Copy
Mødet i Herreværelset den 24. januar 2020. 
Blind og bjergbestiger - kan det lade sig gøre?
Næste møde i Herreværelset den 7. februar 2020
Kommende møder

 
Se mailen i din browser
Kokkedal den 26. januar 2020
 
Mødet i Herreværelset den 24. januar 2020

Så er vi godt i gang med møderne for 1. halvår 2020 og igen havde 90 medlemmer fundet gennem porten til mødelokalerne i Byens Hus, hvor vi godt kunne bruge lidt mere plads – men det er jo et kommunalt anliggende.

Og selv om der var lidt støj på mikrofonlinjen fik Erling budt velkommen til alle fremmødte og opfordrede igen til den gode bordskik, så der ikke blev ’trafikkaos’ omkring fordeling af madæskerne – og det lykkedes faktisk igen. Erling kunne også byde velkommen til dagens indlægsholder , Sven Mogensen.

Sven ville i sit indlæg fortælle om bestigning af Kilimanjaro og selvfølgelig havde Ove fundet en passende fællessang frem til at ’omfavne’ indlægget med sangen ’Lang højere bjerge’, der vlev godt klaverakkompagneret – meeen, der må godt bruges lidt mere lungeluft til vores fællessange. Bare så vi kan høre, at der er 90 gode mandige stemmer til stede.

Og som nævnt gentog Erling sin ’kulturappel’ om at vi skal være lidt mere mødekultiverede ved f.eks. at vente med at spise, til alle har fået mad på bordet. Der vil fremover være affaldssække ved udgangen fra salen, hvor i bedes putte affaldet i og der vil være kurve, som i kan lægge bestik i. Dåserne sættes også på bordet ved udgangen – hvor der også er en sort lærredspose, hvor i kan deponere jeres navneskilt til næste gang.

Det gør det lettere for alle de frivillige, der rydder op efter os andre og sætter borde og stole på plads – og tusind tak for det  i øvrigt.

Der er jo, som i kan se af tilmelding til møderne,  rift om pladserne i Herreværelset – derfor, hvis du har tilmeldt dig og alligevel ikke kan komme, bedes du skrive til Erling eller Herreværelset. Så vil den første på ventelisten få din plads og du kommer så gratis med på det næste møde du ønsker at deltage i. Til nød kan du også få pengene retur af Erling kontant. Det er jo ærgerligt, hvis der er pladser og mad til overs, der kunne komme en anden til gavn.

På sidste møde informerede Erling om, at Henning Larsen, tidl. Snedkermester og nu medlem af Herreværelset, tilbød et sikkerhedstjek af ens hjem for at undgå evt. indbrud. Og det tilbud tillader jeg mig at gentage her med Hennings egne ord fra sidste møde den 10. januar:

”Når man sidder og ser på alle de indbrud, der har været i år bliver man lidt ked af det på ofrenes vegne. Jeg har en baggrund som snedkermester gennem mere end 30 år og vil kunne tilbyde medlemmer af ældresagen i Fredensborg Kommune en gennemgang af deres bolig, med en skriftlig opgørelse af, hvad man eventuelt kunne gøre bedre. Jeg udfører ikke arbejdet men kommer med gode råd til dem der vil udføre arbejdet selv, eller man kan bruge mine råd til at få låse smeden til at foretage arbejdet. Jeg vil kun have dækket udgifter til kørsel m.m. som jeg sætter til en fast pris af kr. 100.- , samt en kop kaffe, for et besøg og en skriftlig rapport sendt på mail”.

Hvis du er interesseret i at få et sikkerhedstjek mod indbrud af Henning kan du kontakte ham på b.h.larsen@mail.tele.dk eller på telefon 5124 3293.

NB! Som du kan se under ’Kommende møder’ er der allerede arrangeret indlæg for møderne i 1. halvår 2020. Men skulle du nu alligevel have en god ide til et indlæg eller ikke mindst, hvis du selv gerne vil holde et indlæg om et eller andet du brænder for, så tøv ikke med at skrive til Herreværelset her om eller du kan skrive direkte til mig (Bent Marcussen)  på e-mail jbmarcussen@gmail.com – så finder vi nok også ud af det.
Blind og bjergbestiger - kan det lade sig gør?

Sven Mogensen tog den udfordring op og ja, det har Sven så bevist, hvilket han fortalte om i sit indlæg.

Sven blev blind som 20-årig i 1974 ved en forfærdelig trafikulykke, hvor han fik smadret hovedet i en så alvorlig grad, at lægerne mente, hvis han da overlevede, ville blive både blind, lam, evnesvag – ja, stort set det man kalder en ’grøntsag’. Han fortalte lidt makabert, at han var blevet skåret op i hovedet fra øre til øre og at lægerne derefter havde hævet stumperne fra kraniet, renset det for træ- og glassplinter og derefter sat det på plads.

Og Sven er bestemt ikke en ’grøntsag’ - tværtimod. OK, han blev blind og mistede lugtesansen, men som han sagde: ”Det kan man da leve med når resten fungerer” og det har han da helt ret i.

Sven er uddannet i shippingbranchen og har hele livet arbejdet med shipping. De sidste 20 år med eget shippingfirma.

Før ulykken dyrkede han meget sport, men det blev lagt på hylden i en 20 års tid, men i 1994 genoptog han sine sportsaktiviteter, som f.eks. at løbe på ski. Det var dog ved en tilfældighed, hvor han sammen med 18 andre blinde og 19 hjælpere blev inviteret på en skitur i Norge. Det blev begyndelsen til en stor aktivitet indenfor ’blindsport’.

Og hans rejselyst var der heller ikke noget i vejen med. Sven har rejst i 97 lande og som han siger, at han på sine rejser har oplevet og set meget. Det sidste dog gennem andres beskrivelser, men han kan som ’senblind’ danne sig billeder at det han får fortalt.

Det var på en sådan rejserundtur i Indonesien, at han mødte rejselederen Lars, der senere er blevet en god ven og det var da også Lars, der animerede Sven til at prøve kræfter med at bestige Kilimanjaro, da de på en rejse i Kenya sad og snakkede om, hvor spændende det kunne være at komme op til toppen og da Lars senere foreslog Sven at de sammen skulle bestige Kilimanjaro var der fra Svens side ingen betænkningstid. Blot forestående hård træning på løbebånd i det nærliggende fitnesscenter med 7 kg tung rygsæk, hvor der skulle simuleres bjergvandring.

Og nåh ja. Kilimanjaro er jo ikke bare en lille bakketop. Bjerget er 5.895 m højt og naturligvis skulle bestigningen foregå uden iltapparater for som Sven sagde: ”Sporten er jo at komme der op uden iltapparater ellers er det jo for memt”. Der er 7 bestigningsveje op til toppen, men naturligvis skulle Kilimanjaro bestiges af den sværeste vej – sådan bare for udfordringens skyld.

I 2019 drog de så afsted – en lille gruppe på 8 mand, der alle havde det mål at komme de godt 5.900 m op for at sse solopgangen her fra. Men ikke alene, for der er et krav om, at der skal være lokale hjælpere med, så de fik selskab af 20 lokale fra Tanzania (der skal være min. 2½ hjælper pr. klatrer), der naturligvis var trænet i bjergbestigningens svære kunst.

De startede i ca. 1.900 meters højde med nødvendig oppakning i rygsækken, mens de lokale hjælpere tog det resterende udstyr – sådan er det jo. I starten gik det hele glat og helt efter planen, ja så godt, at der var nogen der syntes det var for nemt – den rene skovtur. Men da de nåede op i ca. 3.000 meters højde blev tonen lidt anderledes. Nu kunne den mindre ilt allerede mærkes og nu skulle der balanceres på rullende lavasten.

 Ikke nemt, når man er blind. Så det foregik ved at Lars dikterede Sven hvordan og hvor han skulle træde. Højre fod 15 cm frem og 5 til højre, venstre fod 20 cm frem og 10 til venstre osv. Og på sådan en dagstur opad blev der gået ca. 25.000 skridt, så lidt af en udfordring for både Sven og Lars og det blev jo ikke mindre udfordrende af, at luften jo også blev tyndere og tyndere des længere de kom op af Kilimanjaro.

Det sidste døgns opstigelse blev en ren prøvelse. De startede kl. 8 om morgenen og ved solnedgang blev der holdt en lille pause til lidt ’pusten ud’, lidt hvile  og noget varm suppe inden turen igen gik videre kl 22. Så den sidste del af turen skulle klares om natten med kun lys fra pandelamper. Målet med at tage natten i brug var for at komme op på toppen kl. 6 om morgenen for at se solopgangen.

På vejen op her var der også en stor udfordring med at ’balancere’ på en meget smal sti, hvor der på den ene side var 40 meter stejlt ned og på den anden side en stejl bjergvæg. Og her måtte Sven følge i Lars’s fodspor ved hjælp af en vandrestok, som Lars holdt i den ene ende, mens Sven fulgte efter ved at holde i den anden ende og naturligvis føle sig frem med fødderne for ikke at træde ved siden af stien.

De nåede dog ikke toppen kl. 6, som de havde planlagt. Dertil havde nattens opstigning været for hård og iltmanglen kunne mærkes.F.eks. tog det 20 minutter at gå de sidste 20 meter til toppen, som de nåede kl. ca. 10.15.

Udmattede og med luftbesværligheder var de på toppen i ca. 40 minutter og ønskede alle nu bare at komme ned igen. Det kunne kun gå for langsomt. Turen op til toppen varede 4 dage, mens nedturen ’kun’ tog 2 dage.

Sven illustrerede sit indlæg med både fotos og videoer fra turen op ad Kilimanjaro og kunne stolt konstatere, at han er den kun 3. blinde, der har nået toppen af Kilimanjaro og den 1. blinde europæer. Der har også været en canadier og også en amerikaner, men sidstnævnte har ingen dokumentation for at have været der, så Sven tillod sig at være lidt skeptisk her for.

Sven fortalte også lidt om sit arbejde for synshandicappedes motionsfond, som han selv har startet op og derfor også er meget optaget af.

Han stiftede efter 3 års forberedelse og planlægning i 2011 en fond for blindmotion, hvor Sven indskød 2 mio kr, der efter omkostninger til drift skulle kunne give et overskud på ca. 100.000 kr til legater for blinde, der ønskede at deltage i sportsaktiviteter, men som ikke selv havde de økonomiske forudsætninger her for og siden 2013 er der hvert år uddelt legater her til.

Men på grund af den nuværende lave rente vil det fremover blive vanskeligt at få det fornødne overskud til legatuddeling, så Sven har beregnet, at fonden skal styrkes med flere penge, så den når op på 7 mio kr. for at der kan blive til legatuddelinger fremover. Han har foreløbig skaffet den første yderligere mio og arbejder ihærdigt med at finde de resterende, så hans arbejde med fonden kan hvile i sig selv. Det håber vi må lykkes for ham.

En rigtig stor tak til Sven for et supergodt, inspirerende og velfortalt indlæg, hvor både ildsjæl, entusiasme og humor gjorde indlægget meget nærværende.
Næste møde i Herreværelset den 7. februar 2020

Fra den kolde krig til de bonede gulve

Indlæg af Kim Reisz, medlem af Herreværelset.

Kim Reisz er pensioneret fra Hæren efter mange års aktiv tjeneste og vil på opfordring gerne fortælle lidt om  sin tid i Forsvvaret i 1976-2017.

Det vil blive en munter fortælling i ord og billeder om soldatens foranderlige liv fra beskidt dragon i felten under den kolde krig til adskillige missioner i mere eller mindre eksotiske lande – endende op som gallaklædt garderofficer ved hoffet.

Der er jo sikkert mange af deltagerne, der også har været i ’trøjen’, så de vil være meget velkommen til at bidrage med en morsom anekdote eller to.

Deltagerafgiften for mødet er kr. 60 for kaffe, 2 stk. smørrebrød og 1 øl/vand. Yderligere øl/vand kan købes for 5 kr.

Du skal betale deltagerafgiften  via Dankort ved tilmelding til mødet (følg vejledningen ved din tilmelding) og kan du ikke betale med Dankort, skal du tilmelde dig manuelt til Herreværelset på
herrevaerelset@fredensborg-aeldresag.dk og i emnefeltet skrive ’Tilmelding til møde’ og så betale kontant på mødet.

Tilmelding til mødet senest mandag den 3. februar 2020 – dog max 90 deltagere efter ’først til mølle’ . Du kan tilmelde dig mødet via Tilmeld-knappen du finder
når du klikker her

NB! Når tilmeldingsfristen er udløbet eller max deltagerantal er nået forsvinder Tilmeld-knappen automatisk.
Bliver mødet fuldtegnet med 90 deltagere inden tilmeldingsfristens udløb, bliver Tilmeld-knappen erstattet af en Venteliste-knap.


Kommer du på ventelisten, skal du først betale når du eventuelt flyttes over på deltagerlisten. I så fald kontaktes du af Ældre Sagens formand eller kasserer.

OBS!  Hvis du ikke får en kvittering for din tilmelding bedes du kontakte os på
herrevaerelset@fredensborg-aeldresag.dk så sørger vi for manuel tilmelding.

I begge tilfælde: HUSK MEDLEMSNR til Ældre Sagen.

Fotoet herover er fra Stevnsfortet, der var aktivt under den kolde krig og i dag fungerer som museum.
Kommende møder
 
21. februar
Simon Spies – den karismatiske rejsekonge


Foredragsholder Thomas Sloth, der har firmaet ’Alle tiders foredrag’ kommer og holder et indlæg om Simon Spies.

Simon Spies var den danske charterbranches stamfader og en stor levemand, men var allerede aktiv forretningsmand som barn.

Simon Spies var en sand iværksætter og allerede som 6-årig startede han sit første firma – og der skulle komme flere til siden. Hans virksomheder havde bestemt ikke alle succes, men da Spies rejser blev søsat hos et familiemedlem med telefon var grundstenen til en stor succes lagt.

Hans sammensatte person gjorde ham anstrengende at være sammen med, hvorfor han havde et stort forbrug af ansatte, venner og damer.

Men hans eksentriske  livsførelse gjorde ham elsket og alle kender historien om, at hans hat og paraply fik hver sin teaterbillet.

Og så formåede han altid at trække store overskrifter om sit vilde privatliv og samtidig gøre det til god reklame for Spies Rejser.


6. marts
Min vej til skipper på Slotssøen.


Finn Sylvest Jensen fortæller om en meget fattig men god barndom i Hillerød og Hørsholm – og som Caddie på Rungsted golfbaneI 9 år. Har været caddie for Dronning Alexandrine og Prins Bertil fra Sverige.

Finn blev pilot i flyvevåbnet 18 år gammel, og var jetpilot/instruktør i 10 år. Derefter pilot i det civile i 32 år, heraf de 25 år i Sterling Airways ejet af Tjæreborg præsten og sluttede sit flyverliv med 3½år  som chefinstruktør på Taiwan i et kinesisk selskab.

Finn Har i 20 år sejlet ”Den Lille Færge” på Slotssøen i Hillerød.

Foredraget vil være krydret med Finns egne billeder og Finn vil gerne have spørgsmål både undervejs og efter indlægget.


20. marts
Banditter i habitter, svindlere og platugler


Foredragsholder Henning Frandsen holderr indlægget over udvalgte danske kriminalsager fra 18- og 1900-tallet.

Vi skal bl.a. høre om:
 • Champagneskrædderen og hans falskmøntnerkumpaner
   
 • Alberti – justitsminister, storsvindler og storspiller - der fik Danmark anno 1908 til at ryste og udløste en rigsretssag
   
 • Gullaschbaronen Harald Plum, Transatlantisk Kompagnis fald og Landmandsbankens kollaps i 1922
   
 • Jens Asger Bech, charmerende ung mand, som 1891 tog fusen på de københavnske ågerkarle og kom fem år i tugthuset
   
 • Smuglerkongerne Bent Ricardo Lille Jørgen Danmark og Leon Owild: Tre ærkeslyngler, som kendte den kriminelle underverden ud og ind og som levede hårde liv med masser af sprut og hurtige damer
   
 • Danmarkshistoriens første bankkup
   
 • Brødrene Sass: To tyske mestertyve, som i en årrække begik det ene kup efter det andet i deres hjemland, for så at slå sig ned i Danmark. Og det skulle de aldrig have gjort
   
 • Våbensmuglerne fra Sydfyn, som forsynede apartheid-regimet i Sydafrika med våben

3. april
Sådan laver man god musical musik


Lasse Aagaard, der til daglig er lærer fortæller her om, hvordan det er lykkedes ham at skabe musikken til flere kendte musicals, bl.a. til ’von Scholten’ (du ved, ham der frigav slaverne på De Vestindiske Øer), ’Skammerens datter’ og ’Jordens søjler’.

Lasse har også i 1980’erne været en del af gruppen ’Onkel Dum og Bananerne’, der jo var ’indfødte’ (lokale) fra Humlebæk.

Og måske får vi lige nogle smagsprøver på hans musik.


17. april
Genforeningen, Det Kgl. Teater og meget mere


Kgl. Skuespiller Niels Hinrichsen kommer og underholder os med historier og anekdoter fra genforeningstiden i 1920. Niels er opvokset i Aabenraa og har derfor et godt kendskab til tiden før og efter genforeningen, der jo i 2020 kan fejre 100 årsdag (9. juli).

Han vil bl.a. fortælle anekdoter om Kong Christian X og selvfølgelig også den hvide hest.
Endvidere vil Niels fortælle historier og anekdoter fra sit liv som Kgl. Skuespiller og om sine oplevelser med andre skuespillerkollegaer på godt og ondt – og det bliver bestemt ikke kedeligt.

Og måske vi også lige får et par Storm P. monologer og nogle skillingsviser ind i mellem. Så der er lagt op til et godt og muntert indlæg fra Niels.


1. Maj
4 års fødselsdag – og mon ikke vi finder på noget.


Herreværelset kan nu holde sin 4 års fødselsdag og med en start i 2016 med ca. 25 medlemmer er det gået stærkt siden. I dag er vi ca. 240 medlemmer, så vi kan godt klappe os selv lidt på skulderen og fejre fødselsdagen med oprejst pande.

Der er dog pt ikke aftalt arrangement til mødet, men tro mig, vi finder på noget godt. Det plejer vi jo.


12.-14. maj
Herreværelsets 3-dages tur til Wolfsburg


I disse dage tager ca. 45 medlemmer af Herreværelset på en god herretur til Wolfsburg for bl.a. at besøge folkevognsfabrikkerne, men der vil naturligvis også være andre udskejelser. Turen er arrangeret i samarbejde med SparTours med 2 overnatninger i Celle.

Turen er fuldt booket, så der er ikke mulighed for yderligere tilmelding, men der kommer måske en anden god tur til et eller andet sted næste år – hvem ved?


15. maj
Frederik den IV - den glemte konge, men dog Fredensborgs grundlægger


No Widding kommer og holder et foredrag om Fredensborgs grundlægger Frederik d.IV, som også opførte Fredensborg Slot.

Vi skal jo have 300-års jubilæum i 2022, så vi må forberede os på, hvad det hele drejer sig om!

Frederik den IV (konge: 1699 - 1730) er stort set skrevet ud af Danmarkshistorien på grund af sin livsførelse.  Det er tiden inde til at rette op på – ligesom Frederik den IV’s flere indbyggede gåder  i Fredensborg Slot, som No vil forsøge at løse for os.

Udgangspunktet for No’s indlæg er Kongens opførelse af Fredensborg (1719 – 22).
Vi begynder med hans personal-historie, hans opvækst som den første kronprins, født til at blive enevældig fyrste (Diktator).

Vi hører om hans egne betragtninger over den udfordring, der ventede ham og følger ham fra nederlag til oprejsning, bl.a. til nederlag i Store Nordiske Krig og sammenstiller alle de forskellige årsager til at han tabte De skånske Landsdele – Inden han endegyldigt solgte Skåne til Stockholm, og for beløbet byggede sit elskede Fredensborg.

Vi følger hans private liv fra Kronprins på dannelsesrejse til Italien og Solkongens Frankrig, Hans personlige glæder og nederlag over de roller man forventede han kunne udfylde, men som ingen havde forberedt ham på og vi hører om kronprinsens betydning for den danske kunst-  og arkitekturhistorie. Hvad bragt han med hjem af lystbetonede ideer.

Vi dykker ned i den anden Italiensrejse midt under Store Nordiske Krig. Hvad lå der i hans hemmelighedskræmmeri? Og hvorledes er resultaterne af den anden rejse synlige i dag?

Frederik d.IV var Danmarks mest byggende Konge. Langt mere end hans oldefar Christian den IV. Hvilken betydning har disse bygværker i dag?

Fredensborg Slot er det mest kendte – og mest gådefulde: Hvorfor står tårnet midt inde i bygningen? Hvorfor er der ingen fortifikationer, voldgrave kanoner, m.v.? Ingen ladegård. Hvorfor er bygningen 8-kantet ?, hvorfor har kongeflaget aldrig vajet over Fredensborg?

Vi vil høre om hvorledes nutiden kan afkode datidens svar i de historiske  anlæg, skrifter og bygværker, her 300 år efter opførelsen og det giver også Frederik den IV oprejsning! 


29. maj
5 år i Fremmedlegionen på godt og ondt


Simon Frimand Nielsen vil fortælle om sine 5 år i Fremmedlegionen. Noget som kun ganske få danskere har været igennem.

Simon var soldat på Bornholm hvor han tog sin værnepligt  og konstabeluddannelse. Derefter var han 5 år i Fremmedlegionen, hvor han var faldskærmssoldat.

Hans foredrag er en personlig beretning om at være dansk ung mand i en sagnomspundet mytisk verden og han fortæller i sit indlæg om sin tid i Fremmedlegionen fra 2013-2018 og som den er i dag.

Simon fortæller om, hvordan det er  at være i et stærkt broderskab mellem 140 nationaliteter og lære fransk på en alt andet end pædagogisk måde – blot en af mange udfordringer.

Og om benhård fysisk træning, om at holde humøret højt og være elitesoldat i en af verdens hårdeste militærenheder (2e Regiment Étranger de Parachutistes) på øen Korsika og ude på specialmissioner i Afrika og Sydamerika.

Simon vil også fortælle hvordan man kan klare alt på en stærk fysik og psyke og en umanerlig stor stædighed. Det har der været behov for.

Du kan læse mere om Simon og Fremmedlegionen på http://www.legionaer.dk/ hvor Simon bl.a. har links til fakta om Fremmedlegionen og billeder her fra.


12. juni
Så holder vi sommerferie


Og det fejrer vi naturligvis med lidt guf og hygge.

 
Med venlig hilsen
Bestyrelsen
Vores hjemmeside

Vores mail-adresse er:
herrevaerelset@fredensborg-aeldresag.dk

Vores hjemmesideadresse er:
www.fredensborg-aeldresag.dk/herrevaerelset

Ønsker du at ændre den måde du modtager disse mails på?
Du kan opdatere din profil eller afmelde dig fra denne liste

 
Vores hjemmeside

Vores mail-adresse er:
herrevaerelset@fredensborg-aeldresag.dk

Vores hjemmesideadresse er:
www.fredensborg-aeldresag.dk/herrevaerelset

Ønsker du at ændre den måde du modtager disse mails på?
Du kan opdatere din profil eller afmelde dig fra denne liste

 


This email was sent to <<E-mail adresse>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Ældre Sagen — Fredensborg · Hjortevænget 223 · Kokkedal 2980 · Denmark

Email Marketing Powered by Mailchimp