Copy
  • Mødet i Herreværelset den 8. oktober
  • Næste møde i Herreværelset den 22. oktober
  • Kommende møder
Se mailen i din browser
 
Kokkedal den 10 oktober 2021 
 

Mødet i Herreværelset den 8. oktober 2021
 
Igen havde ca.80 lystige og snaksalige deltagere, mange på cykel i det dejlige vejr, fundet vejen til Herreværelsets møde.
 
Erling bød velkommen til alle fremmødte, gamle som nye medlemmer og introducerede dagens indlægsholder, Jan Skaarup.
 
Det tekniske AV-system i mødelokalet, der havde drillet noget på de sidste møder, var heldigvis bragt i orden og både Ove og Jesper havde inden mødet fået et mindre kursus i de tekniske faciliteter. Så nu skulle der være gode muligheder for, at vi ikke skal strides med teknikken mere – er det fromme håb.
 
Og Ove gjorde det igen, altså fik os til at varme stemmebåndende og andre muskler op med lidt Phillip Faber stemmeøvelser inden fællessangen – det kan jo gå hen og blive en tradition. Og i forlængelse af de gymnastiske stemmeøvelser med både stemme, arme og ben havde ove fundet teksten og melodien til ’nu falmer skoven trindt om land’. Der er godt nok mange vers, men det er vel den mest ’sikre’ sang for årstiden – så et godt valg og der blev sunget rigtig godt med. Det kune måske være pga Phillip Fabers opvarmningsøvelser.
 
Og så er det jo ved at være nu, at nogle medlemmer skal på den lange ventede bustur til wolfsburg og som lidt hjælpende info for Jer, der skal med her lige igen oversigten over opsamlingstider og steder på mandag den 11. oktober:
 
Kl. 5.30               Fredensborg station
Kl. 5.45               Dagcenteret Humlebæk (overfor stationen mod Strandvejen)
Kl. 6.00               Nivå station mod centersiden
Kl. 6.15               Egelunden (Egedalsvænge 17 Kokkedal)
 
Og med de tidspunkter lyder det som en god ide, at gå tidligt i seng, så det kan du jo overveje at gøre, når du lige har fået tilmeldt dig næste møde.
 
Nu er skoven jo godt i gang med at falme (det har vi da lige sunget) og det betyder jo også, at der så heller ikke er så længe til herreværelsets store berømmelige julefrokost. Så det kunne jo være, at nogle af Jer farende svende til wolfsburg kunne finde på at sponsorere julefrokosten med lidt godt til ganen og og ikke mindst til maden. Bare sådan et spontant, fromt indfald jeg lige fik. Og HUSK nu pas og andre gode papirer. Det vil være noget surt at blive afvist ved grænsen, på hotellet, restauranter og folkevognsfabrikken.
 
Ove holdt den 27. august et godt og informativt indlæg for os om udskiftningen fra Nem-ID til MitID. Og som mange bekendt er omlægningen startet 6. oktober. I den forbindelse har Ældre Sagen på deres hjemmeside skrevet en hel del informationer her om, som vil supplere Oves gode indlæg. Informationerne på Ældre sagens hjemmeside har jeg endda hørt meget rost i DR på P4.
 
Du kan finde Ældre Sagens info på https://www.aeldresagen.dk/viden-og-raadgivning/hverdagsliv/digital-kontakt-til-det-offentlige/gode-raad/det-nye-mitid
 
Jeg er nu i gang med at forberede indlæg til møderne for 2022 og har også en masse gode emner og ideer, som jeg kan forholde mig til. Men hvis du har et godt forslag, er du meget velkommen til at kontakte mig med info her om. Det kan være emne eller kontaktperson (mail eller tlf.nr.). Du kan skrive til mig på mail jbmarcussen@gmail.com.
 
Nå, men nu ikke mere info for den 25-øre. Jeg skal jo også lige nå at skrive lidt om dagens indlæg.
 
 
Udbryderkongen Carl August Lorentzen – geni eller dybt kriminel?
 
Jan Skaarup fortalte om den kendte udbryderkonge og noget kriminelle Carl August Lorentzen.
 
Og Jan er ikke en hvem som helst i den forbindelse. Pudsigt nok var Carl August Lorentzen Jans farmors lillebror, altså hans fars onkel og dermed hans grandonkel. 
 
Carl August Lorentzen (herefter bare kaldet Carl) blev født i 1896 som det 2. barn af 4 søskende. Hans far var lidt af en sjuft, der ikke altid kom lige hjem fra arbejde og ganske ofte drak han også lønnen op. Så allerede på det tidspunkt havde Carl og hans søskende en kummerlig tilværelse.
 
I 1903 blev Carls forældre da også skilt – og det var så her det kom til at gå helt galt for Carl. For en enlig mor med 4  børn var det nærmest helt umuligt at kunne forsørge dem. Derfor fik hans mor da også kun forældreretten til hans ældste søster, som så blev Jans farmor. Faderen fik Carl og de 2 mindste børn blev hhv anbragt i familiepleje og bortadopteret.
 
Men Carls far ændrede jo ikke på sin levevis og derfor var Carl jo tvunget til at forsøge at klare sig selv efter bedste evne. Det gjorde han så med smårapserier på gaden – ofte sammen med sin kusine Lola, som han ’turnerede’ rundt og småstjal med her og der.
 
Det gik da også galt for dem, da de blev taget i at stjæle æbler i Kongens Have – fy da! (hvem mon der i øvrigt skulle have haft de æbler?) og det medførte, at Carl blev sendt på opdragelsesanstalt, hvor han selvfølgelig flygtede fra. Men nu var han jo kommet i myndighedernes journaler og blev hurtigt genanbragt. Han flygtede 4 gange fra samme anstalt inden han blev overført til en mere lukket anstalt. Men også her lykkedes det ham at flygte fra.
 
Hans mor var i mellemtiden blevet gift med en skohandler, der ikke lige var bedste ven med Carl. Men under en flugt fra den lukkede anstalt hjalp stedfaderen ham dog med penge, så han kunne komme til Canada – så var Carl jo også ude af stedfaderens liv. Her var han dog ikke længe og kom tilbage til Danmark i 1914. Han havde dog nået at få en glarmesteruddannelse i Canada.
 
Og her fra tog det så fart med turene ind og ud af fængsler for forskellig berigelseskriminalitet – aldrig noget med vold. Han var utrolig god til at klatre og kunne f.eks. klatre op ad et nedløbsrør, gå armgang i tagrender, svinge sig ind af åbne vinduer mv. hvilket han brugte både ved indbrud og ved flugt fra fængsler.
 
Han forsøgte sig dog i slut 30’erne med en borgerlig tilværelse. Han var blevet gift med Bella og de startede en glarmesterforretning i Brovst. Den brændte dog og de fik aldrig genetableret forretningen og det endte da også galt, da Carl, Bella og en kammerat turnerede rundt i Jylland og lavede tyverier her og der. Og så var det jo ind igen. Ægteskabet med Bella holdt så heller ikke.
 
Carl røg som nævnt ind og ud af fængsler og hans domme blev længere og længere og hans store frygt var at få en forvaringsdom, som der lige var blevet indført hjemmel for i 30’erne.
 
I 1945 kom Carl ud af Horsens Statsfængsel og var fast besluttet på at starte en ny tilværelse sammen med sin nye kone – hans kusine Lola. Det holdt selvfølgelig ikke. Carl måtte igen en tur til Horsens. Denne gang med en forvaringsdom. Og det synes Lola ikke om, så de blev skilt.
 
Carl var selvsagt ikke begejstret for at sidde i fængslet og var fast besluttet på at flygte der fra. Og ved lidt list kom han til at sidde i celle 7, hvorfra han havde observeret, at der var en trappeafsats bag ved den ene væg. Så her fra kunne man måske grave sig ud.
 
Som tænkt så gjort. Gennem en 18 meter lang tunnel på 60x70 cm, som han havde gravet på 11 måneder forsvandt han natten mellem den 22. og 23. december 1949. Da fangevogterne kom om morgenen fandt de en seddel med de berømte ord: Hvor der er en vilje er der en vej.
 
Men det er et helt utroligt stykke gravearbejde Carl har udført med hjemmelavede redskaber og materialer fundet på et loft. Hvordan kom han der? Jo han lavede da bare en nøgle af en ske eller andet brugbart. På museet i det gamle Horsens Statsfængsel kan man faktisk se Carls tunnel.
 
Carl blev selvfølgelig eftersøgt over hele landet, men han havde fundet skjul på en gård kun 6 km fra fængslet. Her gemte han sig i 6 dage inden han her blev overmandet af gårdejeren og nogle af hans karle. Konen havde opdaget, at der blev stjålet lidt mad om natten og det fik gårdejeren til at holde vagt.
 
Carl kom igen i Horsens Statsfængsel. Gårdejeren blev noget upopulær hos en stor del af befolkningen for at have fanget og overleveret Carl og fik efterfølgende ikke mindre end 19 breve med mordtrusler.
 
En advokat (Eberhardt) i København og nok især hans frue fik sympati med Carl og fruen besøgte ham flere gange i fængslet og skrev adskillige ’varme
breve til ham. Hun fik påvirket en prøveløsladelse af Carl i 1953 og havde da købt en blomsterbutik til ham på Tagensvej, hvor det var meningen, at han skulle være bestyrer. Gæt en gang. Det gik jo heller ikke. Pengene i kassen var for stor en fristelse for Carl og så startede hele ’cirkuset’ igen og den gode fru Eberhardt slog selvfølgelig ’hånden af ham’.
 
I 1955 blev Carl igen prøveløsladt – Gud ved, hvordan det kunne lade sig gøre med den historie han havde bag sig . Og igen blev han gift med sin kusine Lola. Han fik endda job som udbryderkonge i Cirkus Schmidt. Det gik så senere konkurs i 1955 og Carl mistede jobbet. Og så er vi der igen – tilbage til Horsens.
 
Carl dør i 1958, 62 år gammel, i Horsens Statsfængsel.
 
Carl var ikke kun kriminel og udbryderkonge, han var også kunsthåndværker, idet han malede og tegnede og snittede i træ, blandt andet. Han var også en habil skakspiller og iøvrigt lidt af en charmør og temmelig livsglad.
 
Desværre befandt han sig det meste af sit voksne liv bag tremmer, kun 5 år af sit voksne liv, var han på fri fod.
 
Så nu fik jeg skrevet meget om Carl August Lorentzen, men dog langt fra alt, så du kan læse mere om Carl på www.udbryderkongen.dk
 
Vi siger tak til Jan Skaarup for et godt og lunefuldt indlæg. Jan har også skrevet bogen “Udbryderkongen Carl August Lorentzens Livshistorie - fortalt af en grandnevø”. Den blev genoptrykt i 2019 i en revideret udgave.
 
Næste møde i Herreværelset den 22. oktober 2021

 
En dansk krigssejlers historie
 
Arne Woythal fortæller om sin far, der som sømand blev ’fanget’ på havet ved besættelsen af Danmark i 1940.
 
Da Nazi-Tyskland besatte Danmark den 9. april 1940 befandt godt 6.300 danske søfolk sig uden for afspærringen, og de måtte vær især træffe et valg. For langt de flestes vedkommende  betød det allieret krigstjeneste.  Af dem vendte 1.087 aldrig hjem.
 
I dette foredrag følger vi en af de danske sømænd, Axel Emil Martin Woythal, som var med i allieret tjeneste fra den første dag, og han vendte ikke tilbage til Danmark igen før den 9. marts 1946. Da havde han været med til at sejle engelske soldater ud af Dunkirk i 1940, været torpederet på vej til Murmansk i 1941, jagtet af u-både i Det Indiske Ocean i 1942, bombet af Luftwaffe i Tripoli i 1943, fragtet amerikanske soldater i Stillehavskampagnen i 1944, og været udsat for Kamikaze-angreb i 1945 blot for at nævne nogle enkelte episoder.
 
Foredraget bygger på en lang række efterladte dokumenter og en meget grundig research i Rigsarkivet, Museet for Søfart, Ministry of War i England og den nationale og internationale maritime litteratur.
 
Arne tager udgangspunkt i sin bog ”Fra Murmansk til Stillehavet … historien om en dansk krigssejler i allieret tjeneste fra 1940-1945” og beretter fængslende om et kapitel i Danmarkshistorien, som er kendt af de færreste.
 
Arne er kriminalassistent og arbejder ved Vestegnens Politi og har bl.a. været udstationeret i Afghanistan. Der udover har han skrevet nogle romaner. Du kan læse mere om Arne og hans øvrige foredrag på www.arnewoythal.dk (klik på fanen foredrag).
 
 
Bemærk! Deltagerafgiften er kr. 90 for indlæg, kaffe og frokost.
 
NB! Når tilmeldingsfristen er udløbet eller max deltagerantal er nået, forsvinder Tilmeld-knappen automatisk og erstattes af en Venteliste-knap, som du skal klikke på for at blive skrevet på venteliste til mødet. Men tilmeld dig ventelisten, der kan jo komme afbud til mødet.

Tilmelding til mødet senest mandag den 18. oktober 2021 – dog max 78 deltagere efter ’først til mølle’ . Du kan tilmelde dig mødet når Tilmeld-knappen, som du finder når du klikker her.  er tilgængelig for tilmelding. Tilmelding vil dog først være tilgængelig fra søndag den 10. oktober kl. 20.
 
OBS! Husk at afmelde din mødedeltagelse, hvis du er blevet forhindret i at komme, så en anden kan få din plads.


OBS!  Hvis du ikke får en kvittering for din tilmelding bedes du kontakte os på herrevaerelset@fredensborg-aeldresag.dk – og husk medlemsnr.
Kommende møder

5. november
 
Barolovine - Eksklusiv vinsmagning og tapaz
 
Jørgen Meinertz (medlem af Herreværelset) har givet os et særdeles godt tilbud på vinsmagning af rigtig gode Barolo vine – og det kunne vi naturligvis ikke sige nej til. – og det er jo nok ikke hver dag de fleste får en Barolo vin, så her er muligheden.
 
Så nu er der altså eksklusiv Barolo vinsmagning med lidt tapaz mellem vinsmagningerne. Det bliver rigtig godt og kan vel kun overgås af vores helt forrygende julefrokost.
 
Vi skal smage 5 forskellige vine, der alle kommer fra Vingården Paolo Manzone, der  ligger i Barolo området i den del af Barolo, der hedder Serralunga.  Det er en af de 5 områder i Langhe området, som er en del af Piemonte i Italien. De er de eneste områder, der har lov til at producere Barolo vine.
 

 
Paolo Manzone´s familie har ejet gården gennem 6 generationer og vingården er i dag en af de mest velrenommerede producenter i Barolo området. Deres vine har fået flere udmærkelser i diverse vinguides som for eksempel GAmbero Rosso. Deres marker i Barbaresco har en gennemsnitsalder på 20 til 25 år, mens vinstokke fra Serralunga -ejendommen spænder fra 25 til 60 år gamle (druerne fra de ældste vinstokke går ind i vingårdens flagskib Barolo DOCG, som ligger i bedste del af det berømte Meriame -område)
 
Alle faser af vinforarbejdningen, inklusive høstning, udføres i hånden for at sikre maksimal kvalitet såvel som alle stadier i vinificeringen udføres med den største omhyggelighed for at opnå det bedste resultat, takket være den langsomme gæring i ståltanke. Manzon producerer ligesom de fleste andre producenter flere forskellige vine, hvor Barolo er den mest kendte og dyreste.
 
Vinsmagningen vil udelukkende koncentrere sig om forskellige vine fra Manzone og det er endda muligt, at Paolo Manzone selv deltager fysisk på mødet eller via Teams, men det er ikke helt aftalt endnu.
 
VI begynder med Arneis, der er den mest dyrkede hvide drue i områder, for derefter at fortsætte med røde vine.
Vinene er følgende:
 
Arneis DOCG til 158,- kr
Langhe Rosso DOC ”Arde” til 105,- kr
Barbera d´Alba DOC ”Fiorenza” til 158,- kr  
Nebbiolo d’Alba DOC til 176,- kr    
Barolo DOCG Serralunga til 286,-
 
I forbindelse med vinsmagningen giver Jørgen 20% rabat på de nævnte priser, hvis nogen ønsker at købe vinene.
 
Og som det ses af priserne er Barolo vine jo ikke i den billige ende af prisskalaen og det er tapaz heller ikke, så vi har sat deltagerafgiften til kr. 120, men det er dog kun kr. 60 mere end den ’normale’ deltagerafgift, så her får du en eksklusiv vinsmagning og fortæring til spotpris.


 
19. november
 
Gennem Rusland til Ishavet.

 
Søndag den 5. maj 2019 stak vi ud fra Rungsted Havn mod nye eventyr i russiske farvande. Turen gik gennem Østersøen til Skt. Petersborg og videre gennem floderne Neva og Svir, søerne Ladoga og Onega til Hvidehavet og Arkhangelsk.
 
Kun ganske få lystbåde har sejlet ruten tidligere. På vejen passerede vi øen Kizhi i Onegasøen med den enestående trækirke, Hvidehavskanalen, som kammerat Stalin lod et stort antal politiske fanger slide sig ihjel på i 1931-33 og den berygtede Gulag-fangelejr på øgruppen Solovetsky i Hvidehavet (billedet), hvor mange af fangerne til kanalbyggeriet kom fra.
 
Hjemturen gik via Arkhangelsk gennem Hvidehavet, rundt om Kolahalvøen og vi fulgte derefter Norges kyst fra Kirkenes over Nordkap til Tromsø og videre mod syd tilbage til Rungsted. 4.000 sømil og 4 måneders sejlads.
 
Henrik Wichmann, skipper på S/Y WICHWAM, fortæller og viser billeder fra turen.


 
3. december
 
Højbjergsagen

 
Det uopklarede drab på Marie Lock-Hansen er Danmarkshistoriens største kriminalsag og en af de mest myteomspundne. Hvem kom ind ad døren om formiddagen 10. november 1967, i et nydeligt hjem i Højbjerg ved Aarhus – og skød Marie Lock-Hansen ned med koldt blod?

True crime-bestsellerforfatteren Peer Kaae går i dette foredrag bag om alle teorierne, som er groet vildt gennem 50 år. Med støtte i politiets akter fra sagen portrætterer han ægteparret på Hestehavevej, deres upåfaldende tilværelse – og alle hemmelighederne bag den småborgerlige facade. Han rekonstruerer tiden omkring drabet minut for minut og følger sporene ud i Aarhus og omegn. Trådene trækkes også bagud, til de dunkle punkter i hr. og fru Lock-Hansens samliv, og baseret på research og interviews med de tilbageværende vidner i sagen lægger Peer Kaae brikkerne på ny og tegner et aldrig tidligere set billede af mordet og morderen.
 
Peer Kaae, der er journalist og forfatter, har skrevet en hel del bøger om krimisager, bl.a. ’Dobbeltmordet på Peter Bangs Vej’ og kendte personer, bl.a. Axel Strøbye og Karl Stegger, som han også holder foredrag om. Du kan læse mere om Peer Kaae og hans bøger på
https://www.forfatterforedrag.dk/flx/foredragsholdere/peer-kaae-foredrag-dobbeltmordet-paa-peter-bangs-vej/
 
  
17. december
 
Herreværelsets gigantiske julefrokost

 
Så bimler det snart ind til jul og selvfølgelig skal vi også mærke julestemningen i Herreværelset og pga corona og forsamlingsloft blev sidste års julefrokost jo desværre aflyst, så der er rigtig god grund til en festlig og fornøjelig julefrokost i år med rigtig meget godt til maven og halsen.
 
Hvad der diskes op med er ikke planlagt endnu, men du bliver ikke snydt.


 
Med venlig hilsen
 
På bestyrelsens vegne
Bent
 
PS! Hvis du har kommentarer eller forslag til nyhedsbrevet, er du meget velkommen til at skrive til mig på jbmarcussen@gmail.com
Vores hjemmeside

Vores mail-adresse er:
herrevaerelset@fredensborg-aeldresag.dk

Vores hjemmesideadresse er:
www.fredensborg-aeldresag.dk/herrevaerelset

Ønsker du at ændre den måde du modtager disse mails på?
Du kan opdatere din profil eller afmelde dig fra denne liste

 


This email was sent to <<E-mail adresse>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Ældre Sagen — Fredensborg · Hjortevænget 223 · Kokkedal 2980 · Denmark

Email Marketing Powered by Mailchimp