Copy
Nieuwsbrief #25 van de EigenWijkse Energie Coöperatie met in dit nummer: van de voorzitter, Markt van de Toekomst, uitslag enquête, opening laadplein Walplantsoen, start Mariënhoeve, Energieloket en gedicht van André. 
Laat ons weten wat je vindt van deze Nieuwsbrief.
Share
Tweet
Forward

Van de voorzitter

De enquête is maar spaarzaam ingevuld, onze leden en klanten zijn blijkbaar mensen met een actief leven en volle agenda. Ook de actieve medewerkers van de EigenWijkse Energie Coöperatie zijn de laatste tijd heel druk. Laadplein geopend, voorbereidingen voor de volgende laadpunten; Mariënhoeve aanbesteedt, de panelen gaan er in mei op; van start met het Energieloket; overleggen over verduurzaming van ons bedrijventerrein; overleggen over mogelijke windenergie in Wijk.

Inmiddels wordt er onderhandeld over een nieuw college door VVD, GroenLinks en PCG. We zijn heel benieuwd hoe de nieuwe coalitie die er mogelijk gaat komen het urgente thema klimaat gaat oppakken. Want dat we nu echt aan de bak moeten is zo langzamerhand wel duidelijk. Op dinsdag 24 april om 20:30 uur bespreekt de Raad de kaders waaraan grootschalige zonneweides of windparken moeten voldoen. Wat ons betreft met zoveel mogelijk deelname van onze eigen inwoners. Mochten er windmolens komen dan willen wij tenminste 50% van het eigendom zodat iedereen kan meedelen en meeprofiteren. 

Overigens kan je, ook al zijn de gemeenteraadsverkiezingen voorbij, iedere dag kiezen voor de EigenWijkse! Of je buurman overhalen om dat te doen. Want de EigenWijkse Energie Coöperatie is van ons allemaal!..

Markt van de Toekomst

Op zaterdag 26 mei staan we met de EigenWijkse Energie Coöperatie weer op de Markt van de Toekomst. Kom langs om kennis met ons te maken, lid of klant te worden, te praten over nieuwe projecten of gewoon voor de gezelligheid. We zoeken ook nog mensen die een uurtje met ons in de kraam willen staan. Meld je hier aan.

Enquête

De respons op onze enquête was nogal mager. Slechts 20 mensen hebben we kunnen verleiden om even door te klikken. Harde conclusies zijn dan ook niet te trekken. Met de bekendheid van EWEC zit het wel goed maar ja: jullie lezen de Nieuwsbrief, logisch. Iedereen vind dat de ambitie om in 2018 2x zo groot te worden haalbaar moet zijn. Een paar vinden dat zelfs nog te bescheiden. Maar daarvoor moeten we wel wat werk verzetten en op de vraag of je mee wil helpen antwoordt 60% 'sorry, geen tijd''. Binnenkort gaan we met een aantal marketing en communicatiemensen doordenken over hoe we die verdubbeling kunnen bereiken, met onze huidige capaciteit. Verder valt op dat vrijwel iedereen in wil zetten op zonnepanelen en windenergie. Sommigen noemen ook waterkracht en meer voorlichting/advies geven over energiebesparing. Dat laatste gaan we in ieder geval vanaf vrijdag 20 april oppakken met het Energieloket (zie elders). Voor de spijtoptanten: allerlaatste kans om mee te doen met de enquête ....
Zijn we niet ambitieus genoeg? Iedereen vind dat verdubbelen (makkelijk) kan...

Opening laadplein Walplantsoen

Op vrijdag 13 april is op het Walplantsoen in Wijk bij Duurstede het eerste slimme laadplein in de regio Utrecht officieel geopend. Het laadplein is een van de innovatieve producten van de firma Van der Sijs die ook het onderhoud zal doen. 
De EigenWijkse Energie Coöperatie (EWEC) gaat het laadplein exploiteren en voorzien van echte EigenWijkse stroom. Financiële bijdragen zijn verkregen van de gemeente Wijk bij Duurstede en het Ondernemersfonds. Het Energiefonds Utrecht heeft een lening verstrekt. In de komende twee jaar zal EWEC samen met Van der Sijs 50 laadpunten installeren in Wijk bij Duurstede, Cothen en Langbroek.
Verwacht wordt dat het aantal elektrische auto’s in Wijk de komende jaren sterk zal groeien.
 
De talrijke belangstellenden keken toe bij de eerste laadsessie van wethouder Hans Marchal, technische directeur Henk Roest van van der Sijs, Pieter de Kort van het Ondernemersfond en Sarida van der Meer van de EigenWijkse Energie Coöperatie. Zie video.
Na korte toespraken van wethouder Marchal, Henk Muis, voorzitter van EWEC en Henk Roest, droeg stadsdichter André van Zwieten een toepasselijk gedicht voor.
Het evenement werd afgesloten in de nabijgelegen Graanschuur.

Samenwerking met Wijksport

De EigenWijkse Zon Coöperatie gaat 480 zonnepanelen plaatsen op het dak van de Judohal op Sportpark Mariënhoeve. De panelen worden gedurende 25 jaar geëxploiteerd. Daartoe is op dinsdag 17 april 2018 een samenwerkingsovereenkomst getekend tussen de Stichting Wijksport en de EigenWijkse Zon Coöperatie.
Het project kent een lange aanlooptijd: al in april 2015 werden de eerste verkenningen uitgevoerd naar de verduurzaming van Sportpark Mariënhoeve.
De opdracht tot plaatsing is gegund aan twee lokale bedrijven. Volt4U zal de panelen plaatsen en de omvormers en toebehoren (DC gedeelte). De AC aansluiting naar het transformatorhuis zal gemaakt worden door Claus van der Velden Elektroservice.
Naar verwachting wordt de complete installatie werkend opgeleverd in de eerste week van juni 2018. Daar willen we, samen met Wijksport en de NMU, een mooi feestje van maken. We zoeken mensen die mee willen helpen in de Feestcommissie:
geef je hier op, alle hulp is welkom!
bij de foto van links naar rechts, Erik van de Kant (bestuurslid Wijksport), Sarida van der Meer (voorzitter EigenWijkse Zon Coöperatie), Connie Eli (voorzitter Wijksport)

Inschrijving 

De definitieve inschrijving als deelnemer van het zonnedak op Mariënhoeve is geopend. Deelnemers hebben bericht gehad dat ze nu echt kunnen inschrijven en betalen. Ons dringende verzoek is om dat betalen spoedig te doen want wij moeten al gelijk bij de opdrachtverlening een forse aanbetaling doen (50%).
We organiseren ook nog een inschrijfmiddag/avond om de mensen die moeite hebben met het Enwireplatform dat we gaan gebruiken een handje te helpen. Dat platform zorgt ervoor dat alle gegevens correct in de databestanden opgenomen worden. We hebben een en ander deze week getest en het werkt. Aanstaande vrijdag 20 april en ook volgende week woensdag 25 april zijn we aanwezig in het Huis van de Gemeente bij het Energieloket om indien nodig te helpen met aanmelden.

Was je te laat voor fase 1 en wil je meedoen met het nieuwe dak? Stuur dan een mailtje naar info@ewec.nl en we plaatsen je op de lijst van belangstellenden.

Opening Energieloket Wijk bij Duurstede

Onlangs is het online platform jouwhuisslimmer open gegaan. In Wijk bij Duurstede combineren we dat met een fysiek energieloket. Dat wordt vrijdag aanstaande 20 april om 14:00 uur officieel geopend door wethouder Jeroen Brouwer. Wees welkom!
De EigenWijkse Energie Coöperatie is initiatiefnemer van dit loket, samen met de gemeente Wijk bij Duurstede, Viveste en de NMU. Mensen van EWEC zullen ook het loket bemensen. Overigens: we zoeken nog mensen die, na een korte cursus, af en toe willen optreden als "energie-ambassadeur". Voor informatie of opgeven stuur even een mail.
Tot de zomervakantie draaien we proef. Openingstijden zijn woensdag van 16:00 uur tot 19:00 uur en vrijdags van 14:00 uur tot 17:00 uur. We zijn te vinden in de "banaan", meteen links in de hal naast de ingang van het Huis van de Gemeente. Herkenbaar aan de banier. Tot binnenkort!

Een gemiddeld huishouden verbruikt per jaar 1400m3 gas en 3300 kWh aan electriciteit. Energiebesparing kan een flinke kostenbesparing opleveren als een huis goed geïsoleerd is en geen gebruik meer hoeft te maken van aardgas. Met de quickscan van jouwhuisslimmer.nl kan een huiseigenaar bijvoorbeeld zien welke ingreep de meeste energie bespaart, welke subsidies er in de gemeente zijn en hoe aanvragen en offertes beoordeeld worden. Het platform biedt ook gegevens van geschikte bedrijven en initiatieven op energiegebied. De regio houdt bij hoeveel bezoekers de site heeft, welke activiteiten de huiseigenaren ondernemen en adviseert hen voor een volgende stap.

Jouwhuisslimmer.nl is een initiatief van de gemeenten Bunnik, De Bilt, Houten, IJsselstein, Lopik, Montfoort, Nieuwegein, Oudewater, Stichtse Vecht, Utrecht, Utrechtse Heuvelrug, Vianen, Wijk bij Duurstede, Woerden en Zeist. 

Met de stroom mee                 

- een tijdlijn -

Een negen een acht

 

De mannen op de kade

houden even in, kijken 

naar de fotograaf

momentopname van

verwondering

 

Op de walkant liggen tonnen,

balen, bossen takken,

zakken goed

 

Een paal waaraan een boot

is aangelegd, met touw

 

zojuist met mankracht 

voortgesleept, over water,

langs het

jaagpad, energie

uit gortepap en

appels van de lading

En met de stroom mee

terug naar Utrecht,

gaat wat vlotter

dan naar Wijk

 

Foto van honderd jaar geleden.

of langer nog, er staat geen datum bij.

 

Wat hierna komt, 

gaandeweg vastgelegd

in bedacht geheugen

dat de stroom beschrijft

van tijd

 

Twee nul een acht

 

De mensen op de stoep,

houden even in, kijken 

aandachtig naar

een paal waaraan

een voertuig net is

aangelegd, met touw

 

foto die uit stroom bestaat,

ongrijpbare materie,

de datum niet

vanzelfsprekend leesbaar

want met stroom geschreven

momentopname van verwondering

 

schijnbaar moeiteloos

door het bewegen van een voet

voortgezweefd, over land

langs water,

energie uit zonnekracht

uit lading van de lading

vooruitgang met elke stroom mee

 

wat komt hierna?

 

Twee een een acht

 

Vrijdag 13 april 2018 , Walplantsoen, Wijk bij Duurstede - bij de ingebruikname van 'slimme laadpalen' van de EigenWijkse Energie Coöperatie

Copyright © 2018 EigenWijkse Energie Coöperatie, All rights reserved.


Wil je een wijziging doorgeven?
Je kunt je adresgegevens wijzigen or je uitschrijven voor deze mailing

Email Marketing Powered by Mailchimp