Copy
De Heeren in Santpoort

Geachte <<Voornaam of voorletters*>> <<Achternaam>>,

U heeft zich ingeschreven voor de nieuwsbrief inzake de ontwikkeling van de voormalige Motorhuislocatie gelegen tussen de Hoofdstraat en de Wüstelaan in Santpoort Noord. Wij willen de buurtbewoners en geïnteresseerden actief betrekken bij en informeren over de ontwikkeling van de plannen. Graag nodigen we u daarom uit voor een inloopavond over de herontwikkeling van deze locatie. Deze inloopavond vindt plaats op woensdag 16 november a.s. vanaf 19.00 uur tot ca. 21.00 uur.

Locatie:
De bijeenkomst vindt plaats in het koetshuis van Landgoed Duin en Kruidberg aan de Duin en Kruidbergerweg 60 te Santpoort. 

Tijdens deze inloopavond zijn medewerkers van Wibaut, het architectenbureau Heren 5 en het stedenbouwkundig bureau Mark van der Heide Urban Design aanwezig om u persoonlijk te informeren en uw eventuele vragen te beantwoorden. Na overleg met de directe omwonenden en de gemeente Velsen zijn de plannen aangepast naar aanleiding van de eerder door hen gemaakte opmerkingen.

U kunt zich aanmelden voor de bijeenkomst door een bericht te sturen naar info@deheereninsantpoort.nl

Met vriendelijke groet,
Projectteam De Heeren in Santpoort