Copy
Så starter vi op igen - Halleluja !
Næste møde i Herreværelset den 7. august 2020
Herreværelsets cykeltur den 28. august i Nivå, længde ca 14 km
Herreværelsets golfturnering 2020 - tilmelding senest 15. august
Aortaaneurisme - lidelsen kan ramme enhver, uden at du ved det
Kommende møder
Se mailen i din browser
Kokkedal den 26. juli 2020
 
Så starter vi op igen – Halleluja !
 

Og derfor er nyhedsbrevet igen tilbage i sin ’gamle’ og vante opsætning  og form – genkendelighed er jo en god ting. Så derfor heller ikke flere af mine selvvalgte kommentarer til omverdenens håndtering af Coronasituationen og mit klaverspil – tror jeg da. Men det kan vi så klare hen over en kold øl på møderne.
 
Så nu er det bare på med ’ja-hatten’, stråhatten, sommerkasketten eller hvad du nu lige har ved hånden.
 
Som du kan læse her i nyhedsbrevet starter vi igen op på møderne den 7. august (se under punktet næste møde) dog med et begrænset deltagerantal på max 50, som også nævnt i sidste nyhedsbrev. Derudover er der en omtale og tilmelding til både cykeltur den 28. august og Herreværelsets golfturnering den 11. september.
 
Derudover pusler vi med en lille slentretur rundt i det klimavenlige Egedal fredag den 14. august med start og afslutning ved Byens Hus. Men mere her om på mødet den 7. august og det efterfølgende nyhedsbrev.
 
For en god ordens skyld skal også lige nævnes, at Herreværelsets bustur til Wolfsburg med 2 overnatninger i Celle er flyttet til 6.–8. oktober  (så kan der måske også blive lidt ’oktoberfest’ i Celle). Alle tilmeldte til turen har tidligere fået direkte besked her om.
 
Og under punktet ’Kommende møder’ kan du se nærmere , hvilke indlæg for møderne, vi pt har aftale om.
 
VIGTIGT!  For at kompensere for de forudbetalinger vi fik til mødet den 20, marts, som jo desværre blev aflyst pga Corona, har vi besluttet, at deltagerafgiften for begge møder i august (den 7. og 21.) er kr. 0, ja, du læste rigtigt, nul kroner. Men hvis du havde forudbetalt for mødet den 20. marts og alligevel gerne vil have din betaling retur, skal du skrive til Henrik Nielsen på henrik2980@gmail.com med angivelse af dit kontonr. VI håber så at alle ser dette som en pragmatisk løsning på en situation, vi jo desværre ikke var herre over. Vi tager naturligvis forbehold for, at der kan komme ændrede retningslinier fra myndigheder eller Ældre Sagen vedr. møder og forsamlinger.
 
Jeg har modtaget et indlæg fra Finn Kromose vedr. Aortaaneurisme (udposning på hovedpulsåren – en lidelsen der kan ramme enhver, uden at du ved det. Jeg har derfor også i dette nyhedsbrev indsat Finns indlæg i sin fulde form og kan kun anbefale, at du læser det.
 
Så dette bliver et halvlangt nyhedsbrev, men giv dig god tid til at læse det. Der kommer til at ske mange spændende ting i 2. halvår og vi har jo et eller andet vi også skal have indhentet med det forsømte forår.
 
Og mon ikke også Ove finder en god fællessang frem, så vi kan komme godt i gang med møderne og få rørt stemme- og snakkemuskler.
 
Det bliver en festdag, når vi igen kan mødes.
 
Så puds læsebrillen, find et glas Ribena saft, 1 glas rødvin, en kold øl eller hvad du nu gerne vil læske ganen med mens du læser resten af nyhedsbrevet.
Næste møde i Herreværelset den 7. august 2020
 
Der er ikke til dette møde aftal andet indlæg end hvad i selv kan byde ind på. Vi skal jo efter mødenedlukningen lige trække vejret og finde os selv igen, så det bliver bare med god hyggesnak, sjove historier og måske også lidt snak om hele Coronasituationen - i en god tone naturligvis. Og måske der også lige er lidt informationer fra formanden og andre.
 
Vi satser på at vi kan holde mødet udendørs og har da også sendt en lille bøn til vejrguderne herom. Men ellers trækker vi indendørs og finder så også ud af det.
 
Deltagerafgiften for mødet er kr. 0 (nul) for kaffe, frokost (endnu ikke planlagt hvad det bliver, så tag det som dagens overraskelse) og 1 øl/vand. Yderligere øl/vand kan købes for 5 kr.
 
Tilmelding til mødet senest mandag den 3. august 2020 – dog max 50 deltagere efter ’først til mølle’ . Du kan tilmelde dig mødet når Tilmeld-knappen, som du finder når du klikker her,  er tilgængelig for tilmelding.
 
NB! Når tilmeldingsfristen er udløbet eller max deltagerantal er nået forsvinder Tilmeld-knappen automatisk. Er max deltagerantal nået, erstattes Tilmeld-knappen af en Venteliste-knap. 
Herefter kan du undtagelsesvis tilmelde dig ved at skrive til os på herrevaerelset@fredensborg-aeldresag.dk og komme på venteliste.
 
OBS!  Hvis du ikke får en kvittering for din tilmelding bedes du kontakte os på herrevaerelset@fredensborg-aeldresag.dk så sørger vi for manuel tilmelding.
 
I begge tilfælde: HUSK MEDLEMSNR til Ældre Sagen.
Herreværelsets cykeltur den 28. august i Nivå, længde ca. 14 km.
 
Så ta´r vi cyklerne frem -     
tramper afsted -
udi det åbne land.
Ja vi ta’r cyklerne frem, så kom hvis du vil med
ud til den frie hvide strand ved havets vand.
Ja vi ta’r cyklerne frem,
støver dem af,
får os en dejlig dag. Vi kører langs den grønne grøft, 
der er så fuld af duft.
Ved havet ånder vi den friske luft.
                         Thøger Olesen)
 
 Vi mødes 28. august med velpumpede cykler og godt humør ved Byens Hus (Herreværelsets domicil).  Der køres mod Broengen og Usserød Å, hvor vi drejer ind på grusstien langs åen, kører forbi Naturhængslet og fortsætter  langs åen til vi når Ullerødvej.  Derfra stien nordpå mod Nivå.  Vi kører bagom Græstedgaard og følger stien til Møllevej.  Herfra er der ikke langt til Nivå Kirke, hvor vi gør et kort ophold for at møde de, som har ønsket at starte turen herfra.  Vi benytter lejligheden til at høre lidt om kirkens historie. 
 
Vi kører nu mod øst ad Møllevej forbi Møllebakken ned til Nive Mølle, hvor Usserød Å løber ud i Nive Å.  Her hører vi lidt om Møllens fortid.  Vi fortsætter mod øst ad Møllevej, under jernbanen til stedet, hvor der i jægerstenalderen lå en boplads.  Også her er der en historie at fortælle.
 
Vi vender nu cyklerne og kører lidt tilbage ad Møllevej.  Efter jernbanebroen drejer vi op ad rampen til Kystbanestien og kører mod nord.  Gennem viadukten under banen, langs åen til vi rammer Åvej, der følges mod øst til Gl. Strandvej, hvor vi gør holdt og går til Gl. Strandvej 1, hvor vi hører historien om den tidligere Dronning Louises Kro og klokkestablen.  Herfra ad Teglværksvej til Ringovnen, hvor vi måske også hører lidt om ovnens historie.  Fra Ringovnen fører en sti over Nive Å mod Strandvejen og Fugletårnet.  Såfremt der er stemning for det, kan vi her parkere cyklerne og spadsere ud til tårnet (husk kikkerter).
 
Ellers fortsætter turen mod nord ad Ny Strandvej til Nivå Havn, hvor der vil være forplejning samt en kold fra kassen.   
 
Efter at have slået mave, fortsætter turen nu ad Gl. Strandvej til Sølystvej og Svanevej.  Ved lergraven her gør vi et kort holdt, for at beundre udsigten.  Turen går nu videre ad stien øst for Kystbanen til Nivå Station, som også har en historie.  Herfra ad Nivå Stationsvej til Kystbanestien, der følges til Byens Hus i Kokkedal, hvor vi får mulighed for at skylle støvet af halsen, inden vi siger farvel og på gensyn. 
 
Turen aflyses i tilfælde af kraftig storm eller hvis himlens sluser åbner sig.
Dette meddeles direkte pr. mail til alle tilmeldte via tilmeldingssystemet inden turstart.
 
Turleder: Ove G. Kristensen
Bagtrop: Finn Jensen og Bjørn Sandberg.
 
Maximalt deltagerantal:  50 personer
Start 28. aug.:   kl. 11:00 præcis fra Byens Hus  kl. 11:40 ca. fra Nivå Kirke            
Slut, forventet: kl: 14:15 ca. ved Byens Hus.
Turens længde:  ca. 14 km.
Kortet viser turen da Ove, Finn og Bjørn udførte en testkørsel.
 
Hvis du ønsker at starte turen fra Nivå Kirke bedes du anføre ’Starter fra Nivå Kirke’ i kommentarfeltet ved tilmelding.
 
Pris:  60 kr. incl. forfriskning og forplejning
 
Tilmelding til cykelturen senest søndag den 23. august 2020 – dog max 50 deltagere efter ’først til mølle’ . Du kan tilmelde dig turent når Tilmeld-knappen, som du finder når du klikker her  er tilgængelig for tilmelding.
 
NB! Når tilmeldingsfristen er udløbet eller max deltagerantal er nået forsvinder Tilmeld-knappen automatisk.
Herefter kan du undtagelsesvis tilmelde dig ved at skrive til os på herrevaerelset@fredensborg-aeldresag.dk og komme på venteliste.

Herreværelsets golfturnering 2020  - tilmelding senest 15. august
 

Torben Iversholt tog i foråret initiativ til en Golfturnering i Herreværelsets regi, men der var desværre ikke så mange, der på det tidspunkt kunne overskue at tilmelde sig golfturneringen givetvis på grund af hele Coronasituationen.
 
Nu er vi heldigvis mere afklarede ift. Covid-19 og andre aktiviteter. Derfor forsøger vi igen at stable dette nye arrangement på benene fredag den 11. september 2020 i Fredensborg Golf Club. Vi starter kl. 9.30 og slutter ca. kl. 15.30 incl. frokost undervejs.
 
Der bliver mulighed for enten at spille 18 eller 9 huller.
 
For at deltage i matchen skal du være medlem af en golfklub under DGU og med max. handicap på 48. Efter den lille turnering spiser vi en fælles frokost med præmieoverrækkelse.
 
Heppekoret
Der er også brug for moralsk opbakning fra sidelinjerne og der er gratis adgang for tilskuere fra Herreværelset. Måske har du tidligere spillet eller synes du bare det kunne være sjovt og hyggeligt at overvære, så gå med det du kan og har lyst til. Du kan som den moralske opbakning også deltage i den fælles frokost og præmieoverrækkelse efter runden.
 
Spillerne
Matchformen er 18 huller stableford best ball og parrene sammensættes så ensartet som muligt blandt de tilmeldte. Vil du gerne køre i en buggy så meddel det. Er der to der deler et køretøj, bliver det kr. 150 til hver.
Prisen for at deltage i denne særlige begivenhed er kr. 400, der dækker greenfee, frokost efter runden og nogle små præmier til de dygtigste og heldigste på dagen. Golfklubben kunne desværre ikke give nedsat pris, hvis du kun spiller 9 huller, da vi allerede får rabat. For medlemmer af Fredensborg Golf Club og Kongegolf vil prisen være kr. 100. Er du F-medlem af en golfklub er prisen dog kr. 500.


Indspillet til 18. green foran Cafe Sweetspot.

Hvis du synes det er interessant at spille med, så send en mail til Torben Iversholt på btiversholt@icloud.com eller mobil 52894206 senest den 15. august. Oplys DGU-nr, handicap og kontaktoplysninger samt om du vil spille 18 eller 9 huller. Dette gælder også de oprindeligt tilmeldte. Derefter vil du senere modtage praktisk information direkte fra Torben. 
 
Her er link til Fredensborg Golfklub, så du kan forberede dig.
 
Deltager du i heppekoret, så koster frokosten kr. 80. Meld dig også til hos Torben senest 15. august.
 
Så tilmeld dig nu og bliv Herreværelsets første golfmester. Det er ikke så ringe endda.
 
Aortaaneurisme – lidelsen kan ramme enhver, uden at du ved det.
 
Her i Herreværelsets nyhedsbrev  skrev Bent Marcussen for et godt stykke tid siden om sin protastakræft. Bent opfordrede alle vi mænd til i tide at få taget en PSA prøve, der kan vise, om man er angrebet af denne sygdom.
 
Inspireret af Bent vil jeg her fortælle lidt om en lidelse, som også rammer mange mænd, nemlig ”udposning på hovedpulsåren” (aortaaneurisme), og som kan være livsfarlig.
 
Lidelsen kan ramme enhver, uden at du ved det !
 
Min egen historie kan du læse længere fremme.
 
Hvad er et aortaaneurisme ?
Legemspulsåren/hovedpulsåren, også kaldet aorta, sørger for at bringe blodet fra hjertet ud til kroppens organer. Aorta er som en vandslange, der måler cirka 20 mm i tværsnit. Hvis legemspulsåren er udvidet (buler ud), så tværsnittet er mere end 30 mm, kaldes det en aortaameurisme.
Det er ikke hele legemspulsåren der udvides, men kun en lille del, for eksempel den del, der er nede i maveregionen (se figuren) eller den, der er i brystkassen.  
 

 

Fakta:
 • et aorta aneurisme er en afgrænset udvidelse af legemspulsåre/hovedpulsåre, aorta. Udvidelsen kan være på aorta i brystkassen eller i maveregionen.
 • En udvidelse af legemspulsåren opstår gradvis  og uden, at man mærker det.. en lille udvidelse er ikke farlig..
 • Men jo større udvidelsen er, jo større er risikoen for, at der kan gå hul på den. Er den mere end 50-60 mm i tværsnit , er der risiko for, at pulsåren brister.
 • Et aortaaneurisme kan behandles ved operation, hvor den udvidede del af hovedpulsåren erstattes eller der indsættes en foring. Resultatet af de to behandlinger er lige gode
 
Symptomer
 • Et aneurisme giver oftest ingen symptomer. Derfor bliver de fleste fundet ved et tilfælde. Når et aneurisme vokser til en vis størrelse, kan du opleve ubehag eller smerte i mave og ryg.
 • Sidder aneurismet i første del af hovedpulsåren, kan det give en utæt hjerteklap og derved give symptomer på overbelastning af hjertet i form af åndenød, hjertebanken og væskeophobning. Bliver aneurismet meget stort, kan det briste og give en indre blødning. Denne tilstand er stærkt livstruende og kræver akut behandling. (det vil dreje sig om ganske få minutter)
 
Den hyppigste form er en udvidelse af pulsåren i maveregionen. Et aneurisme opstår næsten altid langsomt, og de bliver ved med at være ret små. Men nogle bliver ved med at vokse. Hvis aneurismet bliver rigtig stort - typisk mere end 50-60 mm i tværsnit - kan aneurismet briste. Så vil det bløde kraftig ud i området omkring  maven eller brystkassen. Det kan man kan dø af, hvis ikke blødningen standses hurtigt.
På tegningen til højre ser man, at hovedpulsåren er udvidet (buler ud) nedenfor de to pulsårer til nyrerne. Det er ikke hele hovedpulsåren, der udvides, men kun en mindre del. På tegningen er udbulingen den del, der er nede i maveregionen. Hvis aorta på tegningen lige over udbulingen er 2 cm i tværsnit, måler udvidelsen (aneurismet) på tegningen 7 cm i tværsnit.
Risikoen for at et aortaaneurisme brister, afhænger af, hvor stor udvidelsen er - altså hvor stor diameteren er:
 1. Er udvidelsen under 4 cm i diameter, er risikoen ganske lille og under ½ % per år
 2. Er aneurismet mellem 4 og 5 cm, er risikoen stadig lav, omkring 1-2 % per år
 3. Men er udvidelsen mellem 5-6 cm, er risikoen 5 % pr år, og behandling skal overvejes. Det samme gælder, hvis udposningen er vokset hurtigt, eller der er opstået smerter, som lægen mener skyldes aneurismet
Risikoen ved at operere er størst under pukterne 1 og 2.
Risikoen for, at aneurismet brister, er størst under punkt 3 og stiger, jo tykkere udposningen bliver.
Hvor hyppig er aortaaneurisme?
 • Hyppigheden tiltager med alderen
 • Et aortaaneurisme er usædvanlig før 50-årsalderen, men kan forventes hos mellem 2 og 5 ud af 100 ældre mænd
 • Rygere og personer med forhøjet blodtryk har øget risiko for at udvikle aortaaneurisme
 • Hvis en i den nære familie har eller har haft et aortaaneurisme, er risikoen også øget (arveligt !!)
 
Min egen historie.

En tikkende bombe - en ny ”krumtap”.

I efteråret 1997 opholdt min mor sig på Brønsholmsdal. En eftermiddag fik hun stærke smerter i maven. Hun blev i ambulance bragt til Hillerød hospital, hvor hun straks kom i behandling. Efter nogen tid blev hun bevidstløs.

Ved et tilfælde overhørte min kone og jeg en samtale mellem to læger, der talte om, at der var trængt blod ud i min mors bughule. Hun døde tidligt på aftenen.

Nogle år senere mødte jeg en mand, som en dag var blevet dårlig. Efter indbringelse til hospital blev han straks opereret, idet han hovedpulsåre var bristet, og han fik indsat en kunstig åre. Han fortalte tillige, at en bror pludselig var afgået ved døden på grund af et aortaaneurisme..

Jeg lagde to og to sammen, og min konklusion måtte herefter være, at min mor var død på grund af et bristet aneurisme. Lægevidenskaben vidste ikke ret meget om lidelsen på daværende tidspunkt, og jeg kunne selv have arvet denne lidelse.

Herefter gik jeg i 2012 til min egen læge og fortalte om min viden og mine iagttagelser. Lægen sendte mig straks til ultralydsscanning på Hillerød hospital, hvor det blev fastslået, at jeg bar rundt på et aortaaneurisme. 

Med en diagnose blev jeg patient på Rigshospitalet, hvor jeg en gang årlig blev ultralydsscannet. Aneurismet voksede støt fra 30 mm, og jeg gik med en daglig frygt for at det skulle briste.

Hvis blodet siver fra aneurismet på grund af et brist, er der stor chance for at overleve. Går der hul på aneurismet med hurtig blodudtrømning til følge, er risikoen for en hurtig død meget sandsynlig.

Med en årlige kontrol var der gang efter gang ”styr ” på, hvor meget større mit aneurisme var blevet.

Alligevel følte jeg i disse år, at jeg gik rundt med en tikkende bombe.

Ofte spurgte jeg om muligheden for operation. Det kunne ikke komme på tale med den begrundelse, at risikoen ved en operation var større end muligheden for, at aneutrismet ville briste. Denne konklusion har jeg fuld forståelse for.

I en periode var jeg en part af et p.h.d.-projekt, som en læge på Rigshospitalet gennemførte. Det var meget betryggende, idet jeg med jævne mellemrum blev indkaldt til forskellige undersøgelser. F.eks. lå jeg en dag med bar mave på en briks i et stort auditorium, hvor en flok studerende på en storskærm kunne følge scanningen.

Jeg fik et par kroner til bussen hjem.  

Desværre røg jeg ud af projektet, idet et par aneurismer blev fundet i pulsårerne ud til mine ben. Den situation var ikke med i grundlaget for lægens projekt.

Ved en kontrol i maj 2019 var mit aneursme vokset til 55 mm. Jeg blev spurgt, om jeg ville lade mig operere ved at få indsat en foring (stentgraft). Behandlingen kaldes EVAR. Jeg var naturligvis interesseret i dette, så jeg kunne blive fri af min daglige frygt for, at aneurismet ville briste.

Jeg blev samtidig advaret imod, at den indre bækkenpulsåre ville blive aflukket ved operationen, hvorved jeg ved gang ville få smerter i endeballen.

Denne bivirkning var jeg indforstået med.

Efter adskillige besøg på «Karkirurgisk klinik” havde jeg ikke besvær med at finde afdelingens sengeafsnit, hvor jeg mødte den 27. august 2019 om morgenen for at blive indlagt med operation for øje.

Her blev jeg modtaget af en række engagerede mennesker, der tog sig af mig på allerbedste vis. Lige fra første minut følte jeg mig i gode hænder hos sundhedspersonalet, der foretog undersøgelser, forberedelse til operation og meget mere. Den glade mand, der stod bag maddisken, var veteran som jeg selv. En hyggelig sludder med ham blev det også til. Der var jeg også i gode hænder.

Stuegangen blev gennemført af den kvindelige kirurg, som skulle operere mig. Det skete med et ”God morgen, Finn” uden formaliteter af nogen art. På mit spørgsmål om selve operationen fik jeg det beroligende svar, at ”den har vi udført et par tusinde gange”.
Så falder nerverne til ro.

Andendagen den 28, august skulle jeg opereres kl. 0800. Jeg tror klokken var cirka 0810, da anæstesisygeplejersken sagde til mig, at hun skulle sørge for, at jeg var bedøvet under operationen. Jeg nåede ikke at tænke mere, for i næsten samme sekund sov jeg ind. Klokken cirka 1110 blev jeg vækket af operationssygeplersken og gjort opmærksom på, at ”nu er du færdig, Finn”.

Nogle mærkelige tanker, der gik ud på, at jeg var blevet forsynet med en kunstig hovedpulsåre, for gennem mit hoved, og jeg følte mig som et gladere menneske. Et par timers ophold på opvågningsstuen, hvor der lå andre ny-opererede, forstærkede denne dejlige følelse.

Senere har jeg, når jeg var i muntert lag, joket lidt med, at jeg har fået en ny ”krumtap”.

Næste patient på operationsbordet var min stuekammerat, en jævnaldrende mand fra Lolland. Da han kom tilbage til stuen, var jeg allerede oppegående, og jeg kunne ”servicere” ham med fornødenheder.

Kirurgen, som havde udført operationen, kom på stuebesøg og spurgte til mit velbefindende. Jeg følte mig fortsat i gode hænder, og sundhedspersonalet på Rigshospitalet var stærkt medvirkende  hertil.

Jeg vil betegne hele flokken som dybt professionelle.

BIVIRKNINGEN
Overlægens ”løfte” om bivirkning efter operationen holdt stik. Jeg mærker den endnu i skrivende stund, cirka et år efter operationen. Men hellere ondt i ballen end daglig frygt for udløsning af den tikkende bombe.

Skitsen viser stentgraftens placering efter operationen. Det ses, hvorledes foringen tager trykket af aneurismet.

KONKLUSION:
Kære medlem af herreværelset !

Tænk over det !

Du kan bære rundt på et aneurisme uden at vide det. Tag en snak med lægen en dag, hvor du alligevel besøger ham/hende. Måske kan du hermed redde dit liv.

Med venlig hilsen
Finn Kromose

Kilder:
Patienthåndbogen
Rigshospitalets folder om emnet
Egen journal
Kommende møder
 
Desværre har vi jo pga Coronatiden og nedlukningen af møderne i Herreværelset siden 11. marts været nød til at aflyse en hel del gode og spændende indlæg i 1. halvår. Dem vil vi naturligvis forsøge at få genetableret i den kommende tid, men der var jo heldigvis også allerede inden lavet aftaler om indlæg for 2. halvår, som vi naturligvis vil gennemføre efter planen.
 
Og vi har da også fået sat et indlægsprogram sammen for 2. halvår, der både indeholder allerede aftalte indlæg og Coronaaflyste indlæg, så vi er overbeviste om, at det bliver et godt mødeprogram for 2. halvår. Andre indlæg, som var aftalt til 1. halvår 2020 vil blive taget op til møderne i 1. halvår 2021.
 
Der er derfor allerede mange gode indlæg, så læs endelig videre.
 
VI tager dog forbehold for gennemførelse af møderne , da vi til en hver tid vil følge anbefalinger og retningslinier fra myndighedernes side vedr. forsamlinger mv.
 
 
21. august
 
Genforeningen, Det Kgl. Teater og meget mere
 
Kgl. Skuespiller Niels Hinrichsen kommer og underholder os med nogle få historier og anekdoter fra genforeningstiden i 1920. Niels er opvokset i Aabenraa og har derfor et godt kendskab til tiden før og efter genforeningen, der jo i år kan fejre 100 årsdag (9. juli).
 
Han vil bl.a. fortælle anekdoter om Kong Christian X og selvfølgelig også den hvide hest.
 
Endvidere vil Niels fortælle historier og anekdoter fra sit liv som Kgl. Skuespiller og om sine oplevelser med andre skuespillerkollegaer på godt og ondt – og det bliver bestemt ikke kedeligt.
 
Og måske vi også lige får et par Storm P. monologer og nogle skillingsviser ind i mellem. Så der er lagt op til et godt og muntert indlæg fra Niels.
 
Vi forventer at kunne holde mødet udendørs, hvis vejrguderne ellers vil være med os og det er ifølge Niels ikke noget problem. Han skal nok råbe os op.
 
 
4. september
 
Et historisk tilbageblik på det danske beredskab

 
Jørgen Holst, der er leder af beredskabsmuseet i Esbønderup, vil fortælle om beredskabets historie og funktioner gennem tiderne.
 
Det er aftalt med Jørgen, at der en dag efter mødet vil blive arrangeret en tur for interesserede medlemmer til museet, hvor der vil være kaffe og rundvisning og fortælling om de mange udstillede genstande. Der er dog kun plads til ca. 30 deltagere, så tilmelding vil være nødvendig, men mere her om senere.
 
Du kan læse mere om museet på  https://brs.dk/omstyrelsen/historie/museumsdepotet/Pages/ArtikelV3-skabelon.aspx
 
 
18. september
 
Kurt kom forbi – Kaffe med Kurt…

 
Og hvem fanden er så Kurt!!??
 
Kurt er såmænd Kurt Leth, journalist,  og af nogen måske kendt fra TV SYD og TV 2 Østjylland og kommer her forbi Herreværelset for at holde sit indlæg om:
 
Typerne, originalerne, fantasterne og skæbnerne – ALMINDELIGE menneskers UALMINDELIGE historier.
 
Billedforedraget/causeriet er en medlevende rejse igennem Kurt Leths tid som reporter og er et foredrag fyldt med humør, sjove og forunderlige oplevelser.
 
 
2.  oktober
 
Konspirationsteorier – er der en vis sandhed bag?

 
Foredragsholder Thomas Sloth, der også var i Herreværelset den 21. februar og fortalte om Simon Spies kommer endnu en gang i Herreværelset og fortæller denne gang om forskellige konspirationsteorier.
 
Lyver myndighederne for os eller holder de noget skjult? Disse tanker kan vi alle have en gang i mellem. Når det bliver afsløret at det meste af den vestlige verden angreb Irak på falske forudsætninger, løgne og fortielser – så ved vi, at det nok ikke er første eller sidste gang, at  myndighederne dækker over en ukomfortabel sandhed.
 
I dette foredrag om konspirationsteorier kommer han ind på historiens største konspirationer. Foredraget bygger på informationer og kilderindsamlet på nettet, bøger og TV-udsendelser.
 
Ved hver konspiration vil Thomas først afdække selve historien som vi kender den . derefter vil han udlægge konspirationsteoretikernes teori og beviser. Sluttelig vil han så fremlægge myndighedernes og rationalisternes forklaringer på konspirationsteorierne.
 
Et foredrag, hvor du gang på gang bliver i tvivl om, hvad der er sandheden; men en ting er sikkert – vi kender ikke hele sandheden.
 
Foredraget omhandler:
 New World Order
 • Månelandinge 1969
 • 11. september
 • Lady Diana
 • UFO-styrt i Roswell
 • Mordet på JFK
Så der er noget at se frem til og høre om – hvad er sandhed og hvad er konspiration?
 
 
16. oktober
 
Banditter i habitter, svindlere og platugler

 
Forhåbentlig lykkes det nu efter 2 flytninger af dette indlæg pga Coronatiden, men 3. gang skulle jo så også være lykkens gang. Så derfor.
 
Foredragsholder Henning Frandsen kommer og fortæller lidt om ’pæne’ folks kriminelle handlinger og baggrunden her for.
 
Vi skal bl.a. høre om:
 • Champagneskrædderen og hans falskmøntnerkumpaner
 • Alberti – justitsminister, storsvindler og storspiller - der fik Danmark anno 1908 til at ryste og udløste en rigsretssag
 • Gullaschbaronen Harald Plum, Transatlantisk Kompagnis fald og Landmandsbankens kollaps i 1922
 • Jens Asger Bech, charmerende ung mand, som 1891 tog fusen på de københavnske ågerkarle og kom fem år i tugthuset
 • Smuglerkongerne Bent Ricardo Lille Jørgen Danmark og Leon Owild: Tre ærkeslyngler, som kendte den kriminelle underverden ud og ind og som levede hårde liv med masser af sprut og hurtige damer
 • Danmarkshistoriens første bankkup
 • Brødrene Sass: To tyske mestertyve, som i en årrække begik det ene kup efter det andet i deres hjemland, for så at slå sig ned i Danmark. Og det skulle de aldrig have gjort
 • Våbensmuglerne fra Sydfyn, som forsynede apartheid-regimet i Sydafrika med våben
 
30. oktober
 
Store og små tog

 
Medlem af Herreværelset, Bjarne Wilhelmsen vil gerne holde et indlæg for os.
 
Bjarne blev ansat ved DSB som 60 -årig og fik 10 fantastiske år før han gik på pension i 2011. Hobbyen med små tog stammer fra den tid, hvor alle raske drenge ønskede sig modeltog. Han har bevaret interessen gennem de mange år og vil fortælle lidt om denne meget alsidige hobby.
 
 
13. november
 
Så indtager borgmesteren igen Herreværelset

 
Det er jo blevet en god tradition, så borgmester Thomas Lykke Pedersen kommer igen i år på besøg i Herreværelset og informerer om kommunens tilstand og svarer på spørgsmål fra medlemmerne.
 
 
27. november
 

Der er pt ikke aftalt indlæg til dette møde, da vi indtil videre lige holder denne dag som en ’buffer’, hvis der skulle komme et godt emne op i luften, men ellers er der nok forslag til indlæg at vælge imellem. Så der skal nok komme et godt indlæg.
 
 
11. december
 
Herreværelsets store julefrokost
 

Mere her om senere. 
 
Med venlig hilsen
 
På bestyrelsens vegne
Bent
 
PS! Hvis du har kommentarer eller forslag til nyhedsbrevet, er du meget velkommen til at skrive til mig på jbmarcussen@gmail.com
Vores hjemmeside

Vores mail-adresse er:
herrevaerelset@fredensborg-aeldresag.dk

Vores hjemmesideadresse er:
www.fredensborg-aeldresag.dk/herrevaerelset

Ønsker du at ændre den måde du modtager disse mails på?
Du kan opdatere din profil eller afmelde dig fra denne liste

 


This email was sent to <<E-mail adresse>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Ældre Sagen — Fredensborg · Hjortevænget 223 · Kokkedal 2980 · Denmark

Email Marketing Powered by Mailchimp