Copy
nummer 15 - maart 2019 - www.prodiagnostiek.be

We stellen scherp op Gedrag & Emotie!

Het Specifiek Diagnostisch Protocol Gedrag en Emotie is ons meest uitgebreide protocol. Het overzicht bewaren en snel terugvinden wat je precies zoekt, is niet evident. In deze Prodiabrief bekijken we het protocol vanuit een theoretische bril, een zorgcontinuümbril en een positieve bril. Hoe we naar problemen kijken, bepaalt immers mee welke oplossingen we zien. We sluiten af met een aantal aandachtspunten of mogelijke valkuilen.
 

 Theoretische bril

 Zorgcontinuümbril

Leren doen we met en door anderen. Hoe zorgen leerkrachten ervoor dat alle leerlingen zich goed voelen en kunnen groeien op school? Alles start bij het bewaken en versterken van een veilig en positief klimaat waar leerlingen kansen krijgen om met hun emoties te leren omgaan en positief gedrag te leren stellen. Meer info vind je hier.
 

Wanneer interacties moeilijk lopen, kan het zorgteam van de school zelf nadenken over onderwijsbehoeften van de leerling en ondersteuningsbehoeften van de leerkracht. Meer info vind je hier.


 

Als de leerling ondanks verhoogde zorg niet voldoende positief evolueert, is het belangrijk om met het CLB de stap naar uitbreiding van zorg te bekijken. Vaak zal het in fase 2 gaan over het in kaart brengen van de interactie tussen leerling en context en van daaruit positieve interacties en  aanwezige krachten en talenten van leerling, ouders en leerkrachten versterken. Meer info vind je hier.


 

Positieve bril

Tot slot

Wees je ervan bewust dat het opzetten van een expertbril ook een valkuil kan zijn. Kies ervoor om zo breed mogelijk te kijken naar gedrag en zo weinig mogelijk in diagnoses te denken. Dit om niet te vervallen in een ‘tunnelvisie’ (cf. Artikel ‘klinisch oordeel’ in Caleidoscoop jaargang 31, nr.1).

Het CLB stelt geen emotionele of gedragsstoornissen vast. Hiervoor is extern multidisciplinair onderzoek nodig. Het CLB gaat na of daar nood aan is: Wat heeft de leerling nodig? Kan bepaald gedrag een aanwijzing zijn voor een stoornis? Helpt het ons vooruit in de aanpak van het gedragsprobleem als we weten dat deze leerling een stoornis heeft? De onderzoeksmiddelen in het protocol kunnen hoogstens het vermoeden van een problematiek ondersteunen.
 
En wat als je met je bril dubbel ziet?
Leerlingen hebben vaak complexe problemen of verschillende problematieken. Staar je daarbij niet blind op (dubbel)diagnoses, complexiteit en bepaalde probleemgebieden. Gebruik ICF-CY om breed te focussen op het concrete functioneren van de leerling. Gebruik verschillende inspiratielijsten (bijvoorbeeld gedrags- en emotionele problemen, problemen bij spraak & taal, vertraagde of afwijkende motorische ontwikkeling) en protocollen!
 

Blik vooruit:

  • De volgende Prodiabrief gaan we dieper in op onze splinternieuwe ‘teamtool’.  
  • Een update van 'Doelgroepen en vereisten inzake Diagnostiek'
  • Protocol Cognitief Sterk Functioneren.
  • Herwerkte Inspiratielijsten, gekoppeld aan het ICF-kader.
  • ....

Nog meer suggesties? Mail naar info@prodiagnostiek.be 

Tot de volgende Prodiabrief!

Het Prodia-team:
Laetitia Bokestael, Vanessa De Boitselier, Sarah Schaubroeck, Ann Van Rompaey,
Erik Vanherck, Lies Verlinde en Noortje Vervoort
Copyright © 2018 Prodia, All rights reserved.

Ons emailadres is:
info@prodiagnostiek.be

Wil je aanpassen hoe je de Prodiabrief ontvangt?
pas je voorkeuren aan of schrijf je uit


This email was sent to <<Emailadres>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Prodia · Anatole Francestraat 119 · Schaarbeek 1030 · Belgium

Email Marketing Powered by Mailchimp