Copy
NIPT Nieuwsbrief 3, 2 maart 2017
View this email in your browser

Per 1 april as komt de NIPT beschikbaar als eerste test voor screening op down, edward en patausyndroom. In de kerngroep NIPT wordt hard gewerkt om alles in orde te krijgen zodat  op 1 april ook daadwerkelijke gestart kan worden met de NIPT. In de komende periode zal de SPSNN u via deze speciale NIPT Nieuwsbrieven op de hoogte houden van de voortgang, met informatie over de aanvraagprocedure, punten waar bloed geprikt kan worden en het opvragen van de uitslag. U kunt zich abonneren op deze nieuwsbrief via deze link. Nieuws over de NIPT kunt u ook vinden op de website van het RIVM.

Counseling NIPT als eerste screeningstest: niet eerder dan 1 april

Vanaf 1 april 2017 kunnen zwangeren in het kader van TRIDENT-2 kiezen tussen de combinatietest en de NIPT als eerste screeningstest als zij hun kind willen laten screenen op down-, edwards- en patausyndroom. Het kan zijn dat zwangeren u al eerder vragen of ze aan de NIPT kunnen deelnemen of dat ze er op kunnen wachten. Het is pas vanaf 1 april 2017 mogelijk om de NIPT in de counselingsgesprekken als extra keuze aan te bieden aan alle zwangeren die dat wensen. Om de overgang naar de nieuwe situatie zo soepel mogelijk te laten verlopen, willen we iedereen vragen voor 1 april nog niet over deze opties actief te gaan counselen.

Uitslagtermijn NIPT
 

De uitslagtermijn van de NIPT in het kader van de TRIDENT-2  is in principe 10 werkdagen. De bloedafname voor de NIPT kan plaatsvinden vanaf 11 weken zwangerschap. De NIPT kan gedurende de hele zwangerschap uitgevoerd worden, maar vanwege eventuele diagnostiek na een afwijkende uitslag en mogelijke consequenties die verbonden worden aan de uitslag van de invasieve test, wordt een maximale termijn aangehouden van 18+6 weken.

Let op!

Vanwege de grote hoeveelheid aanvragen die verwacht worden in de beginperiode van de NIPT -in ieder geval in de maand april-, dient u er rekening mee te houden dat de uitslagtermijn in de eerste periode veel langer zal zijn, namelijk 20 werkdagen. In het geval van vervolgdiagnostiek en mogelijke keuzes wordt daarom een termijn aangehouden van 16+6 weken.

Informatie over en keuzehulp bij prenatale screening voor zwangeren
 
Alle actuele informatie over de prenatale screening, kunnen zwangeren vinden op www.onderzoekvanmijnongeborenkind.nl. Wij adviseren om een link naar deze website op te nemen op de website van uw praktijk, zodat u altijd de juiste informatie geeft over de screening. Ook is het verstandig om de zwangeren in uw praktijk te wijzen op deze website, zodat zij zich beter kunnen voorbereiden op het counselinggesprek.
Nieuwe informatie-materialen op 1 maart beschikbaar

Wegens de invoering van TRIDENT-2 zijn verschillende materialen vernieuwd waaronder de folder voor zwangeren over de screening op down-, edwards- en patausyndroom. Vanaf 1 maart zijn de nieuwe materialen beschikbaar via de webshop van het RIVM. We willen u vragen de vernieuwde folder voor zwangeren over de screening op down-, edwards- en patausyndroom maximaal voor 3 maanden te bestellen. Let op: de oude folder voor zwangeren kunt u vanaf 1 april 2017 niet meer gebruiken!

Verder zijn er materialen ontwikkeld voor de ondersteuning van de counseling:
  • Informatiekaart (ter ondersteuning van het counselingsgesprek)
  • Gespreksleidraad voor counselors prenatale screening op down-, edwards- en patausyndroom (achtergrondinformatie over de NIPT voor counselors)
  • Beslisschema's toestemming en registratie bij pre- en neonatale screeningen voor verloskundig zorgverleners.
U krijgt deze materialen uitgereikt tijdens de scholingsbijeenkomst. U kunt later meerdere exemplaren bestellen via de webshop op: www.rivm.nl/pns-folders
Niet vergeten!
  1. Inschrijven voor de NIPT bijscholingsbijeenkomst op 21 maart 2017 via http://fd10.formdesk.com/umcg/aanmeldformniptnascholing
  2. Checken van inlognaam en wachtwoord in Peridos zodat de NIPT straks aangevraagd kan worden
  3. Toevoegen van een emailadres in Peridos waar de uitslagen naar toe gemaild kunnen worden
  4. Doorgeven van gegevens assistente aan de SPSNN, wanneer de assistente een taak krijgt in het invullen van het aanvraagformulier voor de NIPT.
Copyright © 2017 Stichting Prenatale Screening Noord Oost Nederland, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list

Email Marketing Powered by Mailchimp