Copy
Een extra bericht in verband met de vorming van een nieuw college.
Halen we de klimaatdoelstellingen met dit voorgenomen college? Wij twijfelen daar sterk aan. We zijn bang dat de EigenWijkse een beetje vleugellam gemaakt wordt. Vind je er ook iets van?

Kom dan naar de 'spiegelbijeenkomst' op woensdag 9 mei om 20:00 uur, Huis van de Gemeente!
Laat ons weten wat je vindt van dit bericht.
Share
Tweet
Forward

Een nieuw college, een nieuw geluid

Volgens de berichten is de vorming van een nieuw college op een haar na gevild: VVD, GroenLinks en PCG zijn er wel zo'n beetje uit. We waren natuurlijk heel benieuwd hoe de nieuwe coalitie die er mogelijk gaat komen het urgente thema klimaat gaat oppakken. Want dat we nu echt aan de bak moeten is zo langzamerhand wel duidelijk.

Kaders

Op dinsdag 24 april om 20:30 uur zou de Raad bespreken waar de kaders voor grootschalige zonneweides of windparken moeten voldoen. Kennelijk een gevoelig onderwerp want aan het begin van de vergadering besloten partijen dat het van de agenda moest. Ieke Benschop van de Natuur en Milieufederatie Utrecht zou inspreken, evenals jullie voorzitter. Hoewel er dus niet inhoudelijk over gesproken werd kregen wij gelukkig alle ruimte om ons verhaal te doen: grootschalige zon en wind is noodzakelijk om de unanieme ambitie van Wijk klimaatneutraal in 2030 (over 12 jaar) te halen. Maar wel met een zorgvuldige ruimtelijke en maatschappelijke inpassing. En met financiële participatie van de inwoners.
Lasten? Dan ook de lusten. De EigenWijkse wil daar best aan sleuren en tenminste 50% van het eigendom van zonneparken en windmolens zodat iedereen kan meedelen en meeprofiteren. 

Raadpleging experts

Op donderdag 26 april werd ik uitgenodigd om de onderhandelende partijen nog eens uit de doeken te doen wat er op energiegebied aan de hand is in Wijk, wat er op ons afkomt en hoe we ons dan op zouden kunnen stellen. De teleurstellende praktijk is dat het energiegebruik in de gemeente Wijk bij Duurstede de laatste jaren opvallend constant is en zelfs weer iets stijgt. En dat de komende 10 jaar het elektriciteitsvraag zal verdubbelen omdat we steeds meer elektrisch gaan rijden en omdat gasverwarming er uit gaat. Maar met een slimme combinatie van, als voorbeeld, 4 flinke windmolens en 20 hectare (40 voetbalvelden) zonnepanelen kan je al de helft daarvan afdekken. En het is nog betaalbaar ook, sterker nog: bijna 10 % goedkoper als gewoon doorjakkeren. Zie de presentatie. Niet gek toch?

Taboe

Afgelopen maandag 7 mei was ik dan ook heel benieuwd wat de voornemens zijn van het nieuwe college. Op naar de 'spiegelbijeenkomst' in Cothen. En toen bleek tot onze verbijstering dat de onderhandelende partijen al weken geleden hadden afgesproken dat windenergie voor de komende vier jaren taboe is. Waarmee je het krachtigste middel om toch nog iets van de -let wel- unaniem ondersteunde klimaatdoelstelling achter slot en grendel zet. Want de VVD wil het niet, 'hoort niet in het landschap'. Alsof niet heel Nederland met zijn veenweidegebieden en plassen (turfwinning), hoogspanningslijnen (elektriciteit) en autowegen met tankstations allang een energielandschap is. Het is alsof je een doodzieke patiënt een bewezen effectief geneesmiddel onthoudt omdat 'het niet lekker smaakt'. Een journalist van het AD heeft het ongenoegen verwoord, wellicht iets stelliger dan ik zelf...

Spiegelbijeenkomst

Deze woensdagavond vanaf 20:00 uur is er de laatste 'spiegelbijeenkomst', nu in het Huis van de Gemeente in Wijk. Mocht je er iets van vinden dan kan je dat deze avond nog kwijt...
Copyright © 2018 EigenWijkse Energie Coöperatie, All rights reserved.


Wil je een wijziging doorgeven?
Je kunt je adresgegevens wijzigen or je uitschrijven voor deze mailing

Email Marketing Powered by Mailchimp