Copy
Nieuwsbrief 21ste-eeuwse vaardigheden - 21 januari 2017

Nieuwsbrief 21ste-eeuwse vaardigheden

Welkom bij de Nieuwsbrief 21ste-eeuwse vaardigheden!
Wij verzamelen en delen informatie en hopen dat u actief bijdraagt! Heeft u een praktijkvoorbeeld? Een inspirerend filmpje? Andere relevante informatie? Stuur het naar 21@ecbo.nl!

Direct naar:

Gastcolumn: Manon Zieck

Keuzes maken
Weet u het nog?
Hoe uw leven er uit zag toen u 16/17 jaar was? Welke vrienden had u toen? Waar woonde u? Welke muzikale hits waren populair? En op welke school zat u? Ik wil u meenemen naar dat moment van uw leven waar u werd uitgedaagd om keuzes voor het leven te maken. 
Lees meer >>

Opinie: Juist nu aandacht voor kennis

Lees meer >>

Onderzoek: Laagopgeleide jongeren moeten sociale media beter leren gebruiken

Paulo Moekotte concludeert in zijn proefschrift dat laagopgeleide jongeren geen gebruik maken van de mogelijkheden die sociale media bieden voor bijvoorbeeld sociale participatie en het vinden van werk. Docenten in het mbo zouden daarom meer aandacht moeten besteden aan het gebruik van sociale media in dit kader.
Lees meer >>

Praktijkvoorbeeld: Onderzoekend leren met Go-Lab project

Go-Lab (Global Online Science Labs for Inquiry Learning at School) is een online omgeving waarin onderzoekend leren wordt gefaciliteerd. Dit biedt als voordelen dat lessen verrijkt kunnen worden met demonstraties en experimenten die in het echt te gevaarlijk of te duur zijn. Ook kunnen proeven heel nauwkeurig worden uitgevoerd.
Lees meer >>

Onderzoek: ProDemos draagt bij aan burgerschap

ProDemos – Huis voor democratie en rechtsstaat – richt zich met succes op burgerschap, zo blijkt uit evaluatieonderzoek van het Kohnstamm Instituut. ProDemos ontvangt subsidie om jongeren en volwassenen te laten kennismaken met de democratische kernwaarden en bijhorende instituties. Dat gebeurt bijvoorbeeld door rondleidingen op het Binnenhof, rechtbankbezoeken, Democratiespellen en Jongerengemeenteraden.
Lees meer >>

Slowscan onderwijsaandacht 21ste-eeuwse vaardigheden

Scholen spreken uit behoefte te hebben aan een praktisch instrument om het curriculum te bekijken. Ecbo ontwikkelde een Slowscan, waarmee teams de bestaande onderwijsaandacht voor 21ste-eeuwse vaardigheden in kaart brengen en blinde vlekken identificeren. De Slowscan kan via een teamgesprek worden uitgevoerd of digitaal.
Lees meer >>

Visie MBO Raad op leven lang ontwikkelen

Volgens de MBO Raad is leven lang ontwikkelen essentieel in de huidige maatschappij. In het position paper wordt gesproken over het belang van transparante leerrechten, persoonlijke ontwikkelingsbudgetten, heldere afspraken maakt met partijen over certificaten en het op regionaal niveau vormgeven van persoonlijk, arbeidsmarktgericht advies aan werkenden en burgers.
Lees meer >>

Blog: Hoe erfelijk is creativiteit?

Pedro De Bruyckere bespreekt enkele onderzoeken die ingaan op de vraag hoe erfelijk creativiteit is. De studies doen vermoeden dat er wel degelijk een genetisch component is, hoewel het mogelijk is dat vooral de persoonlijkheid erfelijk is, waarbij je bijvoorbeeld meer open staat voor nieuwe indrukken, niet zozeer of je er ook goed in bent.
Lees meer >>

De toekomst tegemoet: Nederland richting 2050

Het Sociaal en Cultureel Planbureau schetst een toekomstbeeld voor Nederland en de toekomst van onderwijs. Door trends als flexibiliteit en maatwerk zal de scheiding tussen initieel en post-initieel onderwijs vervagen en zullen perioden van leren en werken elkaar afwisselen. Onderwijs zal zich meer richten op niet-cognitieve vaardigheden. De rol van de docent zal steeds meer die van coach en begeleider zijn.
Lees meer >>

Onderzoek: social media ter behoeve van zelfgestuurd leren

Onderzoek van OU, Iselinge Hogeschool en TU Eindhoven laat zien dat veel leraren experimenteren met de inzet van social media in hun lessen. Hierbij lijkt er een natuurlijke verbinding te bestaan tussen de inzet van social media en het bevorderen van zelfgestuurd leren. Duidelijke richtlijnen voor effectief gebruik van social media ontbreken echter. In deze studie worden dergelijke voorwaarden en bijbehorende ontwerpprincipes geformuleerd.
Lees meer >>

Aanknopingspunten voor burgerschapsonderwijs

Onderzoek van HvA, UvA en Kohnstamm Instituut laat een aantal aanknopingspunten zien voor goed burgerschapsonderwijs. Onder andere een positief schoolklimaat, aansluiting bij de leefwereld van leerlingen en dialogische werkvormen worden genoemd. Ook een gezamenlijke visie, onderlinge afstemming en positionering in een breed scala aan vakken worden genoemd als succesfactoren.
Lees meer >>

Praktijkvoorbeeld: 'Door creatief te denken leer je je onderscheiden' 

Biologiedocent Eugenie Zwanenburg van het Veurs Lyceum legt uit hoe creativiteit en andere 21ste-eeuwse vaardigheden aandacht krijgen. Vier jaar geleden is “21ste-eeuwse vaardigheden” als apart vak ingevoerd via zogeheten Talentstromen, waarvan de onderbouwleerlingen er één kiezen: science, sport en 'kunst en media'. Ze krijgen 2 uur per week thematisch les in deze vaardigheden, waarbij alle niveaus samen zitten.
Lees meer >>

Oratie: Learn or Lose - Leven lang leren van vitaal belang

Mensen moeten een leven lang blijven leren om ervoor te zorgen dat ze van waarde blijven op de arbeidsmarkt. Dat bepleit Nick van Dam tijdens zijn oratie Learn or Lose, bij zijn benoeming tot hoogleraar Corporate Learning and Development. Nederland scoort slecht op “Lifelong Learning Practices” en bedrijven moeten daarmee meer investeren in arbeid om er zodoende voor te zorgen dat innovaties mogelijk blijven.
Lees meer >>

Call for papers: De rol van falen

Het tijdschrift ‘Thinking skills and creativity’ roept onderzoekers op papers in te dienen voor een speciale editie over de rol van falen in het stimuleren van denkvaardigheden en creativiteit.
Lees meer >>

Boek ‘Leren in de 21ste eeuw’

Het boek ‘Leren in de 21e eeuw en 21st century skills’ is samengesteld als inspiratieboek met informatie en beelden voor betrokkenen en geïnteresseerden in en rond het basis- en voortgezet onderwijs. In het boek zijn ook leerarrangementen uitgewerkt waarmee leraren direct aan in de eigen praktijk aan de slag kunnen.
Lees meer >>

Sociale netwerken als kans en obstakel

Sociale netwerken kunnen arbeidsmarktkansen van jongeren positief beïnvloeden, maar kunnen jongeren ook tegenwerken, zo liet Pieter Baay op 19 januari zien aan de 300 deelnemers van het Platform Passend Onderwijs.
Lees meer >>

Agenda

24-28 jan 2017

NOT 2017

Tijdens de NOT 2017 zijn verschillende presentaties rondom 21ste-eeuwse vaardigheden, zoals over burgerschapsvorming, onderzoekend leren en digitale geletterdheid.
 
Lees meer >>

3 & 8 feb 2017

Netwerk Burgerschap in Zwolle/Nijmegen

Het netwerk burgerschap organiseert twee bijeenkomsten waarin ervaringen met burgerschap in het mbo worden gedeeld en het uitwisselen van tips centraal staat. De bijeenkomsten zijn uitsluitend bestemd voor docenten en andere medewerkers van mbo scholen.

 
Lees meer >>
Terug naar boven ^

Ook iedere 21ste van de maand deze nieuwsbrief ontvangen?
U kunt zich hier aanmelden.

CONTACTGEGEVENS

Redacteur: Pieter Baay
Contact: Elke van Doorn
21@ecbo.nl

Ecbo
Postbus 1585
5200 BP 's-Hertogenbosch
T 073 687 2500
Copyright © ecbo 2016


This email was sent to jacobstjm@gmail.com
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
ecbo · Stationsplein 14 
 · S Hertogenbosch, Nb 5211 AP · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp