Copy
View this email in your browser
Nieuwsbrief Nr. 4 - Augustus 2016


ANBI STATUS
 

Zeer goed nieuws!!


Al een aantal maanden is de Modellenstichting bezig om bij de Belastingdienst een ANBI status aan te vragen. Wij hebben eindelijk goedkeuring na het uitvoeren van enkele kleine aanpassingen.

Om als een ANBI aangewezen te kunnen worden, moeten het doel en de feitelijke werkzaamheden van de instelling voor 90% of meer een algemeen belang dienen. Een instelling mag dus geen particulier of individueel belang dienen. Onder andere sportverenigingen, personeelsverenigingen en commerciële instellingen zijn geen ANBI. In de wet zijn expliciet een aantal rechtsvormen uitgesloten  
De Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) is in het kader van de belastingheffing in het Koninkrijk der Nederlanden gedefinieerd in artikel 2 lid 3 en 5b van de Algemene wet inzake rijksbelastingen:
1. Een algemeen nut beogende instelling is:
a. een instelling – niet zijnde een vennootschap met in aandelen verdeeld kapitaal, een coöperatie, een onderlinge waarborgmaatschappij of een ander lichaam waarin bewijzen van deel gerechtigdheid kunnen worden uitgegeven – die:
1. uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt;
2. voldoet aan bij ministeriële regeling te stellen voorwaarden;
3. gevestigd is in het Koninkrijk, in een andere lidstaat van de Europese Unie of in een bij ministeriële regeling aangewezen staat, en
4. door de daartoe bevoegde inspecteur als zodanig is aangemerkt;
2. Publiekrechtelijke lichamen als bedoeld in artikel 1, eerste lid, van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek zijn algemeen nut beogende instellingen.

Deze ANBI status betekent dat wij door de staat worden erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling die opkomt voor het sociaal maatschappelijk belang. Wij hebben deze status aangevraagd om jullie het vertrouwen te geven dat wij er echt zijn om jullie professioneel te helpen en beschermen tegen de misstanden in de modellenbranche.

Daarnaast betekent het dat wij onze vrijwilligers nu ook een goede en veilige werkomgeving kunnen bieden en daarnaast om in aanmerking te komen voor de bijbehorende subsidies.

Klik hier voor meer informatie over de ANBI status.

 

TREKKING WINNENDE DEELNEMERS ENQUÊTE

Op 18 augustus 2016 heeft de trekking plaatsgevonden onder de deelnemers van onze enquête. De winnende namen zijn getrokken. Een videoverslag hiervan staat op Facebook. De winnaars zullen persoonlijk worden geïnformeerd. Zij worden uitgenodigd om op 23 augustus de prijzen in ontvangst te nemen. De prijzen bestaan o.a. uit kledingsamples die geheel belangeloos ter beschikking zijn gesteld door de volgende fashion stores in de Fashion Dôme & Fashion Cube:
- Soaked in luxury
- DESIRES
- MOD 
- LERROS
- Brandtex 
- IMITZ
- SIGNATURE
- Body and Beach
- Royal Lounge
- Hudson
- PEP (Peppercorn)
- Ringella
- MORK
- Cherrie Line
- KUNERT

De uitslag ziet er als volgt uit:

Hoofdprijs Bleutooth Speaker House of Marley Chant BT Blauw t.w.v. € 80,-:
Else van Herpen

2de prijs Wellness bon ter waarde van € 50,- voor 2 personen:
Roy van Houtum

De winnaressen (vrouwelijk) voor de kledingstukken welke aangeboden worden door de fashionstores te Fashiondome en Fashioncube te Almere:
Annette Wolf
Anjali So
Annefleur Noppers
Marianne Vink
Germaine Verderosa
Amber Maxime
Charlotte Verberk
Samantha Koeman
De winnaars (mannelijk) voor de kledingstukken welke aangeboden worden door de fashionstores te Fashion Dôme en Fashion Cube te Almere:
Maarten Dikken
David Vogelpoel

Heel erg gefeliciteerd en bedankt voor jullie deelname .

De uitreiking zal plaatsvinden:
Aankomende dinsdag 23-08-2016 om 15:00 uur tijdens de "Beach and Body" beurs in de Fashion Dôme & Fashion Cube Veluwezoom 5 te Almere.

De winnaars kunnen dan direct de nieuwe herfst en winter collectie zien van alle Fashion Stores die de gehele dag open zijn voor bezichtigingen. Op deze beursdag is sowieso iedereen van de ontvangers van de nieuwsbrief welkom!

Graag zien wij jullie aankomende dinsdag om 15:00 uur.
 

KOM NAAR DE BEACH & BODY BEURS EN DE MODELLENSTICHTING

Van 21 t/m 23 augustus wordt in de Fashion Dome de Beach & Body Beurs georganiseerd. Ruim 200 merken presenteren de nieuwe collecties voor 2017.

Naast het bekijken van de laatste collecties, kun je ook deelnemen aan een wedstrijd. Vul bij binnenkomst een flyer en lever deze in bij het centrale plein van de Beach & Body Beurs op de eerste etage van Fashion Dôme. Je maakt kans op fantastische prijzen waaronder een horloge van Daniel Wellington (t.w.v. € 200,-) of een armband van Les Georgettes. De prijzen worden beschikbaar gesteld door de deelnemers van Fashion Dôme. 

Maak ook van de gelegenheid gebruik om een bezoekje te brengen aan de Modellenstichting. Wij zullen ook aanwezig zijn om te flyeren.

FACEBOOK MODELLENVAKBONDPAGINA GAAT VERDER ALS BESLOTEN GROEP MODELLENSTICHTING

Zoals jullie al eerder via Facebook hebben gelezen is ons onderzoek eerder geslaagd en afgerond dan verwacht. Het resultaat is ook beter dan verwacht.

Het onderzoek was namelijk meerledig en was ook bedoeld om bepaalde belangenverstrengelingen aan het licht te brengen.Nu begrijpen jullie misschien net iets beter waarom wij de naam Modellenvakbond gebruikten in plaats van Modellenstichting.

Wij zullen jullie de komende tijd bijpraten over het onderzoek op onze geheime/besloten Modellenstichting pagina  op Facebook. Wij hebben momenteel zoveel mogelijk mensen gefilterd, uitgelicht en geblokkeerd zodat wij een veiligere omgeving met betrekking tot jullie privacy hebben gecreëerd.

Nu kunnen wij veilig iedereen in onze geheime/besloten groep toevoegen. Wij gaan ieder model die ook staat voor een "betere en betrouwbare" modellenbranche persoonlijk benaderen om lid te worden.
Je mag jezelf natuurlijk altijd aanmelden, de moderators zullen jou aangeven of je toegelaten wordt.

 

Be Pretty, Be Smart, Stay Sharp

 

 

 

 

 FOTOSTUDIO PROJECT MODELLENSTICHTING


De Modellenstichting is bezig met een sociaal maatschappelijk project waarbij wij een fotostudio inrichten in de Fashion Dôme te Almere. Deze studio zal dan worden gebruikt om beginnende modellen en fotografen een kans te geven hun portfolio op te bouwen. Het gebruik van de studio is onder toezicht van de Modellenstichting.

Wij zijn momenteel in onderhandeling met diverse partijen voor samenwerking en de totstandkoming van de studio:
  • gemeente Almere
  • fotografen
  • modellen
  • fashion stores (in de Fashion Dôme)
  • Fashion Dôme
Stay tuned!

Wij houden jullie op de hoogte van dit nieuwe concept.

RESULTATEN ONDERZOEK


De afgelopen maanden zijn wij op de achtergrond bezig geweest om de Modellen in Nederland te helpen en ondersteunen bij de meldingen die wij hebben gekregen over alle misstanden in de branche. 

Deze misstanden zijn voor het grootste gedeelte onderzocht en gemeld bij de bepaalde hulpinstanties.
Ons onderzoek zullen wij niet openbaar maken en alle gegevens en meldingen worden in privacy genomen en op een integere manier behandeld.

Wij mogen uit privacy redenen het onderzoek niet openbaar maken, wij hopen dat jullie daar begrip voor hebben. Dit onderzoek wordt opgesteld en voortgezet met samenwerking en inspraak van de recherche en overheid instanties.

De gegevens van het onderzoek worden gebruikt om de overheid in te laten zien dat er flink wat veranderingen moeten plaatsvinden in de branche, gelukkig hebben wij al flink wat stappen gemaakt en dat is niet onopgemerkt gebleven..

Stay Tuned

Wij houden jullie op de hoogte!

 
Copyright © 2016 Modellenstichting, All rights reserved.