Copy
Als u deze e-mail in tekstformaat ontvangt, zonder afbeeldingen, klik hier
DWERGVILTKRUID | AUGUSTUS 2018
SOORT VAN DE WEEK
 

Nederlandse naam

Dwergviltkruid

Wetenschappelijke naam

Filago minima
 

Hoe herken ik deze soort ?

Dwergviltkruid is een kleine witviltig behaarde plant met kleine bladeren.  Het is een composiet maar dit zal je niet snel zien. De hoofdjes zijn klein en de bloemen in de hoofdjes nog kleiner. De hoofdjes zijn vijfkantig en zitten meestal met 2 tot 5 bij elkaar. De stengel is meestal vertakt. Het is een eenjarige plant die in de herfst of lente kan kiemen. Planten die in de herfst kiemen worden groter en forser dan deze die in de lente kiemen. 

De bladeren van Viltkruiden zijn smal, gaafrandig en lancetvormig.
 

Klein vogelpootje is ook een typische éénjarige soort van dwerghavergraslanden. Dwerghavergraslanden vind je op open zandige plaatsen die niet meer verstuiven. Ze zijn gebonden aan dynamische landschappen of aan een verstoring die zorgt voor zulke open maar stabiele plekjes.


 

Verwarring mogelijk met

Dwergviltkruid is moeilijk te onderscheiden van andere viltkruidsoorten. Om ze goed te determineren gebruik je best een flora. Maar alle andere viltkruiden zijn zeer zeldzaam in Vlaanderen. Dwergviltkruid is minder zeldzaam maar gaat ook achteruit.

Droogbloemen zoals Moerasdroogbloem en Bosdroogbloem lijken wat op viltkruiden. Maar deze soorten zijn forser en hebben grotere bladeren.
 

De hoofdjes van Dwergviltkruid zijn 5-kantig en zitten met 2 tot 5 bij elkaar.

Waarom moet ik deze soort kennen ?

Dwergviltkruid is een soort van open voedselarme droge graslanden die niet meer verstuiven. Het is een soort die je nodig hebt voor de herkenning en opvolging van de natuurstreefbeelden droge heide op jonge zandafzettingen en open graslanden op landduinen, subtype dwerghaver. Soms vind je kleine plekjes dwerghavergraslanden ook in droge heischrale graslanden of  struisgraslanden. Er moeten dan wel open plekken zijn zodat de éénjarige planten die typisch zijn voor dit natuurstreefbeeld zich kunnen vestigen.
 

Moerasdroogbloem en andere droogbloemsoorten zijn ook witviltig behaard. Maar droogbloemsoorten zijn wat forsere planten met grotere bladeren dan viltkruiden.

Wanneer waarnemen ?

Sommige planten kiemen reeds in de herfst en kan je ook in de winter waarnemen. Maar ze zijn dan nog klein. Van juli tot september kan je bloeiende Dwergviltkruiden vinden. In deze periode vallen ze het meest op.

Weetjes

  • Alle viltkruiden zijn in Vlaanderen sterk achteruitgegaan. Ook Dwergviltkruid kent een sterke achteruitgang.
  • Behalve op natuurlijke groeiplaatsen kan je Dwergviltkruid ook vinden op plaatsen die door mensen verstoord worden zoals parkings of kale plekjes langs fietspaden. De bodem moet wel arm, stabiel en zanderig zijn.  
Cursus Inverde

Bomen en struiken herkennen in de zomer - basis
7 september in Zoersel  
Lees meer
Meer informatie over Dwerviltkruid op Ecopedia ➜

Een soort onder de loep gemist? Hier vind je ze allemaal.

Dit vormingsinitiatief wordt mogelijk gemaakt door de financiële steun van het LIFE-programma van de EU in het kader van het LIFE BNIP-project.

 

Auteurs foto’s: Robert Absilis, plantengids KUL Kortrijk, RollinVerlinde Vilda.

Deze email werd gestuurd naar <<E-mailadres (verplicht)>>
waarom ontvangen? | voorkeur aanpassen | uitschrijven