Copy
Warmtetransitie – Nieuws voor professionals

Een torenhoge gasprijs en een demissionair kabinet dat moeite heeft met de energietransitie versnellen in de gebouwde omgeving Het is duidelijk dat we in een overgangsfase zitten.

Positief is wel dat er uitgebreid aandacht is voor de mensen die het meeste last zouden hebben van een oplopende energierekening. Maar naast de gevolgen moeten we ook de oorzaak oplossen. Dat betekent onder andere groots inzetten op meer energiebesparing.

Dit zien we ook terug in de Europese plannen die inmiddels steeds echter worden voor Nederland. In deze nieuwsbrief lees je er meer over.

Heb je een interessant idee voor de nieuwsbrief? Stuur een mail naar Tijmen.

Publicaties

Nederland Fit for 55? – PBL

De EU stelt hogere klimaatdoelen aan de Nederlandse mobiliteit, gebouwde omgeving en landbouw - de sectoren die niet onder het bestaande Europese emissiehandelsysteem vallen. De nieuwe beleidsvoorstellen zullen – als ze worden overgenomen - bovendien leiden tot een aantal forse veranderingen in het beleid. Wat betekent dit voor de gebouwde omgeving en duurzame energie?

De Europese uitwerking van de doelstelling om in 2030 55% minder CO2 uit te stoten dan in 1990, betekent volgens het PBL dat de Nederlandse mobiliteit, gebouwde omgeving en landbouw in 2030 15 miljoen ton CO2 minder uit mogen stoten dan in het Klimaatakkoord is afgesproken. Dat is iets meer dan een verdubbeling van de huidige doelstellingen. De nieuwe richtlijn stelt bovendien eisen aan de emissies voor alle jaren afzonderlijk in de periode 2021- 2030. Deze manier van rekenen betekent dat elk jaar telt en dat landen daarom snel moeten starten met een veel ambitieuzer beleid.

Lees hier meer over onze belangrijkste bevindingen uit het rapport.

Nationaal Warmtepomp Trend Rapport 2021 – DNE Research

Dit rapport heeft weer de verkoopcijfers van warmtepompen in kaart gebracht. Er zijn grofweg 60.000 warmtepompen bijgekomen, waarvan 8.000 hybride. Toch lijkt de groei af te zwakken. Daarmee lijkt het doel van het klimaatakkoord van 1,3 miljoen geïnstalleerde warmtepompen steeds verder weg.

De exacte gegevens zijn er niet – maar met 69.000 nieuwbouw woningen (waar gas niet meer gebruikt wordt) lijkt het aandeel warmtepompen in de bestaande bouw beperkt. De markt verwacht een lagere groei van verkochte warmtepompen. Maar misschien dat de push vanuit het Klimaatakkoord op hybride meer vruchten af gaat werpen.

En inderdaad – hybride kan een flinke deuk slaan in de CO2 uitstoot. Maar voor de gehele warmtetransitie moet er dan wel goed afgestemd worden met de wijkaanpak van gemeentes. De gevestigde gasbelangen moeten de transitie daarbij niet in de weg staan.

Op aankomende problemen op het laagspanningsnet wordt ook al geanticipeerd door de warmtepompenmarkt. Er wordt gezocht naar aansturing die de last beter over de dag kan verdelen. Bijvoorbeeld door eerder te beginnen met koelen en verwarmen van de woning.

De Feiten over Energiearmoede in Nederland - TNO

TNO legt de feiten en cijfers van energiearmoede uit. Het gaat 550.000 huishoudens. (let wel op: het gaat om data van 2019, ruim voor de echt grote gasprijsstijging dit jaar.) Daarbij gaat het over het algemeen om lage inkomens in slecht geïsoleerde woningen. Vaak zijn het eenoudergezinnen en eenpersoonshuishuidens. Opvallend is dat energiearmoede heel locatiespecifiek is. Hierbij zou gefocust beleid goed kunnen helpen.

Maar de nationale uitdaging is eigenlijk veel breder dan deze specifieke energiearmen. Uiteindelijk zijn er 3,8 miljoen huishoudens die niet op eigen kracht hun energetisch matige woning kunnen verduurzamen. Dit is omdat ze afhankelijk zijn van (private)verhuurders of onvoldoende kapitaal hebben om stappen te zetten.

Belangrijk om te erkennen is dat bij de energiearme woningeigenaren het verlenen van subsidie (waar eigen geld bij moet) en het langzaam verhogen van de energiebelasting niet helpt bij de verduurzaming. Simpelweg omdat ze geen geld te besteden hebben om te investeren in verduurzaming. 

Nieuws:


Stichting Spaargas heeft in Haarlem een gemeentelijke garantstelling weten te krijgen voor een lening bij de BNG. Hierdoor kunnen zij met lage rentes voor een groot deel het Wijk Energie Bedrijf financieren dat hun lokale zonnewarmtenet gaat ontwikkelen. Wel is het ook nog wachten op PAW subsidie om de maatschappelijke businesscase helemaal rond te krijgen.

Klimaatverbond, Alliander, Rabobank en Energie Samen trekken samen op om 1000 buurten van coöperatieve collectieve duurzame warmte te gaan voorzien. Daarbij ontwikkelen ze een academie die de vele stakeholders toegang biedt tot de juiste kennis en ervaring. Een regionale dienstenorganisatie gaat het centrum zijn van de driehoek publiek, privaat en bewoners. En er gaat toegang komen tot financiering in de verschillende fases van ontwikkeling.

Vattenfall heeft haar ambities nog een stuk aangescherpt. Het energiebedrijf, met een enorme warmtetak, committeert zich aan 77% minder CO2 uitstoot in 2030 t.o.v. 2017. Een aanzienlijke toename in ambitie vergeleken met de eerdere 40% vermindering.
 
Het draagvlak naar aardgasvrij is afgelopen jaar weer iets toegenomen. nadat een licht dalende trend was ingezet de afgelopen jaren. Sinds de start van de meting blijft het draagvlak grofweg rond de 50% zweven. Ruim de helft van de mensen wil actief betrokken blijven wanneer er plannen voor hun buurt worden gemaakt.

 

Verder interessant: 


Ondanks de inzet van veel gemeenten op een middentemperatuurwarmtenet lijkt het technisch op veel plekken logischer om een (zeer)lagetemperatuurwarmtenet te installeren. Dit vraagt echter grote aanpassingen aan de woningen. Hierbij staan woonlastenneutraal wonen, bron van investeringen, keuzevrijheid en duurzaamheid op gespannen voet. Het past niet goed binnen het gesubsidieerde marktwerken dat we nu kennen.

Binnen dit warmtenettendilemma wordt angstig gezocht naar de no-regret maatregelen. Grootschalige isolatie van ons vastgoed is daar sowieso één van! Maar wat vooral moet doordringen, is dat geen keuzes maken in dit soort patstellingen de grootste regret maatregel is die je kan nemen. Uiteindelijk moet de gemeente regie gaan voeren voor en deels met haar bewoners naar een aardgasvrije wijk.

 

Agenda:

> Bekijk de agenda. Relevant agenda-item? Laat het ons weten.
 

HIER opgewekt kennisdossiers:

> Bekijk onze kennisdossiers. Een verzamelplek van informatie op thema
Website
Twitter
LinkedIn
YouTube
Instagram

Copyright © 2021 HIER opgewekt
HIER opgewekt is hét kennisplatform over de lokale energietransitie. Het is een initiatief van klimaatstichting HIER.