Copy
6 juli 2021

Pandemie is kantelpunt in publiek-private samenwerking

‘De COVID-19 pandemie heeft laten zien dat we naar een huwelijk van publiek-privaat vertrouwen moeten. Zorgpartijen kunnen het zich niet meer veroorloven met de rug naar elkaar toe te staan. Het afgelopen jaar werd bovendien duidelijk dat een lange termijn beleid voor de gezondheidszorg hard  nodig is.’

Lees meer

BLOG

Blog Aarnoud Overkamp: In transitie

Vorige week nam ik afscheid als voorzitter van de VIG. Daarmee komt een einde aan zeven jaar bestuur. Een mooie mijlpaal, realiseerde ik me, toen ik het erelidmaatschap in ontvangst nam uit handen van mijn opvolger Marco Frenken. En tegelijk een bijzondere timing want de sector staat volop in de schijnwerpers.

Lees meer

UIT DE VERENIGING

Burgemeesters en VNO-NCW luiden alarmklok over vestigingsklimaat

‘Onze positie brokkelt langzaam af.’ Dat schrijven 50 burgemeesters en VNO-NCW in een brief aan informateur Hamer. De VIG ondersteunt de oproep en deelt de zorgen over de verslechtering van het vestigingsklimaat in Nederland. 

Lees meer

Carla Vos: ‘Geneesmiddelen-ontwikkeling is symbiotisch model’

‘Geneesmiddelenontwikkeling is een symbiotisch model, waarin de academie en bedrijfsleven elkaar kunnen versterken. Het zijn geen gescheiden circuits; we kunnen niet zonder elkaar.’

Lees meer

VIG verwelkomt twee nieuwe leden

Galderma Benelux en Novo Nordisk zijn per 1 juli lid geworden van de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen.

Lees meer

Reminder: VIG Talk op 8 juli over de Code

De innovatieve geneesmiddelensector heeft sinds 2020 een maatschappelijke Code. Een jaar later maken we de balans op. Wat is het belang van de Code en hoe ontwikkelt die zich verder? Hierover gaat de VIG Talk op 8 juli met André Rouvoet en Muel Kaptein.

Lees meer

YIM geeft college tijdens BioBusiness Summer School

Hoe is het om te werken voor een geneesmiddelenbedrijf? Welke functies zijn er? Hoe leg je contact met een bedrijf? Al deze vragen kwamen aan bod tijdens een college van Young Innovators of Medicines (YIM) tijdens de BioBusiness Summer School in Amsterdam.

Lees meer

7 oktober VIG Medicijndialoog met Jan Peter Balkenende

COVID-19 heeft ons pijnlijk duidelijk gemaakt hoe belangrijk het is om het gezondheidssysteem goed op orde te hebben. Wat kunnen we hier van leren? En zijn we klaar voor volgende uitdagingen, zoals nieuwe virussen en groeiende antibioticaresistentie?

Lees meer

Internationale erkenning voor ‘Ketenaanpak Medicijnresten uit Water’

De ‘Ketenaanpak Medicijnresten uit Water’ heeft internationale erkenning gekregen tijdens de uitreiking van de Future Policy Award. 

Lees meer

AGENDA

8 juli 2021

VIG Talk Code

7 oktober 2021

VIG Medicijndialoog Boston aan de Noordzee

Wat vind je van deze nieuwsbrief?

http://us12.forward-to-friend.com/forward?u=68d0da4bec6002805eacd7d97&id=655ccddc22&e=[UNIQID]
Twitter
Website
Facebook
Website
LinkedIn
Website
Copyright © 2021 Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen, Alle rechten voorbehouden.


Suggesties?
Heeft u suggesties voor deze nieuwsbrief? Mail dan naar redactie@innovatievegeneesmiddelen.nl.

Wilt u aanpassen hoe u deze emails ontvangt?
U kunt uw voorkeuren aanpassen of afmelden

Email Marketing Powered by Mailchimp