Copy

 
View this email in your browser
Vinteren nærmer sig med julehygge, smuk julepynt og julelys omkring os, mens Corona fortsat fylder dagens Danmark og resten af verdenen. Klinikken skuer fremad med fokus på behandling, genoptræning, rehabilitering, forebyggelse og sundhedsfremme. Mere om dette i nyhedsbrevet der omfatter nedenstående 6 emner:
 1. Nyeste viden om kroniske smerter
 2. Gaveønsker
 3. Vintercamp og deltager-udtalelse
 4. Baduanjin Qi Gong instruktører
 5. Workshop vinter og forår 2021
 6. Omsætning og omtale

Nyeste viden om kroniske smerter

Som medlem af European Pain Federation Academy holder jeg mig opdateret i forskning indenfor smerteområdet.
 
Smertefysiologien er forandret hos mennesker med kroniske smerter 

Der sker en biokemisk forandring hos mennesker med kroniske smerter. 

Forekomsten af mediatorerne TNF, CCL, prostaglandin, interleukin 6 og interleukin 1 beta og NGF er høj.

Disse mediatorer er medvirkende til, at kroppens smertereceptorer bliver hypersensitive og sender en masse nervesignaler fra disse smertereceptorer op til hjernen. Denne mekanisme er med til at gøre hjernen hypersensitiv overfor de mange nervesignaler, som hjernen modtager.

Derudover er NGF med til yderligere at øge mængden af mediatorer, og altså sker der en kontinuerlig smerteproces i kroppen

For nylig deltog jeg i uddannelse indenfor smerte, der blev afholdt af European Pain Federation. 
Professorer og forskere indenfor feltet "kroniske smerter" videregav deres nyeste viden om årsag-sammenhænge hos kroniske smertepatienter (smerter der har varet mere end 3 måneder). 

Vi kom særlig omkring neurofysiologi, de neurobiologiske smertemekanismer og de psykobiologiske aspekter hos mennesker med kroniske smerter.

Forskningen viser, at der ses store mængder af NGF hos mennesker med blandt andet lænderygsmerter, slidgigt og leddegigt. 

 
Genoptræning og rehabilitering af kroniske smerter

Genoptræning og rehabilitering af kroniske smerter omfatter træning med moderat til høj intensitet minimum 15-30 minutter ad gangen med en frekvens på to gange om dagen.

Den analgetiske smertelindrende effekt begynder blot efter 5 minutters træning, fordi opioider bliver produceret i kroppen. Opioider er med til at blokere nervesignaler, der sendes fra smertereceptorer op til hjernen.

I og med der ikke er nogen nervesignaler eller kun få nervesignaler, der sendes fra smertereceptorer op til hjernen, vil resultatet hermed blive, at man ikke opfatter smerter eller man opfatter lidt smerter.


Vi har i årevis kendt til træning to gange om dagen i forbindelse med genoptræning af akutte skader. Nu med kendskab til den nye viden omkring smertefysiologien ved kroniske smerter og den analgetiske smertelindrende effekt efter 5 minutters træning, anbefales derfor træning to gange om dagen ved rehabilitering af kroniske smerter. 
 Gaveønsker
Den 2. december fylder jeg 41 år.

Og min største ønske fra jer er fortsat at holde hjulene i gang i Rygklinik Gladsaxe.
Uden jeres gode omtale vil dette ikke være muligt 😊

Jeg modtager gerne gave-omtale på mail, på kort, på Google eller på Rygklinik Gladsaxe Facebook profil 😊

Det kunne fx handle om dit behandlingsforløb, træningsforløb, genoptræningsforløb, rehabiliteringsforløb, om mig, om Torben, om din deltagelse i mine foredrag, workshop eller kurser eller om din deltagelse i Torbens foredrag, workshop eller kurser. 

Det er helt op til dig selv, hvad du vil skrive og hvor meget du vil skrive 😊
Vintercamp og deltager-udtalelse

Vintercampen blev gennemført med succes 😊
En af kursisterne skrev følgende på Facebook: 
"I had a very inspiring 5 days of learning and training Taiji and Qigong at Sifu Torben Bremann's Wintercamp in Denmark. It was an eye opening experience, to say the least.
If Taiji and Qigong is of interest to you, I highly recommend you seek him out.
Thank you Sifu Torben Bremann for sharing some of your knowledge with me.
It was a pleasure to finally meet you in person. I am already looking forward to the next camp.
It was also vey nice to meet up and train again with my Kung Fu brother Lai-Wing Hau. We will keep in touch and continue our training together when possible.
And now it's time to.....TRAIN!

- Michael
Baduanjin Qi Gong instruktører 

Et stort tillykke til Charlotte og Nina der fornyligt afsluttede
deres instruktør forløb med bestået eksamen 😊

Begge er uddannet fysioterapeut med efteruddannelse i bindevæv som Fysio Flow instruktør. Og nu også kompetencen til at undervise i Baduanjin Qi Gong 😊

For tredje år i træk tilbyder jeg sundhedsfaglige professionelle
Baduanjin Qi Gong Instruktør Kursusforløb. Det nye forløb starter i april 2021.

 
Læs mere om Baduanjin Qi Gong Instruktør Kursus 2021
Workshop vinter og forår 2021

En oversigt kommer snarest.

Der bliver lidt af hvert at vælge imellem. Der kommer undervisning og træning indenfor
Tai Chi, Qi Gong, Fysio Flow, FysioPilates, meditation, åndedrætsteknikker, fødder, kropsholdning, det myofascielle bindevæv, bindevæv i og omkring organerne samt hjernens bindevæv m.m.....

 
 
Omsætning og omtale

Rygklinik Gladsaxe blev kraftig ramt af nedlukningen i marts måned til og med andet kvartal, hvor klinikken havde en indtægtskilde på 0 kroner i to måneder og havde fortsat faste klinikudgifter der skulle betales.

Månederne gik og endelig fik klinikken dækket 50 % af klinikkens tabte omsætning med tilbagevirkende kraft - i alt 4 måneder.

For en uge siden fik klinikken godkendt ansøgningen om 80 % kompensation til klinikkens faste udgifter i perioden marts til juli samt dækning af revisorerklæringen. 
En revisorerklæring var et af ansøgningskriterierne og dermed en forudsætning for, at jeg kunne komme i betragtning til at ansøge om kompensation til klinikkens faste udgifter. 

Det har bestemt ikke været en let proces at modtage kompensation fra regeringen.
Det har både krævet tid og et stort mentalt overskud, da der har været lagt et enormt stort pres på ansøgeren fra Erhvervsstyrelsen for at muliggøre ansøgninger til hjælpepakker. 

Dels fordi forudsætningen for at søge kompensation for selvstændig virksomhed er, at ansøgningerne vedlægges en masse dokumentationer. 
Dels fordi revision af virksomheden var et ansøgningskriterie til kompensation til faste udgifter.
Dels fordi Erhvervsstyrelsen havde flere måneders behandlingstid til disse fremsendte ansøgninger, så der gik lang tid hvor der udelukkende blev trukket penge fra kontoen, uden der kom penge ind. 
Dels fordi ansøgeren blot fik få dage til at fremsende yderligere opkrævede dokumentationer. Og hvis de ikke kom frem i tide, vil den pågældende ansøgning med alt besværet gå tabt. 

Med et tilbageblik ser jeg hvor absurd processen har været med at skulle kæmpe så meget for at få kompensation fra regeringens hjælpepakker. Mange selvstændige erhvervsdrivende var og er i samme båd som mig.

Det har været et KÆMPESTORT administrativt arbejde. Og så er arbejdet naturligvis ulønnet!

Skønt denne ansøgningsproces er slut - forhåbentlig - og alt fokus atter kan rettes mod klienterne og kursisterne fremfor dokumentationsopgaver til Erhvervsstyrelsen 😊 

Jeg er enormt taknemlig for, at Rygklinik Gladsaxe hurtigt kom op at køre igen efter nedlukningen. Og det er jer jeg takker for det!! Jer som anbefaler mig og klinikken 
fra-mund-til-øre bidrager til størstedelen af klinikkens omsætning 😊 

Så fortsæt endelig med de gode anbefalinger. Og husk jeg gerne modtager gave-omtale på mail, på kort, på Google eller på Rygklinik Gladsaxe Facebook profil 😊 
Tusind tak!

Her er en udtalelse, som jeg har modtaget fra min klient:
"Jeg er gymnast og havde gået med ondt i ryggen i noget tid. Huong har lavet mere dybdegående behandling blandt andet bindevævsmassage og forskellige former for bindevævsstræk, og vi har arbejdet meget med at rette op på min kropsholdning også i forbindelse med springgymnastik. Jeg har fået rigtig meget ud af at komme hos Huong.
Jeg er blevet meget mere bevidst omkring min egen krop, og hvordan jeg kan arbejde med den, og så har jeg fået nogle gode stræk- og styrkeøvelser med i baghånden, som jeg kan lave i ny og næ for at opretholde en stærk ryg og undgå smerter."

- Pernille
Rygklinik Gladsaxes Nyhedsbrev udkommer 2-4 gange årligt.
Dertil udsendes update-mail relateret til de forskellige emner og aktiviteter.

Husk at du til enhver tid kan sende mig dine ris & ros samt ønsker med forslag til events, arrangementer, workshops, træningsformer og behandlingsformer, nye ydelser etc... Glædelig 1. søndagsadvent 😊
Huong 
Til nye læsere vil der her i boksen være en præsentation af Huong og klinikken 

Inden Huong stiftede Rygklinik Gladsaxe, arbejdede hun med behandling og træning i en fysioterapiklinik, hvor hun var klinikmedejer i 2½ år. I perioden inden arbejdede hun som kommunal fysioterapeut - både som Arbejdsmiljøudvalgsmedlem og Styregruppemedlem for Forflytningsteknik i 6 år, hvor hun ugentlig afholdt kursus for Kommunens sundhedspersonale i ergonomi, forflytningsteknik og kropsbevidsthed og havde 15 forflytningsvejledere under sit ansvar. Samtidig behandlede og udarbejdede Huong individuelle træningsprogrammer til personalet.
Derudover var hun ansvarlig for indkøb og bevilling af hjælpemidler samt for vedligeholdende træning og genoptræning af Gladsaxe borgere fra 60+. Sideløbende i 2 år arbejdede hun med behandling i klinik i indre København.


Derudover har Huong været med i mange sundhedsprojekter og har også lavet flere projekter selv bl.a. implementering af elektronisk indkøb af kvalitetsprodukter til forskningsfirma, at undersøge årsagerne til fysisk inaktivitet hos teenagere, undersøge hjertepatienternes motivation for fysisk aktivitet, og om kropkundskabstræning har indflydelse på fastholdelse af fysisk aktivitet hos mennesker med livsstilssygdomme, samt om arbejdsgiverbetalt fysioterapibehandling oprettet på selve arbejdspladsen har indflydelse på brug af fysioterapi og dermed på medarbejderens sygefravær, og undersøge det fysiske arbejdsmiljø og arbejdsbelastning på ryggen hos medarbejdere i postcentral m.fl.
 
Rygklinik Gladsaxes vision er at hjælpe mennesker til at opnå et bedre liv. Vores klienter skal kunne mærke, at de er i trygge rammer og trygge hænder  og samtidig får høj faglighed for pengene. Klienterne skal kunne mærke, at de både befinder sig i en god proces og opnår et godt resultat  hvad enten det drejer sig om behandling, træning, rådgivning eller undervisning.

Denne tilfredshedsoplevelse skal brede sig som ringe i vandet, således at klienten har lyst til at anbefale Rygklinik Gladsaxe til andre og selv har lyst til at vende tilbage til klinikken, hvis det skulle blive aktuelt med en erhvervet skade eller sygdom eller klienten får lyst til at komme igen med baggrund i et ønske om at opnå mere viden om sig selv eller opnå en større faglig udvikling om kroppen gennem deltagelse på klinikkens workshop og kurser.


Klinikkens mål for visionen er at være en klinik i bevægelse – under konstant udvikling med kvalitet og service til sine klienter både i udbud og i henhold til fysiske rammer til behandling, genoptræning, rehabilitering, forebyggende træning og sundhedsfremmende tiltag.

Derudover er målet at omfavne det hele menneske og dermed øge sandsynligheden for at dække klientens behov gennem et større repertoir af behandlings-, trænings-, rådgivnings- og undervisningsmuligheder. 


Missionen for Huong og Rygklinik Gladsaxes samarbejdspartnere er, at de arbejder ud fra en humanistisk tilgang, hvor kroppen er én sammenhængende helhed, og samspillet mellem krop og sind er altafgørende for menneskets balance. På den måde kan de: 
 • hjælpe med at minimere risikoen for, at klienten får samme skade igen eller anden skade af samme årsag.
 • hjælpe med at reducere kroniske smerter.
 • støtte klienten til at blive bedre til at håndtere smerterne i dagligdagen.
 • revurdere og optimere træningsprogrammer med henblik på at opnå bedst mulig langvarig effekt.
 • støtte klienten i at blive mere kropsbevidst og derigennem udvikle sig selv.
 • hjælpe kursisten med at opnå en bredere faglig viden til at optimere sin tilgang til sit klientel.

Service har for Huongs vedkommende altid været en højprioriteret faktor. I Rygklinik Gladsaxe vil du derfor opleve service og kvalitet går hånd i hånd  uanset om mødet er med Huong eller hendes samarbejdspartnere.

Forbedringer og udvikling er Huongs drivkraft, og derfor har hun udover sit behandlings- og undervisningsfelt frivilligt arbejde indenfor børne- & ungeområde. Hun har bl.a. modtaget erhvervspraktikanter siden 2013 og har engageret sig i bestyrelsesopgaver på Lyngby Friskole siden 2014, hvor hun også sidder i skolens Projektudvalg og Udviklingsrådsudvalg.

Du kan læse mere om Huong og hendes samarbejdspartnere på www.rygklinikgladsaxe.dk
Website
Email


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Rygklinik Gladsaxe · Vandtårnsvej 76 · Søborg 2860 · Denmark

Email Marketing Powered by Mailchimp