Copy

Elímu Nieuws  
Maart 2016 
 

Een goede start

Alleen maar goed nieuws in deze uitgave. Terwijl u dit leest is Ad Wayers met twee bouwkunde studenten van Avans Hogeschool in Kenia. In de onlangs gehouden pitch om in aanmerking te komen voor gemeentelijke subsidie voor Tante Pollewop zijn we als derde geeïndigd. We weten nu nog niet precies wat dat voor ons betekent. Verder is het jaarverslag 2015 klaar, gaan we in april een bridge drive organiseren en tot slot geeft de Ladies Circle Oisterwijk haar hele opbrengst van het jaarlijkse Dance4good aan onze stichting.

De reis

Op maandag 14 maart is Ad Wayers vertrokken voor ruim twee weken naar Kenia, alweer zijn 15e reis naar Mount Elgon. In zijn kielzog twee Avans studenten, Charlot Verheijen en Kubra  Mercan die de Garage van de Ambachtschool gaan ontwerpen als onderdeel van hun afstuderen. Luitzen Wobma, directeur van Tools to Work uit Teteringen is aanwezig om het project Toolbank te promoten. Dat project beoogt om vaklieden na hun opleiding een gereedschapset mee te geven zodat ze direct aan de slag kunnen om een eigen inkomen te verdienen. Adriaan Vrienten, onze onderwijs adviseur is ook ter plekke om de grote uitbreiding van de Ambacht/Huishoudschool te begeleiden. Hieronder op de foto is te zien hoe de kinderen weer zorgden voor een vrolijke muzikale ontvangst.

Een vrolijk optreden voor Ad

De agenda van Ad is overvol. Er zijn vele ontmoetingen met verantwoordelijken voor de scholen en voor projecten als Afripads (uitwasbaar maandverband) en Wakawaka (lamp op zonne-energie). Ook diverse ontmoetingen met de overheid staan op het programma, hun interesse in onze projecten is het laatste jaar sterk gegroeid en zij deden toezeggingen over de levering van gereedschappen en de bouw van klaslokalen.
 
Er zijn veel stenen nodig voor al die nieuwe gebouwen. Ad onderzoekt ter plaatse of het mogelijk is om daar een fabriekje voor op te richten dat ook weer werk en dus toekomst kan genereren. Verder staan op de agenda de ontwikkeling van een sportaccomodatie, de verhuizing van de Andersen Primary School, het beheersen van al het water dat soms overvloedig stroomt en geen schade aan de gebouwen aan mag richten.
Afspraken zijn gemaakt op enkele scholen waar we projecten starten om kennis te maken met de besturen en delegaties van de ouders. Belangrijke ontmoetingen die ervoor zorgen dat het begrip voor elkaar steeds groter wordt.

Jaarverslag

Het jaar 2015 was in vele opzichten een jubeljaar. Daarover hebben we u regelmatig bijgepraat in de nieuwsbrieven en op facebook. Hoogtepunt was natuurlijk het 10-jarig bestaan met de eervolle Koninklijke onderscheiding van Bea Anderson. Maar er is veel meer te vertellen over 2015. Voor een totaal overzicht van onze activiteiten, bestuurlijke ins en outs en het financiële verslag kunt u hier klikken.

Dance4good

De Ladies Circle van Oisterwijk bestaat uit vele enthousiaste jonge vrouwen die jaarlijks een groot dance-event organiseren voor een goed doel. Dit jaar is dat onze Tante Pollewop. Fantastisch natuurlijk. We zullen 16 april aanwezig zijn in de Leerfabriek in Oisterwijk om daar de cheque in ontvangst te nemen en waarschijnlijk ook om de dansvloer uit te proberen. Meer weten over dit event of over de Ladies Circle Oisterwijk? klik hier.

Pitch: ‘Een wereld te winnen’

Om in aanmerking te komen voor subsidie voor ons project Tante Pollewop moesten we een pitch houden samen met 8 andere goede doelen in Tilburg. Dit is een nieuwe en experimentele aanpak voor de verdeling van subsidiegeld voor mondiale bewustwording. Bestuurslid Cathelijn (hiernaast op foto) zorgde voor een mooie presentatie in Prezi met een sterk verhaal. En zo werden we derde! Maar vooral omdat het concept van de winkel en de mensen die het daar doen, staat als een huis. De combinatie van aandacht en hulp voor kwetsbare gezinnen in onze stad met onze projecten in Kenia spreekt mensen aan.  We weten nog niet precies wat onze derde positie gaat brengen maar we hopen dat we ook de komende jaren het kledingbonnenproject van Tante Pollewop kunnen voortzetten. Ook kunnen we met deze subsidie Tante Pollewop voor de toekomst sterker te maken door één betaalde kracht aan te stellen. Met 30 vrijwilligers en zoveel taken en plannen is dit noodzakelijk geworden. Om te zien welk verhaal Cathelijn vertelde over Tante Pollewop en Elimu, kijk hier naar haar presentatie. 

Bridge Drive 2016

"Vier sans a tout" zal het weer klinken op 23 april. Dan houden we onze jaarlijkse Bridge Drive annex loterij. Wegens succes geprolongeerd dus. De aanmeldingen stromen binnen en ook de fantastische prijzen die te winnen zijn. Dank aan iedereen die deze beschikbaar stelden. We hopen op deze dag op een mooie opbrengst voor de projecten maar vooral op een gezellig samenzijn op de 13de verdieping van ‘t Laar in Tilburg. Wilt u zich nog aanmelden, dat kan nog tot een week voor de bridge drive. Stuur snel een mail naar Ad Wayers. 
Copyright ©  Stichting Elimu Mount Elgon

Address: Reinier de Graafstraat 3, 5017GP Tilburg
Phone: +31630057838

Our mailing address is:
info@elimumountelgon.nl

Bank: NL71 TRIO 0198 1068 07     Bic: TRIONL2U


Want to change how you receive these emails?
Wilt u liever geen nieuwsbrieven ontvangen of heeft u een ander adres. Laat het ons weten via onderstaande links. 
You can update your preferences or unsubscribe from this list