Copy
De Heeren in Santpoort

Geachte <<Voornaam of voorletters*>> <<Achternaam>>,

U heeft zich ingeschreven voor de nieuwsbrief inzake de ontwikkeling van de voormalige Motorhuislocatie gelegen tussen de Hoofdstraat en de Wüstelaan in Santpoort Noord. Via deze nieuwsbrief zullen wij u regelmatig op de hoogte houden van de ontwikkelingen.

De inloopavond van 12 april j.l. was zeer goed bezocht en wij hebben deze als zeer positief ervaren. Mede naar aanleiding van de inloopavond zijn er individuele afspraken gepland met direct omwonenden van de locatie, waarbij de eerste afspraak heeft inmiddels al heeft plaatsgevonden.

De tijdens de inloopavond gepresenteerde plannen zijn nu tevens te vinden op onze project website www.deheereninsantpoort.nl. Naar aanleiding van de gesprekken met omwonenden is het onze verwachting dat de plannen op enkele punten enigszins zullen worden aangepast, deze wijzigingen zullen wij op een later moment via deze nieuwsbrief kenbaar maken.

Mocht u naar aanleiding van deze nieuwsbrief vragen hebben horen wij dat graag van u. Het e-mailadres waarop u uw vragen kwijt kunt is info@deheereninsantpoort.nl

Met vriendelijke groet,
Projectteam De Heeren in Santpoort