietest 
Nieuws van de STAR -SHL

Via deze link komt u bij de Nieuwsbrief van de STAR-SHL met belangrijk nieuws over de labworkflow CT via Peridos en de werkwijze bij een vanishing twin. Belangrijk om hier notitie van te nemen.

Procedure bewaren / versturen van serum rondom feestdagen
In verband met de aankomende feestdagen (Pasen, Hemelvaart en Pinksteren) wijzen wij u nog eens op de werkafspraken over het bewaren / versturen van serum voor de CT rondom feestdagen.  Indien nodig, kunt u het afnamelaboratorium herinneren aan deze werkafspraken.
  • Bij bloedafname op vrijdag dient het serum gekoeld (bij 4°C) bewaard te worden om vervolgens op maandag te versturen
  • Bij bloedafname op een dag voorafgaand aan een weekend is dat verlengd door een aaneengesloten feestdag (op vrijdag of maandag en/of dinsdag), dient het serum ingevroren* te worden om vervolgens de eerst volgende werkdag te versturen. S.v.p. op het bloedafnameformulier noteren dat het serum is ingevroren van <datum> tot <datum>.
  • Bij bloedafname op woensdag vóór donderdag Hemelvaartsdag dient het serum ingevroren* te worden om op maandag te versturen.
  • Alternatief is de bloedafname te verplaatsen (afhankelijk van de duur van de zwangerschap) tot de eerst volgende werkdag na weekend/feestdag.
*Let op: géén afnamebuis invriezen. De afnamebuizen zijn namelijk niet geschikt op in te vriezen. Eerst de buis afdraaien (centrifugeren) en daarna het bovenstaande (=serum) afgieten in de plastic verzendbuis. Deze buis met serum kan worden ingevroren.
Agenda
Regio-avond donderdag 12 april
UMCG - onderwijscentrum, lokaal 16
18:30 Ontvangst
Programma
U kunt zich hier inschrijven
Eurocat - SPSNN Symposium
25 mei 2018
UMCG - Rode Zaal
'Buikwanddefecten'
Programma
U kunt zich hier inschrijven

 
PNS-congres 17 april 2018
Op dinsdag 17 april 2018 organiseert het RIVM een PSN-congres met als thema “Grenzen (ver)leggen: mogelijkheden en dilemma's”.   Het doel is om allen die betrokken of werkzaam zijn in het veld van pre- en neonatale screeningen te informeren over actuele ontwikkelingen en een blik op de toekomst te werpen. Voor meer informatie en aanmelding klik hier.
 
Inschrijven voor vaardigheidstraining counselen
De counselor is, in het kader van de kwaliteitsovereenkomst, verplicht om relevante bij- en nascholing te volgen over counseling. Een keer in de twee jaar dient de Structurele bijscholing prenatale counseling, aangeboden door een opleidingsinstituut dat erkend is door de Regionale Centra, gevolgd te worden. Deze structurele bijscholing bestaat uit een dagdeel theorie en een dagdeel counselingsvaardigheden. Het theoretische deel is in 2017 ingevuld door de bijscholing over de NIPT en de TRIDENT-2.  Eind 2018 dienen alle counselors ook de bijscholing in counselingsvaardigheden te hebben gevolgd.
 
De Academie Verloskunde Amsterdam Groningen (AVAG) biedt de zogenoemde ‘Reguliere bijscholing vaardigheid Counseling Prenatale screening’ aan. AVAG is daartoe als opleidingsinstituut geaccrediteerd en erkend door de Regionale Centra. Omdat de AVAG niet alle counselors aan het eind van dit jaar nog kan scholen, adviseren wij om zo snel mogelijk in te schrijven. Meer informatie over deze reguliere bijscholing en data vindt u op de website van de AVAG.
Let op:  de vaardigheidstraining moet vóór 31 december 2018 zijn gevolgd.
 @SPS_NN
Volg de SPSNN ook op Twitter voor het laatste nieuws over de prenatale screening
 
Copyright © 2018 Stichting Prenatale Screening Noord Oost Nederland, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list

Email Marketing Powered by Mailchimp