Copy
Mødet i Herreværelset den 20.oktober
Næste møde i Herreværelset den 3. november
Info om "Historier fra Herreværelset"
Svar fra borgmesteren på (få) spørgsmål fra mødet den 22. september
Kommende møder, bl.a. julefrokost og Poul Kragelund 
Se mailen i din browser
Kokkedal den 21. oktober 2017

 
Mødet i Herreværelset den 20. oktober

 
Så var vi tilbage i Medborgerhuset, hvor 29 medlemmer indtog deres pladser, klar til dagens møde.
 
Midt i den gode kaffe og snak larmede Erling med sin formandsklokke og bød velkommen til deltagerne og Jens Barfod, der var dagens indlægsholder, men gav først ’tonen’ videre til ’sangkoret’, der havde medbragt en efterårssang, som vi alle, stående naturligvis, sang med på. Det var den gode gamle ’Nu falmer skoven trindt om land’ med alle sine 47 vers (måske lidt overdrevet, men mange vers var der nu alligevel – troede aldrig den fik ende).
 
Herefter tog Jens Barfod over.
 
Under frokosten informerede Erling om, at der allerede var kommet nogle sponsorater til julefrokosten, men flere var meget velkomne (se også under kommende møder)
 
Og Poul-Erik Parnov gav en status på bogprojektet. Det er nærmere beskrevet i afsnittet ’Info om  Historier fra Herreværelset’.
 
 
Præsten fortæller….
 
Jens Barfod holdt et meget interessant og muntert indlæg om at være sømandspræst.
 
Og hvis man gik og troede at Sømandskirken var en del af Folkekirken og at præster var nogen kedelige personer. Ja, så blev den opfattelse da totalt ændret.
 
Sømandskirken er uafhængig af Folkekirken og baseret på fonde og private tilskud. Mærsk og andre rederier er den største økonomiske støtte. Kun præstens løn betales af Kirkeministeriet. Og så var Jens absolut en både munter og humørfyldt præst, der kunne fortælle levende og sjovt om sit arbejde.
Så fik vi da sat det på plads.
 
Jens brugte det meste af sit indlæg til at fortælle om sin tid som sømandspræst i Lisabon (Portugal) fra 1972 til 1976. Og det var ikke ugentlige prædiker, der var mest af, måske en gang om måneden. Arbejdet bestod nok mere i at være sjælesørger og socialrådgiver for de danskere, der boede i Portugal og fortrinsvis de sømænd, der kom til Lisabon.
 
Han fortalte bl.a. om mange ’skæve’ eksistenser og den hjælp de kunne få hos ham enten i sømandskirken eller på skibene. Sømandskirken i Lisabon blev i øvrigt drevet i samarbejde med den svenske sømandskirke. Nordmændene ville ikke være med, da det var muligt at købe øl i sømandskirken – Fy da!
 
Jens kom også ind på de sociale forhold i Portugal på den tid. Det var jo under et facistisk regime og der var stor fattigdom blandt almindelige borgere. Men der måtte ikke være nogen arbejdsløse. Det så jo ikke godt ud set fra omverdnen. Så kunne man ikke få andet arbejde, kunne man altid blive tolder eller politibetjent. Så dem var der ganske mange af.
 
Og trods sin religiøse baggrund og arbejde som præst, fandt han hurtigt ud af, at bestikkelse var ’vejen frem’ i Lisabon, så hvorfor skulle en præst så holde sig tilbage. Man skulle jo kunne udføre sit arbejde. Politiet tog gerne imod både penge og spiritus for at se gennem fingre med forseelser eller for at ’hjælpe’ bedst muligt. Og tolderne var absolut ikke bedre.
 
Han fortalte bl.a. om en episode, hvor en trafikregulerende betjent stod i sit vejkryds på sin færdselsskammel og med fast hånd bestemte trafikkens regulering. Ved siden af skamlen var en spand forbeholdt gaver til den gode betjent. I et indfald af mulighedernes kunst lod Jens så en dag falde en flaske whisky ned i kurven og fra den dag var der både smil og forkørselsret for Jens, når han kom til det kryds.
 
En lang og spændende historie, der også inkluderede ’Nellike Revolutionen’ i 1974 (fordi soldaterne havde nelliker i geværløbene), hvor Portugal så overgik til et form for kommunistisk/socialistisk styre, der dog ikke gjorde velstanden bedre. Men nu havde Portugal da fået demokratisk styre.
 
Jens mødte på sin vej. hele samfundets spekter, søfolk og landkrabber, fra havnebumser til ambassadører. Ikke et kedeligt job.
 
Fra 1976 og 30 år frem var Jens sognepræst i Gråsten. Når han skal være lidt selvglad, plejer han at omtale sig selv som "kongelig feriekonfessionarius". Sognekirken i Gråsten er jo en del af Gråsten slot, som hvert år er beboet af den kongelige familie. Dronning Ingrid havde sin faste plads i kirken under sit årlige ophold i byen og Jens fik et overordentlig godt forhold til Dronning Ingrid.
 
Fra 2009 - 2012 var Jens dansk præst for den danske menighed i Schweiz med kirke i Geneve. Hele landet udgjorde hans sogn. Der er ikke mange kilometer på de schweiziske landeveje, hvor hans bil ikke har været. På de 3 år kørte han mere end 150.000 km.
 
Fra 2013 - 2014 var han ansat som sømandspræst ved den danske kirke i Rotterdam, hvor han rigtig kunne se udviklingen på skibstrafikken og antallet af søfolk på skibene i forhold til sin tid som sømandspræst i Lisabon. Der var ligesom ikke rigtig længere så mange søfolk at være præst for.
 
Et meget fortællende indlæg, hvor man skulle være til stede for at få alle de sjove historier med. Og Jens kunne have fortsat, hvis ikke det var fordi ’mavemusklerne’ begyndte at knurre. Men stor tak til Jens for hans indlæg og hans indleven og entusiasme for at fortælle om sit arbejde som sømandspræst.

 
Næste møde i Herreværelset den 3. november
 
Når den økonomiske op- og nedtur rammer…
 
Finn Helmer der også er kendt som ’Gigamanden’ kommer og holder et indlæg om sin op og nedtur som multimillionær.
 
Finn var den lykkelige ejer at et firma, der udviklede computerkomponenter med så stor succes, at det blev solgt for et meget stort beløb og det betød jo så også, at Finn kom til penge. Rigtig mange penge. Og så kunne historien jo være sluttet lykkeligt her, men det skete så ikke.
 
For penge er jo gode at have, men når man har sådan nogle, får man også pludselig mange venner og kontakter. Og der var rigtig mange virksomheder, små og store, seriøse og mindre seriøse, der nu inviterede Finn med ind i ’kredsen’ og nok mest for, at han skulle investere noget af sin nye formue her.
 
Og så begyndte rutcheturen den anden vej. Finn var nok lidt for flink og måske lidt naiv med hvor han anbragte dele af sin nyvundne formue. Og det gik hurtigt ’ned ad bakke’.
 
Så hurtigt, at Finn i dag er erklæret personlig konkurs og må leve efter de forhold, som det byder.
 
Der findes en hel del på nettet om Finn Helmer, men du kan læse mere om ham her https://da.wikipedia.org/wiki/Finn_Helmer
 
Finn har også udgivet en bog, som han vil tage nogle eksemplarer med, hvis nogen skulle have lyst til at købe den på mødet. Jeg kender ikke prisen.
 
Deltagerafgiften er Kr. 50 for kaffe, 2 stk. smørebrød og øl/vand.
 
Tilmelding til mødet senest mandag den 30. oktober. Du kan tilmelde dig mødet her..
 
OBS!  Hvis du ikke i forbindelse med din mødetilmelding får en mailkvittering, så bedes du kontakte Herreværelset med dit medlemsnummer til Ældresagen på mail til herrevaerelset@fredensborg-aeldresag.dk så sørger vi for din tilmelding.
 
OBS, OBS!
Bjørn har fået en melding fra Ældresagens IT-support om, at bookingsystemet skal opgraderes mandag den 30. oktober mellem kl. 8 og 10. Men alt kan jo gå galt, det er jo set før, så vi anbefaler, at du tilmelder dig allerede senest søndag den 29. okt. for at være sikker på, at systemet fungerer.
Info om ’Historier fra Herreværelset’

Den 16. oktober holdt styregruppen igen møde vedr. bogen om ’Historier fra Herreværelset’. På mødet deltog også en del af tiden forlaget ’Skriveforlaget’, som jo også tidligere har haft et indlæg i Herreværelset. De har efterfølgende sendt os et kontraktudkast, som vi håber at kunne få ’på plads’ på næste styregruppemøde den 30. oktober.
 
Derudover har vi sendt en ansøgning til Kulturudvalget her i Kommunen for tilskud til trykning og publicering af bogen. Det håber vi også at have mere klarhed over ved næste møde.
 
Vi er nu 14 medlemmer (måske 16 – mangler endelig bekræftelse fra de sidste), der gerne vil bidrage med historie til bogen. Vi har pt. 18 historier, men vi søger stadig din historie. Og du kan sagtens nå at få den med. Deadline er udgangen af dette år, så  der er mere end 2 måneder endnu til at skrive et ’kapitel’ fra dine livserindringer.
 
Og vi ved jo fra møderne, at der er mange, der har gode historier at fortælle, så hvorfor ikke også få dem på tryk, så du kan give dem videre til dine børn og børnebørn.
 
Vi er nemlig blevet enige med skriveforlaget om, at alle ’forfattere’ får 3 gratis eksemplarer af bogen, som de kan give videre. Da bogen kommer som offentlig publicering skal yderligere eksemplarer købes.
 
Så meld dig – der er tid endnu og vi vil gerne op på lidt flere ’forfattere’ for der igennem at få flere mangfoldige historier til bogen.
 
Du kan skrive til herrevaerelset@fredensborg-aeldresag.dk hvis du også gerne vil bidrage med din historie..
 
Vi satser på at kunne holde et statusmøde i november for alle ’forfattere’ – også selv om de ikke er helt færdige med deres historie endnu. Og hvis du også gerne vil med til statusmødet for lige at få det sidste ’spark’ inden du også skriver din historie, kan du tilmelde dig ved at skrive til Bent Marcussen på jbmarcussen@gmail.com så noterer vi dig ifm. indkaldelse til statusmødet.
Svar fra borgmesteren på (få) spørgsmål fra mødet den 22. sept.
 
Vi har modtaget nedenstående svar fra Borgmester thomas Lykke Pedersen på spørgsmål, der blev stillet til ham på mødet i Herreværelset den 22. september. Desværre er svarene kun vedrørende de problemer med stier og veje, som blev taget op på mødet.
 
Der er ikke kommet svar på de andre spørgsmål. Men lidt er jo også godt.


 
 
Fra mødet i Herreværelset den 22. september      
Hvor? Emne Problem Svar
       
Landområdet Oprensning af søer Hvilke regler gælder? Søer og vandhuller over 100 m2 er beskyttet af naturbeskyttelseslovens §3. Dvs. der er ikke tilladt at ændre tilstanden af disse uden en forudgående dispensation fra kommunen. Der gives normalt dispensationer til oprensninger og i den forbindelse vil der blive stillet vilkår, der sikrer naturværdierne under og efter oprensingen. I visse tilfælde kan kommunen yde tilskud til en oprensning, hvis det er som led i naturgenopretning og der er særlige arter tilknytet vandhullet.
       
Nivå - Gl. strv. 50 - 7 - A og B Affaldspande Hvorfor er de fjernet? Skraldespande er fjernet da de stort set ikke blev benyttet. Der er for meget spildkørsel, når for mange ikke benyttede skraldespande skal tilses.
       
Fredensborg - Vilhelmsro Huller i vejene Bliver det udbedret/plan? Der bliver i år lagt nyt asfalt på stamvejen og to af sidevejene (300 og 400 vejen, de lige numre)
       

Nivå - bro ved Lergravssøerne

Mangler stakit

Farligt - bliver der sat et op?
Det er en trappe, der er etableret ned til den tørre lergrav lige ved aktivitetskilen. 
Det er en midlertidig trappe, der bliver udskiftet her i efteråret/vinteren, så den bliver mindre stejl. 

Det er ikke meningen, at der skal være gelænder langs trappen. Det er en trappe, der fører ned i et naturområde, der er svært tilgængeligt, så man skal være ret godt til bens, hvis man vælger den tur. 

Hvis det ikke er den trappe, vi taler om, så må du give besked
       
Fredensborg - rundkørsel v/ A6 Huller i vejen Det er farligt Det er Vejdirektoratet der administrerer denne vej.
For enden af Jernbanegade      
       
Fredensborg Bycenter Fliser på parkeringsplads Hvornår bliver det udbedret? Fliser på fortov på Wendofsvej udbedres i uge 39. Selve p-pladsen tilhører Fredensborg Bycenter.
       
Fredensborg - Benediktevej Ødelagte fliser Hvornår bliver det udbedret? De værste fliser vil blive skiftet i oktober-november 2017
       
Kokkedal - vej ved Skovbrynet Vejen er i dårlig stand Hvornår bliver det udbedret? Det er en privat fællesvej. Dvs. at det re gruhndejernes ansvar. Vi har bedt dem lappe hullerne og samarbejder med dem om en fulasfaltbelægning på vejene i området.
       
Humlebæk - jernbanebroen Skiltning for cyklister og gående Der mangler klar skiltning? Kan I præcisere hvor det er og hvad det er for en skiltning der mangler.
 
 
Kommende møder, bl.a julefrokost og Poul Kragelund
 
17. november
 
Flystøtteoperationer på Balkan og krigsveteran
 
Michael Huusom holder igen et indlæg i Herreværelset. Denne gang om flystøtteoperationer på Balkan i 1993-94 og det at være krigsveteran her fra.
 
Michael vil vise billeder og fortælle om det at være udsendt i FN tjeneste som ”Forward Air Controller (FAC)” under krigen på Balkan, nærmere betegnet i og omkring Tuzla i Bosnien i Hercegovina.
 
I husker sikkert alle beretningen om operation Bøllebank.
 
 
1. december
 
Hvad en DR journalist kan fortælle…

 
DR journalist Preben Lund kommer og holder et indlæg om Radioavisen gennem 90 år.
 
Preben vil bl.a. fortælle om Gunnar Nu og andre af radioens koryfæer, krydret med gode anekdoter om de journalister vi kender og har kendt gennem radiofonien,  og det bliver ikke kedeligt, idet Preben er en rigtig lun rad.
 
Preben er endvidere forfatter til 8-10 bøger, hvor forskellige har fortalt om deres historier.  
 
Læs om Preben Lund på Wikipedia her.
 
 
15. december
 
JULEFROKOST

 
Yes, med julelys i øjnene kan vi igen se frem til en særdeles hyggelig julefrokost, som afslutning på et godt mødehalvår.
 
Og i lighed med sidste år må i godt allerede nu begynde at tænke på et muligt sponsorat til frokosten i form at snaps, øl, portvin, cognac eller andet godt til ganen. Hvis du ønsker at være sponsor, så kan du allerede nu skrive til Herreværelset med hvad du gerne vil sponsorere med eller du kan aftale det med Erling.
 
 
12. januar 2018
 
Herreværelsets nytårskur

 
Så kan i godt gemme julepynten væk og få ryddet op efter nytårsfesten.
 
Nu starter vi møderne i Herreværelset i det nye år 2018 og der ligger rigtig mange gode møder foran os.
 
Vi tror vi måske lige fejrer nytåret en gang til med lidt ’boblevand’ og kransekage i stedet for kaffen. Og så skal vi ellers bare snakke og hygge, så vi kommer godt i gang med det nye år.
 
 
26. januar
 
Et strejftog gennem dansk humor og satire

 
 Poul Kragelund kommer igen i Herreværelset og giver os et af sine fornøjelige foredrag.
 
 Denne gang om humor og satire og som Poul på sin hjemmeside har annonceret med følgende tekst:
 
 ”Hverdage uden morskab er som biler uden affjedring!
 
 Heldigvis har en perlerække af danske humorister og satirikere  sørget for, at det tit er sjovt at være dansker. Sammen skal vi opleve en række tekster og billeder, der kalder på omtanken, smilet og latteren.
 
Latter siges at være små bobler, der kommer nedefra, inden de vokser sig store og brister.
 
Lad os se om det passer!”


Læs om Poul Kragelund her.


9. februar
 
Røvere, tyveknægte og andet godtfolk

 
Johnny Aagård, vores kaffebrygmester, holder et indlæg om røvere, mordere tyveknægte og mestermænd. Og om straffemetoder gennem de sidste 1000 år.
 
Der vil også være en lille forevisning (videofilm) af en historisk arrest, der ikke er til mere. Videoen varer omkring 20 minutter, hvor man ser den gamle arrest i Helsingør, der blev nedlagt for 25 år siden.
 

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Vores mail-adresse er:
herrevaerelset@fredensborg-aeldresag.dk

Vores hjemmesideadresse er:
www.fredensborg-aeldresag.dk/herrevaerelset

Ønsker du at ændre den måde du modtager disse mails på?
Du kan opdatere din profil eller afmelde dig fra denne liste

 


This email was sent to <<E-mail adresse>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Ældre Sagen — Fredensborg · Hjortevænget 223 · Kokkedal 2980 · Denmark

Email Marketing Powered by Mailchimp