Copy

In deze nieuwsbrief

Terugkoppeling themasessie bestuur 6 september 2021
De missie van Examenwerk is: ‘Het leveren van hoogwaardige, kwalitatieve en innovatieve examens die continue meebewegen in de dynamische markt’.  Dit doen we voor scholen, bedrijven en studenten van de sectoren horeca, reizen & recreatie, brood & banket en facilitaire dienstverlening; onze stakeholders. Om onze missie waar te maken, is het voor Examenwerk belangrijk om te weten wat er bij onze stakeholders speelt en wat hun behoeften zijn.  

In het voorjaar is er een digitale evaluatie verstuurd rondom een vijftal thema’s: innovatie, kwaliteit, betrouwbaarheid, betaalbaarheid & validiteit. De resultaten van deze evaluatie zijn gebruikt als input voor de themasessie van het bestuur op 6 september (eindelijk weer eens een keer live!). Het bestuur heeft nagedacht over bovenstaande thema’s. Belangrijke onderwerpen die naar voren kwamen waren: digitalisering, anders examineren (hybride, cross-sectoraal skills-based), leesbaarheid, beoordelingssystematiek, vereenvoudiging van de examens en men zou graag meer budget willen zien voor innovatie. Op 30 september praat het bestuur hierover door. Op de eerstvolgende deelnemersraad (24 november) zal dit onderwerp ook worden geagendeerd.
Lees- en luisterexamens én keuzedelen in Remindo
Inmiddels heeft Examenwerk de overstap gemaakt van TeleToets naar Remindo. Omdat de inrichting van Remindo vertraging heeft opgelopen, zijn helaas nog niet alle examens in de afname-omgeving beschikbaar. Er wordt op dit moment hard gewerkt om deze (stapsgewijs) klaar te zetten voor afname en hopen dit medio oktober afgerond te hebben. 

Heeft jouw school examenmoment(en) in deze periode gepland, laat het ons dan zo snel mogelijk weten. We hebben dan uiteraard een oplossing. De examens moeten natuurlijk wel doorgaan! 

Wel hebben veel scholen nu toegang tot hun eigen afname-omgeving. In deze omgeving kan de toetscoördinator o.a. kandidaatgegevens importeren, examens klaarzetten (examenmomenten inplannen) en kandidaten aan de examenmomenten koppelen. Heeft jouw school (examenbureau) nog geen toegang tot Remindo en ben jij de persoon die de examens klaar gaat zetten? Dan is het nodig om het ‘Aanvraagformulier Toetscoördinator’ in te vullen en te mailen naar info@examenwerk.nl

Na ontvangst van dit formulier (ondertekend door jouw opleidingsmanager) maken we een account aan en krijg je toegang tot Remindo. Dit aanvraagformulier kun je hier downloaden vanaf de site van Examenwerk. 

In augustus en september hebben er een 5-tal (online) instructiesessies voor de Toetscoördinator plaatsgevonden. Tijdens deze druk bezochte sessies over de werking van Remindo, kregen we veel positieve reacties over de gebruikersvriendelijkheid. Als je niet in de gelegenheid bent geweest om hierbij aan te sluiten, dan hebben we een opname van deze sessie beschikbaar. Wil je deze bekijken, stuur dan een mail naar onze Helpdesk info@examenwerk.nl.
 
 Download het aanvraagformulier >> 
Vernieuwde pagina taalexamens
In de afgelopen periode hebben er verschillende online informatiesessies plaatsgevonden waarin de beroepsgerichte taalexamens taalvariant 1 (losse taalexamens) en taalvariant 2 (geïntegreerd) zijn toegelicht.  

Naar aanleiding van wijzigingen in onze procedures betreffende de taalexamens is de pagina over de taalexamens op de website geüpdatet. Hier is ook een filmpje te vinden over taalvariant 2 (geïntegreerd).

 
 Bekijk het filmpje >> 
Evaluatie exameninstrumenten
Examenwerk streeft altijd naar verbetering van de exameninstrumenten. Daarom ontvangen wij graag feedback. Om iedereen de ruimte te geven bevindingen op de exameninstrumenten kenbaar te maken, worden er evaluatiebijeenkomsten georganiseerd. In onderstaand overzicht is weergegeven voor welke sectoren er op welke datum evaluatiebijeenkomsten plaats zullen vinden:

Facilitaire dienstverlening 
Datum: Woensdag 10 november 
Tijd: start 09.30 uur 
Kwalificaties: Facilitair leidinggevende (25608) en Allround medewerker facilitaire dienstverlening (25609).  
Uiterlijk aanmelden: 29 oktober 

Travel, Leisure & Hospitality 
Datum: Dinsdag 23 november 
Tijd: start 09.30 uur 
Kwalificaties: Zelfstandig medewerker leisure & hospitality (25648) en Leidinggevende leisure & hospitality (25646).  
Uiterlijk aanmelden: 12 november 

Travel, Leisure & Hospitality 
Datum: Donderdag 2 december 
Tijd: start 09.30 uur 
Kwalificaties: Zelfstandig medewerker travel & hospitality (25649) en Leidinggevende travel & hospitality (25647).  
Uiterlijk aanmelden: 19 november

Aanmelden voor deze bijeenkomsten kan door het invullen van dit aanmeldingsformulier. Afhankelijk van het aantal aanmeldingen zullen wij de locatie en de duur van de bijeenkomst bepalen. Wij hopen dat je erbij bent! 

Heb je wel feedback maar lukt het je niet om aanwezig te zijn bij de evaluatiebijeenkomst? Dan ontvangen wij je feedback graag via de Examenkluis of door een bericht te sturen naar info@examenwerk.nl.
 Aanmelden >> 
Oproep: denk mee over het anders verantwoorden van het diplomabesluit
Veel innovaties richten zich op de doorontwikkeling van het onderwijs. Minder vaak wordt er nagedacht over innoveren van de afsluiting. De vraag ligt voor hoe je op een verantwoorde wijze een diplomabesluit kunt nemen. Hoe kun je daarbij gebruik maken van meten, beoordelen, toetsen en examinering? Hoe maak je gebruik van resultaten die de student heeft behaald? Hoe kun je die meetellen in een ‘eindoordeel’? Interessante vragen.

We zijn op zoek naar de wensen van gebruikers, antwoorden en mogelijk oplossingen. Ben je hier al mee bezig laat het Examenwerk dan weten. We gaan hierover graag met je in gesprek. Graag een berichtje naar: info@examenwerk.nl. Wij nemen dan contact met je op!
Uitgelicht kwaliteitshandboek - Onderhoud en beheer
Examenwerk heeft een Kwaliteitshandboek examinering. Dit handboek is opgenomen in de Examenkluis. Iedere nieuwsbrief lichten we een gedeelte toe uit het kwaliteitshandboek. Deze keer een onderdeel uit het hoofdstuk Onderhoud en beheer. 

Wanneer de examens en ontwikkelingsgerichte producten door de scholen ingezet worden, leidt dit mogelijk tot feedback op de (examen)instrumenten. Om goed met deze feedback om te gaan is er een proces voor onderhoud en beheer opgesteld.

Feedback op de (examen)instrumenten wordt op twee manieren opgehaald: 
 • Tussentijdse feedback: per mail aan de Helpdesk of in de Examenkluis 
 • Evaluatiebijeenkomsten (zie ook het eerdere nieuwsbericht hierover) 

De ontvangen feedback kan ingedeeld worden in 3 categorieën: 
 • Categorie 1: Tekstuele wijziging. 
 • Categorie 2: Inhoudelijke wijziging 
 • Categorie 3: Er is feedback op een proces of procedure van Examenwerk 

Om te voorkomen dat er gedurende het opleidingsjaar allerlei wijzigingen doorgevoerd worden in de (examen)instrumenten heeft Examenwerk vaste afspraken gemaakt over het wijzigingsbeheer. 

Voor iedere categorie geldt een ander proces van afhandeling. Dit is in het volgende schema uitgewerkt:

 
  Direct
wijzigen
Jaarlijks
onderhoud
Datum
doorvoeren
Versie ophogen

Categorie 1: Tekstuele wijziging
 
X   Per direct Nee
Categorie 2.1: Inhoudelijke wijziging - fout X   Na afstemming met betrokkenen (bij wijziging in beoordeling). Wordt doorgevoerd in ALLE eerdere cohorten waar de fout in zit. Ja
Categorie 2.2: Inhoudelijke wijziging - wens   X Vanaf 1 september. Eerst bespreken met ontwikkelgroep. Wordt ALLEEN doorgevoerd in het nieuwe cohort. Nee. Deze wijziging geldt voor een nieuw cohort.

Categorie 2.3: Inhoudelijke wijziging - examen- en beoordelingsmix
  X 1 april Nee
Categorie 3: Proces/procedure   X Vanaf 1 september. Eerst voorleggen aan EAC en/of bestuur. Nee. Deze wijziging geldt voor een nieuw cohort.
Agenda

Bestuur
30 september 2021

Ontwikkelgroep
23 september 2021 - Ontwikkelgroep TLH_Realiseert commercieel aanbod
6 oktober 2021 - Ontwikkelbijeenkomst Facilitaire dienstverlening taalvariant 2
11 oktober 2021 - Ontwikkelbijeenkomst Luchtvaartdienstverlener


Vaststellingscommissie
5 oktober 2021 - Vaststellingscommissie Horeca
13 oktober 2021 - Vaststellingscommissie Reizen & Recreatie

Evaluatiebijeenkomsten
10 november 2021 - Facilitaire dienstverlening
23 november 2021 - Travel, Leisure & Hospitality
2 december 2021 - Travel, Leisure & Hospitality

Meer data zijn terug te vinden op onze website


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Examenwerk · Postbus 1449 · Nieuwegein, Utrecht 3430 BK · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp