Copy
Altra Voce en De Warmste Week

50 jaar Altra Voce - Jubileumviering en de Warmste Week

Beste muziekvriend, sympathisant van Altra Voce,

Altra Voce 50 jaar - een koor met een geschiedenis.

In 1969 zette Maurice Denaux een punt achter Singhet ende Weset Vro.

Herman Roelstraete maakte in december van dat jaar een nieuwe start met het Kortrijks Gemengd Koor, dat later werd omgedoopt tot Altra Voce. 

Van bij het begin heeft Altra Voce ervoor gekozen om als niet-professioneel koor hoogstaande concerten aan te bieden aan het Kortrijkse publiek. Om kwaliteit te kunnen garanderen, koos Altra Voce voor professionele dirigenten met een sterke muzikale persoonlijkheid. Na Herman Roelstrate kwamen Rudi Tas, Paul Dinneweth, Trui Herman en Sabine Haenebalcke. Allen hebben ze elk met hun sterke persoonlijkheid en hun eigen accent, een krachtige stempel gedrukt op het koor. Steeds hebben ze, onze doelstelling indachtig, samengewerkt met professionele muzikanten en solisten. Zo kon Altra Voce heel wat grote oratoria en andere koorwerken van bekende en minder bekende componisten uitvoeren.
Onze huidige dirigent, Steven Verplancke, zet op zijn eigen jonge manier de traditie van Altra Voce voort en streeft dezelfde doelstellingen na. 

50 jaar, dat moet gevierd worden. En dat doen we met tal van activiteiten, waarvan de meeropbrengsten bestemd zijn voor het project School&Ziekzijn van de Warmste Week.

- 23 november: Café Chantant
- 8 december: jubileummis, gevolgd door receptie en feestlunch
- 21 december: uitvoering van het Weihnachtsoratorium van JS Bach
- 22 december: deelname aan de zangmarathon Sing for Life

Zie hieronder voor meer details en inschrijving.


Ik hoop je te mogen begroeten op een of meerdere van onze activiteiten.

Annie Goddaer
Voorzitter 
ALTRA VOCE 50 JAAR - Zondag 8 december 2019
 • 10.30 uur: jubileumviering in de Sint-Maartenskerk in Kortrijk, opgeluisterd door Altra Voce, onder leiding van Steven Verplancke.
  De voormalige dirigenten Paul Dinneweth en Sabine Haenebalcke geven extra luister aan de viering, respectievelijk op orgel en piano. Na de mis brengen Steven Verplancke en Paul Dinneweth een compositie van Paul Dinneweth, ‘Tweespraak’, simultaan op twee orgels.
 • Na de mis heffen we het glas op onze vijftigste verjaardag, in de kerk zelf. De receptie wordt aangeboden door de Stad Kortrijk, in aanwezigheid van de Schepen van Cultuur Axel Ronse.
   
 • Omstreeks 13 uur, Feestlunch, in het Dakcafé van het Kortrijkse Stadhuis, ingang via de Papenstraat. Je kunt inschrijven voor de lunch via 0473 921 928 of per mail naar voorzitter09@altravoce.be.
Wees erbij! Meer informatie met mogelijkheid tot inschrijving voor de lunch via onderstaande link.
Reserveer nu voor de lunch
ALTRA VOCE en De Warmste Week
 
 
Onze bijdrage aan de Warmste Week

ALTRA VOCE heeft de vzw School en Ziekzijn voorgedragen bij De Warmste Week. Als steun voor het project hebben we diverse acties opgezet. We plaatsen collecte­bussen bij het naar buiten gaan na de jubileumviering op 8 december en na het concert op 21 december. Ook gaan de meeropbrengsten van de diverse recepties naar het project. En verder:
 • op 23 november: Café Chantant, in OC Lange Munte, Beeklaan 81, 8500 Kortrijk.
  •  Pure fun
  • Start om 20.00 uur
  • Tickets: € 10, via 0473921928, www.altravoce.be
    
 • op 22 december: Deelname aan Sing for Life, zangmarathon van de Kortrijkse koren in de Sint-Michielskerk, Sint-Michielsplein, 8500 Kortrijk
Kunt u op geen enkele activiteit aanwezig en wilt u toch ons project voor de Warmste Week steunen, dan kunt u uw bijdrage overschrijven op rekening:
BE10 3630 2947 4704, met vermelding – Bijdrage Warmste Week.
Reserveer nu voor het Café Chantant
School&Ziekzijn
 
 
Wat is School en Ziekzijn?
Het is een vrijwilligersorganisatie voor gratis individuele studiebegeleiding aan zieke leerlingen uit de basisschool (vanaf de derde kleuterklas) en voor jongeren uit het middelbaar onderwijs.
 
Wat is het effect van School en Ziekzijn?
• Leerachterstand die veroorzaakt wordt door ongeval of ziekte willen ze mee opvangen.
• De persoonlijke aanwezigheid van de vrijwilligers is een belangrijke psychologische ondersteuning voor de zieke leerling en zijn of haar omgeving.
• De kans op overzitten is groter bij zieke leerlingen en dat wil School en Ziekzijn voorkomen.

https://schoolenziekzijn.peepl.be/nl/site/
JUBILEUMCONCERT - Weihnachtsoratorium van J.S. Bach
zaterdag 21 december 2019 - 20.15 uur, Sint-Elooiskerk,
Overleiestraat, 8500 Kortrijk 

Dirigent
Steven Verplancke

Solisten
Sarah Peire, sopraan 
Anita Dur, alt 
Adriaan De Koster, tenor 
Kris Belligh, bas

Orkest: La Passione

Bach en zijn Weihnachtsoratorium
 
Geen mooiere opstap naar Kerstmis dan Bachs feestelijk Weihnachtsoratorium.
In de aanloop naar Kerstmis 1734 componeerde de vijftigjarige Bach, toen op het toppunt van zijn artistieke kunnen, in slechts enkele weken een volledig kerstoratorium. Hij putte daarvoor uit zijn hele oeuvre en redde zo enkele van zijn allermooiste melodieën van de vergetelheid.

Het uit zes delen bestaande muziekstuk staat geheel in het teken van de geboorte van Jezus en loopt tot het Driekoningenfeest. Wat de Mattheuspassie is voor de passietijd is het Weihnachtsoratorium voor Kerst. Het Weihnachtsoratorium brengt vreugde en vrolijkheid, geen droefenis of lijden. Het is een feest in zijn volle glorie, een feest van schetterende trompetten, juichende koren en fluweel klinkende hobo’s. Heel opvallend is de opening met pauken en trompetten.

Met zijn zes delen is het Weihnachtsoratorium te omvangrijk om in zijn geheel op één avond uitgevoerd te worden. Meestal houdt men het bij drie of vier van de zes delen. Met Altra Voce hebben we gekozen voor de delen 1, 2, 3 en 6.
De genummerde toegangskaarten zijn te verkrijgen: via de link hieronder of telefonisch op nummer 0473 921 928.
 • Rang 1: uitverkocht 
 • Rang 2: 24 euro in voorverkoop, 30 aan de deur
Reserveer nu tickets
Website Altra Voce
Website Altra Voce
Facebook-pagina
Facebook-pagina
Onze contactgegevens:
Altra Voce vzw
Elfde Julilaan 143
Kortrijk 8500
Belgium

Add us to your address book


Uw gegevens worden enkel bijgehouden om u te contacteren indien nodig en voor het versturen van onze nieuwsbrieven. Zie ook onze privacyverklaring op onze website http://altravoce.be/privacyverklaring/

De nieuwsbrief op een andere manier ontvangen?
Voorkeuren aanpassen of uitschrijven

Email Marketing Powered by Mailchimp