Copy
Referat fra mødet den 27 januar 2017 på Egedal
Om det næste møde den 10. februar 2017
Om de kommende fire møder og arrangementer  
Se mailen i din browser
Fredensborg den 28. januar 2017

Mødet i Herreværelset den 27. januar

Da Erling ’napper’ lidt sol og andet godt på Gran Canaria bød Jan Hellen velkommen til mødet. Der var tilmeldt 39 medlemmer til mødet (antallet kommer vi lige tilbage til) og det gav igen lidt udfordring med bordopstilling, da der også skulle være plads til projektor og PC samt mulighed for at se på lærredet. Men det lykkedes igen – godt gået.

Der gik lidt ’kage’ i bordkortene med hensyn til. hvem der var og ikke var tilmeldt, men det gav kun anledning til mere samarbejde for også at få det på plads – og det lykkedes vist stort set. Det gør vi bedre næste gang – måske!

I forlængelse af indlægget om Medborgerhuset (se næste punkt i nyhedsbrevet) viste Michael Huusom en plan for det nye ’Byens Hus’, som skal bygges i sammenhæng med Medborgerhuset (lokalplan K105).

Og arkitektonisk kønt var det jo ikke – og da slet ikke i sambygning med et så historisk hus som Medborgerhuset. Men som det også blev pointeret var det vist også mest et kommunalt økonomisk kompromis, men derfor behøver man jo ikke at ’ødelægge’ omgivelserne med en ny ’øjebæ’.

Der blev da også fra flere sider opfordret til, at vi som borgere jo kunne prøve at gøre indsigelser mod byggeriet inden det var for sent. Så det er hermed givet videre til hver enkelt.

Men hvor om alting er. Hvis byggeriet gennemføres efter planen vil det gå i gang i oktober 2017 og vil være færdigt til efteråret 2018 (og sådan noget plejer jo at blive forsinket). Det giver bestyrelsen i Herreværelset den udfordring, at finde et nyt sted at holde vores møder fra oktober, hvis vi ikke kan komme til huset i byggeperioden. Og det skal ske forholdsvis hurtigt, så vi ved, hvor vi skal være fremover. Det kunne så måske også løse problemet med lokaler til mange mødedeltagere.

Bjørn’efterlyste’ telefonnumre på de medlemmer, der ikke har registreret dette hos Ældresagen, da det vil være praktisk, hvis vi i en nødssituation vil få behov for at ringe til jer. De der ikke har anført telefonnummer kan gøre det i forbindelse med tilmelding til møderne i Herreværelset, hvor der på første side ved tilmeldingen (efter du har aktiveret ’hent oplysninger’) kan indtaste/redigere telefonnr og mailadresse.

Bent opfordrede mødedeltagerne til at sende en mail til Herreværelset om et præsentationsindlæg, så de gode intentioner om at præsentere sig selv nærmere (ca. 5-8 minutter), kunne lægges ind i mødeplanerne. Det var jo et generelt ønske på mødet den 13. januar, 

Der var til mødet i dag tilmeldt 39 medlemmer. Men enten er nogen alligevel ikke kommet eller også har nogen glemt at betale for deltagelse i mødet – og det kan jo ske for enhver. Men det bestilte smørebrød skal jo under alle omstændigheder betales, så vi må derfor apelere til, at: 
 • Framelde evt. tilmelding i god tid, dvs. så hurtigt som muligt. Hvis framelding til mødet ikke er modtaget senest torsdag før mødet, skal deltagerafgiften for din tilmelding betales på det førstkommende møde du deltager i herefter for at dække det bestilte smørebrød
 • Du husker at betale før du forlader mødet
Og så en lille appel mere.

Vi var nogle (få, da de fleste jo var gået),  der  var lidt forundret over den hastighed mange deltagere havde på at forlade mødet umiddelbart efter frokost. Vi har lokalerne til kl. 14 og en af hensigterne med Herreværelset var jo, at vi skulle hygge, sludre og danne netværk. Men når ca. 70-80% af deltagerne er ’væk’ allerede ca. kl. 13, ja så kan man jo få det indtryk, at man ’kun’ kommer for foredraget og frokostens skyld – og det var ikke tilsigtet, men det har desværre været en tendens de seneste møder.

Og hvis ikke også bordene forsvandt i samme hast ville der jo være mulighed for, at vi også efter frokost kunne sætte os tilfældigt og snakke sammen. Der er jo mulighed for også at købe yderligere øl/vand, hvis det er det, der skal til.

Det hænger jo heller ikke helt sammen med det generelle ønske der var på mødet den 13. januar om, at danne netværk og præsentere os selv, så vi kunne lære hinanden bedre at kende.

Så kan vi ikke være enige om, at det kan gøres bedre? Eller måske tage det op på næste møde, hvis nogen har en anden opfattelse.


PS Der var på mødet den 13. januar fra flere deltagere forslag om at prøve at opstarte et sangkor i Herreværelset. Vi foreslår derfor, at de ’sangglade’ medlemmer sætter sig sammen efter frokosten ved næste møde og får ’taget hul’ på sangprojektet, så vi alle kan få glæde af det inden vi når sommerferien. Det vil være en fornøjelse at høre Herreværelsets sangkor synge forårsviser og swingnumre eller hvad i nu ellers kan finde på. Bare et forslag.

PS PS!  Erling diverterer med gule ærter på mødet den 7. april i stedet for smørrebrød (se nærmere i punktet ’kommende møder’) og ’efterlyser’ derfor gode og glade medlemmer, der måske vil donere lidt snaps til denne ’herreret’.
Indlæg om  Medborgerhusets og omegns historie

Bjørn Sandberg havde formidlet, at lokalhistoriker og formand for Lokalhistorisk Forening Niels Storgaard Simonsen kom til mødet og fortalte om Medborgerhuset Egedal og omegns historie. 

Det blev en god gennemgang af lokal danmarkshistorie startende fra ca. 1760 med Hirchholm Slot med tilhørende jorde, som strakte sig over Hørsholm, Birkerød, Karlebo og vist meget mere. Slottet var meget ’prangende’ og blev kaldt Nordens Versailles. Der kan ses en model af det oprindelige slot på Hørsholm Mølle (åbningstider kan findes på nettet).

Niels fortalte om hvordan landbrugsmiljøet udviklede sig i perioden her fra med fæstebønder, gårdmænd, husmænd mv.

I 1799 blev der anlagt en klædefabrik i området og det var ejeren af denne, der opførte Medborgerhuset i 1803 som sin private bolig.Der blev i forbindelse med klædefabrikken også bygget nogle boliger til arbejderne, som senere er brugt som ’fattiggård’, plejehjem og andre ’spændende’ ting helt op til nutiden, ja endda til rådhus for den gamle Karlebo Kommune til 1977.

Medborgerhuset blev overgivet til sit nuværende formål i 1993 (så vidt jeg husker – der var dæleme mange informationer og årstal at holde styr på, så undskyld, hvis jeg er lidt ’gal’ på den).

Huset er, trods sine mange år og ejere, ikke fredet, men vist registreret hos Kommunen som bevaringsværdig.

Tak til Niels for et godt historisk foredrag, men der var som nævnt mange informationer at holde styr på, så hvis i vil vide mere om lokalhistorien, holder Niels forskellige foredrag om dette.

Læs iøvrigt meget mere om Egedals historie her.

 
Næste møde den 10. februar og tilmelding til mødet

Forbered din ferierejse allerede nu.

Torben Iversholt holder et indlæg under overskriften "planlæg selv din ferierejse sydpå".

Formålet med Torbens indlæg er at inspirere mødedeltagerne til selv at arrangere rejser bl.a. til Sydeuropa og dermed ofte spare penge, samtidig med at man kan skræddersy sin rejse efter eget temperament og interesser. 

Torben vil også komme ind på nogle af de faldgrupper,  som man skal være opmærksom på. Indlægget vil have form af en slags workshop, hvor deltagernes egne erfaringer også kommer på banen. 

Torben mener dog, at man skal være nogenlunde ’hæderlig’ til engelsk og kan gebærde sig på internettet for at opnå den optimale planlægning.

Torben har planlagt og gennemført omkring 30 rejser (mest fly)  i Europa over de sidste 10 -15 år bl.a. til Portugal, Italien, Spanien, Irland, Frankrig, Østrig, England, Sverige (samt et par oversøiske destinationer). Og flere er på vej...

Tilmelding til mødet senest mandag den 6. februar. Du kan tilmelde dig her..

OBS!  Hvis du ikke i forbindelse med din mødetilmelding får en mailkvittering, så bedes du kontakte Herreværelset med dit medlemsnummer til Ældresagen på mail til herrevaerelset@fredensborg-aeldresag.dk så sørger vi for din tilmelding.

 
Kommende 4 møder
 
24. februar
Foredrag om Storm P. af Poul Kragelund

 
Foredraget er foreslået af nogle af medlemmerne i Herreværelset og vi har derfor kontaktet Poul Kragelund, der har sagt ’ja’ til at komme og holde et både muntert og ’biografisk’ foredrag om Storm P.
 
Men for at kunne honorere Poul Kragelunds spændende foredrag er prisen denne gang kr. 80 pr. deltager incl. kaffe, 2 stk. smørebrød øl/vand samt et fantastisk foredrag. Og merprisen på kun kr. 30  er givet godt ud til et spændende og morsomt foredrag.
 
10. marts
Rundtur i den underjordiske bunker i Kokkedal.
 
Lokalhistorikerne Peter Aarby og formand i Lokalhistorisk Forening Niels Storgård Simonsen kommer kl. 11 og vil fortælle lidt om den underjordiske bunker i Kokkedal. Bunkeren er fra koldkrigstiden.
 
Efter et  kort indlæg/introduktion af historien bag bunkeren mv. er der, for de medlemmer der er interesseret,  arrangeret rundtur i bunkeren, der ligger ca. 5-10 minutters gang fra Medborgerhuset.
 
Det forventes, at vi er tilbage i Medborgerhuset kl. ca. 12.45 til en sædvanlig hyggelig frokost, hvor også Peter Aarby og Niels Storgård Simonsen deltager, så der også her vil være mulighed for at stille uddybende eller supplerende spørgsmål over frokostbordet.
  
24. marts
Vi vil i Herreværelset forsøge os med lidt ’rundbordsdebat’, som foreslået af John flagga på mødet den 18. november og som vi også drøftede på mødet den 13. januar.
 
Interessen syntes at være ret stor, så vi vil prøve med følgende emner: 
 • ’Folketinget’, er det tidssvarende eller bør rammerne moderniseres
 • Den politiske situation i Europa og hvordan vil det påbirke den danske politik
 •  Det danske forsvar, tilknytningen til NATO og evt. EU forsvarspolitik
 • Eu, er det ved at køre af sporet eller er ’signalerne’ rigtigt indstillet
 • Kønspolitik, er der ligestilling eller har kvinderne fået overtaget 
Underpunkter (agenda) til emnerne vil blive anført i nyhedsbrev forud for mødet, så de kan være debatgrundlag.
 
Vi forestiller os, at vi sætter 5 x 6-8  mands borde op, hvor de, der ønsker at deltage i de ovenstående debatter så frit kan sætte sig ved bordet med det pågældende emne. Ønsker man ikke at deltage i debatterne vil der også være bord til ’bare’ normal hyggesnak.
 
Men igen vil det afhænge af tilmelding til mødet og til debatterne, men spændende kan det blive og vi kan få lært hinanden bedre at kende.
 
Men det og tilmelding til deltagelse i debatterne  mv. vil blive nærmere beskrevet i nyhedsbrev forud for mødet.
 
Skulle du have forslag til emner/temaer, som vi på den måde kan drøfte, er du meget velkommen til at sende dine forslag til herrevaerelset@fredensborg-aeldresag.dk eller direkte til Bent M på jbmarcussen@gmail.com  - gerne med lidt uddybning af emnet, så vi kan beskrive det nærmere i nyhedsbrevene.
  
7. april
Michael Huusom, der er næstformand i Seniorrådet, vil med udgangspunkt i nedenstående fortælle om Seniorrådets arbejde. 
 • hvad er og hvem er Seniorrådet
 • Hvad arbejder Seniorrådet med i praksis
 • Hvilken indflydelse har Seniorrådet på kommunens ældrepolitik
 • Hvad har Seniorrådet rent praktisk opnået ældrepolitisk
 • Hvad er i ’støbeskeen’ for det man ønsker gennemført
 • Hvor får seniorrådet sit input fra
 • Hvordan kan ældre i kommunen holde sig orienteret om seniorrådets arbejde (da alle jo ikke er ’digitaliseret’) 
Og der vil naturligvis være mulighed for at stille spørgsmål og debattere indlægget.
 
Indlægget vil være på ca. 30 minutter, så det er muligt vi  kombinerer det med ’deltagerpræsentation’ (se referat af møde den  13. januar i starten af nyhedsbrevet), hvis der skulle være nogen medlemmer, der har meldt sig til at fortælle lidt om sig selv.
 
Erling vil til mødet arrangere gule ærter i stedet for smørrebrød og hvis nogen skulle synes, at de gerne vil donere snaps her til, hører vi gerne fra jer.
 
 
 
Med venlig hilsen 
Bestyrelsen

 

Vores mail-adresse er:
herrevaerelset@fredensborg-aeldresag.dk

Vores hjemmesideadresse er:
www.fredensborg-aeldresag.dk/herrevaerelset

Ønsker du at ændre den måde du modtager disse mails på?
Du kan opdatere din profil eller afmelde dig fra denne liste

 


This email was sent to <<E-mail adresse>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Ældre Sagen — Fredensborg · Hjortevænget 223 · Kokkedal 2980 · Denmark

Email Marketing Powered by Mailchimp