Copy
Se mailen i din browser
  • Mødet i Herreværelset den 8. april 2022
  • Næste møde i Herreværelset den 22. april 2022
  • Kommende møder
 
Kokkedal den 11. april 2022 

Mødet i Herreværelset den 8. april
 
Vejrguderne kan da ¨åbenbart hurtigt ændre holdning til kalenderens mening om årstiden. Ved mødet den 25. marts var der pragtfuldt forårsvejr og til dette møde havde vejrguderne så besluttet, at vi skulle have en blanding af efterårs og vintervejr. Måske var det foranlediget af dagens indlæg om en arktisk ekspedition, at der så også skulle være ”polar vejr” på dagen for rigtigt at underbygge indlægget på mødet.
 
Men det forhindrede dog ikke, at der igen var ca. 80 medlemmer, der havde trodset vejr og vind og kommet storsmilende frem til mødet.
 
Erling var forhindret i at deltage, så i stedet var Jan Hellen blevet udstyret med velkomstmikrofonen og kunne derfor byde velkommen til alle, der havde fundet vej til mødelokalerne og naturligvis også en velkommen til dagens foredragsholder, Bent Nielsen.
 
Ove havde taget handsken op og forkortet Fabers stemme og muskelopvarmning betydeligt, ganske betydeligt og måske lige kort nok til vi ku’ nå at få viftet med fingrene.  Og da dagens foredrag handlede om Danmarkekspeditionen på Grønland havde Ove også fundet en grønlandsk sang som dagens fællessang. Men da vi ikke  rigtig kunne synge med på teksten blev der skiftet til ”Nu går våren gennem Nyhavn” og det gav mere pote. Så blev der da, trods kort Faberopvarmning, sunget godt igennem – måske det var nogen fordums nyhavnsminder der gik gennem sangerne.
 
Og fra de frivillige skal jeg hilse og sige, at der var rigtig mange, der hade forstået budskabet med tidligst at komme til møde 20 i 11, så der var ro og tid til at forberede mødet med kaffebrygning, bordopstilling, borddækning, afprøvning af teknik med mere. Så tak for det og husk det også til næste møde.
 
 
Danmark-Ekspeditionen 1908
 
Arktisk Instituts direktør, Bent Nielsen, fortalte om Danmark-Ekspeditionen i 1906-08.
 
Og nej der tager du fejl, det var ikke en tur rundt på Sjælland, Fyn og Jylland og navnet kommer derfor ikke af en lille hyggelig selskabstur rund i denne del af landet, men en iskold tur til det nordøstlige Grønland, hvor skibet der bragte ekspeditionen der op hed ”Danmark” – altså lige til kære Dr. Watson.
 
Bent deltog selv i 100-året for Danmark-Ekspeditionen i en jubilæumsekspedition, der besøgte mange af de kendte steder fra den oprindelige ekspedition: Danmarkshavn, Kap Bismarck, Mørkefjord, Pustervig m.fl. Så han havde et godt fundament at fortælle om ekspeditionen på.
 
Formålet med ekspeditionen var at få opmålt og kortlagt det sidste ikke kortlagte del af Grønland  - det helt nordøstlige hjørne af landet. Ekspeditionen var ledet af Julius Mylius Erichsen og i alt var der 28 mand af sted med skibet, her a var ca. 10 besætningsmedlemmer. Og udover de mange forskere og videnskabsfolk, der var med på ekspeditionen, var der også 2 kunstnere, der skulle tegne og male omgivelserne.
 
Men nu var Grønland jo ikke et ubekendt område. Allerede i vikingetiden havde såkaldte nordboere (færinger, nordmænd, islændinge og måske nogle danskere) slået sig ned på Grønland og her oprettet en Vestbygd og en Østbygd. Det viste sig dog senere, at Østbygden faktisk ikke lå i Østgrønland, men på Sydgrønland. Men de områder ”døde” ud og da Hans Egede i 1721 kom til Grønland var der ikke nogen af de tidligere nordboer tilbage – kun det oprindelige Inuit folkefærd var at finde på Grønland.
 
Og i tiden efter Hans Egede kom til Grønland var der mange ekspeditioner for at opmåle og kortlægge området samt finde den oprindelige befolkning. Og  i den forbindelse fandt man bl.a. den gamle Vestbygd og i forsøget på at finde Østbygden fik man så også målt og kortlagt det meste af Østgrønland.
 
Nordkysten blev naturligvis også opmålt og kortlagt og her var det bl.a. den amerikanske polarforsker Perry, der fik opmålt området og mente han havde fundet en kanal, der afskar det egentlige Grønland fra det område han havde fundet. Det blev da også opkaldt efter ham – Perryland, der så på sigt kunne være blevet amerikansk område.
 
Nå, men æh! Vi skal jo tilbage til Danmark-ekspeditionen. ”Danmark”, der i øvrigt var et tidligere hvalfangerskib, ankom til Danmarkshavn, der blev base for ekspeditionens arbejde.
 
Det var naturligvis besværligt og hårdt arbejde at få udført opmålingerne, men det gik nogenlunde efter planen, men slædehold 1 , der bestod af Mylius Erichsen, Høeh-Hagen og Jørgen Brønlund var blevet forsinket på deres opmålingstur og kunne derfor ikke komme tilbage ad den rute, som ´var forudplanlagt og hvor der også var lagt depoter med forsyninger ud til hjemturen.
 
Mylius Erichsen fik så den ide, at prøve at skyde genvej over ”Perrys kanal”. Det ved vi så alle, hvordan det endte. De omkom alle 3 og Danmark-ekspeditionen endte uden de blev fundet.
 
I 1909 forsøgte man sig så med en ekspedition, der skulle forsøge at finde de 3 forsvundne polarforskere. Den fik navnet Alabama-ekspeditionen (efter skibets navn, ”Alabama”) under ledelse af Ejnar Mikkelsen.
 
Der var altid en stor usikkerhed forbundet med polarekspeditioner og alle ekspeditionsdeltagere vidste, at der altid var en risiko for ikke at komme tilbage i live fra en ekspedition. Så derfor var der en forståelse for, at man på sine ture byggede stenvarder med rimelig afstand, hvor man så lagde sine optegnelser og andre gode beskrivelser til andre forskere i tilfælde af, at man ikke selv kom tilbage fra en ekspedition. Og det havde Mylius Erichsen også gjort.
 
Og da ”Alabama” i 1909 ankom til Danmarkshavn tog Ejnar Mikkelsen og hans gode ven Iver Iversen ud for at lede efter Mylius Erichsen, Høeg-Hagen og Jørgen Brønlund. Det lykkedes dem at finde Mylius Erichsens stenvarde med optegnelser og anden beskrivelse. De tog den med, men glemte at lægge en besked om, at de havde været der og fundet beskrivelserne fra Mylius Erichsen, hvilket ellers også var en praksis, så aandre, der kom efter kunne aflæse ”historikken”.
 
Men udmattede tilbage til ”Alabama” måtte de konstatere, at skibet var sunket og besætningen væk (de var blevet reddet af en norsk sælfanger). Men der var opført en hytte, hvor der også var blevet efterladt mad og andet nødvendigt udstyr for at kunne overleve. Det de ikke vidste, vvar at de skulle være her i 3 år før de blev fundet af et norsk skib.
 
En fantastisk historie, som efter min mening er mere spændende end Danmark-ekspeditionen – men det er jo nok en smagssag. Du kan læse meget mere om Alabama-ekspeditionen her  på Alabama-ekspeditionen 1909-12 - Wikipedia, den frie encyklopædi
 
Man har aldrig fundet Mylius Erichsen og Høeg-Hagen, men man har fundet Jørgen Brønlund, der havde søgt skjul under et lille stendige ca. 2,5 mil fra Mulius Erichsen. Ved Jørgen Brønlund fandt man både hans og Mylius Erichsens dagbøger samt Høeg-Hagens kortoptegnelser, der i øvrigt viste, at det ikke var en kanal der gik mellem Grønland og Perryland, men en større fjord og dermed var Perryland igen en del af Grønland.
 
Det var en fantastisk ekspedition og fortælling Bent Nielsen tog os med ud på og Danmark-Ekspeditionen blev præsenteret med et stort udvalg af fotografier – både de originale fra dengang og nye optaget i 2008.
Men nu er jeg jo ikke forfatter og skal beskrive hele Danmark-ekspeditionen, men bare en almindelig tilhører til Bents fortræffelige foredrag, så for ikke helt at ødelægge mine skrivetaster vil jeg blot for mere detaljeret information om  ekspeditionen henvise til Danmark-ekspeditionen - Wikipedia, den frie encyklopædi.
 
Og så slutte af med en stor tak til Bent Nielsen.
Næste møde i Herreværelset den 22. april 2022

Fredensborg har i år 300 års jubilæum, men hvordan startede det
 
Vi skulle egentlig have haft et indlæg om venstrehøvdingen og tidligere statsminister Erik Eriksen fortalt af hans søn Knud Eriksen. Men at private årsager har Knud bedt om at få flyttet sit indlæg til et senere tidspunkt, hvilket jeg naturligvis har sagt ja til. Der er dog ikke pt aftalt ny dato.
 
Men der skal selvfølgelig ikke mangle et indlæg til dagens møde, så derfor får vi besøg af No Widding, der i forbindelse med byens 300 års jubilæum vil sætte os lidt ind i historien om Fredensborg. Det var ellers planlagt til efteråret, men så kan i allerede nu blive ”klædt på” til at fejre jubilæet med fabelagtig flot fakkeloptog, finpudsede fremførte festtaler, forrygende fyrig folkedans, fantastisk festlig fællessang, funklende farvestrålende fyrværkeri, fremragende forfriskende fadbamser, fristende folkelige favoritpølser eller hvad kommunen nu kan finde på for at markere jubilæet, som jo egentlig ikke er byens jubilæum, men slottets, men når det drypper på degnen regner det jo som bekendt på præsten.
 
No Widding vil bl.a. fortælle om:
 
  • Hvordan var Frederik IV som konge – hvad udrettede han udover at opføre Fredensborg Slot
  • Hvorfor Frederik IV lige ville bygge Fredensborg Slot midt mellem Frederiksborg Slot i Hillerød og Kronborg i Helsingør (måske en kongelig rejsetid var for lang mellem Hillerød og Helsingør og kongen havde behov for lidt mad, vin og underholdning undervejs – eller der var måske et mere sandsynligt formål med slottet)
  • Hvorfor slottet har den form som det har – var der en dybere mening eller er det bare en tilfældighed
  • Hvornår og hvordan byen Fredensborg begyndte at vokse op omkring slottet og med hvilke aktiviteter
  • Hvordan Fredensborg og omegn udviklede sig i forhold til slottet og de kongeliges brug her af gennem de forgangne 300 år
 Så det er da lokalhistorie på den helt store klinge, som man siger. 
 
Deltagerafgiften er kr. 80 for kaffe, indlæg og frokost med tilbehør.

NB! Når tilmeldingsfristen er udløbet eller max deltagerantal er nået, forsvinder Tilmeld-knappen automatisk og erstattes af en Venteliste-knap, som du skal klikke på for at blive skrevet på venteliste til mødet. Men tilmeld dig ventelisten, der kan jo komme afbud til mødet.

Tilmelding til mødet senest mandag den 18. april 2022 – dog max 78 deltagere efter ’først til mølle’.
Du kan tilmelde dig mødet når Tilmeld-knappen, som du finder når du klikker her  er tilgængelig for tilmelding.
Tilmelding er dog først mulig fra mandag den 11. april kl 20.


OBS!  Husk at afmelde din mødedeltagelse, hvis du er blevet forhindret i at komme, så en anden kan få din plads.

OBS!  Hvis du ikke får en kvittering for din tilmelding bedes du kontakte os på herrevaerelset@fredensborg-aeldresag.dk – og husk medlemsnr.
Kommende møder

6. maj
 
Miraklet på Blegdammen

 
Vi har til dagens møde fået DR-journalist Preben Lund til igen at komme og holde et indlæg for os i Herreværelset.
 
Preben vil denne gang fortælle om ’Miraklet på Blegdammen’ – og det er titlen på en bog, som han har skrevet sammen med Henriette Bendix. Den handler om den dramatiske historie om polioepidemien i Danmark i 1952.-53.
 
I 1952 blev Danmark ramt af en omfattende poliepidemi. Op mod syv tusinde blev registreret smittet og mange blev meget syge med lammelser af arme og ben. Nogle blev lammet i brystet så de ikke kunne trække vejret og mange gik til grunde mens lægerne så magtesløse til.
 
En ung læge, Bjørn Ibsen, fandt på en metode som mirakuløst reddede de fleste fra at blive kvalt og det skete trods stor skepsis og modstand fra den etablerede lægeverden.
 
Ibsens arbejde fik dødeligheden til at falde med 80 procent takket være unge studerende som med håndkraft ventilerende de svært syge børn og unge. Alligevel fik nogle livslange handicap.
 
Det er om Ibsens mirakel og de børn der blev reddet fra en pinefuld død foredraget handler og er et tidsbillede og et stykke medicinalhistorie som er berømmet i hele verden med masser af rørende historier og spændende detaljer.
 
Du kan læse meget mere om polioepidemien i 1952-53 Og Rigshospitalets arbejde på  https://dsr.dk/dshm/historiske-glimt/krigens-og-krisens-helte/polioepidemien-paa-blegdamshospitalet-1952-53
 
Og du kan læse mere om bogen ’Miraklet på Blegdammen’ på https://www.frydenlund.dk/varebeskrivelse/5636
 
 
20. maj
 

Fotoforedrag om Kongehuset og andre kendte
 
Henrik Hildebrandt er  fotograf af hjertet. Henriks passion er at forevige øjeblikket i en verden af billeder og har fotograferet siden 1979 og har haft adskillelige opgaver for diverse medier - både store som små fra ind- og udland og har bl.a. fotograferet til koncerter, Galla Premierer, Events, Sportsbegivenheder samt de kendte og kongelige.
 
Henrik har for nylig udgivet en bog, "Kongehuset i det nye årtusind" og det er for den periode fra 2000 – 2020, som Henrik vil holde sit fotoforedrag om.
 
Med udgangspunkt i bogen præsenterer Henrik Hildebrandt sine billeder af kongefamilien i kronologisk rækkefølge, begyndende med år 2000 og viser på den måde et stykke royalt Danmarkshistorie, både gennem billeder taget udenfor de officielle pligter og til de store begivenheder: Runde fødselsdage, bryllup, barnefødsler, jubilæer samt besøg af udenlandske statsledere og repræsentanter for de øvrige europæiske kongehuse.
 
”Jeg nyder de ugentlige fotoopgaver og glædes over, at jeg rent visuelt bidrager til at forevige kongehusets hverdag og historie. Som royalist mener jeg, at Kongehuset er en vigtig brik i vores kultur og for vores land. Det er en væsentlig del af den nationale identitet, og de kongelige deltager som protektor for mange humanitært værdige sager, der hermed får større opmærksomhed” siger Henrik Hildebrandt om baggrunden for bogen og sit fotoforedrag.
 
Ud over den kronologiske tilgang til kongefamilien, rummer foredraget og bogen også tre fotoalbums: Det første dedikeret til afdøde Prins Henrik og hans sidste år, det næste er en perlerække af billeder taget under festlighederne i anledning af Kronprins Frederiks 50-års fødselsdag i maj 2018 og sidst, men ikke mindst et nyt 50 sider langt album med fokus på Majestæten i anledning af dennes 80 års fødselsdag 2020.
 
Henrik vil også i sit foredrag fortælle lidt om skuespillerne fra Matador og andre kendte personer.
 
Du kan på mødet købe Henriks bog "Kongehuset i det nye årtusind" Til en specialpris på 250 kr. (normalpris 395 kr.).
 
Du kan læse mere om Henrik og bogen på www.henrik-hildebrandt.dk.
 
 
3. juni
 
Mig – barn af et tvangsægteskab
 
Deniz Serinci, der er journalist og forfatter vil holde et indlæg om sin egen oplevelse af at være barn af et tvangsægteskab.
 
”En af dem, der kender til social kontrol, er mig. Jeg er født af kurdiske forældre, som blev tvangsgift med hinanden som 16-årige. Jeg udøvede for 15 år siden selv social kontrol i gymnasiet med en gruppe drenge mod skolens muslimske piger. Efter gymnasietiden fik flere oplevelser mig til at tage afstand fra den kultur, jeg var vokset op i. Senere studerede jeg historie og Mellemøststudier og fik et fagligt indblik i de dybereliggende årsager til social kontrol, tvangsægteskaber og æresdrab. Nu har jeg skrevet en bog om social kontrol. Det vil jeg forklare under dette foredrag”.
 
Var der en klokke, der ringede ved navnet Deniz  Serinci – og ja, når du er færdig med at klø dig selv i nakken for at komme på hvor og hvornår, så var det i 2018, hvor Deniz holdt et fremragende indlæg for os om terrorgruppen IS.
 
Og nu kommer han så igen og vil fortælle lidt om sin egne erfaringer og oplevelser med at være barn og ung mand, født i et tvangsægteskab.
 
Undersøgelser har påvist massiv social kontrol blandt nydanskere; eksempelvis føler hver tredje indvandrerpige ikke, at hun må få en kæreste. Deniz holder foredrag om årsager, konsekvenser og løsninger på social kontrol, tvangsægteskaber og æresdrab.
 
Og han er, efter andres udsagn, knusende dygtig til at formidle svært stof, så alle kan forstå det, så der er lagt op til et spændende indlæg.
 
 
17. juni
 
Indlæg afventer.
Med venlig hilsen
 
På bestyrelsens vegne
Bent
 
PS! Hvis du har kommentarer eller forslag til nyhedsbrevet, er du meget velkommen til at skrive til mig på jbmarcussen@gmail.com
Vores hjemmeside

Vores mail-adresse er:
herrevaerelset@fredensborg-aeldresag.dk

Vores hjemmesideadresse er:
www.fredensborg-aeldresag.dk/herrevaerelset

Ønsker du at ændre den måde du modtager disse mails på?
Du kan opdatere din profil eller afmelde dig fra denne liste

 


This email was sent to <<E-mail adresse>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Ældre Sagen — Fredensborg · Hjortevænget 223 · Kokkedal 2980 · Denmark

Email Marketing Powered by Mailchimp