Copy
Share
Tweet
Forward

Doenkers nieuwsbrief - juli 2017

Beste donateur, meter, vrijwilliger, sympathisant, lezer

'ARMOEDE HALVEERT ALS IEDEREEN MIDDELBAAR AFMAAKT'. Deze stelling van UNESCO is te vinden in hun voorbereidende paper naar aanleiding van het VN Politieke Forum op 16 en 17 juli 2017 in New York.

De kop is niet mis te verstaan en laat zien hoe belangrijk het is om onderwijs als belangrijkste hefboom te erkennen om armoede wereldwijd te beëindigen. 

Nog steeds hebben heel wat kinderen uit afgelegen en risicogebieden geen toegang tot onderwijs. Daarom wil Doenkers vzw onderwijs creëren 'waar het onmogelijk lijkt'. 

De afgelopen 3 maanden is er weer heel wat gebeurd, zowel in het Zuiden als in het Noorden.
Lees snel verder, zo ben je weer helemaal mee!

Deel deze nieuwsbrief binnen je netwerk en help zo mee om onze werking zichtbaar te maken. Dat doe je simpelweg door bovenaan op een van de deelknoppen te klikken.

Roeland
Voorzitter Doenkers vzw
Doenkers vzw ondersteunt onderwijsprojecten in Cambodja, Thailand, Vietnam, Burkina Faso en Zimbabwe. "Toegang tot onderwijs waar het onmogelijk lijkt" is de basis van waaruit gewerkt wordt. 

Doenkers vzw werkt vraaggestuurd ,grassroots en vanuit een open netwerkstructuur. Dit betekent dat lokale gemeenschappen Doenkers (of onze zuidpartners) benaderen met de vraag naar ondersteuning. Deze ondersteuning is zowel financieel, materieel als in de vorm van expertise en vrijwilligerswerk en beperkt zich niet louter tot onderwijs. Ook basisgezondheidszorg en ondernemerschap vallen binnen de focus van onze werking.

Momenteel ondersteunen we op die manier bijna 800 kinderen en jongeren in de 5 landen.

Doenkers vzw werkt 100% op basis van geëngageerde vrijwilligers met een hart voor onderwijs en het Zuiden. Wil je graag mee je schouders onder dit project zetten? Stuur je bericht naar info@doenkers.org of spreek iemand van het Doenkers team aan.

ZIMBABWE - Scholarship program 'Girls 2 School' opgestart!

Dankzij jullie steun zijn we er in geslaagd 14 tienermeisjes weer naar school te sturen. Lydia Madyirapanze, onze verantwoordelijke in Zimbabwe, was aanwezig op de overhandiging van de uniformen en getuigt:

"On the 14th of June 2017 The Forum for African Women Educationalists – Zimbabwe (FAWEZI) conducted a ceremoneous uniform handover for the 14 Zimbabwean girls benefiting from Doenkers vzw’s generous funding. The event took place at Domboramwari High School, where the girls will be attending school, and was graced by the Provincial Education Director and the District Schools Inspector for the Epworth-Mabvuku-Tafara District. The girls received assistance in tuition fees, uniforms, shoes, and sanitary pads."

Lydia, national coordinator FAWEZI

 
Een meter aan het woord

Vorig jaar hoorde ik mijn collega spreken van “Doenkers”. Geen alledaagse naam en dus was mijn nieuwsgierigheid meteen geprikkeld.

Soraya legde me uit dat Doenkers een organisatie van gemotiveerde vrijwilligers is, die zich inzet voor onderwijs, gezondheid en ondernemerschap in kwetsbare gemeenschappen in het Zuiden. Ze vertelde me van de website www.Doenkers.org, waar ik nog meer informatie kon vinden.

Ik wilde wel wat meer weten van hun projecten en dus nam ik een kijkje op de website en ook op hun Facebookpagina.

“Voor onderwijs waar het onmogelijk lijkt” was het eerste wat me in het oog sprong.

Nu ligt onderwijs me bijzonder nauw aan het hart en zeker als het gaat om kinderen die uit de boot vallen en weinig of geen kansen krijgen op onderwijs. Het betekent immers een wereld van verschil voor hun toekomst.

Ik was meteen gewonnen voor het project “Een nieuw schooljaar, een nieuwe start voor de drop out meisjes in Zimbabwe”. Het project ondersteunt tienermoeders financieel zodat ze opnieuw naar school kunnen. Het biedt hen de mogelijkheid om een betere toekomst uit te bouwen, niet alleen voor zichzelf maar ook voor hun kind.

Daar wilde ik graag aan meewerken en dat kon door “meter’ te worden. Ik heb dan ook niet getwijfeld. Een ander argument om dit project financieel te steunen, is de totaal vrijwillige inzet van het geëngageerde Doenkersteam. 

Als “meter” weet ik hoe het geld wordt besteed. Mijn “metekind” krijgt elke dag een warme maaltijd, gratis onderwijs en veilig transport van thuis naar school. Doenkers zorgt er ook voor dat ze een schooluniform heeft en al het nodige schoolmateriaal. Fantastisch toch!

Regelmatig neem ik een kijkje op Facebook. Daar post Doenkers foto’s, video’s en berichten van hun projecten en zo blijf ik op de hoogte. Het geeft me een goed gevoel om een klein steentje te kunnen bijdragen om het werk van het Doenkersteam te ondersteunen en als meter mee te kunnen werken aan een betere toekomst voor deze kwetsbare jonge mensen. 

Greet, meter
 
Ik wil graag meer info over de peterschappen van Doenkers
Nieuw vanaf 2018 - APATAM Project - Dovenschool - Burkina Faso

Apatam vzw was op zoek naar een partner die hun project wilde verder zetten vanaf 2018. Indien ze geen overnemer zouden vinden waren ze genoodzaakt het project te stoppen. 

Het Doenkers team ging in gesprek met de dames van Apatam en snel werd duidelijk dat we dit project niet zomaar konden laten ophouden. 

In Kaya steunt Apatam een dovenschool waar 76 dove en slechthorende kinderen onderwijs kunnen volgen. 20 van deze kinderen zijn 'internen', wat betekent dat ze op de school overnachten omdat ze té veraf wonen.

Deze school is de enige in heel de provincie waar dove kinderen van 5 tot 14 jaar terecht kunnen. 

Doenkers voelt zich vereerd dat zij dit project vanaf 2018  onderwijskundig verder mogen ondersteunen, met de blijvende steun van enkele Apatam'ers. 

Voor dit project zijn we nog op zoek naar instellingen in België en Nederland die werken met doven of een opleiding doventolk aanbieden om zo samenwerkingsverbanden te onderzoeken. 
Kan jij ons daarbij helpen? Stuur ons dan snel een bericht via info@doenkers.org.
Klasje van Apatam
Tienermoeder met studiebeurs van Doenkers
De jongens van Snor Primary School, Cambodja
Birmese vluchtelingenkinderen in het Leercentrum Pyo Khinn

Start bouw lagere school Cambodja

Begin juli starten de werken voor het bouwen van een nieuwe lagere school in Cambodja. Dankzij de vele acties t.v.v. Doenkers, goedgekeurde subsidie aanvragen en giften hebben we voldoende financiële middelen verzameld om het bouwproject te realiseren. 

Op de foto hiernaast zie je hoe de school er momenteel uit ziet. Wat palen en een zeil met daaronder de banken.

Tijdens de moessonregens vluchten de kinderen weg uit angst dat het 'gebouw' instort. 

Het nieuwe gebouw zal bestaan uit 4 ingerichte klassen en 5 toiletten waar de 150 kinderen op een veilige manier onderwijs zullen krijgen. Op onze Facebook pagina zal je de voortgang van de werken kunnen volgen. De school zal eigendom zijn van de overheid en onderhouden worden door de lokale gemeenschap.

De oplevering is voorzien voor januari 2018.

In een tweede fase voorzien we bouw van een zuiver waterinstallatie en een solar charging station. 

Leraren in opleiding aan de slag in het Zuiden - Cambodja

Een blik op de ervaringen van team Cambodja, leraren in opleiding in Siem Reap.

Scholen in actie

Dit schooljaar organiseerden 4 scholen hun acties tvv Doenkers. Atheneum Klein Brabant, OLVP Bornem, Sjabi Puurs en de Kinderplaneet in Mariekerke

We zijn hen alllen heel dankbaar voor het vertrouwen en de financiële steun. Met deze steun financieren we een deel van de bouw van de lagere school in Cambodja, het leercentrum in Thailand en de scholarships van de tienermeisjes in Zimbabwe. 

Doenkers in NederlandAl enkele jaren ben ik werkzaam voor ROC West Brabant en onder andere verbonden aan de Internationale Schakel Klas (ISK) in Breda. De ISK is een school voor anderstalige leerlingen tussen de 12 en 18 jaar. Zij krijgen in een periode van anderhalf à twee jaar een opleiding, waarmee doorstroming naar het middelbaar onderwijs of een beroepsopleiding mogelijk is. Mijn ervaringen en gesprekken met deze leerlingen en ouders hebben er toe geleid dat mijn passie voor onderwijs letterlijk en figuurlijk grenzeloos is geworden.

Jongeren afkomstig uit kansarme en/of oorlogsgebieden geven aan door het volgen van onderwijs (ritme, structuur) weer controle en sturing op hun eigen leven te ervaren.

Dit vergroot hun gevoel van eigenwaarde en zelfvertrouwen. Hoe waardevol zou het zijn als we elk kind, waar dan ook ter wereld, kennis kunnen laten maken met deze gewaarwording!

Vanuit deze expertise en gedrevenheid draag ik graag bij aan de uitvoering van de missie van Doenkers!

Samen met mijn vader Peter Laros (werkzaam bij Fontys Hogescholen; de onderwijskundige appel valt niet ver van de boom…) trachten wij Doenkers binnen Nederland op de kaart te zetten.

Dit betekent concreet dat we bezig zijn met het oprichten van een Nederlandse stichting en met behulp van ons netwerk proberen nieuwe partners aan te trekken. De Nederlandse tak staat nog in de kinderschoenen, maar langzaamaan leren we lopen en maken we kleine stapjes!

Nikkie Laros

Geslaagd!

Afgelopen schooljaar diende Doenkers vzw aanvragen voor projectsubsidies in bij verschillende overheden. We zijn trots dat alle ingediende dossiers werden goedgekeurd, vaak met een uitmuntende score.
Zo mogen we rekenen op de steun van 11.11.11., Leraars Zonder Grenzen, Provincie Antwerpen en Stad Antwerpen. 
Blij dat ook zij onze projecten ten volle willen ondersteunen!

De voorbije maanden kon u ons treffen op verschillende wereldfeesten en -markten. Telkens moest je op zoek gaan naar de "Gele Doenkerstent". We mochten heel wat mensen informeren over onze projecten, kinderen schilderden hun eigen Doenkers schilderij. Op onze website en Facebook pagina vind je foto's van deze evenementen. 

Zowel van wereldfestival Ezperando Bornem als van Shanti Town Puurs gaat een deel van de opbrengst naar de projecten van Doenkers vzw. We willen de organisatoren daarvoor heel erg bedanken!
Doenkers wordt gesteund door
Copyright © 2017 Doenkers vzw, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp