Copy
Referat fra mødet den 13. januar 2017 på Egedal
Om det næste møde den 27. januar 2017
Om kommende møder og arrangementer  
Se mailen i din browser
Fredensborg den 15..januar 2017

Mødet i Herreværelset den 13. januar


Erling bød velkommen og godt nytår til ca. 40+ nytårsfriske unge medlemmer, der var mødt veltrimmede op til det første møde i Herreværelset i 2017.
 
Det store fremmøde indbød også til en vis logistik omkring bordopstilling, men det lykkedes ved gode medlemmers hjælp, at få klaret det, så alle kunne blive godt bænket til kaffe, snak og frokost.
 
Der var til mødet ikke arrangeret foredrag eller anden form for indlæg, så Erling lagde op til en god snak og debat om Herreværelset – og det gav mange gode forslag og meninger.
 
Erling informerede om, at der nu var ca. 70 registrerede medlemmer og derfor blev der også drøftet om der nu skulle ’stoppes’ for tilgang af nye medlemmer, da de nuværende lokalefaciliteter jo giver en vis begrænsning i, hvor mange vi kan være til møderne – og jo flere medlemmer, jo flere vil formentlig komme.
 
Vi har til de sidste  møder været omkring 40 deltagere og det er nok på det niveau, at tilmeldingerne til møderne vil være fremover og det kan give lidt problemer med at kunne få alle placeret i samme lokale, der i øvrigt har en dårlig akustik, der gør det vanskeligt at høre, når så mange taler sammen.
 
Det blev foreslået, at holde møderne torsdag og fredag eller hver fredag for på den måde at minimere deltagerantallet pr. møde, men det var der ikke stemning for. 
 
Der blev i stedet foreslået, at vi ved et deltagerantal på ca. 35 og derover prøver at opsætte borde i det tilstødende lokale og dermed fordele deltagerne i 2 lokaler (med en åben dør imellem). Det giver mulighed for, at vi kan være flere og at der (forhåbentlig) ikke vil være det samme ’støjniveau’, så der vil kunne snakkes med flere ad gangen.
 
Der blev derfor ikke taget endelig stilling til, om der skulle sættes en ’stopper’ for medlemstilgang og der blev heller ikke aftalt noget konkret om der skulle sættes en øvre grænse for deltagerantallet til møderne. Men det er aftalt, at vi må tage det op igen, hvis det viser sig at give problemer.
 
Erling vil dog undersøge om der skulle være alternative mødesteder, f.eks. den gamle biograf i Fredensborg, men de fleste var enige om, at Medborgerhuset var et godt mødested trods akustikken i lokalet. Og så er det jo gratis.
 
Vi var dog nogle medlemmer, der mente at deltagerantallet allerede var ved at være i overkanten, da et af formålene med Herreværelset jo også var at skabe netværk og gode relationer – og jo flere deltagere, jo vanskelligere bliver det. Så det skal jo også tages med i overvejelserne over, om vi skal finde et alternativt mødested. Det er jo ikke sikkert, at møderne bliver bedre af, at vi er flere. Men det er da skønt, at Herreværelset er blevet så stor en succes.
 
Og netop a’propos netværk var der mange af deltagerne, der udtrykte ønske om, at styrke netværksmulighederne og det skal vi naturligvis arbejde mere på her i det nye år.
 
Bl.a. blev der foreslået (og nu i ædruelighed), at der opstartes et Herreværelse sangkor. Det kan jo være en mulighed for at styrke netværket for den gruppe, der ønsker at udblæse sin luft i skønsang. Og der kunne jo være mulighed for netop på den måde at etablere andre grupper i Herreværelset. Det kunne f.eks. være ’kryddersnapselaug’ eller ’kokkeskole’.
 
Så forslag må gerne sendes til herrevaerelset@fredensborg-aeldresag.dk og så tager vi det op og får sat det i gang på et af de kommende møder.
 
Men der er åbenbart en stor sangstemning i Herreværelset, da der også blev foreslået, at vi en gang imellem kunne synge nogle fællessange. Og Leszek tilbød at tage guitar og nogle sanghæfter med danske folkesange med til nogle af møderne, så vi i fælles rusten røst kunne isynge fællessang. Og skulle nogen have et klaver og kan spille på det, er de velkommen til også at tage det med.
 
Da vi jo er mange medlemmer med forskellig baggrund, fortid, livserfaringer mv. kom der også forslag om, at vi (eller dem der ønsker det) fortæller kort om deres barndom/ungdom (for at fastholde tiden herfra), gerne med en anekdote eller anden god historie, så vi på den måde kan lære hinanden bedre at kende. Der er jo i den sidste tid kommet mange nye medlemmer til, så det kan jo også være en form for præsentation. Det skal kun være indlæg på max 5-8 minutter fra hver.
 
Hvis du gerne vil stille op med et sådant indlæg, er du mere end velkommen til at kontakte Bent M på mail jbmarcussen@gmail.com, som så vil sætte det ind i forårets mødeaktiviteter efter aftale med dig.
 
Og på mødet den 24. marts vil vi forsøge os med nogle ’rundbordsdebatter’ med forskellige emner (se mere under punktet ’Kommende møder’) Og dette naturligvis også for, at vi på den måde kan lære hinanden bedre at kende og samtidig udveksle holdninger og meninger. Alt sammen i venskabelig fredsommelighed. Det skal nok blive godt.
 
Generelt var der tilfredshed med de foredrag/indlæg, der havde været det forgangne år og den mødetid, der var brugt her til var også Ok, da foredragene/indlægene havde været både relevante og interessante, så der var ikke ’stemning’ for, at indlæg skulle være færre eller kortere. Bare de er gode-  og det bestræber vi os naturligvis på. Allerede planlagte foredrag/indlæg kan ses under punktet ’Kommende møder’.
 
Erling informerede også om, at han har søgt midler til Herreværelset og fået bevilliget 10.000 kr., som måske kan bruges til eksterne arrangementer, som f.eks. bustur til bilmuseum ved Tissø eller besøg hos auktionshuset Laurits.com. Men vi ser også på andre muligheder, bl.a. de forslag, som vi har fået fra nogle medlemmer.
 
Generelt er der ikke midler til, med en deltagerafgift på kr. 50 pr. møde, at arrangere de ’store’ udflugter eller få ’professionelle’ foredragsholdere, men holdningen var da også, at det var bedre og mere givende at finde indlæg fra ’egne rækker’ og der må jo også være en del blandt os, som har noget spændende at kunne fortælle.  Så kom endelig med forslag.
 
Erling vil forsøge at få Benny Schumann til at holde et indlæg til efteråret og vil også prøve at få en journalist (som tidligere har henvendt sig til Erling) til at komme og fortælle om, hvordan man skriver sine egne erindringer. Men det skal vi nok vende tilbage med.
 
Puh ha! Det var en lang smøre fra et meget deltagerengageret møde og jeg håber jeg her har fået det hele med, men ellers må i kontakte mig på jbmarcussen@gmail.com, så jeg kan rette op på ’glemsomheden’ i næste nyhedsbrev.
 
Så tak for et rigtigt godt og medlevende møde.

 
Næste møde den 27. januar og tilmelding til mødet

Bjørn Sandberg har formidlet, at lokalhistoriker og formand for Lokalhistorisk Forening Niels Storgaard Simonsen kommer til mødet og holder et indlæg og fortæller om Medborgerhuset Egedal og omegns historie.
 
Det er jo vores ’mødehus’, så det vil da være sjovt at høre lidt nærmere om husets oprindelse.

Tilmelding til mødet senest mandag den 23. januar. Du kan tilmelde dig her.

OBS!  Hvis du ikke i forbindelse med din mødetilmelding får en mailkvittering, så bedes du kontakte Herreværelset med dit medlemsnummer til Ældresagen på mail til
herrevaerelset@fredensborg-aeldresag.dk så sørger vi for din tilmelding.
Kommende møder (mødekalender)

Se ændringer for mødet den 24. marts, 7. april og 2. juni i forhold til sidste nyhedsbrev.

Du kan allerede nu tilmelde dig de nedenfor fastlagte møder i januar og februar via Ældre Sagens hjemmeside via dette link, men ellers kan du som sædvanlig altid tilmelde dig ’næste møde’ direkte fra nyhedsbrevet under punktet ’Næste møde’ (se punktet ovenfor).

10. februar
Forbered din ferierejse allerede nu.
 
Torben Iversholt har tilbudt at holde et indlæg under overskriften "planlæg selv din ferierejse sydpå".
 
Formålet med Torbens indlæg er at inspirere mødedeltagerne til selv at arrangere rejser bl.a. til Sydeuropa og dermed ofte spare penge, samtidig med at man kan skræddersy sin rejse efter eget temperament og interesser.
 
Torben vil også komme ind på nogle af de faldgrupper,  som man skal være opmærksom på. Indlægget vil have form af en slags workshop, hvor deltagernes egne erfaringer også kommer på banen.
 
Torben mener dog, at man skal være nogenlunde ’hæderlig’ til engelsk og kan gebærde sig på internettet for at opnå den optimale planlægning.
 
Torben har planlagt og gennemført omkring 30 rejser (mest fly)  i Europa over de sidste 10 -15 år bl.a. til Portugal, Italien, Spanien, Irland, Frankrig, Østrig, England, Sverige (samt et par oversøiske destinationer). Og flere er på vej.
 
 
24. februar
Foredrag om Storm P. af Poul Kragelund
 
Foredraget er foreslået af nogle af medlemmerne i Herreværelset og vi har derfor kontaktet Poul Kragelund, der har sagt ’ja’ til at komme og holde et både muntert og ’biografisk’ foredrag om Storm P.
 
Men for at kunne honorere Poul Kragelunds spændende foredrag er prisen denne gang kr. 80 pr. deltager incl. kaffe, 2 stk. smørrebrød øl/vand samt et fantastisk foredrag. Og merprisen på kun kr. 30  er givet godt ud til et spændende og morsomt foredrag.
 
 
10. marts
Rundtur i den underjordiske bunker i Kokkedal.
 
Lokalhistorikerne Peter aarby og formand i Lokalhistorisk Forening Niels Storgård Simonsen kommer kl. 11 og vil fortælle lidt om den underjordiske bunker i Kokkedal. Bunkeren er fra koldkrigstiden.
 
Efter et  kort indlæg/introduktion af historien bag bunkeren mv. er der, for de medlemmer der er interesseret,  arrangeret rundtur i bunkeren, der ligger ca. 5-10 minutters gang fra Medborgerhuset.
 
Det forventes, at vi er tilbage i Medborgerhuset kl. ca. 12.45 til en sædvanlig hyggelig frokost, hvor også Peter Aarby og Niels Storgård Simonsen deltager, så der også her vil være mulighed for at stille uddybende eller supplerende spørgsmål over frokostbordet.
 
 
24. marts
Vi vil i Herreværelset forsøge os med lidt ’rundbordsdebat’, som foreslået af John flagga på mødet den 18. november og som vi også drøftede på mødet den 13. januar.
 
Interessen syntes at være ret stor, så vi vil prøve med følgende emner:
 
 • Folketinget’, er det tidssvarende eller bør rammerne moderniseres
 • Den politiske situation i Europa og hvordan vil det påbirke den danske politik
 • Det danske forsvar, tilknytningen til NATO og evt. EU forsvarspolitik
 • Eu, er det ved at køre af sporet eller er ’signalerne’ rigtigt indstillet
 • Kønspolitik, er der ligestilling eller har kvinderne fået overtaget
 
Underpunkter (agenda) til emnerne vil blive anført i nyhedsbrev forud for mødet, så de kan være debatgrundlag.
 
Vi forestiller os, at vi sætter 5 x 6-8  mands borde op, hvor de, der ønsker at deltage i de ovenstående debatter så frit kan sætte sig ved bordet med det pågældende emne. Ønsker man ikke at deltage i debatterne vil der også være bord til ’bare’ normal hyggesnak.
 
Men igen vil det afhænge af tilmelding til mødet og til debatterne, men spændende kan det blive og vi kan få lært hinanden bedre at kende.
 
Men det og tilmelding til deltagelse i debatterne  mv. vil blive nærmere beskrevet i nyhedsbrev forud for mødet.
 
Skulle du have forslag til emner/temaer, som vi på den måde kan drøfte, er du meget velkommen til at sende dine forslag til herrevaerelset@fredensborg-aeldresag.dk eller direkte til Bent M på jbmarcussen@gmail.com  - gerne med lidt uddybning af emnet, så vi kan beskrive det nærmere i nyhedsbrevene.
 
 
7. april
Michael Huusom, der er næstformand i Seniorrådet, vil med udgangspunkt i nedenstående fortælle om Seniorrådets arbejde.
 
 • Hvad er og hvem er Seniorrådet
 • Hvad arbejder Seniorrådet med i praksis
 • Hvilken indflydelse har Seniorrådet på kommunens ældrepolitik
 • Hvad har Seniorrådet rent praktisk opnået ældrepolitisk
 • Hvad er i ’støbeskeen’ for det man ønsker gennemført
 • Hvor får seniorrådet sit input fra
 • Hvordan kan ældre i kommunen holde sig orienteret om seniorrådets arbejde (da alle jo ikke er ’digitaliseret’)
 
Og der vil naturligvis være mulighed for at stille spørgsmål og debattere indlægget.
 
Indlægget vil være på ca. 30 minutter, så det er muligt vi  kombinerer det med ’deltagerpræsentation’ (se referat af møde den  13. januar i starten af nyhedsbrevet), hvis der skulle være nogen medlemmer, der har meldt sig til at fortælle lidt om sig selv.
 
Erling vil til mødet arrangere gule ærter i stedet for frokost og hvis nogen skulle synes, at de gerne vil donere snaps her til, hører vi gerne fra jer.
 
 
21. april
Michael Huusom vil foredrage om sin tid som pilot i 1993/94under krigen i Jugoslavien.
 
Michael vil senere fremsende nærmere beskrivelse til nyhedsbrevet af foredraget.
 
 
5. maj
Herreværelset blev stiftet den 29. april 2016 ved et møde på Nivågård og derfor kan Herreværelset holde 1 års fødselsdag så mon ikke vi kan finde ud af at fejre det på behørig vis.
 
Et forslag er at bruge mødet til lidt status, ris og ros  over det seneste års aktiviteter og møder og få nye møde- og aktivitetsimpulser fra medlemmerne. Og det kan jo gøres med en god snak over bordene.
 
Måske vi kan finde et lille godt indlæg til dagen, men der er ikke pt. planlagt andet end kreativ’mandehygge’ til mødet.
 
 
19. maj
Ingen arrangementer planlagt pt. men hvis mødeforløbet og arrangementet med ’rundbordsdebat’ den 24. marts er en succes og bliver positivt modtaget, af medlemmerne kan vi jo bruge denne mødedag til samme form for møde.
 
Men det tager vi naturligvis op i forbindelse med mødet den 24. marts (se beskrivelse af det møde længere oppe i teksten).
 
 
2. juni
Kai Wittrup kommer desværre ikke, som planlagt til Herreværelset denne dag, da Kaj er blevet udsendt til opgaver i Afrika. Erling vil forsøge at få Kaj til at komme en gang i efteråret i stedet.
 
 
16. juni
Så går vi på sommerferie.
 
Sidste mødedag i Herreværelset før sommerferien.
 
Der er ikke planlagt nogen arrangementer, så foreløbig står det bare på hygge og feriesnak.
 
 
25. august
Så er sommerferien slut og vi starter igen med møderne i Herreværelset!
 
 
8. september
Der er pt. ikke planlagt arrangement for mødet.
 
 
22. september
Borgmester Thomas Lykke Pedersen ’besøger’ igen Herreværelset.
 
Her kan der bl.a. stilles nye spørgsmål til borgmesteren (det er jo kommunal valgår), men mere om det senere.
 
Og naturligvis kan der følges op på de spørgsmål og svar, som blev givet på mødet hos os den 4. november, så smid endelig ikke jeres eventuelle notater væk.
 
 
 
Med venlig hilsen
 
Bestyrelsen
 

Vores mail-adresse er:
herrevaerelset@fredensborg-aeldresag.dk

Vores hjemmesideadresse er:
www.fredensborg-aeldresag.dk/herrevaerelset

Ønsker du at ændre den måde du modtager disse mails på?
Du kan opdatere din profil eller afmelde dig fra denne liste

 


This email was sent to <<E-mail adresse>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Ældre Sagen — Fredensborg · Hjortevænget 223 · Kokkedal 2980 · Denmark

Email Marketing Powered by Mailchimp