Copy
Du kan herunder læse om:
mødet den 21. oktober 2016 på på Egedal,
indlægget på mødet af John Andersen,
næste møde den 4. november,
kommende arrangementer,
forslag tilarrangementer i 2017ra medlemmerne
 
Se mailen i din browser
Fredensborg den 23. oktober 2016


Mødet i Herreværelset den 21. oktober

Erling bød velkommen til mødet, der havde samlet 32 medlemmer.

Og der var som sædvanlig en både god stemning og meget snak over bordet.

Under frokosten foreslog Erling, at der kom flere aktører i bestyrelsen og foreslog Jan Hellen og Johnny Aagaard, der begge sagde ’ja tak’ med stor opbakning fra deltagerne. Bestyrelsen består herefter af:
 • Erling Vraa (formand)’
 • Torben Thanning-Larsen
 • Jan Hellen
 • Johnny Aagaard
 • Bent Marcussen
Bjørn Sandberg er Herreværelsets web-master og Hans Erik Winther tilbød fremover at sørge for hentning af frokost hos Føtex, hvilket vi siger tak for..

Men inden frokosten introducerede Erling dagens foredragsholder, John Andersen, som Henrik Thomsen havde formidlet kontakten til – og tak for det Henrik.
 
Indlæg på mødet af John Andersen 

Finansrådgiver John Andersen, der ikke var fra Rinfkøbing Landbobank, men selvstændig rådgiver holdt et meget spændende indlæg. John har en fortid i bl.a. SDS og Alm. Brand Bank, men blev selvstændig finansrådgiver i 2003, da han ikke længere kunne ’se sig selv i øjnene’ med den rente-, gebyr- og kundepolitik, som de gængse banker var på vej ind i.

Johns indlæg var i hovedtræk delt op i 3 emner: Lånemuligheder og ens forhold til sin bank, pensioner samt investeringer.

John havde ’kogt’ et 3-dages foredrag ned til ca. 1 time (men vi er jo ikke’ tabt bag en vogn’ i Herreværelset, så vi kunne godt følge med), hvor vi kom ud i mange ’hjørner’ af finanssektoren på godt og ondt samt gode råd til. hvordan hver enkelt eventuelt selv kunne gøre noget for at få det mest optimale ud af ’samarbejdet’ med sit pengeinstitut og forvaltning af opsparing og formue.

Og at mødet havde stor interesse for medlemmerne afspejlede sig tydeligt i de mange gode og nærværende spørgsmål til John, som også havde mange ’guldkorn’ til spørgsmålene og gode råd. Der var mange, så her skal blot nævnes nogle få:
 • Hvis du synes dine renter og gebyrer i din bank er for høje, så prøv at forhandle med banken og indhent evt. tilbud fra andre pengeinstitutter, der kan fremlægges som argument og tøv ikke med eventuelt at skifte pengeinstitut, hvis dit nuværende pengeinstitut ikke kan eller vil leve op til dine krav/forventninger og du har et bedre tilbud’ på hånden’
 • Hvis du ved, at du på sigt skal låne penge i dit pengeinstitut, så forbered det i god tid og få tilbud på lånet. Du skal ikke vente, til det eventuelt er en nødvendighed at låne, for så har banken ’fat i den lange ende’
 • Det samme gælder for omlægning af realkreditlån. Her skal du allerede min. 1 år før dit realkreditlån skal udskiftes tage kontakt til dit pengeinstitut og få en aftale eller konkret tilbud og for at sikre din position i forhandlingerne med pengeinstituttet også indhente tilbud fra andre pengeinstitutter. 
 • Hvis du ønsker at indhente tilbud på nedsættelse af renter og gebyrer, lån og omprioritering, så prøv evt. mindre pengeinstitutter, da de ’store’ pr. definition er mere ’firkantede’ i deres kundepolitik.
 • Hvis du vil investere i aktier, så vælg danske virksomheder i stedet for f.eks. amerikanske eller tyske. Statistisk har det vist sig, at danske virksomheder iver et bedre afkast.
 • Og hold på aktierne over en årrække. Gå ikke i panik og sælg fordi kursen af den ene eller anden årsag pludselig falder. Det har også her vist sig statistisk, at kursen igen vil stige over en årrække. 
 • Hvis du har penge stående i en investeringspulje, bør du undersøge det årlige afkast efter omkostninger. Der er investeringspuljer, der giver op til 20-25% i afkast årligt efter omkostninger 
Der blev også snakket lidt om ratepensioner, livrente og lign., men da vi jo alle er pensioneret kan der ikke rigtig gøres noget ved de ordninger vi hver især allerede har. Det er desværre noget man burde have overvejet og gjort noget ved før pensionsalderen.

Og der var mange, mange flere gode svar og råd til alle vores spørgsmål. Så er det jo op til hver enkelt i hvilket omfang man vil bruge de velmenende råd.

Da John er selvstændig rådgiver tilbyder han naturligvis, mod et mindre honorar, at hjælpe med en individuel gennemgang og rådgivning af dine økonomiske muligheder både med hensyn til forhandling med dit pengeinstitut, lånemuligheder og investeringer.

Hvis du er yderligere interesseret i at drøfte dine økonomiske muligheder med John kan du kontakte ham på:  e-mail john@investeringspleje.dk  eller mobil 21 72 08 44 (du kan eventuelt referere til hans indlæg i Herreværelset).

Et helt igennem godt indlæg med stor spørgelyst og John har da også tilbudt at komme igen og holde et foredrag mere konkret rettet mod investeringer. Det har vi naturligvis taget ad notam.
Næste møde den 4. november og tilmelding til mødet
 
Thomas Lykke Pedersen (vores borgmester) kommer og svarer på spørgsmål fra Herreværelsets medlemmer.
 
Der er allerede sendt 8 medlemsspørgsmål til borgmesteren og Erling vil fremsende yderligere et par spørgsmål.
 
Men hvis du her ’5 minutter i tolv’ skulle have spørgsmål, som du mener Thomas Lykke Pedersen skal forberede sig på inden mødet (for at du kan få et konkret svar), kan du stadig sende dine spørgsmål til herrevaerelset@fredensborg-aeldresag.dk dog senest onsdag 26. oktober. Så sender vi dem videre.
 
Spørgsmålene vi allerede har sendt kan ses ved at klikke her og vil senere blive opdateret med eventuelle yderligere spørgsmål.
 
Du har så mulighed for at kunne printe dem ud og tage med til mødet, hvis du ønsker det.
 
Thomas Lykke Pedersen har bekræftet modtagelse af spørgsmålene og glæder sig til at møde os i Herreværelset og vil også gerne deltage i vores frokost.
 
Vi vil naturligvis gerne, at borgmesteren får besvaret alle spørgsmål, både de tilsendte og de spørgsmål, der måtte dukke op på mødet. Og til at sikre det, søger vi et medlem, der vil være ordstyrer på mødet. Så hvis du har erfaring med at være ordstyrer eller gerne vil påtage dig den opgave, så send os lige en mail på herrevaerelset@fredensborg-aeldresag.dk
 
Tilmeldingsfrist til mødet er mandag den 31. oktober og du kan finde en omtale af mødet med en tilmeldingsknap hvor du kan tilmelde dig elektronisk til mødet ved klikke her.
 
Prisen er kr. 50  pr. deltager incl. kaffe, 2 stk. Smørebråd og øl/vand.
Kommende arrangementer

18. november
Indlæg af Michael Huusum, der på mødet vil fortælle lidt om pilotuddannelse m.v.

Michael er pensioneret jagerpilot (med pilotnavnet HUS) og vil berette om ”Pilotuddannelsen anno 1968/69” samt andre ”røverhistorier” fra sin tid i Flyvevåbnet. Michael er selv medlem af Herreværelset.

I sin 40-årige karriere har Michael indtaget en lang række ledende stillinger, til og med oberstniveau, inden for Flyvevåbnet i Danmark og på Grønland, samt i NATO og FN regi; blandt andet i USA, Tyskland, Polen og i Bosnien-Herzegovina.

2. december
Indlæg af Ove Kristensen (en af vore egne). 

Ove vil på mødet give os en all-round introduktion til slægtsforskning, som er et meget alsidigt og spændende forskningsemne, men som fræver en del tålmodighed. 

Indlægget omhandler, hvad man kan forvente at finde i kirkebøger, folketællinger, lægdsruller og meget andet.  Det hele krydres med “gefundenes Fressen” og diverse kuriosa af forskellig art. 

Ove underviser allerede i slægtsforskning i Hørsholm og da der er tanker om at oprette et begynderkursus i slægtsforskning i Nivå med start i januar, vil en sådan introduktion måske være en god inspiration og ’indspark’ til at komme i gang med det for mange af vores medlemmer i Herreværelset.

16. december
Afslutning på 2. halvår og julefrokost.

Erling foreslog på mødet i fredags, at vi holder os til det magelige og bestiller en juleplatte til hver udefra, hvilket blev positivt modtaget af de fremmødte. Erling vil nu undersøge mulighederne og indhente tilbud på en god platte. 

 Og da vi jo har lokalerne til kl. 16 aftalte vi samtidig, at julefrokosten derfor starter kl. 12. Erling vil dog anmode nogle af  jer om at komme og hjælpe med borde, stole og opdækning forinden.

Leszek Kornacki tilbød at spille lidt guitar til julefrokosten. Dog som en duo, idet Leszek også har en harmonikaspiller med til at forøge sang- og musikstemningen. 

 Men ’hjælp’, det er en kvinde. Nå pyt, for julehyggens skyld og med Herreværelsets ’velsignelse’ accepterer vi selvfølgelig det. Og det skal nok blive en succes.

Leszek ’duoen’ vil medbringe sanghæfter med julesange, så vi alle kan skråle med mellem mad, skålhilsner, snak og god hygge - og det var der stor opbakning til.

Det bliver rigtig julehyggeligt.

Nogen  medlemmer har doneret snaps og øl til julefrokosten, men alle bidrag er stadig meget velkomne.

Det blev aftalt, at prisen for deltagelse i julefrokosten er Kr. 100 incl. alt.

13. januar 2017

Nytårskur i Herreværelset.

 Vi mødes igen efter en god jul og et godt nytår til det første møde i Herreværelset i 1. halvår 2017. Og mødet er foreløbig uden et egentligt arrangement udover, hvad vi selv kan finde på at snakke om. Og der skal jo nok være et eller andet.

Så et rigtigt hyggemøde og måske er der nogle småsjatter tilbage fra julefrokosten, som trænger til at blive ’ryddet af vejen’.

27. januar 2017
Bjørn Sandberg har formidlet, at lokalhistorikeren Niels Storgaard Simonsen kommer til mødet og holder et indlæg hvor han fortæller om Medborgerhuset Egedals og omegns historie. Det er jo vores "mødehus", så det vil da være sjovt at høre lidt nærmere om husets oprindelse og senere historie.
 
 
Forslag til arrangementer i 2017

 Vi har modtaget nogle forslag til ’udendørs’ arrangementer for den kommende periode. Det siger vi tak for og vi vil meget gerne have flere forslag fra jer medlemmer til arrangementer i Herreværelset, både forslag til indlæg, debatter og udflugter.

Så skriv gerne med forslag til os på herrevaerelset@fredensborg-aeldresag.dk så vi har noget at ’arbejde med’ til 2017.


 OBS!  Hvis du i forbindelse med din tilmelding til møder og andre arrangementer i Herreværelset IKKE modtager en tilmeldingskvittering på mail, bedes du kontakte Herreværelset med dit medlemsnummer til Ældresagen på mail til herrevaerelset@fredensborg-aeldresag.dk så sørger vi for din tilmelding.

Læg mærke til, at du SKAL angive både medlemsnummer og fødselsdato når du tilmelder dig elektronisk. Hvis du ikke angiver begge disse oplysninger, bliver du ikke tilmeldt, og der kommer desværre ingen fejlmelding med en besked om at begge dele skal angives.

 
Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Tilmelding til næste møde den 4. november:

Husk at tilmelde dig elektronisk senest mandag den 31. oktober
Man finder en tilmeldingsknap til elektronisk tilmelding på  siden med omtalen af mødet på dette link:

 

Vores mail-adresse er:
herrevaerelset@fredensborg-aeldresag.dk

Vores hjemmesideadresse er:
www.fredensborg-aeldresag.dk/herrevaerelset

Ønsker du at ændre den måde du modtager disse mails på?
Du kan opdatere din profil eller afmelde dig fra denne liste

 


This email was sent to bjoern.sandberg@gmail.com
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Ældre Sagen — Fredensborg · Hjortevænget 223 · Kokkedal 2980 · Denmark

Email Marketing Powered by Mailchimp