Copy
Nieuwsbrief BedtimeStories, november 2015
Bekijk deze email in uw browser
Beste mensen,

Met trots presenteren we u de eerste nieuwsbrief van BedtimeStories. Er is inmiddels veel moois gebeurd: BedtimeStories houdt voorleessessies in ziekenhuizen, zorginstellingen en wijkcentra.
Graag geven we u een inkijkje in de projecten die we doen. In deze nieuwsbrief ziet u de hartverwarmende reacties van patiënten en leest u onder andere een interview met Lieke de Liefde van Florence. Zij vertelt wat BedtimeStories doet voor de bewoners in haar zorginstellingen.

Dank voor uw betrokkenheid.

Guusje Eijbers
 
Voorlezen voor kinderen
In de zomer van dit jaar kregen de patiëntjes van het Juliana Kinderziekenhuis (JKZ) in Den Haag een nieuw adres: het gebouw aan de Sportlaan werd verruild voor de hoofdvestiging aan de Leyweg. BedtimeStories verhuisde mee. In het JKZ wordt wekelijks voorgelezen, zowel aan kinderen individueel als aan groepjes. Het voorlezen is extra aantrekkelijk door de verrijdbare voorleeskoffer vol inspirerende en taalgerelateerde attributen die de kinderen zelf kunnen uitzoeken. Zo biedt BedtimeStories via het voorlezen niet alleen vermaak en verlichting, maar wordt ook de fantasie geprikkeld, contact gemaakt, aandacht gegeven, samen gelachen en geleerd op taalgebied. Kinderen die van huis uit niet gewend zijn om voorgelezen te worden, ervaren op deze manier iets nieuws. Er gaat een andere wereld voor hen open, buiten die van computer of tv. Kinderen die wel van huis uit worden voorgelezen, herbeleven juist het vertrouwde, intieme voorleesmoment met hun ouders. Vaak zijn ouders of naasten in de ziekenhuiskamer aanwezig. Ook voor hen is het fijn even te genieten van hun kind dat zich zonder hen vermaakt. Ouders zijn vaak heel dankbaar dat ze even hun kind niet als patiëntje ervaren, maar als een kind dat plezier heeft.
Voorlezen aan patiënten in Den Bosch
Het Jeroen Bosch Ziekenhuis in Den Bosch komt voort uit vijf verschillende ziekenhuizen met elk hun eigen achtergrond en levensbeschouwelijk karakter. Sinds vier jaar zitten zij samen in één nieuw gebouwd gebouw in het centrum – en daar is het dat BedtimeStories sinds afgelopen mei voorleest, op drie afdelingen. Het verwerken van ingrijpende veranderingen door ziekte is niet gemakkelijk. Erover praten kan helpen, maar vaak is het beleven van de bijbehorende emoties het moeilijkst. BedtimeStories wil het verblijf in het ziekenhuis veraangenamen en door het voorlezen een aanknopingspunt bieden om levensthema’s met de patiënt te bespreken. Zo is BedtimeStories uitgegroeid tot een gewaardeerd onderdeel van de zorg, een aanvulling als het gaat om het bieden van aandacht en het mentaal sterken van de patiënt.
Gemeente Rijswijk pakt eenzaamheid aan
Voorlezen – de kracht van het gesproken woord – staat in alle activiteiten van BedtimeStories centraal. Maar dat kan in allerlei vormen en voor allerlei doelgroepen. Zo lezen we sinds de zomer van 2015 voor in het wijkcentrum het Oude Raadhuis in Rijswijk. Daar komen elke week groepjes thuiswonende ouderen bijeen die door hun sociale situatie of gezondheid een geïsoleerd leven leiden. De dagbesteding in het wijkcentrum – waarbij het voorlezen een vast ankerpunt is – is voor hen van groot belang om hun isolement te doorbreken en met anderen in contact te komen. Zo schuift vier keer per jaar op de Familiedagen de naaste familie aan tijdens de voorleessessie. De opkomst van de eerste Familiedagen op 9 oktober jl. was groot. Samen beleefden de deelnemers een moment van ontspanning door verhalen op te halen door middel van literatuur.
Op de afdeling oncologie
In de Daniel den Hoedkliniek, onderdeel van het Erasmus MC in Rotterdam, leest BedtimeStories voor aan patiënten op de afdeling oncologie. Voor kankerpatiënten kan BedtimeStories veel betekenen. Door hun ingrijpende ziekte zijn deze patiënten vaak heel open. Daardoor zijn ze ontvankelijk voor datgene wat wij ze geven: een mooi verhaal, gedicht of muziekfragment. De gerichte vragen van de acteur naar aanleiding van een bepaald thema roepen vaak positieve herinneringen op en brengen mooie verhalen op gang. Dit samenzijn kan soms emotioneel zijn, maar door de structuur van de voorleessessie is de ervaren acteur altijd in staat iets aan te reiken waardoor de patiënt de emotie niet als negatief ervaart. Voor de naasten is het bezoek van BedtimeStories eveneens een bijzondere beleving. Wat wij doen, brengt hen ertoe ook hun ervaringen te delen.
Voorleesacteur: Martine Dukker
In elke nieuwsbrief stellen we een van onze voorleesacteurs voor. Dit keer Martine Dukker, die in 2008 afstudeerde aan de Toneelschool en Kleinkunstacademie Amsterdam. Ze was onder anderen te zien in The Fairy Queen en in Haar Leven Haar Doden. Martine leest onder meer voor bij de instellingen van Florence in Den Haag (ouderen met dementie) en in het Erasmus MC in Rotterdam (volwassen patiënten). “Elke sessie is altijd weer een verrassing, het loopt altijd anders dan je denkt. Dat komt natuurlijk ook door de voortdurende interactie. Het begint al bij de voorleeskoffer – grappig dat mensen elke keer weer zo opgetogen reageren op de inhoud. Zeker bij ouderen is het effectief om met losse woorden te werken. Bijvoorbeeld als ik tijdens het voorlezen van een verhaal van Carmiggelt vraag wat eigenlijk het woord ‘ofschoon’ betekent. Voor je het weet maken mensen weer associaties met het woord ‘schoon’ en dan declameert de hele groep enthousiast het gedichtje ‘Jantje zag eens pruimen hangen’. Daar worden ze helemaal blij van – en ik ook.”
Het gedicht van BedtimeStories
De voorleesacteurs van BedtimeStories lezen niet alleen verhalen voor, maar ook uit brievenboeken, poëziealbums en zeker gedichtenbundels. In elke nieuwsbrief drukken we een gedicht af dat tot de favorieten van onze doelgroep behoort. Deze keer het gedicht Je hebt iemand nodig van Toon Hermans:
Je hebt iemand nodig
stil en oprecht
die als het er op aankomt,
voor je bidt en vecht.
Pas als die iemand
met je lacht en grient,
dan pas kan je zeggen:
ik heb een vriend
Familiedagen
Bij iedere zorginstelling waar BedtimeStories voorleest, houden we vier keer per jaar een familiedag, bij het wisselen van de seizoenen. Het nieuwe seizoen bepaalt tevens het nieuwe thema van onze voorleessessies. De familiedag is bedoeld om familie, naasten en verzorgers te betrekken bij wat BedtimeStories doet en betekent voor de bewoners van de zorginstelling. De familiedagen worden altijd gehouden op dezelfde dag als waarop onze acteurs in de zorginstellingen komen voorlezen.
Florence: op zoek naar het waakvlammetje
Het succes van de voorleessessies door BedtimeStories in Adegeest, een zorginstelling van Florence in Den Haag, heeft tot een vervolg geleid. Ook op drie andere locaties van Florence – Gulden Huis, Mariahoeve en Westhoff – is BedtimeStories inmiddels aan de slag gegaan of gebeurt dat binnenkort. Lieke de Liefde, coördinator cultuur en evenementen bij Florence, is nauw betrokken bij het werk van BedtimeStories. “Een van onze speerpunten is dat ouderen actief blijven, waarbij we hun een grote keuze geven uit activiteiten waar ze een passie voor hebben. Muziek, beeldende kunst, dans, verhalen, theater, enzovoort. Er brandt altijd wel een waakvlammetje. Hoe langer je actief blijft, hoe gelukkiger je bent. Zeker als je dat samen doet. Zoals in een jazzband spelen, al heb je dat dertig jaar niet meer gedaan. Het werkt preventief, al is het maar doordat mensen uit een isolement komen. Verder vinden we bij Florence dat bewoners nooit te oud zijn om zich te ontwikkelen. Ook daar ontleen je een gevoel van eigenwaarde aan. Al lijkt het alsof iemand niets meer kan, er is altijd veel meer mogelijk dan je denkt als je maar op zoek gaat naar die passie. Passie kan overigens ook heel klein zijn. Zoals BedtimeStories dat doet, met verhalen vertellen of met theater maken. Ik vind dat de voorleesacteurs heel bijzonder, integer en professioneel te werk gaan. Ze zijn ontzettend betrokken bij de bewoners. Je ziet hoe ze elke keer weer zoeken naar datgene waar een individuele bewoner gelukkig van wordt. Soms gaat dat over serieuze zaken, maar dan wordt altijd gezocht naar iets van humor dat bij de bewoner past. Dat maakt het zo mooi.”
Nieuwe ontwikkelingen: Verborgen Schatten
In 2016 gaat in twee verzorgingshuizen – bij Amsta in Amsterdam en bij Florence in Den Haag – een bijzonder project van start genaamd Verborgen Schatten. Bij dit project worden mantelzorgers en vrijwilligers intensief bij BedtimeStories betrokken. Het is de bedoeling dat groepjes ouderen wekelijks bijeenkomen om verhalen te delen en persoonlijke verhalen van de deelnemers naar boven te halen. Dat gebeurt met speciaal door BedtimeStories ontwikkelde pakketten, met daarin stap-voor-stap opdrachten die de deelnemers samen met vrijwilligers zullen uitvoeren. Deelnemers gaan begeleid op zoek naar objecten die een betekenis voor hen hebben en waar altijd een verhaal aan vastzit. Onder leiding van professionals, vrijwilligers en mantelzorgers worden deze verzameld en omgevormd tot een beeldverhaal over deze generatie. Door de bijeenkomsten te documenteren – ook met actuele fotografie – ontstaat een waardevolle verzameling ‘verborgen schatten’ die we in boekvorm, op internet of op tentoonstellingen willen delen met de zorgsector. Alles met het doel de verborgen verhalen van deze generatie naar boven te halen en de ouderen met dementie creatief te activeren.
Over BedtimeStories
BedtimeStories wil door het voorlezen en maken van verhalen verlichting bieden aan patiënten in ziekenhuizen en bewoners van zorginstellingen in de vorm van troost, inspiratie en vermaak. Door het één-op-één voorlezen wordt weer de intieme sfeer van vroeger ervaren. Even samen zijn met een verhaal – spannend, inspirerend, mooi, humoristisch, prikkelend of poëtisch. Het contact door middel van het voorgelezen woord is essentieel. Het voorlezen gebeurt door ervaren acteurs en actrices die speciaal zijn getraind om snel en adequaat te reageren op elke specifieke situatie.
BedtimeStories, Koningsplein 38A, 2518 JH Den Haag, info@bedtimestories.nu
(070) 364 16 26, ANBI 851980090, NL69 INGB 0000706005, KvK 56118139

Wenst u onze nieuwsbrief niet meer te ontvangen, stuurt u dan een email naar info@bedtimestories.nl 

Email Marketing Powered by Mailchimp