Copy
Bekijk deze email in je browser
 
ACTUEEL
SEPTEMBER
In deze nieuwsbrief volop aandacht voor actualiteit met nieuws over:
  • Subsidie van ZonMw voor huisartsen
  • Veranderingen in het Achterstandsfonds in deze regio
  • Transmurale overdracht gegevens kwetsbare ouderen
  • Plan voor voorkomen spoedzorg kwetsbare ouderen op basis van regiobeeld
  • Monitor NZa contractering zorg
  • Stand van zaken Paramedisch Platform Midden-Holland
  • Online informatie Knooppunt Ketenzorg vernieuwd

Subsidie van ZonMw beschikbaar voor huisartsen

Huisartsen hebben met uiteenlopende zorgvragen te maken; van eenvoudig tot zeer complex. Daarom is het belangrijk dat zij toegang hebben tot de meest actuele kennis uit de wetenschap en praktijk om de klachten en problemen van patiënten te kunnen beantwoorden. ZonMw start het kennisprogramma huisartsgeneeskunde en publiceert naar verwachting de 1e subsidieoproep in december 2019.

Lees verder

Achterstandsfonds in de regio gaat veranderen


De Achterstandsfondsen ondersteunen huisartsenpraktijken in achterstandswijken om de kwaliteit van huisartsenzorg te bevorderen. Zij financieren projecten op basis van knelpunten die in de huisartsenpraktijken in achterstandswijken worden ervaren. Sinds 1 januari 2019 is de systematiek voor het vaststellen van achterstand aangepast en zijn de postcodes herijkt. Dat betekent onder andere dat het aantal gemeenten in Nederland met achterstandspostcodes gestegen is van 42 (in 2012) naar 323. Ook voor het werkgebied van Reos zijn er veel veranderingen: huisartspraktijken in meer gemeenten, meer projectbudget en betrokkenheid van VGZ naast Zorg en Zekerheid. Wat dat betekent voor de organisatie van het Achterstandsfonds lees je in dit artikel.
Lees verder

Sneller zicht op behandelwensen van kwetsbare ouderen


Het snel kunnen uitwisselen van gegevens in de zorg is voor iedereen belangrijk, maar zeker voor kwetsbare ouderen die specifieke behandelwensen of behandelgrenzen hebben. Want hoe zijn medewerkers van de ambulance, de spoedeisende hulp en de huisartsenpost daarvan op de hoogte, zeker als iemand iets overkomt op straat of buiten openingstijden van de eigen huisartsenpraktijk? Deze vraag staat centraal in een van de projecten binnen het project Transmurale Overdracht Kwetsbare Ouderen (TOKO). Hierin wordt voor de regio Zuid-Holland Noord een belangrijke stap gezet met de introductie van het behandelwensgesprek door de huisarts en een training hierover voor huisartsen. Reos-adviseur Martine Jongboer geeft in dit artikel een toelichting.
Lees verder

Plan voor voorkomen spoedzorg kwetsbare ouderen op basis van regiobeeld


In Zuid-Holland Noord zijn bestuurders van zorgorganisaties bezig concreet invulling te geven aan ‘De juiste zorg op de juiste plek’. Sinds april is een ‘regiobeeld’ beschikbaar, waarin alle data zijn verzameld over leefstijl, aandoeningen, zorgkosten en zorgaanbod. Op basis daarvan wordt nu overwogen een aanpak te ontwikkelen om reactieve spoedzorg voor kwetsbare ouderen te voorkomen – en daarmee onnodige verwijzingen en opnames. In dit artikel lees je meer over de conclusies van het regiobeeld en de aanpak voor kwetsbare ouderen. 
Lees verder

Monitor NZa brengt contractafspraken huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg in beeld


In juni publiceerde de Nederlandse Zorgautoriteit de Monitor Contractafspraken huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg 2019. In de monitor wordt gekeken of de contractafspraken bijdragen aan de doelstellingen van bestuurlijk akkoord huisartsenzorg 2019-2022 en op welke punten nog extra inspanning nodig is. De NZa ziet geen brede koerswijziging als gevolg van het bestuurlijk akkoord in de afspraken die worden gemaakt met samenwerkingsverbanden over multidisciplinaire zorg. Die afspraken zijn wel maatwerk en lopen inhoudelijk sterk uiteen: sommige beperken zich tot standaard ketenzorg afspraken, andere zijn veel bredere afspraken over ondersteuning van eerstelijnszorg. Er is één grote verzekeraar, die via de contracten de vorming van regionale samenwerkingsverbanden afdwingt, daar waar deze nog ontbreken. 
Naar de monitor van NZa

Stand van zaken ontwikkeling Paramedisch Platform Midden-Holland (PPMH)


Paramedici in Midden-Holland bogen zich eind juni over de vraag of zij zich regionaal multidisciplinair willen organiseren. Een enthousiaste werkgroep is al ruim een jaar met de voorbereiding bezig, gedreven vanuit alle veranderingen in de zorg en de financiering daarvan. Een direct resultaat van de laatste bijeenkomst in juni – waarbij ongeveer 60 vakgenoten aanwezig waren - is dat zowel de fysiotherapeuten als de oefentherapeuten nu het initiatief hebben genomen zich eerst monodisciplinair te organiseren. Ondertussen is de werkgroep PPMH – ondersteund door Reos – bezig met een projectaanvraag om in 2020 verder te kunnen met de multidisciplinaire organisatie.
Lees verder

Informatie over ketenzorgprogramma’s Zuid-Holland Noord vernieuwd

Het Knooppunt Ketenzorg ondersteunt regionale samenwerkingsverbanden in Zuid-Holland Noord. In de zomer is de website vernieuwd en is de ZorgApp ZHN verder aangevuld. Onder andere de informatie over de ketenzorgprogramma’s astma en COPD, diabetes en hart- en vaatziekten is geactualiseerd. De informatie over de ketenzorgprogramma’s ouderen en ggz volgt in het najaar.
Lees verder

Agenda | derde en vierde kwartaal 2019

25 September

Achterstandsfonds | Dementie in verschillende culturen
Van 17.30u - 21.00u |  Locatie: Islamitisch centrum Imam Malik, Nieuwe Marnixstraat 80, Leiden

5 November

Regionale kennisbijeenkomst Welzijn op recept
Van 17u - 20u |  Locatie: Zorg en Zekerheid, Haagse Schouwweg 12, Leiden
Share Share
Tweet Tweet
Forward Forward
Reos
Legewerfsteeg 10 | 2312 GW Leiden
071 - 566 18 18 | info@reos.nl
reos.nl

Klik hier om u uit te schrijven voor deze nieuwsbrief .
 This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Reos · Legewerfsteeg · Leiden, Zuid-Holland 2726SJ · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp