Copy
Inbjudan till årskonferens
Kutsu vuosiseminaariin
View this email in your browser

Årskonferens i Bodö

27-28 april 2016

Vuosiseminaari Bodössä

27.-28. huhtikuuta 2016

Kom på konferens till Bodö 27-28 april för att inspireras, träffa samarbetspartners och tillsammans lägga grunden till nya gränsöverskridande projekt!
Tule seminaariin Bodöseen 27.-28. huhtikuuta inspiroitumaan, tapaamaan yhteistyökumppaneita ja yhdessä luomaan perustaa uusille rajat ylittäville hankkeille! 
Före konferensen har ni möjlighet att träffa programadministrationen för att diskutera projektidéer. Läs mera om konsultationen och praktiska arrangemang på anmälningssidan.   
Ennen seminaaria teillä on mahdollisuus tavata ohjelma-hallintoa hankeideoiden tiimoilta. Lue lisää konsultaatiosta ja käytännön järjestelyistä ilmoittautumissivulta.

Onsdag 27 april
Keskiviikko 27. huhtikuuta
    11.30     Lunch
                  
Lounas
    12.30     Välkommen till Bodø!
                 
Tervetuloa Bodøseen!

                      Ida Pinnerød, ordfører i Bodø kommune
    12.45     Status i Botnia-Atlanticaprogrammet 2014-2020 
                 
Botnia-Atlantica 2014-2020 ohjelman tilanne

                     Jenny Bergkvist & Rolf Wännström, Botnia-Atlantica
    13.45     Kommunicera jämställt!
                  
Kommunikoi tasa-arvoisesti!

                     Tomas Gunnarsson, Genusfotografen
    14.45     Fika
                 
Kahvi
    15.15     Betydelsen av goda partnerskap
                  
Hyvien kumppanuuksien merkitys

                     Per-Arild Konradsen, FIRST Scandinavia
    15.45     Hur skapar vi nya kontakter och nätverk?
    -17.00   
Miten luomme uusia kontakteja ja verkostoja?

                     Johanna Stenback, Jokowski
    18.30     Middag
                  
Illallinen

                     Nordland kultursenter
            
Torsdag 28 april
Torstai 28. huhtikuuta
    09.00     Så kan företag medverka i projekt
                  
Näin yritykset voivat osallistua hankkeisiin

                      Jenny Bergkvist, programdirektör, beskriver hur företag kan delta i projekt.
                        Panelsamtal om erfarenheter av näringslivets medverkan.
                        Jenny Bergkvist, ohjelmajohtaja, kuvailee miten yritykset voivat osallistua hankkeisiin. 
                        Paneelikeskustelu kokem
uksista elinkeinoelämän osallistumisesta.  


    10.15     Parallella workshops 
                  
Rinnakkaiset työpajat

                      Passen är kopplade till Botnia-Atlanticas fyra insatsområden.
                       Syftet är att bygga nätverk mellan deltagarna på varje workshop.
                       Työpajat liittyvät Botnia-Atlantican neljään toimintalinjaan. 
                       Tavoitteena on luoda verkostoja osallistujien kesken. 

    
 
                        Innovation - Innovaatio
                            Torbjörn Johansson, Innovation Impact
                     Näringsliv - Elinkeinoelämä
                            Hannemari Niemi, Into Seinäjoki
                         
 Miljö - Ympäristö
                            Agnes Árnardóttir, Hemnes kommune
                       Transport - Kuljetus 
                            Mathias Lindström, Kvarkenrådet

    11.30     Lunch
                  
Lounas

            
Anmäl dig senast 7 april HÄR!
Ilmoittaudu viimeistään 7. huhtikuuta TÄSTÄ!
Mer information på Botnia-Atlanticas webbplats.  
Lisätietoja Botnia-Atlantican verkkosivuilta.
Copyright © 2016 Botnia-Atlantica, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list

Email Marketing Powered by Mailchimp