Copy
Nieuwsbrief #23 van de EigenWijkse Energie Coöperatie met in dit nummer: van de voorzitter, Laadpalen, Studentenproject, Mariënhoeve, Klantbeslommeringen, Energietafel, een enquête en de column van André. 
Laat ons weten wat je vindt van deze Nieuwsbrief.
Share
Tweet
Forward

Van de voorzitter

We zijn weer volop in de running. Het is dat de vorst nu in de grond zit, anders hadden de eerste EigenWijkse laadpalen al op het Walplantsoen gestaan. Mariënhoeve staat in de startblokken. De autoriteit Wonen heeft officieel toestemming gegeven dat ook Viveste (Volksbelang) zitting mag nemen in het bestuur van VolksWatt. Nu staat niets de  formele oprichting van de nieuwe coöperatie meer in de weg. Deze coöperatie is nodig voor de Belastingdienst omdat de EigenWijkse de zonnepanelen gaat plaatsen voor die huurders die zelf geen geschikt dak hebben, een zogeheten Postcoderoosproject (19 letters). Je kan nog steeds meedoen! En er zijn vier studenten Digitale Communicatie van de Hogeschool Utrecht aan de slag gegaan om de EigenWijkse bekender en groter te maken.
Over wind hebben we het een volgende keer. Duidelijk is wel dat de unaniem aanvaarde doelstelling om als Wijk in 2030 klimaatneutraal te zijn niet gehaald wordt zonder windmolens. Een aandachtspuntje wanneer we 21 maart weer gaan stemmen. Wat ons betreft zo groen mogelijk!
Overigens zijn we benieuwd hoe jij over een aantal zaken denkt: zijn we zichtbaar genoeg? Doen we de goede dingen? Heb je nog suggesties? Laat het ons weten via de e-mail en vul de enquête in!

Laadpalen komen er aan!

Het project Lokale Laadkracht van de EigenWijkse Energie Coöperatie gaat binnenkort zijn eerste laadstation opleveren. Dit laadstation komt op het Walplantsoen en kan (voorlopig) 4 voertuigen gelijktijdig van ‘brandstof’ voorzien. Bij groeiende vraag kan dit uiteindelijk tot 12 worden uitgebreid. Door een subsidie van de Gemeente Wijk bij Duurstede en het Ondernemersfonds en door een ‘goedkope’ lening van het Energiefonds Utrecht kunnen de eerste belangrijke stappen gezet worden.

De oplevering van het Walplantsoen is een resultaat van een project van bijna één jaar. Een complex traject op basis van een convenant van EWEC, Gemeente Wijk bij Duurstede en Van der Sijs Techniek, met veel elementen:
Een sluitende businesscase (met name financiën), draagvlak bij ondernemers, verkeersbesluit, omgevingsvergunning, archeologische issues, diverse aannemers, aansluiting Stedin, afspraken energiemaatschappij, technisch concept, afspraken met partner/leverancier van der Sijs Techniek.
En tenslotte.........het weer. De vorst zit op dit moment in de grond en belemmert enigszins de voortgang.

De opening wordt de komende weken verwacht en u wordt daarover afzonderlijk geïnformeerd.

Na het Walplantsoen komen Cothen en Langbroek en een tweede lokatie in Wijk aan de beurt. De keuze van de locaties vindt plaats op basis van een onderzoek van het bureau Overmorgen. Voor het vervolgtraject kunnen inwoners via de gemeentesite een aanvraag doen voor een laadpunt in hun omgeving.
In de nabije toekomst zal gebruik worden gemaakt van een gedifferentieerd tarief. Leden van EWEC krijgen dan korting (MvB).

Digitale Communicatie studenten

Wie zijn wij? Wij zijn Lars, Suze, Mitchell en Martijn en volgen de opleiding Digitale Media en Communicatie aan de Hogeschool Utrecht. We zitten momenteel in het derde leerjaar en mogen tijdens het project ‘Nieuwe Dingen Doen’ EWEC helpen om de online communicatie te verbeteren.
Hoe gaan wij dit doen? We gaan de komende periode de online platformen bestuderen en onderzoeken waar mogelijkheden liggen. Daarnaast schrijven wij een communicatieplan, waar EWEC ook na de 20 weken op terug kan vallen, mocht dat nodig zijn. 
Wij hebben enorm veel zin in dit project en hopen samen met EWEC vooruitgang te boeken voor een groener en duurzamer Wijk bij Duurstede.

Stand van zaken Mariënhoeve

Gelijk op de eerste bestuursvergadering van Wijksport in het nieuwe jaar stond de samenwerking met de EigenWijkse op de agenda. Het nieuw aangetreden bestuur heeft ingestemd met het aangaan van de samenwerking. Wel moet nog de erfpachtperiode tussen Wijksport en de Gemeente opnieuw vastgesteld worden omdat de huidige periode korter is dan de tijd dat onze panelen op de judohal moeten liggen. We hopen dat deze formele hobbel snel genomen wordt, de verwachting is dat het College van B&W daar nog deze maand een besluit over neemt. Daarna volgt de uitvraag richting installateurs en kunnen de deelnemers zich definitief inschrijven en betalen. Het project gaat hoe dan ook door, hopelijk zijn we voor de zomer operationeel.

Over fase 2: de ruim 1400 zonnepanelen op het dak van de multifunctionele hal, is nog geen besluit genomen. Wellicht wil Wijksport geheel of gedeeltelijk deze zonnedaken in beheer nemen. Inmiddels is wel al de aangevraagde SDE-subsidie toegekend.

Was je te laat voor fase 1 en wil je meedoen met het nieuwe dak? Stuur dan een mailtje naar info@ewec.nl en we plaatsen je op de lijst van belangstellenden (TW).

Klantbeslommeringen….


Mijn vaste contract loopt af, wat nu?
Gelukkig zijn er nauwelijks klanten van EWEC die weggaan. Eén klant deed het omdat hij zichzelf liet ompraten aan de deur. Een ander liet zich verleiden door een rekensommetje, wat achteraf gezien niet bleek te kloppen. En twee klanten van buiten de provincie zijn naar een ander groen energiebedrijf overgestapt.
We zijn, wat betreft klanten, niet op zoek naar de jaarlijkse overstappers. We zijn er voor blijvers, die op nummer 1, 2, en 3 van de wensenlijst hebben staan dat we lokaal opgewekte, groene, eigen energie willen. Daarbij zijn we ons bewust van de winst voor de lokale economie. Wij passen voor elk voorstel van colporteurs aan de deur, callcenters en Vereniging Eigen Huis.
Sinds we niet meer met een nieuw vast-contract-voorstel komen laten veel van ons het contract variabel doorlopen en maken ons, terecht, geen zorgen dat we teveel betalen bij EWEC | om. Omdat we een coöperatie zijn hebben we geen belang bij stiekeme verhogingen en je betaalt bij ons dus altijd een eerlijke, marktconforme, groene prijs. We hebben heel lage vaste leveringskosten en dat bevoordeelt de zuinige gebruikers.
Natuurlijk kun je met een berichtje aan Sarida via
klant@ewec.nl laten weten dat je weer voor een vaste periode kiest. De links brengen je de huidige tarieven van 1/2/3 jaar vast en van variabel. Het variabele tarief wordt halfjaarlijks vastgesteld. Je zult zien dat de verschillen marginaal zijn. Het is maar net wat je zelf prettig vindt (SvdM)

Energietafel Wijk bij Duurstede

De eerste Energietafel van 23 januari jl is succesvol verlopen. Er waren bij dit initiatief van de gemeente, Viveste, NMU en EWEC meer dan 40 deelnemers.
De organisatie kan terugkijken op een energieke avond waar veel ideeën, vragen en informatie zijn gedeeld.
In het
bijgevoegde verslag kun je meer lezen over de Energietafel. Daar zit ook een leuk filmpje bij over het verduurzamen van een woning aan de Markt.

Er komt ook een vervolg. 
Noteer vast in je agenda: op donderdagavond 8 maart vindt de volgende Energietafel plaats in het gemeentehuis van Wijk bij Duurstede.

Meer informatie hierover volgt (TW).

Wat vind jij?

Dit jaar willen we verdubbelen. Want hoe meer klanten of leden, hoe meer we kunnen doen. En dat is hard nodig, wil Wijk bij Duurstede in 2030 klimaatneutraal zijn. Met het bestuur en met anderen zijn we aan het kijken hoe we kunnen groeien. Enerzijds willen we nog meer naamsbekendheid, anderzijds merken we dat mensen vaak niet die laatste stap zetten: ècht klant of lid worden. De studenten Digitale Communicatie van de Hogeschool Utrecht gaan ons onder andere daar bij helpen.
Om te weten hoe jullie als betrokkenen bij de EigenWijkse, denken over onze zichtbaarheid en bekendheid, een korte enquête. Je vind hem
hier en hij is in een paar minuten in te vullen. In het maartnummer publiceren we de resultaten. Alvast bedankt!

Voor de kiezen                         

U, lezer, bent niet debiel. Aan uw verstandelijke vermogens als lid van / klant van / geïnteresseerde in EigenWijkse Energie hoeft niet te worden getwijfeld. Misschien dat, gezien de leeftijdsopbouw van het huidige klantenbestand, seniorenmomentjes meer dan gemiddeld voorkomen, à la. Ikzelf kan de namen van de lijsttrekkers van de komende Wijkse gemeenteraadsverkiezingen ook niet allemaal onthouden. Je komt ze immers niet elke dag op straat tegen. En in verkiezingstijd krijg je op je vragen niet altijd het antwoord dat je eigenlijk verwacht. En buiten verkiezingstijd krijg je meestal ook geen antwoord. At all.
Dus in het kader van de doe-het-zelf cursus 'Hoe Word Ik Een Groene Gemeente?' onderstaande vragen en antwoorden. Probeer eens wat antwoorden te vinden in verkiezingsprogramma's van onze lokale politieke partijen en u weet wat u gaat stemmen.

Dus is een van mijn vragen: kunnen de duurzaamheidsdoelstellingen van 2030 in Wijk bij Duurstede überhaupt worden gehaald?
Antwoord: Niet. Tenzij je besluit om vandaag, nu dus, als je net je bed uit bent, te beginnen. 

Vraag: Alle bestaande woningen omkatten naar label A of minstens B?
Antwoord: Gisteren beginnen, het aanpakken van de klussen in een tempo van één woning per (werkweek-)dag. Dan is de kans groot dat je met het areaal woningen in Wijk bij Duurstede die deadline net haalt.

Vraag: Windenergie? Om de duurzame electriciteitslevering aan de gemeente Wijk bij Duurstede gelijk getrokken te krijgen met de gemiddelde behoefte, is vier windmolens neerzetten wel een goed begin. 
Antwoord: De gemeente van Wijk bij Duurstede zich uit te laten spreken vóór windenergie, mét het voorbehoud om in positieve zin van de provinciale taak af te wijken (dus nog méér windmolens indien mogelijk).

Vraag: Wanneer krijgen we 50 laadpalen in Wijk bij Duurstede geplaatst?
Antwoord: Uitsluitend indien je de ambtenaren van STEDIN, die de aansluiting moeten regelen, stimuleert. Met de belofte van ontslag, verbanning naar een stuk duurzaam natuurgebied, of erger. Ik moet hier mijn woorden zorgvuldig kiezen. Het oproepen tot bedreiging met een vuurwapen schijnt strafbaar te zijn.

Indien u vindt dat dit inhoudelijk geen sterke column is en het mij aan inspiratie ontbreekt, geef ik u gelijk. Ik heb net acht verkiezingsprogramma's gelezen. En dat heeft een enorme wissel getrokken op mijn geestelijke vermogens. Ik dacht zelfs even dat ik debiel was.
[André van Zwieten]

Copyright © 2018 EigenWijkse Energie Coöperatie, All rights reserved.


Wil je een wijziging doorgeven?
Je kunt je adresgegevens wijzigen or je uitschrijven voor deze mailing

Email Marketing Powered by Mailchimp