Copy
Referat fra mødet den 21. april 2017 på Egedal
Om Erlings indlæg om hans rejse til "Kanten af verden".
Om det næste møde den 5. maj og tilmelding til mødet
Om de kommende møder og arrangementer  
Se mailen i din browser
Fredensborg den 24. april 2017

Mødet i Herreværelset den 21. april

Erling bød velkommen til 27 hygsomme deltagere og mødet startede med en ’eftertænksom’ sang om at huske at leve i og nyde ’nuet’. Jeg mener den hed ’dejlig er dagen’ og gik på melodien ’Oppe på Bjerget’ (hvis nogen ønsker at finde den), hvorefter Erling holdt sit indlæg (se nedenfor).
 
Og efter Erlings indlæg fik vi også lige genopfrisket Four Jacks og sangen Mandalay inden Ove tog over og fortalte nogle ’røverhistorier’ fra sin barndom.
 
Så man kan vel også sige, at der er kommet gang i sangkoret.
Indlæg fra Erling om rejseoplevelser hos kanibaler mm

Erling holdt et indlæg om sine rejseoplevelser i Indonesien i midten af halvfemserne, primært om sine oplevelser hos primitive indfødte i den Indonesiske del af New Guinea og ’krydrede’ indlægget med en række fantastiske billeder her fra.
 
Og ’hatten af’. Der skal noget til for at foretage en rejse i et så ’primitivt’ område og under de lige så primitive forhold med mangel på vores mere moderne faciliteter, for slet ikke at snakke om ’kampen’ mod rotter og andet kryb, indkvarteringsforhold, gangbroer, kanoer mm.
 
Også selv om man har hyret en lokal guide og 7 bærere og taget mad, bl.a. levende høns  og andre ’gode’ ting med for at kunne ’handle’ med de lokale.
 
Men der er ingen tvivl om, at det må have været en oplevelse ’for livet’. Bare det at komme så tæt på befolkningen, som Erling med følge kom, må være enormt spændende og tankevækkende.
 
Og Erling fortalte meget levende om befolkningens levevis fra dagligdag, fester til begravelser, deres klædedragter eller måske snarere mangel på samme, som f.eks. skraldemanden, der kun var iført penisrør og elefanthue eller festdragten, som bestod i, at man smurte sig ind i svinefedt på ryg og skuldre for derefter at komme aske på (så er man da også klædt på til fest) og meget mere godt illustreret af Erlings fotos.
 
Der var også tid til en lille ’smuttur’ til Comodoøerne for at se kæmpevaranerne.
 
Hele turen varede 6 uger.
 
Erling havde til mødet taget nogen ’souvenirs’ med, bl.a. penisrør (stor størrelse, der var også plads til proviant eller måske lidt pral), skørter (lette, luftige og lårkorte – måske en ide til kvinderne her til sommer) og en ’stenkniv’ til at hugge fingre af med (det var nemlig en tradition, at ved en nær slægtnings død fik man hugget et led af fingeren – det hjælper sikkert også på sorgen. Man må så bare håbe, at man ikke har for mange nære slægtninge !!).
 
Et rigtigt interessant og godt indlæg, så tak for indlægget Erling. 
 
Næste møde den 5. maj og tilmelding til mødet

Herreværelset blev stiftet den 29. april 2016 ved et møde på Nivågård og derfor kan Herreværelset holde 1 års fødselsdag så mon ikke vi kan finde ud af at fejre det på behørig vis.
 
Et forslag er at bruge mødet til lidt status, ris og ros  over det seneste års aktiviteter og møder og få nye møde- og aktivitetsimpulser fra medlemmerne. Og det kan jo gøres med en god snak over bordene.
 
Måske vi kan finde et lille godt indlæg til dagen, men der er ikke pt. planlagt andet end kreativ’mandehygge’ til mødet.
 
Tilmelding til mødet senest mandag den 1. maj.
Deltagerafgiften er kr. 50 for kaffe, 2 stk. smørrebrød og øl/vand.
Du skal tilmelde dig elektronisk her.
Benyt TILMELD-knappen på den side du kommer til.

OBS!  Hvis du ikke i forbindelse med din mødetilmelding får en mailkvittering, så bedes du kontakte Herreværelset med dit medlemsnummer til Ældresagen på mail til herrevaerelset@fredensborg-aeldresag.dk. Så sørger vi for din tilmelding.
Kommende møder 
 
19. maj
Tina Storgaard Støttrup kommer og holder et foredrag om, hvordan man skriver sin egen erindringsbog eller får hjælp til at skrive den.

Mange ældre går med tankerne om at skrive sin livshistorie ned til glæde for de næste generationer. Det har stor værdi for børn og børnebørn, men også for en selv der oplever en fantastisk rejse tilbage i tiden, når skriveprocessen først går i gang.

Det kan dog godt virke lidt uoverskueligt at komme i gang.

Alle har en historie. Og jo ældre, man bliver, jo mere interessant er historien. Men hvordan formidler man bedst sin historie, så ens børn og børnebørn og efterkommere får den fortalt og videregivet til slægt og venner ?

Det mest oplagte er selvfølgelig at få skrevet en erindringsbog.  Og alle kan få udgivet en bog.
Men hvordan gør man det?  Der vil være mange spørgsmål, som Tina i sit foredrag vil besvare.  Det kan være:
  • Hvordan kommer jeg i gang
  • Hvad skal jeg være forberedt på
  • Er mit liv overhovedet spændende nok
  • Hvordan strukturerer jeg min livshistorie i et manuskript
  • Kan jeg selv skrive det – eller skal jeg have professionel hjælp
  • Hvordan foregår samarbejde med en journalist
  • Hvordan bliver manuskriptet forvandlet til en bog med for- og bagside, opsætning, billeder osv.
Tina vil i sit foredrag fortælle om alle aspekter i at få skrevet en erindringsbog.
Iøvrigt et tema, der var oppe i Herreværelset på det første møde i januar, som vi så får belyst nu.
 
 
2.  juni
Der er pt ikke fastlagt indlæg/foredrag, men vi arbejder på at finde et godt emne.
 
 
16. juni
Så går vi på sommerferie.
 
Sidste mødedag i Herreværelset før sommerferien.
 
Der er ikke planlagt nogen arrangementer, så foreløbig står det bare på hygge og feriesnak.
 
Men måske kan Herreværelsets sangkor overraske og hvis vejret er godt kan vi måske også gøre brug af Erlings nye transportable kæmpegrill. Nåh! Måske bare nogle forvirrede sommertanker.
 
 
25. august
Så er Herreværelsets sommerferie slut og vi starter igen med møderne i Herreværelset!
 
 
8. september
Der er pt. ikke planlagt arrangement for mødet.
 
 
22. september
Borgmester Thomas Lykke Pedersen ’besøger’ igen Herreværelset.
 
Her kan der bl.a. stilles nye spørgsmål til borgmesteren (det er jo kommunal valgår), men mere om det senere.

Og naturligvis kan der følges op på de spørgsmål og svar, som blev givet på mødet hos os den 4. november, så smid endelig ikke jeres eventuelle notater væk. 

 PS! Da der jo er kommunalvalg i november er det muligt, at vi vil ’udvide’ dette møde til også at invitere andre lokalpolitikere fra de forskellige opstillede partier/lister til en lokalpolitisk debat i Herreværelset. Det vil vi forsøge at få arrangeret hen over sommeren..
 
Med venlig hilsen
 
Bestyrelsen

Vores mail-adresse er:
herrevaerelset@fredensborg-aeldresag.dk

Vores hjemmesideadresse er:
www.fredensborg-aeldresag.dk/herrevaerelset

Ønsker du at ændre den måde du modtager disse mails på?
Du kan opdatere din profil eller afmelde dig fra denne liste

 


This email was sent to <<E-mail adresse>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Ældre Sagen — Fredensborg · Hjortevænget 223 · Kokkedal 2980 · Denmark

Email Marketing Powered by Mailchimp