Copy
 • Mødet i Herreværelset den 7. august
 • Næste møde i Herreværelset den 21. august 2020
 • Slentretur rundt om Storedam den 14. august
 • Herreværelsets cykeltur den 28. august i Nivå, længde ca 14 km
 • Herreværelsets golfturnering 2020 - tilmelding senest 15. august
 • Kommende møder
Se mailen i din browser
Kokkedal den 9. august 2020
 
Mødet i Herreværelset den 7. august
 

BINGO! Så lykkedes det – første møde efter Corona nedlukningen. Og der var (naturligvis) fuldt hus til mødet og en rigtig god og munter gensynsstemning. Og for at krydre det hele havde vejrguderne hørt vores bøn om godt vejr, så vi kunne holde mødet udendørs. Det var dog lige før det blev for hedt med en brændende sol hængende over os. Så kære dig der styrer vejret, du må gerne skrue en bit ned for blusset næste gang. Men det blev trods varmen som sædvanlig et godt møde og der blev snakket meget ved alle borde om stort og småt, men naturligvis en hel del om Corona.
 
Erling bød vanen tro og uden brug af mikrofonanlæg  velkommen til alle og informerede om den slentretur, som vi adviserede lidt om i sidste nyhedsbrev og som du kan læse mere om længere fremme i nyhedsbrevet.
 
Herudover informerede Erling om en hel række kommende arrangementer i Ældre sagen.
 
Michael Huusom informerede om et nyt køreteknisk kursus for os lidt ældre bilister. Et kursus, som Søren Brøgger Christensen i et tidligere nyhedsbrev har omtalt meget positivt og anbefalet til Herreværelsets medlemmer. Der vil, så vidt jeg husker Michaels info, blive afholdt et introduktionsmøde den 24. august.
 
Men du kan læse meget mere her om og Erlings info om kommende arrangementer på Ældre Sagens hjemmeside.
 
Ove og Erling gav en kort info om Herreværelsets cykeltur den 28. august og Torben Iversholt informerede om Herreværelsets Golfturnering den 11. september. Begge arrangementer kan du også læse mere om længere fremme i nyhedsbrevet.
 
Og naturligvis havde Ove også til dagen fundet en festlig fællessang. Lidt om erkendelse af at blive ældre og afsunget til melodien ’Jeg en gård mig bygge vil’. Supergodt og jeg ved ikke, om det var den friske luft der gjorde det eller måske bare at vi ikke har været samlet længe, men der var godt nok god udblæsning på stemmerne.
Næste møde i Herreværelset den 21. august 2020
 
Genforeningen, Det Kgl. Teater og meget mere
 

Kgl. Skuespiller Niels Hinrichsen kommer og underholder os med nogle få historier og anekdoter fra genforeningstiden i 1920. Niels er opvokset i Aabenraa og har derfor et godt kendskab til tiden før og efter genforeningen, der jo i år kan fejre 100 årsdag (9. juli).
 
Han vil bl.a. fortælle anekdoter om Kong Christian X og selvfølgelig også den hvide hest.
 
Endvidere vil Niels fortælle historier og anekdoter fra sit liv som Kgl. Skuespiller og om sine oplevelser med andre skuespillerkollegaer på godt og ondt – og det bliver bestemt ikke kedeligt.
 
Og måske vi også lige får et par Storm P. monologer og nogle skillingsviser ind i mellem. Så der er lagt op til et godt og muntert indlæg fra Niels.
 
Og hvis vejrguderne igen vil være med os, dog lidt mere dæmpet, holder vi mødet udendørs og det vil  ifølge Niels ikke være noget problem. Han skal nok råbe os op.
 
Deltagerafgiften for mødet er igen kun kr. 0 (nul, billigere kan det ikke blive) for kaffe, frokost (endnu ikke planlagt hvad det bliver, men det kunne godt igen være lækre sandwichboller), 1 øl/vand. Yderligere øl/vand kan købes for 5 kr.
 
Tilmelding til mødet senest mandag den 17. august 2020 – dog max 50 deltagere efter ’først til mølle’ . Du kan tilmelde dig mødet når tilmeld-knappen, som du finder når du klikker her,  er tilgængelig for tilmelding.
 
NB! Når tilmeldingsfristen er udløbet eller max deltagerantal er nået forsvinder Tilmeld-knappen automatisk. Nås antallet for tilmeldte det anførte maxtal inden tilmeldingsfristen udløber, vil Tilmeld-knappen erstattes af en Ventelite-knap.
 

Herefter kan du undtagelsesvis tilmelde dig ved at skrive til os på herrevaerelset@fredensborg-aeldresag.dk og komme på venteliste.
 
OBS!  Hvis du ikke får en kvittering for din tilmelding bedes du kontakte os på herrevaerelset@fredensborg-aeldresag.dk så sørger vi for manuel tilmelding.
 
I begge tilfælde: HUSK MEDLEMSNR til Ældre Sagen.
Slentretur rundt om Storedam den 14. august
 
Herreværelset inviterer på en lille hyggelig gå-tur rundt om Storedam. Naturligvis i et afslappet tempo.
 
Vi parkerer bilerne på parkeringspladsen for enden af Løjeltevej ved Løjeltehus i Kirkelte Hegn. Herfra spadserer vi ad Løjeltevej og Donsevej ned til Donse, hvor Peter Aarby fortæller lidt om den gamle krudtmølle.
 
Herefter går vi langs Dybendals Rende til dæmningen i Storedam, hvor der også fortælles lidt lokalhistorie. Den sidste del af turen går med uret rundt om Storedam tilbage mod bilerne og med indlagte lokalhistoriske stop.
 
Erling medbringer forfriskninger og frokost og vi finder et sted at indtage frokosten tæt ved dammen. Turen tager formentlig allerhøjst et par timer blandt andet afhængig af stoppenes længde.
 
OBS! Turens stisystemer egner sig desværre ikke for gangbesværede.
 
Deltagerafgiften for slentreturen incl. forfriskninger og frokost er kr. 0 (nul kroner, så du skal ikke have penge op af lommen, det skal opfattes som en af livets gratis glæder).
 
Seneste tilmeldingsfrist til turen er allerede nu på tirsdag den 11. august og du kan tilmelde dig turen her, dog max 50 deltagere.

Find mødestedet (parkeiangspladsen ved Løjeltevej 12)  på Google Maps ved at klikke her.
Herreværelsets cykeltur den 28. august i Nivå, længde ca. 14 km.
 
 Vi mødes 28. august med velpumpede cykler og godt humør ved Byens Hus (Herreværelsets domicil).  Der køres mod Broengen og Usserød Å, hvor vi drejer ind på grusstien langs åen, kører forbi Naturhængslet og fortsætter  langs åen til vi når Ullerødvej.  Derfra stien nordpå mod Nivå.  Vi kører bagom Græstedgaard og følger stien til Møllevej.  Herfra er der ikke langt til Nivå Kirke, hvor vi gør et kort ophold for at møde de, som har ønsket at starte turen herfra.  Vi benytter lejligheden til at høre lidt om kirkens historie. 
 
Vi kører nu mod øst ad Møllevej forbi Møllebakken ned til Nive Mølle, hvor Usserød Å løber ud i Nive Å.  Her hører vi lidt om Møllens fortid.  Vi fortsætter mod øst ad Møllevej, under jernbanen til stedet, hvor der i jægerstenalderen lå en boplads.  Også her er der en historie at fortælle.
 
Vi vender nu cyklerne og kører lidt tilbage ad Møllevej.  Efter jernbanebroen drejer vi op ad rampen til Kystbanestien og kører mod nord.  Gennem viadukten under banen, langs åen til vi rammer Åvej, der følges mod øst til Gl. Strandvej, hvor vi gør holdt og går til Gl. Strandvej 1, hvor vi hører historien om den tidligere Dronning Louises Kro og klokkestablen.  Herfra ad Teglværksvej til Ringovnen, hvor vi måske også hører lidt om ovnens historie.  Fra Ringovnen fører en sti over Nive Å mod Strandvejen og Fugletårnet.  Såfremt der er stemning for det, kan vi her parkere cyklerne og spadsere ud til tårnet (husk kikkerter).
 
Ellers fortsætter turen mod nord ad Ny Strandvej til Nivå Havn, hvor der vil være forplejning samt en kold fra kassen.   
 
Efter at have slået mave, fortsætter turen nu ad Gl. Strandvej til Sølystvej og Svanevej.  Ved lergraven her gør vi et kort holdt, for at beundre udsigten.  Turen går nu videre ad stien øst for Kystbanen til Nivå Station, som også har en historie.  Herfra ad Nivå Stationsvej til Kystbanestien, der følges til Byens Hus i Kokkedal, hvor vi får mulighed for at skylle støvet af halsen, inden vi siger farvel og på gensyn. 
 
Turen aflyses i tilfælde af kraftig storm eller hvis himlens sluser åbner sig.
Dette meddeles direkte pr. mail til alle tilmeldte via tilmeldingssystemet inden turstart.
 
Turleder: Ove G. Kristensen
Bagtrop: Finn Jensen og Bjørn Sandberg.
 
Maximalt deltagerantal:  50 personer
Start 28. aug.:   kl. 11:00 præcis fra Byens Hus  kl. 11:40 ca. fra Nivå Kirke            
Slut, forventet: kl: 14:15 ca. ved Byens Hus.
Turens længde:  ca. 14 km.
Kortet viser turen da Ove, Finn og Bjørn udførte en testkørsel.
 
Hvis du ønsker at starte turen fra Nivå Kirke bedes du anføre ’Starter fra Nivå Kirke’ i kommentarfeltet ved tilmelding.
 
Pris:  60 kr. incl. forfriskning og forplejning
 
Seneste tilmelding søndag den 23. august 2020 – dog max 50 deltagere efter ’først til mølle’ .
Du kan tilmelde dig turen når Tilmeld-knappen, som du finder når du klikker her,  er tilgængelig for tilmelding.
 
NB! Når tilmeldingsfristen er udløbet eller max deltagerantal er nået forsvinder Tilmeld-knappen automatisk Nås max antal deltagere inden tilmeldingsfristens udløb, erstattes Tilmeld-knappen af en Venteliste-knap.
  

Herefter kan du undtagelsesvis tilmelde dig ved at skrive til os på herrevaerelset@fredensborg-aeldresag.dk og komme på venteliste.

Herreværelsets golfturnering 2020  - tilmelding senest 15. august
 

Torben Iversholt tog i foråret initiativ til en Golfturnering i Herreværelsets regi, men der var desværre ikke så mange, der på det tidspunkt kunne overskue at tilmelde sig golfturneringen givetvis på grund af hele Coronasituationen.
 
Nu er vi heldigvis mere afklarede ift. Covid-19 og andre aktiviteter. Derfor forsøger vi igen at stable dette nye arrangement på benene fredag den 11. september 2020 i Fredensborg Golf Club. Vi starter kl. 9.30 og slutter ca. kl. 15.30 incl. frokost undervejs.
 
Der bliver mulighed for enten at spille 18 eller 9 huller.
 
For at deltage i matchen skal du være medlem af en golfklub under DGU og med max. handicap på 48. Efter den lille turnering spiser vi en fælles frokost med præmieoverrækkelse.
 
Heppekoret
Der er også brug for moralsk opbakning fra sidelinjerne og der er gratis adgang for tilskuere fra Herreværelset. Måske har du tidligere spillet eller synes du bare det kunne være sjovt og hyggeligt at overvære, så gå med det du kan og har lyst til. Du kan som den moralske opbakning også deltage i den fælles frokost og præmieoverrækkelse efter runden.
 
Spillerne
Matchformen er 18 huller stableford best ball og parrene sammensættes så ensartet som muligt blandt de tilmeldte. Vil du gerne køre i en buggy så meddel det. Er der to der deler et køretøj, bliver det kr. 150 til hver.
Prisen for at deltage i denne særlige begivenhed er kr. 400, der dækker greenfee, frokost efter runden og nogle små præmier til de dygtigste og heldigste på dagen. Golfklubben kunne desværre ikke give nedsat pris, hvis du kun spiller 9 huller, da vi allerede får rabat. For medlemmer af Fredensborg Golf Club og Kongegolf vil prisen være kr. 100. Er du F-medlem af en golfklub er prisen dog kr. 500.


Indspillet til 18. green foran Cafe Sweetspot.

Hvis du synes det er interessant at spille med, så send en mail til Torben Iversholt på btiversholt@icloud.com eller mobil 52894206 senest den 15. august. Oplys DGU-nr, handicap og kontaktoplysninger samt om du vil spille 18 eller 9 huller. Dette gælder også de oprindeligt tilmeldte. Derefter vil du senere modtage praktisk information direkte fra Torben. 
 
Her er link til Fredensborg Golfklub, så du kan forberede dig.
 
Deltager du i heppekoret, så koster frokosten kr. 80. Meld dig også til hos Torben senest 15. august.
 
Så tilmeld dig nu og bliv Herreværelsets første golfmester. Det er ikke så ringe endda.
Kommende møder
 

VI tager forbehold for gennemførelse af møderne, da vi til en hver tid vil følge anbefalinger og retningslinier fra myndighedernes eller Ældre Sagens side vedr. forsamlinger mv.
 

4. september
 
Et historisk tilbageblik på det danske beredskab

 
Jørgen Holst, der er leder af beredskabsmuseet i Esbønderup, vil fortælle om beredskabets historie og funktioner gennem tiderne.
 
Det er aftalt med Jørgen, at der en dag efter mødet vil blive arrangeret en tur for interesserede medlemmer til museet, hvor der vil være kaffe og rundvisning og fortælling om de mange udstillede genstande. Der er dog kun plads til ca. 30 deltagere, så tilmelding vil være nødvendig, men mere her om senere.
 
Du kan læse mere om museet på  https://brs.dk/omstyrelsen/historie/museumsdepotet/Pages/ArtikelV3-skabelon.aspx
 
 
18. september
 
Kurt kom forbi – Kaffe med Kurt…

 
Og hvem fanden er så Kurt!!??
 
Kurt er såmænd Kurt Leth, journalist,  og af nogen måske kendt fra TV SYD og TV 2 Østjylland og kommer her forbi Herreværelset for at holde sit indlæg om:
 
Typerne, originalerne, fantasterne og skæbnerne – ALMINDELIGE menneskers UALMINDELIGE historier.
 
Billedforedraget/causeriet er en medlevende rejse igennem Kurt Leths tid som reporter og er et foredrag fyldt med humør, sjove og forunderlige oplevelser.

 
 
2.  oktober
 
Konspirationsteorier – er der en vis sandhed bag?

 
Foredragsholder Thomas Sloth, der også var i Herreværelset den 21. februar og fortalte om Simon Spies kommer endnu en gang i Herreværelset og fortæller denne gang om forskellige konspirationsteorier.
 
Lyver myndighederne for os eller holder de noget skjult? Disse tanker kan vi alle have en gang i mellem. Når det bliver afsløret at det meste af den vestlige verden angreb Irak på falske forudsætninger, løgne og fortielser – så ved vi, at det nok ikke er første eller sidste gang, at  myndighederne dækker over en ukomfortabel sandhed.
 
I dette foredrag om konspirationsteorier kommer han ind på historiens største konspirationer. Foredraget bygger på informationer og kilderindsamlet på nettet, bøger og TV-udsendelser.
 
Ved hver konspiration vil Thomas først afdække selve historien som vi kender den . derefter vil han udlægge konspirationsteoretikernes teori og beviser. Sluttelig vil han så fremlægge myndighedernes og rationalisternes forklaringer på konspirationsteorierne.
 
Et foredrag, hvor du gang på gang bliver i tvivl om, hvad der er sandheden; men en ting er sikkert – vi kender ikke hele sandheden.
 
Foredraget omhandler:
 New World Order
 • Månelandingen 1969
 • 11. september
 • Lady Diana
 • UFO-styrt i Roswell
 • Mordet på JFK
Så der er noget at se frem til og høre om – hvad er sandhed og hvad er konspiration?
 
 
16. oktober
 
Banditter i habitter, svindlere og platugler

 
Forhåbentlig lykkes det nu efter 2 flytninger af dette indlæg pga Coronatiden, men 3. gang skulle jo så også være lykkens gang. Så derfor.
 
Foredragsholder Henning Frandsen kommer og fortæller lidt om ’pæne’ folks kriminelle handlinger og baggrunden her for.
 
Vi skal bl.a. høre om:
 • Champagneskrædderen og hans falskmøntnerkumpaner
 • Alberti – justitsminister, storsvindler og storspiller - der fik Danmark anno 1908 til at ryste og udløste en rigsretssag
 • Gullaschbaronen Harald Plum, Transatlantisk Kompagnis fald og Landmandsbankens kollaps i 1922
 • Jens Asger Bech, charmerende ung mand, som 1891 tog fusen på de københavnske ågerkarle og kom fem år i tugthuset
 • Smuglerkongerne Bent Ricardo Lille Jørgen Danmark og Leon Owild: Tre ærkeslyngler, som kendte den kriminelle underverden ud og ind og som levede hårde liv med masser af sprut og hurtige damer
 • Danmarkshistoriens første bankkup
 • Brødrene Sass: To tyske mestertyve, som i en årrække begik det ene kup efter det andet i deres hjemland, for så at slå sig ned i Danmark. Og det skulle de aldrig have gjort
 • Våbensmuglerne fra Sydfyn, som forsynede apartheid-regimet i Sydafrika med våben
 
30. oktober
 
Store og små tog

 
Medlem af Herreværelset, Bjarne Wilhelmsen vil gerne holde et indlæg for os.
 
Bjarne blev ansat ved DSB som 60 -årig og fik 10 fantastiske år før han gik på pension i 2011. Hobbyen med små tog stammer fra den tid, hvor alle raske drenge ønskede sig modeltog. Han har bevaret interessen gennem de mange år og vil fortælle lidt om denne meget alsidige hobby.
 
 
13. november
 
Så indtager borgmesteren igen Herreværelset

 
Det er jo blevet en god tradition, så borgmester Thomas Lykke Pedersen kommer igen i år på besøg i Herreværelset og informerer om kommunens tilstand og svarer på spørgsmål fra medlemmerne.
 
 
27. november
 

Der er pt ikke aftalt indlæg til dette møde, da vi indtil videre lige holder denne dag som en ’buffer’, hvis der skulle komme et godt emne op i luften, men ellers er der nok forslag til indlæg at vælge imellem. Så der skal nok komme et godt indlæg.
 
 
11. december
 
Herreværelsets store julefrokost
 

Mere her om senere. 
 
Med venlig hilsen
 
På bestyrelsens vegne
Bent
 
PS! Hvis du har kommentarer eller forslag til nyhedsbrevet, er du meget velkommen til at skrive til mig på jbmarcussen@gmail.com
Vores hjemmeside

Vores mail-adresse er:
herrevaerelset@fredensborg-aeldresag.dk

Vores hjemmesideadresse er:
www.fredensborg-aeldresag.dk/herrevaerelset

Ønsker du at ændre den måde du modtager disse mails på?
Du kan opdatere din profil eller afmelde dig fra denne liste

 


This email was sent to <<E-mail adresse>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Ældre Sagen — Fredensborg · Hjortevænget 223 · Kokkedal 2980 · Denmark

Email Marketing Powered by Mailchimp