Copy
Nieuwsbrief 18, november 2016
View this email in your browser

Bijscholingsbijeenkomsten voor counselors over de NIPT

De NIPT wordt per 1 april 2017 vrijgegeven als eerste test voor alle zwangeren. Op dit moment wordt door het RIVM gewerkt aan de (landelijke) invulling van de scholingsbijeenkomsten door de regionale centra prenatale screening.

De SPSNN organiseert op donderdagavond 9 maart 2017 van 19-22 uur  en op dinsdagmiddag 21 maart 2017 van 15-18 uur 2 bijeenkomsten in het UMCG om counselors voor de prenatale screening bij te scholen over de NIPT. Opgave is verplicht ivm accreditatie. U kunt zich alvast opgeven voor een van beide bijeenkomsten via deze link. Meer informatie over het programma volgt zo spoedig mogelijk.

De bijeenkomsten over NIPT die in 2017 door de regionale centra prenatale screening worden georganiseerd zullen gelden als verplichte scholing voor alle counselors. Het staat u natuurlijk ook vrij om ook bijeenkomsten te bezoeken, georganiseerd door andere  aanbieders van NIPT scholing, maar deze gelden niet als geldige scholing voor de NIPT.
 

Tarieven prenatale screening 2017

Counseling   € 43,62

NT-meting

  • bij eenlingen en bij het eerste kind van een meerlingenzwangerschap  € 167,87
  • bij elk volgend kind van een meerlingenzwangerschap  € 102,24
    Labtarief CT: € 65,63
Structureel Echoscopisch Onderzoek (SEO)
  • bij eenlingen en bij het eerste kind van een meerlingenzwangerschap  € 164,92
  • bij elk volgend kind van een meerlingenzwangerschap  € 146,67
    Opslag tarief SEO  € 18,25

 

Digitale counselingmodule
 

Op 13 oktober jl. is de digitale counselingsmodule prenatale screening live gegaan op  www.onderzoekvanmijnongeborenkind.nl

Deze website is bedoeld voor zwangeren en hun partners die meer willen weten over prenatale screening op downsyndroom en/of de 20-wekenecho. De site leidt bezoekers stap-voor-stap langs een aantal hoofdboodschappen. Ze kunnen van daaruit doorklikken naar verdiepende informatie.

De digitale counselingsmodule bevat een keuzehulp 'Bewust kiezen' die bezoekers kan helpen hun gedachten te structureren over prenatale screening.

De zwangere kan een overzicht van de antwoorden op de vragen printen en bijvoorbeeld meenemen naar het counselingsgesprek. Er worden ook tips gegeven voor het praten met de partner (of anderen) over prenatale screening en er zijn ervaringsverhalen opgenomen.
Vooralsnog staat alleen de informatie over de 20-wekenecho live. Bij de invoering van TRIDENT-2 per 1 april 2017 wordt de site aangevuld met informatie over de screening op downsyndroom, trisomie 18 en trisomie 13. De 'keuzehulp Bewust kiezen' voor de screening op downsyndroom is al wel beschikbaar.

 

Vernieuwde website RIVM over prenatale screening

De informatie voor professionals op de RIVM website is vernieuwd. De informatie voor professionals over downscreening en het SEO is nu op 1 plek te vinden en niet meer zoals eerder op 2 verschillende plekken. Ook is de informatie geactualiseerd. De informatie voor professionals is nu nog gericht op de huidige situatie en wordt t.z.t. natuurlijk aangepast aan de nieuwe situatie met NIPT.
De nieuwe directe link is: www.rivm.nl/down-seo/professionals

Handleiding beeldopslag SEO

Het beoordelen van SEO en NT beelden is onderdeel van een kwaliteitsaudit. Hiertoe maken echoscopisten een logboek. Op de website van de SPSNN staat nu een handleiding voor SEO beeldopslag dat gebruikt kan worden als naslagwerk bij het maken van een logboek. Het bevat voorbeelden van de gevraagde echodoorsneden en een toelichting hier. Zie http://www.sps-noordoost.nl/handleiding-beeldopslag-seo.html
 

Presentaties lezingen symposium over Downsyndroom

Op 18 november organiseerden Eurocat en de SPSNN samen een symposium over Downsyndroom. Ongeveer 150 aanwezigen hoorden lezingen van o.a. Michiel Weijerman, kinderarts, over de ontwikkeling van kinderen met Downsyndroom, Marian Verkerk, ethicus, over de vrije keuze als scharnierpunt in de prenatale screening, en Olav Petersen over het Deens model voor prenatale screening.

De presentaties staan online
 

Agenda

9 maart  2017          19-22 uur (UMCG)         Bijscholingsbijeenkomst counselors
21 maart 2017         15-18 uur (UMCG)         Bijscholingsbijeenkomst counselors
 
Copyright © 2016 Stichting Prenatale Screening Noord Oost Nederland, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list

Email Marketing Powered by Mailchimp