Copy
 • Mødet i Herreværelset den 21. august
 • Næste møde i Herreværelset den 4. september 2020
 • Herreværelsets cykeltur den 28. august i Nivå, længde ca 14 km
 • Herreværelsets golfturnering 2020 - AFLYST
 • Kommende møder
Se mailen i din browser
Kokkedal den 23. august 2020
 
Mødet i Herreværelset den 21. august

Desværre var vejrguderne ikke helt med os denne gang selv om vi havde bønfaldt pænt og høfligt om det. For selv om det var et dejligt lunt vejr var der ind imellem også lidt småregn, så mødet var flyttet indendørs – og det lod sig også gøre med kun 4 deltagere ved hvert bord og uden vi sad presset sammen. Og alle pladser var naturligvis taget i brug, men så fik vi også afprøvet det.
 
Erling bød med klar røst velkommen til alle deltagere og til dagens indlægsholder, Kgl. Skuespiller Niels Hinrichsen.
 
Men inden vi gik i gang med dagens underholdende indlæg havde Ove lige fundet en lille fællessang frem af gemmerne. Det var denne gang en pensionistvise på melodien ’Flickorna från Småland’.Men den melodi skal vi vist øve os lidt mere på til en anden god gang.
 
Inden frokost gav Erling en kort info om Herreværelsets cykeltur den 28. august. Der er pt 38 tilmeldte og du kan læse mere om cykelturen længere fremme i nyhedsbrevet, men vær OBS på, at tilmeldingsfristen er i dag (søndag).
 
Erling informerede også om næste møde den 4. september (læs mere længere fremme i nyhedsbrevet), men pga det begrænsede deltagerantal ifm. retningslinjer for forsamlinger, er tilmelding til næste møde først åbent fra kl. 20 i dag, søndag, så alle har en mulighed for at kunne tilmelde sig.
 
Her udover informerede Erling om turen til Wolfsburg, der stadig er programsat til 6.-8. oktober, dog med de forholdsregler som Corona situationen påbyder, dvs. bl.a. mundbind i offentlig transport og med reglerne for brug af mundbind i Tyskland. Der vil være både sprit og mundbind med på busturen, men  du skal også selv sørge for nødvendige mundbind.
 
PS! I min øresnegl hørte jeg, at der trods bagende sol og varme var omkring 17 deltagere med på slentreturen rundt om Storedam fredag den 14. august – godt gået.
 
 
Genforeningen, Det Kgl. Teater og meget mere
 
Kgl. Skuespiller Niels Hinrichsen var dagens indlægsholder – og det blev et meget morsomt og muntert indlæg.
 
Niels er født i 1942 i København, men familien flyttede til Aabenraa i 1947, da hans far overtog ’Folkehjemmet’ her. Det var et samlingssted for lokale fester og kulturelle arrangementer, hvor Niels og hans søskende aktivt deltog med forefaldende arbejde.
 
Så hans barndom og meget af ungdommen er foregået i og omkring Aabenraa og han har bestemt ikke glemt den sønderjyske dialekt. Men han har da også aner tilbage her, da hans bedstefar var med i skyttegravene under 1. Verdenskrig (på tysk side, da Sønderjylland jo den gang var tysk).
 
Niels elskede at sejle og ville oprindeligt have været sømand og komme ud på de ’7 have’ og opleve noget af verden. Men efter han deltog i et amatørskuespil i Haderslev synes hans mor, at han var så god, at han seriøst burde søge ind på Det Kgl. Teaters elevskole – og man hører vel efter sin mor.
 
Så det gjorde Niels. Det kunne jo ikke skade at glæde sin mor og hvis han alligevel ikke bestod her kunne han jo altid gå på Søfartsskole i Sønderborg og opnå sit mål og blive sømand.
 
Men sådan skulle det ikke gå. Niels blev optaget på Det Kgl. Teaters elevskole efter første prøve. Og så røg drømmen om at blive sømand jo lidt ud i ingenting.
 
Under sin tid på elevskolen fik Niels et nært forhold til Poul Reumert, der tog den unge elev under sine ’vinger’ både privat og arbejdsmæssigt. Senere fik Niels også et meget nært forhold til både Bodil Kjær og Ebbe Rode og flere andre prominente skuespillernavne.
 
På et tidspunkt i 80’erne blev Niels, pga omlægninger på det Kgl. Teater, fyret her fra og drog så på en 2-årig USA-tur og besluttede her, at han nu ville være freelance skuespiller og han har da også medvirket i en række film, men primært teaterforestillinger rundt om i landets mange teatre og som han syntes var mere givende en film.
 
Niels foreslog, at vi ’droppede’ historier om genforeningen, da der jo har været skrevet og talt meget om det i medierne her i år. Og det var deltagerne enig i og indforstået med
 
Til gengæld fortalte Niels en hel række historier og anekdoter fra sit liv som Kgl. Skuespiller og om sine oplevelser med andre skuespillerkollegaer på godt og ondt – og det var bestemt ikke kedeligt og jeg kan af mange gode grunde slet ikke gengive dem her i referatet. De skulle høres med Niels’ egne ord og tonefald.
 
Han nærmest rystede anekdoter ud af ærmet om mange af sine kollegaer, bl.a. Gunnar Lauring, Preben Lerdorf Rye, Birgitte Price, Jørgen Ryg (som i øvrigt var hans favorit komiker), Bodil Kjær – ja, du kan næsten selv fortsætte remsen af den tids kendte skuespillere.
 
Og ind imellem historier og anekdoter føg der små vittigheder og bl.a. Storm P. citater og monologer gennem mødelokalet og der blev skam også plads til en håndfuld skillingsviser. Og lidt kultur fik vi da også med, da han citerede et noget erotisk digt af Adam Oehenslager, et digt om ’danskheden’ af Benny Andersen og ikke mindst ’Prinsessen på ærten’ fortalt på sønderjysk.
 
Joh, der var lidt af hvert for alle husarer.
 
Det var et både forrygende og meget underholdende indlæg, hvor alle fik rørt lattermusklerne op til flere gange. Så tak til Niels for lattermusklernes motion og et fremragende, underholdende indlæg.
Næste møde i Herreværelset den 4. september 2020
 
Et historisk tilbageblik på det danske beredskab
 
Jørgen Holst, der er leder af beredskabsmuseet i Esbønderup, vil fortælle om beredskabets historie og funktioner gennem tiderne.
 
Det er aftalt med Jørgen, at der en dag efter mødet vil blive arrangeret en tur for interesserede medlemmer til museet, hvor der vil være kaffe og rundvisning og fortælling om de mange udstillede genstande. Der er dog kun plads til ca. 30 deltagere, så tilmelding vil være nødvendig, men mere her om senere, når Jørgen har fundet en dag her til.
 
Du kan læse mere om museet på  https://brs.dk/omstyrelsen/historie/museumsdepotet/Pages/ArtikelV3-skabelon.aspx
 
Deltagerafgiften for mødet er igen kr. 60 for kaffe, frokost og  1 øl/vand. Yderligere øl/vand kan købes for 5 kr.
 
Du skal betale deltagerafgiften  via Dankort ved tilmelding til mødet (følg vejledningen ved din tilmelding) og kan du ikke betale med Dankort, skal du tilmelde dig manuelt til Herreværelset på herrevaerelset@fredensborg-aeldresag.dk og i emnefeltet skrive ’Tilmelding til møde’ og så betale kontant på mødet.
 
Tilmelding til mødet senest mandag den 31. august 2020 – dog max 50 deltagere efter ’først til mølle’. Du kan tilmelde dig mødet når tilmeld-knappen, som du finder når du klikker her  er tilgængelig for tilmelding.

NB! Når tilmeldingsfristen er udløbet eller max deltagerantal er nået forsvinder Tilmeld-knappen automatisk. 
Nås maxtallet for antal tilmeldte inden tilmeldingsfristen er udløbet, erstattes Tilmeld-knappen af en Venteliste-knap.

 
Herefter kan du undtagelsesvis tilmelde dig ved at skrive til os på herrevaerelset@fredensborg-aeldresag.dk og komme på venteliste.
 
OBS!  Hvis du ikke får en kvittering for din tilmelding bedes du kontakte os på herrevaerelset@fredensborg-aeldresag.dk så sørger vi for manuel tilmelding.
 
I begge tilfælde: HUSK MEDLEMSNR til Ældre Sagen.
Herreværelsets cykeltur den 28. august i Nivå, længde ca. 14 km.
 
 Vi mødes 28. august med velpumpede cykler og godt humør ved Byens Hus (Herreværelsets domicil).  Der køres mod Broengen og Usserød Å, hvor vi drejer ind på grusstien langs åen, kører forbi Naturhængslet og fortsætter  langs åen til vi når Ullerødvej.  Derfra stien nordpå mod Nivå.  Vi kører bagom Græstedgaard og følger stien til Møllevej.  Herfra er der ikke langt til Nivå Kirke, hvor vi gør et kort ophold for at møde de, som har ønsket at starte turen herfra.  Vi benytter lejligheden til at høre lidt om kirkens historie. 
 
Vi kører nu mod øst ad Møllevej forbi Møllebakken ned til Nive Mølle, hvor Usserød Å løber ud i Nive Å.  Her hører vi lidt om Møllens fortid.  Vi fortsætter mod øst ad Møllevej, under jernbanen til stedet, hvor der i jægerstenalderen lå en boplads.  Også her er der en historie at fortælle.
 
Vi vender nu cyklerne og kører lidt tilbage ad Møllevej.  Efter jernbanebroen drejer vi op ad rampen til Kystbanestien og kører mod nord.  Gennem viadukten under banen, langs åen til vi rammer Åvej, der følges mod øst til Gl. Strandvej, hvor vi gør holdt og går til Gl. Strandvej 1, hvor vi hører historien om den tidligere Dronning Louises Kro og klokkestablen.  Herfra ad Teglværksvej til Ringovnen, hvor vi måske også hører lidt om ovnens historie.  Fra Ringovnen fører en sti over Nive Å mod Strandvejen og Fugletårnet.  Såfremt der er stemning for det, kan vi her parkere cyklerne og spadsere ud til tårnet (husk kikkerter).
 
Ellers fortsætter turen mod nord ad Ny Strandvej til Nivå Havn, hvor der vil være forplejning samt en kold fra kassen.   
 
Efter at have slået mave, fortsætter turen nu ad Gl. Strandvej til Sølystvej og Svanevej.  Ved lergraven her gør vi et kort holdt, for at beundre udsigten.  Turen går nu videre ad stien øst for Kystbanen til Nivå Station, som også har en historie.  Herfra ad Nivå Stationsvej til Kystbanestien, der følges til Byens Hus i Kokkedal, hvor vi får mulighed for at skylle støvet af halsen, inden vi siger farvel og på gensyn. 
 
Turen aflyses i tilfælde af kraftig storm eller hvis himlens sluser åbner sig.
Dette meddeles direkte pr. mail til alle tilmeldte via tilmeldingssystemet inden turstart.
 
Turleder: Ove G. Kristensen
Bagtrop: Finn Jensen og Bjørn Sandberg.
 
Maximalt deltagerantal:  50 personer
Start 28. aug.:   kl. 11:00 præcis fra Byens Hus  kl. 11:40 ca. fra Nivå Kirke            
Slut, forventet: kl: 14:15 ca. ved Byens Hus.
Turens længde:  ca. 14 km.
Kortet viser turen da Ove, Finn og Bjørn udførte en testkørsel.
 
Hvis du ønsker at starte turen fra Nivå Kirke bedes du anføre ’Starter fra Nivå Kirke’ i kommentarfeltet ved tilmelding.
 
Pris:  60 kr. incl. forfriskning og forplejning
 
Seneste tilmelding søndag den 23. august 2020 – dog max 50 deltagere efter ’først til mølle’ .
Du kan tilmelde dig turen når Tilmeld-knappen, som du finder når du klikker her,  er tilgængelig for tilmelding.
 
NB! Når tilmeldingsfristen er udløbet eller max deltagerantal er nået forsvinder Tilmeld-knappen automatisk Nås max antal deltagere inden tilmeldingsfristens udløb, erstattes Tilmeld-knappen af en Venteliste-knap.
  

Herefter kan du undtagelsesvis tilmelde dig ved at skrive til os på herrevaerelset@fredensborg-aeldresag.dk og komme på venteliste.

Herreværelsets golfturnering 2020  - AFLYST

Torben Iversholt genoptog her i august sit initiativ og plan fra foråret om en golfturnering i Herreværelsets regi.
 
Men øv, øv! Der har desværre ikke været tilmelding nok til at gennemføre golfturneringen, så derfor har Torben aflyst den og aftalen her om for i år med Fredensborg Golfklub.
 
Men en rigtig stor tak til Torben for sit initiativ og arbejde med planlægning og aftaler.
Kommende møder
 

VI tager forbehold for gennemførelse af møderne, da vi til en hver tid vil følge anbefalinger og retningslinier fra myndighedernes eller Ældre Sagens side vedr. forsamlinger mv.
 
18. september
 
Kurt kom forbi – Kaffe med Kurt…

 
Og hvem fanden er så Kurt!!??
 
Kurt er såmænd Kurt Leth, journalist,  og af nogen måske kendt fra TV SYD og TV 2 Østjylland og kommer her forbi Herreværelset for at holde sit indlæg om:
 
Typerne, originalerne, fantasterne og skæbnerne – ALMINDELIGE menneskers UALMINDELIGE historier.
 
Billedforedraget/causeriet er en medlevende rejse igennem Kurt Leths tid som reporter og er et foredrag fyldt med humør, sjove og forunderlige oplevelser.

 
 
2.  oktober
 
Konspirationsteorier – er der en vis sandhed bag?

 
Foredragsholder Thomas Sloth, der også var i Herreværelset den 21. februar og fortalte om Simon Spies kommer endnu en gang i Herreværelset og fortæller denne gang om forskellige konspirationsteorier.
 
Lyver myndighederne for os eller holder de noget skjult? Disse tanker kan vi alle have en gang i mellem. Når det bliver afsløret at det meste af den vestlige verden angreb Irak på falske forudsætninger, løgne og fortielser – så ved vi, at det nok ikke er første eller sidste gang, at  myndighederne dækker over en ukomfortabel sandhed.
 
I dette foredrag om konspirationsteorier kommer han ind på historiens største konspirationer. Foredraget bygger på informationer og kilderindsamlet på nettet, bøger og TV-udsendelser.
 
Ved hver konspiration vil Thomas først afdække selve historien som vi kender den . derefter vil han udlægge konspirationsteoretikernes teori og beviser. Sluttelig vil han så fremlægge myndighedernes og rationalisternes forklaringer på konspirationsteorierne.
 
Et foredrag, hvor du gang på gang bliver i tvivl om, hvad der er sandheden; men en ting er sikkert – vi kender ikke hele sandheden.
 
Foredraget omhandler:
 New World Order
 • Månelandingen 1969
 • 11. september
 • Lady Diana
 • UFO-styrt i Roswell
 • Mordet på JFK
Så der er noget at se frem til og høre om – hvad er sandhed og hvad er konspiration?
 
 
16. oktober
 
Banditter i habitter, svindlere og platugler

 
Forhåbentlig lykkes det nu efter 2 flytninger af dette indlæg pga Coronatiden, men 3. gang skulle jo så også være lykkens gang. Så derfor.
 
Foredragsholder Henning Frandsen kommer og fortæller lidt om ’pæne’ folks kriminelle handlinger og baggrunden her for.
 
Vi skal bl.a. høre om:
 • Champagneskrædderen og hans falskmøntnerkumpaner
 • Alberti – justitsminister, storsvindler og storspiller - der fik Danmark anno 1908 til at ryste og udløste en rigsretssag
 • Gullaschbaronen Harald Plum, Transatlantisk Kompagnis fald og Landmandsbankens kollaps i 1922
 • Jens Asger Bech, charmerende ung mand, som 1891 tog fusen på de københavnske ågerkarle og kom fem år i tugthuset
 • Smuglerkongerne Bent Ricardo Lille Jørgen Danmark og Leon Owild: Tre ærkeslyngler, som kendte den kriminelle underverden ud og ind og som levede hårde liv med masser af sprut og hurtige damer
 • Danmarkshistoriens første bankkup
 • Brødrene Sass: To tyske mestertyve, som i en årrække begik det ene kup efter det andet i deres hjemland, for så at slå sig ned i Danmark. Og det skulle de aldrig have gjort
 • Våbensmuglerne fra Sydfyn, som forsynede apartheid-regimet i Sydafrika med våben
 
30. oktober
 
Store og små tog

 
Medlem af Herreværelset, Bjarne Wilhelmsen vil gerne holde et indlæg for os.
 
Bjarne blev ansat ved DSB som 60 -årig og fik 10 fantastiske år før han gik på pension i 2011. Hobbyen med små tog stammer fra den tid, hvor alle raske drenge ønskede sig modeltog. Han har bevaret interessen gennem de mange år og vil fortælle lidt om denne meget alsidige hobby.
 
 
13. november
 
Så indtager borgmesteren igen Herreværelset

 
Det er jo blevet en god tradition, så borgmester Thomas Lykke Pedersen kommer igen i år på besøg i Herreværelset og informerer om kommunens tilstand og svarer på spørgsmål fra medlemmerne.
 
 
27. november
 

Der er pt ikke aftalt indlæg til dette møde, da vi indtil videre lige holder denne dag som en ’buffer’, hvis der skulle komme et godt emne op i luften, men ellers er der nok forslag til indlæg at vælge imellem. Så der skal nok komme et godt indlæg.
 
 
11. december
 
Herreværelsets store julefrokost
 

Mere her om senere. 
 
Med venlig hilsen
 
På bestyrelsens vegne
Bent
 
PS! Hvis du har kommentarer eller forslag til nyhedsbrevet, er du meget velkommen til at skrive til mig på jbmarcussen@gmail.com
Vores hjemmeside

Vores mail-adresse er:
herrevaerelset@fredensborg-aeldresag.dk

Vores hjemmesideadresse er:
www.fredensborg-aeldresag.dk/herrevaerelset

Ønsker du at ændre den måde du modtager disse mails på?
Du kan opdatere din profil eller afmelde dig fra denne liste

 


This email was sent to <<E-mail adresse>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Ældre Sagen — Fredensborg · Hjortevænget 223 · Kokkedal 2980 · Denmark

Email Marketing Powered by Mailchimp