Copy
Bekijk deze email in je browser
 
ACTUEEL
JULI

Een kijkje in de keuken van samenwerkingsverbanden in de wijk en in de regio

Van professionals in de eerstelijnszorg wordt steeds meer gevraagd zich op wijk – en regioniveau  te organiseren. In deze nieuwsbrief verkennen we een aantal samenwerkingsverbanden in de praktijk. Zo werken paramedici in Midden-Holland aan een regionale organisatie om een sterke gesprekspartner te kunnen zijn voor huisartsen, ziekenhuizen, gemeenten en verzekeraars. In de regio Haarlemmermeer verenigen de fysiotherapeuten zich om die reden in FysioZorg Haarlemmermeer.

We interviewen Jet Hueting, bestuurder bij zorggroep Katwijk, hoe deze bestaande zorggroep bezig is met de regio-ontwikkeling. Voor de inzage van het elektronisch patiëntendossier zien we dat vanuit een landelijke verplichting regionale samenwerking nodig is om dit lokaal te kunnen implementeren. Daarnaast besteden we in deze nieuwsbrief aandacht aan de gemeente Oudewater, die met ouderen zelf en andere partijen op het gebied van zorg en welzijn werkt aan haar beleid voor langer thuis wonen.

We zijn benieuwd hoe u bezig bent met samenwerking in de wijk en regionaal en welke vragen u daarbij tegenkomt? Laat het ons weten, u kunt gewoon een reply sturen op deze nieuwsbrief!

Paramedici Midden-Holland willen volgende stap zetten in regionale organisatie

Als paramedici regionaal organiseren? Ja, dat vinden we belangrijk tot heel belangrijk! Maar wie gaat dat betalen? En hoe gaat dat er in de praktijk uitzien? Welk probleem lossen we daar eigenlijk precies mee op? Hoe verhoudt regionaal organiseren zich tot bestaande kennisnetwerken? Welke rol spelen landelijke beroepsverenigingen eigenlijk in deze ontwikkelingen? En hoe betrekken we al onze collega’s er goed bij? Dat zijn vragen waar ongeveer 60 paramedici op 27 juni over spraken in een tweede bijeenkomst over de ontwikkeling van het Paramedisch Platform Midden-Holland.

Lees het hele verslag van deze avond
Paramedische Platform Midden-Holland i.o. | 27 juni 2019

Zorggroep Katwijk: wijkcoördinatoren maken de verbinding met het sociaal domein


Het verzorgingsgebied van Zorggroep Katwijk is met 60.000 inwoners formeel te groot voor een wijk, maar te klein voor een regio. Hoe gaat deze zorggroep dan om met de ontwikkelingen die op regionaal niveau worden gevraagd?

We spraken met Jet Hueting, voorzitter van zowel de coöperatie van huisartsen als de stichting waarin de huisartsen, apothekers en diëtisten multidisciplinair samenwerken. 
“Ons uitgangspunt is behouden wat we al doen en aanvullen met de uitdagingen vanuit O&I. Wij hebben ervoor gekozen dat te doen door de functie van de drie coördinerend POH-s uit te breiden naar die van wijkcoördinator. Zij onderhouden mede het contact met het sociaal domein binnen de gemeente. Een mooie verdieping nu we de integrale ketenzorg al goed op poten hebben staan.”
Lees het volledige interview met Jet Hueting

Vanaf 22 juli is de Fysio Zorg Haarlemmermeer (FZH) een feit


De fysiotherapeuten in de regio Haarlemmermeer verenigen zich in FysioZorg Haarlemmermeer (FZH). Daardoor kunnen zij gezamenlijk een stevige gesprekspartner zijn in de multidisciplinaire ketenzorg, zoals ook de vraag was vanuit de Zorggroep Haarlemmermeer (Coöperatie Eerstelijn Haarlemmermeer). De aanloop naar de vorming van dit netwerk was niet zonder hobbels. Al vanaf 2017 wordt gesproken over de totstandkoming van dit samenwerkingsverband. Daan van Duin, procesbegeleider namens Reos, vertelt: “In zo’n proces is het heel belangrijk om op het juiste moment de vaart erin te houden en de juiste stappen te zetten. Door omstandigheden is dat tot nu toe telkens op het verkeerde moment stilgevallen.” Maar nu gaat de samenwerking er echt komen. Daan geeft een toelichting op hoe dit tot stand is gekomen en hoe het in de praktijk gaat werken.
Lees verder

Inzage in het patiëntendossier: landelijke verplichting, regionale samenwerking, lokale implementatie


Vanaf 1 juli 2020 hebben patiënten wettelijk het recht hun medisch dossier bij de huisarts elektronisch in te zien. Bij de invoering daarvan komt nogal wat kijken. Drie beroepsorganisaties (LHV, NHG en InEen) hebben daarom het programma OPEN opgezet om huisartsen hierbij te ondersteunen. Daarbij is gekozen voor een regionale aanpak: de ondersteuning en subsidie is beschikbaar voor samenwerkingsverbanden van huisartsen. Op die manier willen de beroepsverenigingen de individuele praktijken ontlasten, maar tegelijkertijd regionaal maatwerk kunnen bieden. We vroegen Else Leih, adviseur bij Reos op het gebied van eHealth, wat meer te vertellen over dit programma en de gevraagde regionale samenwerking in de praktijk.
Lees de toelichting van Else Leih

Hoe de gemeente Oudewater haar beleid ontwikkelt voor langer thuis wonen


De gemeente Oudewater wil actief aan de slag om ouderen langer thuis te laten wonen. Het beleid wordt gevormd met input vanuit drie invalshoeken: de beschikbare cijfers, de behoefte van de oudere inwoners en de kennis van organisaties die betrokken zijn bij zorg en welzijn voor ouderen. Er zijn meer dan 150 inwoners van 80 jaar en ouder thuis bezocht. En op 20 juni zaten formele en informele organisaties die actief zijn op het gebied van zorg en welzijn met elkaar om tafel. Alide de Leeuw, beleidsadviseur voor de gemeenten Oudewater en Woerden, geeft een toelichting op de resultaten en de volgende stappen.
Lees het interview met Alide de Leeuw

Regionale cijfers in beeld


In de afgelopen periode zijn twee websites online gekomen die inzicht geven in cijfers over gezondheid, zorg en welzijn in de regio

GGD Dashboard Hollands Midden
Op 3 juli is dit nieuwe dashboard van de GGD Hollands Midden gelanceerd. Het dashboard biedt gezondheidsgegevens op gemeente- en wijkniveau voor een gezonde gemeente. De gegevens van de GGD worden onder andere gecombineerd met gegevens van gemeenten, het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu en het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Regiobeeld.nl
Regiobeeld.nl is sinds mei 2019 beschikbaar en biedt informatie voor iedereen die interesse heeft in regiodata op het gebied van volksgezondheid en zorg. U kunt uw eigen regio vergelijken met andere regio’s en met Nederland. De website wordt gemaakt door het RIVM en is onderdeel van De Juiste Zorg op de Juiste Plek. In 2019 wordt een gebruikersonderzoek gedaan. Heeft u interesse om hieraan bij te dragen, dan kunt u zich aanmelden via info@regiobeeld.nl.
Share
Tweet
Forward
Reos
Legewerfsteeg 10 | 2312 GW Leiden
071 - 566 18 18 | info@reos.nl
reos.nl

Klik hier om u uit te schrijven voor deze nieuwsbrief .
 This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Reos · Legewerfsteeg · Leiden, Zuid-Holland 2726SJ · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp