Copy

Met trots presenteren wij je de Lokale Energie Monitor 2020! De jaarlijkse rapportage en analyse van de ontwikkelingen van de burgerenergie-initiatieven in Nederland. 

Team HIER opgewekt

Impact energiecoöperaties neemt komende jaren flink toe

Bijna 100.000 deelnemers aan lokale energieprojecten

Nederland telt inmiddels 623 energiecoöperaties! Ze drukken een steeds grotere stempel op de energietransitie. De opbrengsten uit hun wind-, zon- en warmteprojecten groeien hard en blijven dat de komende jaren doen. Ook professionaliseren ze. Meer dan om kwantiteit gaat het nu om kwaliteit van de coöperaties.
 
Bekijk de Lokale Energie Monitor 2020

Zon: 41% meer collectief zonvermogen, 211 projecten in de pijplijn

In 2020 kwamen er 170 nieuwe zonnedaken en (drijvende) zonneparken gerealiseerd door burgercollectieven bij. Het totaal komt hiermee uit op 814 collectieve zonprojecten. En voor de komende jaren staan er nog minstens 211 gepland.

Wind: 19% meer coöperatief windvermogen, 92,5 MW in de pijplijn

Er is in totaal 229,9 MW coöperatief windvermogen geplaatst in Nederland. Dit is een toename van 37,1 MW ten opzichte van 2019. Deze windturbines leveren ongeveer 735 miljoen kWh per jaar op, vergelijkbaar met het elektriciteitsverbruik van 245.000 huishoudens.

Warmte: 43% meer initiatieven

In 2020 is het aantal initiatieven met concrete plannen en projecten voor een collectieve warmtevoorziening of collectief opdrachtgeverschap toegenomen tot minstens 77. Dus 23 meer dan in 2019. De meeste projecten zijn in de onderzoeksfase.

Per RES-regio

Lees meer

Gebruiksvriendelijke bijlagen

De bijlagen bij de Lokale Energie Monitor, met alle coöperaties en hun projecten, stellen we nu in Excel ter beschikking. Zo kun je zelf selecteren welke informatie relevant is voor jouw RES-regio of provincie. Naar de bijlagen > 

Bedankt voor jullie bijdrage!

We willen alle initiatieven die ons op de hoogte hebben gebracht van hun projecten, van harte bedanken! En al onze partners in de regio's: jullie hebben ons enorm geholpen. Nog nooit kregen we zóveel respons. Dankzij jullie input kunnen wij de Monitor maken. Bedankt! Samen kunnen we zo laten zien hoe de burgerenergiebeweging groeit.

De Lokale Energie Monitor is een gezamenlijke uitgave van klimaatstichting HIER en RVO en wordt uitgevoerd door Anne Marieke Schwencke.
Website
Twitter
LinkedIn
YouTube
Instagram

Copyright © 2021 HIER opgewekt
HIER opgewekt is hét kennisplatform over de lokale energietransitie. Het is een initiatief van klimaatstichting HIER.