Copy

Næste møde i Herreværelset den 25. august
Info fra møde den 4. august vedr. bogen med historier fra Herreværelset
Spørgsmål til borgmesteren til mødet den 22. september
Kommende møder
Se mailen i din browser
Kokkedal den 11. august 2017

 
Næste møde i Herreværelset den 25. august
 
Så er sommerferien slut og den 25. august genoptager Herreværelset igen sine møder.
 
Sommeren har jo ikke ligefrem vist sig gavmild fra vejrgudernes side, men Vi håber vejret bliver bedre nu og hvem ved – måske får vi en god ’indianersommer’. Men uanset vejret glæder vi os til igen at kunne mødes i Herreværelset med sædvanligt godt mødehumør.
 
Dog håber vi især på godt vejr den 25. august, for Erling har ’truet’ med at starte med lidt udendørs, hvor han kører grillen position og tilbereder lidt ’mams’, hvad det så end er. Men med Erlings ’kokkekunst’ bliver det ikke dårligt, så i kan godt begynde at danse ’soldans’.
 
Vi kan så også vandre lidt rundt i parken og få lidt orientering om den nye tilbygning.
 
Og måske også  lidt petanque, kongespil og kolde 😉😉😉 mens vi kan gå og småhygge med vores sommerferieoplevelser eller hvad der ellers falder os ind.

 
Hvis det er muligt mellem grill og andre forlystelser vil Poul-Erik Parnov informere om status på bogprojektet fra Herreværelset.
 
Deltagerafgiften er kr. 75, da vi satser på godt vejr, men ellers ’trækker’ vi ind i de kendte lokaler med en frokost af en eller anden art og et evt.’overskudd’på deltagerafgiften går så  til kommende arrangementer.
 
Tilmelding til mødet senest mandag den 21. august. Du kan tilmelde dig mødet her..
 
OBS!  Hvis du ikke i forbindelse med din mødetilmelding får en mailkvittering, så bedes du kontakte Herreværelset med dit medlemsnummer til Ældresagen på mail til herrevaerelset@fredensborg-aeldresag.dk så sørger vi for din tilmelding.
 
 
 
Info fra møde den 4. august vedr. bogen med historier fra Herreværelset
 
OBS! ’spring ikke dette over’ – her er gode informationer.
 
Den 4. august holdt styregruppen (’tovholderne’) møde med henblik på at skabe ’rammerne’ for bogen med gode historier fra Herreværelsets medlemmer.
 
På mødet deltog Poul-Erik Parnov, Niels Søndergaard, Torben Larsen, Michael Huusom, Kristian Langhorn, Jørgen Madsen og Bent Marcussen.
 
Der var mange emner ’oppe og vende’, men sikkert er det, at vi har store ambitioner med at få sat en bog ’i søen’, så her er de foreløbige konklusioner fra mødet.
 
Bogen skal være på min. ca. 200 ’bogsider’ med fotos og naturligvis gerne flere sider. Der skal være min. 15 forskellige ’forfattere’ for at bogen bliver godt varieret med en bred vifte af medlemmernes oplevelser og gode historier fra f.eks. privatlivet, erhvervslivet, opvækst, barndommen skoletiden og måske oplevelser i teenageårene, sportsoplevelser, udlandsrejse, soldatertid mv. Eller noget helt andet - du bestemmer selv, hvad du vil bidrage med.
 
Der er indtil nu kommet 8 historier fra 5 forskellige medlemmer, men 3 mere har ’meldt sig på banen’, så du behøver heller ikke at holde dig tilbage.
 
Enhver af historierne til bogen kan være på 1 til 15 sider af 400 ord (og ikke som desværre tidligere anført et indlæg på ca. 15  sider), så selv små historier har interesse. Og mindst 1 sides historie/oplevelse har du helt sikkert ’i ærmet’, hvis du lige går tilbage i ’huskeren’ – alle har oplevet et eller andet sjovt eller spændende, som vi andre kan have fornøjelse af at læse.
 
Og vi tilbyder gerne at hjælpe med at ’skrive’ din historie via ’interviewform’, hvor du fortæller din historie til den ’glade mikrofon’ i selskab med nogle af os. Derefter vil vi sørge for at skrive den af herfra – så selv om du ikke føler dig tilpas med at skrive, så er der nu ikke nogen undskyldning. Hvis du ønsker at vi på den måde får din historie med ’i kassen’, kan du kontakte Niels Søndergaard på mail niels@algon.dk eller  Poul-Erik Parnov på mail peparnow@gmail.com 
 
Og skriver du selv din historie kan du sende den til Niels Søndergaard på mail niels@algon.dk og Niels sørger for 1. redigering, som han så returnerer til dig for godkendelse.
 
Vi vil evt. inden bogen ’går i tryk’ få en journalist til at gennemæse historierne og færdigredigere dem. Men det har jo også sin pris, så det har vi ikke taget endelig stilling til endnu, men Bent vil tage kontakt til Tina Storgård og Preben Lund for at høre nærmere om priser og fremgangsmåde.
 
Men vi er enige om, at udgivelse af bogen skal være omkostningsneutral for medlemmerne, dvs. at ingen skal betale for at deltage med en historie. Derfor vil vi også, når vi ved mere om, hvor mange historier og ’forfattere’ der bidrager til bogen, kontakte forskellige fonde, virksomheder og offentlige instanser for at søge om midler til udgivelse af bogen.
 
Vi er enige om, at bogen skal kunne offentlig udgives, dvs. at den skal kunne købes i boghandel, supermarkeder mv. Et eventuelt overskud herfra skal tilfalde Herreværelset, der jo altid kan bruge penge til festlige lejligheder.
 
Vi mener ikke, at de enkelte historiers ’forfattere’ kan være anonyme, da det vil forudsætte en ansvarshavende redaktør for bogen – og sådan en har vi jo ikke. Det kan måske være muligt at skrive under pseudonym, men her skal juraen dog undersøges nærmere, men vi vil gerne høre jeres mening om det på mødet i Herreværelset den 25. august.
 
Tidshorisonten for at alle historier ’skal være i hus’ er senest udgangen af 2. halvår og herefter må vi tage stilling til, om der er sider, historier og forfattere nok til at gå videre med bogen.
 
Hvis du vil se hvordan en historie til bogen kan være, kan du klikke på disse links, hvvor du kan læse 2 af de historier, vi har modtaget
 

http://algon.dk/dok/pep.pdf  og  http://algon.dk/dok/ns.pdf
 
Så læs og få inspiration. Vi hører gerne fra dig ! Og du ved jo godt, at du har en lille eller større historie at kunne fortælle.
 
Og du er naturligvis også altid velkommen til at kontakte os på møderne i Herreværelset, hvis du vil have yderligere information eller bare ’et lille skub’ for at komme i gang.
 
Næste møde i ’tovholdergruppen’ er den 4. september.

Spørgsmål til borgmesteren til mødet den 22. september

Borgmester Thomas Lykke Pedersen ´besøger´ igen Herreværelset.

Her kan der stilles nye gode spørgsmål til borgmesteren. Både direkte spørgsmål og spørgsmål, som inden mødet er sendt til Herreværelset.
 
Og naturligvis kan der følges op på de spørgsmål og svar, som blev givet på mødet hos os den 4. november sidste år.
 
Det skal bemærkes, at selv om det er valgår, stiller borgmesteren op som chef for ’foretagendet’ Fredensborg Kommune og ikke som repræsentant for sit parti.
 
Kommende møder 

Så er mødekalenderen for 2. halvår stort set fyldt ud – kun 20. oktober står endnu delvis ’åben’. Du kan læse mere om efterårets møder, arrangementer  og indlæg efterfølgende.
 
 
8. september
 
Sejltur (rundtur) på Esrum Sø.
 
Vi mødes i Herreværelset til kaffe og ’futter’ derefter afsted med samkørsel herfra til Skipperhuset ved Esrum Sø kl. senest 11.30.
 
Rundturen på Esrum Sø starter senest kl. 12 og skipper vil undervejs fortælle om søen og dens omgivelser og historie.
 
Der kan købes drikkevarer om bord hos skipper (øl og vand kr. 20 og en flaske rødvin kr. 120).
 
Turen varer 1 time og tilbage ved Skipperhuset vil vi traktere os selv med Erlings sandwich og øl/vand.
 
Kl. ca. 13.40 returneres med samkørsel til Medborgerhuset.
 
Deltagerafgiften er kr. 150, hvor bådturen udgør kr. 100  heraf.
 
Hvis vejret mod forventning skulle være dårligt, holdes mødet dog i Medborgerhuset og deltagerafgiften vil da være kr. 50 for den sædvanlige ’menu’. I givet fald vil vi informere om det den 6. september, da evt. afbestilling til Bådfarten skal ske senest den 5. september (aften) og så finde et alternativt arrangement  i Herreværelset.
 
Ved samkørsel forestiller vi os, at flere medlemmer kommer i bil og så kan give andre ikke ’bilende’ deltagere et lift til og fra Esrum Sø. Men mere her om senere i forbindelse med kommende tilmelding til mødet.

Læs om bådfarten på Esrum Sø her.
 
 
22. september
Borgmester Thomas Lykke Pedersen ’besøger’ igen Herreværelset.
 
Her kan der stilles nye gode spørgsmål til borgmesteren. Både direkte spørgsmål og spørgsmål, som inden mødet er sendt til Herreværelset.
 
Og naturligvis kan der følges op på de spørgsmål og svar, som blev givet på mødet hos os den 4. november sidste år.
 
Det skal bemærkes, at selv om det er valgår, stiller borgmesteren op som chef for ’foretagendet’ Fredensborg Kommune og ikke som repræsentant for sit parti.
 
 
6. oktober
 
Besøg på Fængselsmuseet i Horserød Statsfængsel.
 
Turen arrangeres som samkørsel fra Medborgerhuset.
 
Vi starter derfor i medborgerhuset med en kop kaffe og kører derefter kl. ca. 11.15 til Horserød. Så hvis du vil nyde din kaffe, så kom i god tid.
 
Den ’fængslende’ rundvisning varer ca. 1½ time (+) og Torben Gulnov (Museumsinspektøren) kan mange historier, som han gerne deler ud af  plus han har en righoldig samling af konfiskerede sager fra indsatte i fængsler, som han gerne viser frem.
 
Efter ’rundvisningen’ finder vi et sted, hvor vi kan nyde de medbragte sandwich med lidt øl og vand.
 
Vi forventer at kunne være tilbage i Medborgerhuset (også samkørsel) kl. ca. 14.45.
 
 
20. oktober
 
Vi ’arbejder’ på arrangement til mødet og der skal nok dukke noget op, da vi afventer svar fra indlægsholdere.
 
Men ellers kan vi måske holde en mødedag med’rundbordsdialog’ med 4-5 forskellige emner.
 
Men mere her om senere.
 
 
3. november
 
Finn Helmer der også er kendt som ’Gigamanden’ kommer og holder et indlæg om sin op og nedtur som multimillionær.
 
Men mere om Finns indlæg senere.
 
 
17. november
 
Michael Huusom holder et indlæg om sin tid som jagerpilot under Balkankrigen.
 
Mere om Michaels indlæg senere.
 
 
1. december
 
DR journalist Preben Lund kommer og holder et indlæg. Preben har mange forskellige emner at holde foredrag om, så vi har pt ikke lagt os fast på et givent emne endnu.
 
Så mere herom senere.
 
 
15. december
 
JULEFROKOST
 
Yes, med julelys i øjnene kan vi igen se frem til en særdeles hyggelig julefrokost, som afslutning på et godt mødehalvår. 
 
 
Med venlig hilsen
 
Bestyrelsen

Vores mail-adresse er:
herrevaerelset@fredensborg-aeldresag.dk

Vores hjemmesideadresse er:
www.fredensborg-aeldresag.dk/herrevaerelset

Ønsker du at ændre den måde du modtager disse mails på?
Du kan opdatere din profil eller afmelde dig fra denne liste

 


This email was sent to <<E-mail adresse>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Ældre Sagen — Fredensborg · Hjortevænget 223 · Kokkedal 2980 · Denmark

Email Marketing Powered by Mailchimp