Copy
De Heeren in Santpoort

Geachte <<Voornaam of voorletters*>> <<Achternaam>>,

U heeft zich ingeschreven voor de nieuwsbrief inzake de ontwikkeling van de voormalige Motorhuislocatie gelegen tussen de Hoofdstraat en de Wüstelaan in Santpoort Noord. Via deze nieuwsbrief zullen wij u regelmatig op de hoogte houden van de ontwikkelingen.

Naar aanleiding van de gesprekken die wij hebben gevoerd met de direct omwonenden van het plangebied en de gemeente, is het plan op een aantal punten aangepast. Onze architect is momenteel druk doende met het verwerken van de aanpassingen. Wij zullen deze aanpassingen in eerste instantie met de direct omwonenden bespreken, daarna zullen wij alle overige geïnteresseerden van de gewijzigde plannen op de hoogte brengen. 

Zodra de plannen meer zijn uitgewerkt en wij beeld hebben van het verloop van de procedure bij de gemeente, kunnen wij u verder informeren over de start van de verkoop en de verkoopprijzen van de woningen. Naar verwachting zal er in het 1e of 2e kwartaal van 2017 gestart worden met de verkoop, geïnteresseerden kunnen zich dan bij de start van de verkoop inschrijven voor een woning. Afhankelijk van de hoeveelheid inschrijvingen zal er wellicht worden geloot. De exacte verkoopprocedure zullen wij op een later moment met u delen.

Mocht u naar aanleiding van deze nieuwsbrief vragen hebben horen wij dat graag van u. Het e-mailadres waarop u uw vragen kwijt kunt is info@deheereninsantpoort.nl

Met vriendelijke groet,
Projectteam De Heeren in Santpoort