Copy
Nieuwsbrief Health Hub Roden - november 2015
View this email in your browser
De Health Hub Roden: ruimte voor vernieuwing
 
De start van de Health Hub, de opening op 13 maart in Roden, was dynamisch, inspirerend en verrassend. En dat is de Health Hub nog steeds! De afgelopen maanden hebben we nieuwe contacten gelegd, meer partners aan ons verbonden dan we hadden verwacht voor dit moment, creatieve oplossingen bedacht voor de inrichting van het pand en zijn de belangrijkste betrokkenen binnen de Health Hub aan u voorgesteld middels blogs. Deze zijn overigens terug te lezen via de tijdelijke website www.healthhub-roden.nlDeze website zal voor 2016 zijn vervangen door de definitieve.

Daarnaast heeft een organisatorische wijziging plaatsgevonden. Erik Smaal heeft, in goed overleg, besloten zijn werk elders binnen de Hanzehogeschool voort te zetten. Inhoudelijk blijft Jan Degenhart de spil van de Health Hub. Alle overige zaken worden, waar nodig, opgepakt door Victorine de Graaf – Peters, Dean van het Instituut voor Life Science & Technology binnen de Hanzehogeschool. De komende weken wordt gekeken hoe we één en ander organisatorisch het beste vorm kunnen geven. Hierbij worden randvoorwaarden gecreëerd om zowel inhoudelijk als financieel alle mogelijkheden optimaal te benutten. Wij houden u op de hoogte!

Deze nieuwsbrief geeft een opsomming van de events en activiteiten van de afgelopen maanden. Ondertussen blijven wij ons inzetten voor inspirerende en innovatieve projecten. De komende tijd willen wij u hierin meenemen door onze bedrijfspartners aan u voor te stellen. Deze blogs zullen regelmatig via onze website en de social media kanalen worden verspreid. Daarnaast zal maandelijks een digitale nieuwsbrief aan geïnteresseerden worden verzonden. Kent u iemand voor wie ons nieuws ook interessant is? Laat het ons weten via info@healthhub-roden.nl.

Namens het team van de Health Hub Roden, veel leesplezier!
Creëren van ruimte in Roden
De afgelopen maanden zijn de huisvestingswensen van alle betrokkenen geïnventariseerd en dit heeft geleid tot een mooi, open, werkbaar ontwerp voor de inrichting van de Health Hub in Roden. De komende maand wordt gestart met de fysieke verbouwing van het pand zodat in het voorjaar van 2016 de locatie in gebruik kan worden genomen door studenten en onze bedrijfspartners. 
Deelnemende bedrijven aan Health Hub Roden
Een kleine 20 bedrijven hebben op dit moment een samenwerking afgesloten met de Health Hub. Dit aantal ligt ver boven de oorspronkelijke planning van 12 bedrijven halverwege 2017. Naast het leggen van nieuwe contacten worden ook (onderzoeks)vragen die spelen bij deze deelnemende bedrijven opgehaald. 
Tweede Kamer lid Agnes Mulder bezocht Health Hub Roden
Op 31 augustus heeft Agnes Mulder, Tweede Kamer lid voor het CDA, in aanwezigheid van vertegenwoordigers van het College van Bestuur van de Hanzehogeschool Groningen en enkele lokale politici, een bezoek gebracht de Health Hub Roden. Dit bezoek werd gecombineerd met een rondleiding bij de bedrijfspartner en buurman IMDS. Agnes Mulder was onder de indruk van de positieve ontwikkelingen in deze regio en ziet de Health Hub als een voorbeeld voor de rest van Nederland.
Nieuwe kennisinstellingen betrokken bij de Health Hub
Het Friesland College, ook nauw betrokken bij Springboard 2.0, heeft aangegeven graag partner te zijn van de Health Hub. Ook over de grens is de Health Hub in beeld. Op dit moment vinden verkennende gesprekken plaats met de Fachhochschule Münster, en dan met name de faculteit medische technologie. 
Health Hub Roden faciliteert masterclasses en netwerkbijeenkomsten
De Health Hub ondersteunt de relaties van haar partners door diverse trainingen, courses, masterclasses en netwerkbijeenkomsten te faciliteren onder andere op locatie in Roden. Hierbij neemt de Health Hub de rol over van het project Springboard 2.0, dat eind van dit jaar wordt beëindigd.
 
Netwerkbijeenkomst ‘Ontwerp in beeld!’
Op 16 oktober organiseerden TCNN, partner van de Health Hub Roden, vanuit het project Springboard 2.0 en Health Hub Roden een netwerkbijeenkomst met het thema ‘Ontwerp in beeld’. De bijeenkomst vond plaats in het fraaie gebouw van NORISK IT in Hoogkerk, ook één van de Health Hub partners. Frans Adema van Feenstra Media Groep heeft belangstellenden laten zien hoe 3D-animaties toepasbaar zijn in het ontwerpproces en bedrijfspresentaties. Jan van der Kuil van Q-bs heeft de deelnemers uitgedaagd met een Design Challenge.

Masterclass Lean Six Sigma
In samenwerking met TCNN, de Hanzehogeschool Groningen en het bedrijfsleven wordt momenteel op locatie van de Health Hub een masterclass Lean Six Sigma gegeven. De 30 deelnemers aan de masterclass, afkomstig van 12 verschillende bedrijven, willen “human capital” versterken wat ten gunste komt aan de positie van lokale bedrijven. Daarnaast leren de deelnemers elkaar beter kennen en krijgen zo beter zicht op potentiële regionale partners. De laatste masterclass-sessie eindigt op 11 november.
Op werkbezoek naar Southend on Sea (UK)
Programmamanager Jan Degenhart is door Joost van Keulen, wethouder Economische Zaken Groningen, uitgenodigd mee te gaan op werkbezoek naar Southend on Sea (UK). Tijdens deze korte handelsmissie op 29 en 30 oktober wordt kennisgemaakt met lokale partijen en bedrijven. Daarnaast is de reis bedoeld voor het leggen van contacten met bedrijven en kennisinstellingen en verkenning van de mogelijkheden voor samenwerking. Op het programma staat onder andere een bezoek aan Airport Business Park, Med Tech centre,  Hive business incubation centre en de universiteit van Essex.
Health Hub Roden aanwezig op de promotiedagen
Tijdens de promotiedagen op 3 en 4 november is ook de Health Hub Roden vertegenwoordigd. De Health Hub sluit zich aan bij ‘health matchmaking’ van Regio Groningen Assen. Jan Degenhart van de Health Hub Roden is voorzitter van de  innovatietafel  inzake Health. Het doel is om bestaande ontwikkelingen en vraagstukken rondom gezondheid te versnellen door (nog onbekende) bedrijven uit de regio bij elkaar te brengen.
Busreis naar MEDICA op 19 november
De MEDICA is ’s werelds grootste vakbeurs op het gebied van medische technologie en is daarmee dus dé ontmoetingsplek voor de medische sector. TCNN organiseert, vanuit het project Springboard 2.0, samen met de Health Hub Roden en HANNN de busreis naar de MEDICA op 19 november.  Er is deze keer een record aan deelnemers (150) vanuit de kennisinstellingen en het bedrijfsleven.
Workshop tijdens symposium 40 jaar Noorderpoort
Tijdens deze conferentie in Martiniplaza hebben Henk Hindriks en Jan Degenhart van de Health Hub Roden een workshop gehouden over de Health Hub. Deze bestond uit een presentatie en discussie met docenten over de mogelijkheden van samenwerking en kennisdelen. Na afloop zijn onder anderen vervolgafspraken gemaakt met de afdelingen Zorg en Welzijn en ICT & Media.
Netwerkbijeenkomst op 26 november
Op 26 november vindt in Roden een netwerkbijeenkomst plaats voor partners en andere geïnteresseerden van de Health Hub Roden. Tijdens deze middag wordt een presentatie gegeven over de actuele stand van zaken en de toekomstige plannen.  
Penvoerder van Health Hub Roden:
Copyright © 2015 Health Hub Roden, All rights reserved.