Copy
Se mailen i din browser
  • Mødet i Herreværelset den 6. maj 2022
  • Næste møde i Herreværelset den 20. maj 2022
  • Bustur til Jylland 3. - 6. oktober 2022
  • Kommende møder
 
Kokkedal den 8. maj 2022 


Mødet i Herreværelset den 6. maj 2022
 
Erling startede dagens møde med, ikke overraskende, at byde velkommen til alle fremmødte.
 
Men mere overraskende var det, at der ”kun” var kommet ca. 60 medlemmer – overraskende fordi det maksimale deltagerantal jo er 80 og at vi tidligere har været både 80 og 100 deltagere til møderne, hvor endda nogen har stået på venteliste uden at kunne deltage.
 
Der har gennem en længere periode været et stigende medlemstal i Herreværelset og der er pt ca. 315 medlemmer. Derfor har vi lidt undren over, at der så ikke kommer flere til møderne, hvor der her i 1. halvår har været et gennemsnit på ca. 70 deltagere pr. møde – altså under maksimum deltagerantallet på 78 deltagere til møderne.
 
Derfor stillede Erling også spørgsmålet om der er noget ved møderne vi bør/skal ændre på siden deltagerantallet til møderne trods et stort medlemsantal er relativt lavt. Det vil vi så også gerne her i nyhedsbrevet spørge Jer om og vil gerne have dine kommentarer til følgende spørgsmål:
 
Kan den lave deltagertilslutning skyldes at: 
  • Deltagerafgiften er for høj eller for svingende fra møde til møde
  • Foredrag/indlæg ikke er relevante, for kedelige eller for lange
  • Der er for mange foredrag/indlæg og derfor mindre tid til snak
  • Tidspunktet for vores møder ligger forkert (fredage i lige uger fra kl. 11-14) eller for hyppig – skulle måske være 1 gang månedligt i stedet
  • Andre kommentarer
 
Vi vil meget gerne høre fra dig, hvis du vil hjælpe med kommentarer til ovenstående , så vi i fællesskab kan få det bedste ud af vores møder i Herreværelset.
 
Du kan sende dine kommentarer til herrevaerelset@fredensborg-aeldresag.dk – og i emnefeltet skrive ”Kommentar”. Vi hører meget gerne fra dig – også med kritik og hold dig ikke tilbage – det er til fælles bedste.
 
For en god ordens skyld skal det også lige nævnes her, at hvis du ikke længere ønsker at modtage nyhedsbrevet med omtale og tilmelding til møderne kan du afmelde det nederst i nyhedsbrevet.
 
Nå, men oven på de spørgsmål og info og før dagens indlæg havde Ove som sædvanlig fundet en fællessang frem, som underbyggede dagens foredrag. Det var så denne gang den meget sørgelige sang ”I en lille sal på hospitalet” akkompagneret af – ja, ku’ du høre det. Det var såmænd Jodle Birge. Og igen var der fuld blus i sangmusklerne efter en grundig Faberopvarmning.
 
Under frokosten informerede Erling om programmet, pris og tilmelding til Herreværelsets bustur til Jylland fra 3. til 6. oktober, hvilket du kan læse mere om i punktet ”Bustur til Jylland” længere fremme i nyhedsbrevet, hvor du kan se programmet for turen og hvordan du tilmelder dig. Og vigtigt til Jer, der har sendt forhåndsinteresse til turen efter sidste møde. Det betyder ikke, at du er tilmeldt, men at du skal tilmelde dig som anført i programmet.
 
Og igen en tak til alle for tidligst at møde ind 20 i 11. Det giver de frivillige arbejdsro.
 
Og ja, ja, som lovet er der nu også et indlæg til den 17. juni og det kan du læse mere om i punktet ’Kommende møder’ længere fremme i nyhedsbrevet. Og det fuldender så mødekalenderen for 1. halvår.
 
OBS OBS! Der er flere, der har fortalt os, at tidspunktet for hvornår tilmelding er tilgængelig (søndag kl. 20) er et dårligt valgt tidspunkt, da mange her er optaget af andet. Derfor flytter vi nu tidspunktet for tilmeldingstilgængelighed til mandag kl. 10.
 
 
Miraklet på Blegdammen om polioepidemien i 1952-53

 
DR-journalist Preben Lund, der tidligere har holdt fremragende indlæg for os, havde til dagens møde fået overdraget mikrofonen for at fortælle om ”Miraklet på Blegdammen”, der også er titlen på en bog han har skrevet sammen med Henriette Bendix. Den handler om den dramatiske historie om polioepidemien i Danmark i 1952.-53.
 
Stort set ”ud af det blå” blev Danmark i 1952 ramt af en omfattende polioepidemi. Op mod syv tusinde blev registreret smittet og mange blev meget syge med lammelser af arme og ben. Nogle blev lammet i brystet så de ikke kunne trække vejret og mange gik til grunde mens lægerne så magtesløse til.
 
Prebens fortælling om perioden og epidemien tog udgangspunkt i en lille dreng på 3 år, Dan fra Husum, der havde en storebror på 5 år. Faderen arbejdede i Jylland som montør, så moderen var alene med drengene.
 
En dag i august 1952 skulle begge børn til fotografen (StellaNova, som jo var en kendt fotokæde den gang) for at forældrene kunne få det længe ønskede foto af deres drenge. Men den lille Dan var ikke helt den samme, som han plejede at være. Han havde svært ved at ”være til stede” og være munter og smile, som han ellers var rigtig god til. Men billedet blev dog taget.
 
Om natten vågnede moderen et par gange ved at Dan skreg højt, men kunne ikke finde en årsag her til ud over, at han måske havde haft nogen mareridtsagtige drømme. Men da han om morgenen skulle på badeværelset kunne han ikke bevæge sig.
 
Huslægen blev derfor tilkaldt og kom også hurtigt (sådan var det jo i de tider – der kom lægen på besøg, når der var sendt bud efter ham. Det ku’ vi vist også godt bruge i dag), men han  mente ikke, at der umiddelbart var noget galt med Dan – måske lidt ømme muskler. Men nogen eller noget må alligevel have påvirket ham, for en times tid senere vendte han tilbage og fortalte moderen, at Dan skulle indlægges meget hurtigt og med ”ba-bu, ba-bu” blev han kørt til Blegdamshospitalet (også kendt som Kommunehospitalet) og blev straks indlagt sammen med utallige andre polioramte børn. Moderen var der ligesom ingen der tog sig af, så hun måtte bare tage hjem og vente på, hvad der skete.
 
Poliovirus ramte jo af en eller anden grund primært børn og blev derfor også benævnt som børnelammelse. I den første uge, hvor polioepidemien rigtig ramte blev der indlagt 31 børn og kun 4 af dem overlevede. På det tidspunkt, hvor epidemien var på det højeste, var der indlagt ca. 500 børn på Blegdamshospitalet. Overlægen, der tog sig af de indlagte børn var en professor Lassen, hvis ord var lov. Han mente ikke, at der kunne gøres andet end at lade naturen gå sin gang og så måtte de stærkeste overleve.
 
Og det var sgu også et vanskeligt arbejde han havde. Hospitalet rådede kun over en ”jernlunge” (et apparat, der kunne bruges til at hjælpe patienter med at trække vejret) og da mange af de indlagte børn havde lammelser i brystmusklerne kunne de ikke trække vejret rigtigt og her kunne en enkelt ”jernlunge” jo ikke gøre underværker, så den gode professor Lassen måtte vælge mellem børnene, hvem der skulle overleve og hvem der skulle dø – eller rettere, hvem man ikke kunne hjælpe på nogen måde. Det har selv for en stivnakket professor ikke været et let valg. Og dødeligheden hos børnene var uhyggelig stor.
 
En ung læge, Bjørn Ibsen, der havde studeret i USA foreslog professor Lassen en mulig løsning, idet han mente, at hvis man kunne få gang i børnenes lunger ved at føre en slange ned gennem halsen ville man kunne redde dem. Men det afslog den lidt arrogante professor i første omgang.
 
Under en stuegang ledet af professor Lassen med sit store følge, var Ibsen også med og på stuegangen kom de forbi en lille pige, Vivi, på 6 år, som lå nærmest fuldstændig livløs og blågrå i hovedet. Lassen kiggede på Vivi og sagde til sit trofaste følge ”vi kan ikke gøre noget her, hun vil snar dø”. Det fik så Ibsen til at spørge Lassen om han så ikke måtte afprøve sin teori, hvis pigen alligevel skulle dø. Lidt grotesk, men meningen var jo god nok. Lassen gumlede lidt på sin cigar, som han jo havde med på stuegangen og sagde så til Ibsen ”ja, du kan jo prøve mens jeg går til frokost”.
 
Det lod Ibsen ikke sige 2 gange og fik fat i slange, håndpumpe og instrumenter og fik skåret et hul i halsen på Vivi og ført en slange ind, hvorefter han pumpede og pumpede. Men han kunne ikke få gang i pumpen. Det gik op for ham, at det var fordi Vivis muskler og krop var helt anspændt af lammelsen. Nu var Ibsen faktisk narkoselæge og kom til at tænke på, at han under sine studier i USA havde hørt om nogle indianere, der brugte noget muskelbedøvende til at nedlægge bytte med via pusterør og pile med et bedøvende stofl.
 
Det samme stof havde man heldigvis også som bedøvelsesmiddel på hospitalet og Ibsen fik sendt hastebud efter det og fik givet Vivi en indsprøjtning med stoffet og efter en kort tid blev hendes muskler og krop helt afslappet hvorefter Ibsen igen begyndte med håndpumpen. 30 gange i minuttet skulle pumpen trykkes i bund og efter nogen tid begyndte Vivi at få noget livsfarve i hovedet. Det havde hjulpet, så man kan sige, at nogen gange nytter stædighed – og heldigvis i det her tilfælde.
 
Så her havde Ibsen fundet en metode der mirakuløst reddede de fleste fra at blive kvalt og det skete trods stor skepsis og modstand fra den etablerede lægeverden. Men selv professor Lassen overgav sig dog for Ibsens ide og fik hasteindkaldt alle medicinstuderende på Københavns Universitet til at komme og hjælpe på Blegdammen med at pumpe og dermed holde liv i de fleste af de mange indlagte børn.
 
Det var en enorm trættende og krævende opgave, der holdt de unge studerende i gang på hospitalet døgnet rundt og holdt dem fra deres studier i 1 år. En indsats som vel aldrig helt er blevet rost nok.
 
Af hensyn til smittefare måtte pårørende ikke besøge deres børn på hospitalet, så der blev udfærdiget en stilladsanordning, hvor pårørende så kunne stå og se ind ad vinduerne og vinke til deres barn – mærkelige forhold for de unge studerende måtte gerne overnatte på hospitalet på beskidte madrasser. Og besynderligt nok var der ingen af dem, der blev smittet.
 
Ibsens metode, indsats og arbejde fik dødeligheden til at falde med 80 procent takket være de unge studerende som med håndkraft ventilerede de svært syge børn og unge. Alligevel fik nogle livslange handicap.
 
I sommeren 1953 toppede epidemien og virus forsvandt næste lige så pludselig, som den var kommet.
 
Hvad der var årsag til epidemien står lidt uklart og også årsagen til, hvorfor nogen børn i samme familie fik polio og andre ikke. Nogen mener virus kan være kommet af dårligt vand, men…..
 
Der blev i årene kort efter fundet en vaccine mod polio og som du sikkert også husker fik man den første vaccine på et stykke sukker.
 
De børn, der overlevede deres polio havde fået forskellige mén af sygdommen afhængig af, hvor hårdt de havde været angrebet af virus. Men for alle kom de i genoptræning efter sygdomsforløbet. Det foregik på et center på Tuborgvej, der var oprettet til det eller det kunne være på genoptræningscenteret i Hornbæk. Men under alle omstændigheder var det set i dagens lys den rene tortur mod børnene for at få deres knogler og muskler til igen at fungere.
 
Og for mange endte det med et liv i kørestol og for andre med krykker og store og tunge skinner. Det var også tilfældet for vores lille Dan. Han var heldigvis ikke så medtaget som så mange andre, men måtte dog bruge krykker og skinner på benene resten af livet.
 
Ibsens mirakel og historien om de børn der blev reddet fra en pinefuld død er et tidsbillede og et stykke medicinalhistorie som er berømmet i hele verden med masser af rørende historier og spændende detaljer.
 
I sit foredrag fortalte Preben om andre børns historie, der alle var lige så rørende som lille Dans historie. Men et rigtig godt foredrag og godt fortalt af Preben, som vi siger mange tak til for igen at bibringe Herreværelset et velforberedt og godt fortalt indlæg.
 
Du kan læse meget mere om polioepidemien i 1952-53 Og Rigshospitalets arbejde på  https://dsr.dk/dshm/historiske-glimt/krigens-og-krisens-helte/polioepidemien-paa-blegdamshospitalet-1952-53
 
Og du kan læse mere om bogen ’Miraklet på Blegdammen’ på https://www.frydenlund.dk/varebeskrivelse/5636

 
Næste møde i Herreværelset den 20. maj 2022

Fotoforedrag om Kongehuset og andre kendte
 
Henrik Hildebrandt er  fotograf af hjertet. Henriks passion er at forevige øjeblikket i en verden af billeder og har fotograferet siden 1979 og har haft adskillelige opgaver for diverse medier - både store som små fra ind- og udland og har bl.a. fotograferet til koncerter, Galla Premierer, Events, Sportsbegivenheder samt de kendte og kongelige.
 
Henrik har for nylig udgivet en bog, "Kongehuset i det nye årtusind" og det er for den periode fra 2000 – 2020, som Henrik vil holde sit fotoforedrag om.
 
Med udgangspunkt i bogen præsenterer Henrik Hildebrandt sine billeder af kongefamilien i kronologisk rækkefølge, begyndende med år 2000 og viser på den måde et stykke royalt Danmarkshistorie, både gennem billeder taget udenfor de officielle pligter og til de store begivenheder: Runde fødselsdage, bryllup, barnefødsler, jubilæer samt besøg af udenlandske statsledere og repræsentanter for de øvrige europæiske kongehuse.
 
”Jeg nyder de ugentlige fotoopgaver og glædes over, at jeg rent visuelt bidrager til at forevige kongehusets hverdag og historie. Som royalist mener jeg, at Kongehuset er en vigtig brik i vores kultur og for vores land. Det er en væsentlig del af den nationale identitet, og de kongelige deltager som protektor for mange humanitært værdige sager, der hermed får større opmærksomhed” siger Henrik Hildebrandt om baggrunden for bogen og sit fotoforedrag.
 
Ud over den kronologiske tilgang til kongefamilien, rummer foredraget og bogen også tre fotoalbums: Det første dedikeret til afdøde Prins Henrik og hans sidste år, det næste er en perlerække af billeder taget under festlighederne i anledning af Kronprins Frederiks 50-års fødselsdag i maj 2018 og sidst, men ikke mindst et nyt 50 sider langt album med fokus på Majestæten i anledning af dennes 80 års fødselsdag 2020.
 
Henrik vil også i sit foredrag fortælle lidt om skuespillerne fra Matador og andre kendte personer, som han gennem tiden har mødt og fotograferet.
 
Du kan på mødet købe Henriks bog "Kongehuset i det nye årtusind" Til en specialpris på 250 kr. (normalpris 395 kr.).
 
Du kan læse mere om Henrik og bogen på www.henrik-hildebrandt.dk
 
Deltagerafgiften er kr. 90 for kaffe, indlæg og frokost med tilbehør.

NB! Når tilmeldingsfristen er udløbet eller max deltagerantal er nået, forsvinder Tilmeld-knappen automatisk og erstattes af en Venteliste-knap, som du skal klikke på for at blive skrevet på venteliste til mødet. Men tilmeld dig ventelisten, der kan jo komme afbud til mødet.

Tilmelding til mødet senest mandag den 2. maj 2022 – dog max 78 deltagere efter ’først til mølle’.
Du kan tilmelde dig mødet når Tilmeld-knappen, som du finder når du klikker her er tilgængelig for tilmelding.


NYT NYT NYT! Tilmelding vil dog først være tilgængelig fra mandag den 9. maj kl. 10.

OBS!  Husk at afmelde din mødedeltagelse, hvis du er blevet forhindret i at komme, så en anden kan få din plads.

OBS!  Hvis du ikke får en kvittering for din tilmelding bedes du kontakte os på herrevaerelset@fredensborg-aeldresag.dk – og husk medlemsnr.
Bustur til Jylland 3. – 6. oktober 2022
 
Som nævnt tidligere informerede Erling om programmet, pris og tilmelding for Herreværelsets bustur til Jylland. Du kan se hele programmet i den vedhæftede fil og sidst i programmet under praktiske oplysninger kan du se, hvordan du tilmelder dig turen.
 
Prisen er kr. 3.925 og baseret på min. 40 deltagere. Hvis endeligt deltagerantal er mindre end 40 aflyses turen.
 
Vi bor på Skærbæk Centret i deres dejlige feriehuse. Hvert hus har 2 soveværelser, stue/køkken og badeværelse.
Husk badetøj for vi har gratis adgang til centrets svømmehal.                                
 
Oplæg til program med forbehold for rettelser til indhold og tidsplan.
 
Se program for turen til Jylland 4 dage med 3 overnatninger på Skærbæk Centret ved at klikke her.  
Kommende møder

3. juni
 

Mig – barn af et tvangsægteskab
 
Deniz Serinci, der er journalist og forfatter vil holde et indlæg om sin egen oplevelse af at være barn af et tvangsægteskab.
 
”En af dem, der kender til social kontrol, er mig. Jeg er født af kurdiske forældre, som blev tvangsgift med hinanden som 16-årige. Jeg udøvede for 15 år siden selv social kontrol i gymnasiet med en gruppe drenge mod skolens muslimske piger. Efter gymnasietiden fik flere oplevelser mig til at tage afstand fra den kultur, jeg var vokset op i. Senere studerede jeg historie og Mellemøststudier og fik et fagligt indblik i de dybereliggende årsager til social kontrol, tvangsægteskaber og æresdrab. Nu har jeg skrevet en bog om social kontrol. Det vil jeg forklare under dette foredrag”.
 
Var der en klokke, der ringede ved navnet Deniz  Serinci – og ja, når du er færdig med at klø dig selv i nakken for at komme på hvor og hvornår, så var det i 2018, hvor Deniz holdt et fremragende indlæg for os om terrorgruppen IS.
 
Og nu kommer han så igen og vil fortælle lidt om sin egne erfaringer og oplevelser med at være barn og ung mand, født i et tvangsægteskab.
 
Undersøgelser har påvist massiv social kontrol blandt nydanskere; eksempelvis føler hver tredje indvandrerpige ikke, at hun må få en kæreste. Deniz holder foredrag om årsager, konsekvenser og løsninger på social kontrol, tvangsægteskaber og æresdrab.
 
Og han er, efter andres udsagn, knusende dygtig til at formidle svært stof, så alle kan forstå det, så der er lagt op til et spændende indlæg.
 
 
17. juni
 
Forfatter Lennart Weber vil fortælle om en af de mange ukendte og sikkert også glemte genier og iværksættere der har betydet en stor del for dansk kameraudvikling og andre finurligheder– også kendt som Nellerød manden.
 
Landsbysnedker Jens Poul Andersen (1844-1935) var en fantastisk dygtig håndværker, og efter sin død blev han kaldt for "Danmarks Edison". Han kunne lave alt med sine hænder, men ideerne kom fra et genialt hoved.
 
Og som en måske helt ligegyldig tilfældighed elskede han torsk og wienerbrød, dog  sikkert ikke indtaget samtidig.
 
Han byggede fremragende fotografiapparater og skabte måske verdens første småbilledkamera. Han byggede de første danske filmoptagere og fremvisere til kgl. hoffotograf Peter Elfelt.
 
Jens Poul Andersen  lavede musikinstrumenter og han opfandt Danmarks første mejetærsker. Alt blev skabt i det lille værksted i landsbyen Nellerød lidt syd for Helsinge.
 
Lennart Weber har gravet i snedkerens historie og udgivet bogen "Geniet fra Nellerød", hvilket er baggrunden for hans indlæg i dag.
 
 
1. juli
 
Sommerafslutning, sommerhygge, musikalsk foredrag og fællessang
 
Så lukker vi ned for Herreværelset for 1. halvår og gør klar til en god sommerferie. Og for at skabe den rette stemning har vi fået en aftale med Blue Mix – og nej, det er ikke lakridser, men hvad er det så spørger du sikkert lettere desorienteret og jo, nu skal du høre.
 
Musik og minder hænger uløseligt sammen, det kender vi alle. Blue Mix tilbyder et musikalsk foredrag og  fællessang om Blue Boys historie og deres musikalske venner gennem 50'erne, 60'erne og 70'erne.
 
Blue Mix kalder deres indlæg "En tur ned ad memory lane" med historier, anekdoter og musik fra Blue Boys store katalog og fra nogle af deres musikalske venner. Der vil blandt andet være indslag om John Mogensen's periode i Blue Boys i 50'erne og samarbejdet med Four Jacks.
 
Hvorfor så lige fortælle historien om Blue Boys? Blue Boys var en af 50'ernes mest betydningsfulde boybands sammen med Four Jacks og deres store popularitet strakte sig ind i 60'erne og for Blue Boys ind i 70'erne med dansktop hittet Dølle Fjælde Musse m.fl.. De fleste ældre kan relatere sig til dem.
 
Blue Mix består af Jørgen Mosbæk med baggrund som musiklærer og Kim Reinert med baggrund som akkompagnatør for Blue Boys de sidste 17 år af Blue Boys 40 årige periode.
 
Indlægget er på 2 x 45 minutter med en indlagt pause, hvor der bliver sørget for lidt godt til både mave og hals, så alle kan skråle med på fællessangene fra fordums tid.
 
Det bliver en forrygende mødeafslutning for 1. halvår i Herreværelset.
Med venlig hilsen
 
På bestyrelsens vegne
Bent
 
PS! Hvis du har kommentarer eller forslag til nyhedsbrevet, er du meget velkommen til at skrive til mig på jbmarcussen@gmail.com
Vores hjemmeside

Vores mail-adresse er:
herrevaerelset@fredensborg-aeldresag.dk

Vores hjemmesideadresse er:
www.fredensborg-aeldresag.dk/herrevaerelset

Ønsker du at ændre den måde du modtager disse mails på?
Du kan opdatere din profil eller afmelde dig fra denne liste

 


This email was sent to <<E-mail adresse>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Ældre Sagen — Fredensborg · Hjortevænget 223 · Kokkedal 2980 · Denmark

Email Marketing Powered by Mailchimp