Copy
Nieuwsbrief #35 van de EigenWijkse Energie Coöperatie met in dit nummer: van de voorzitter, steeds meer klanten, maar...,  Energietafel 9 april, nu ook laadpalen in Cothen,  voortgang Mariënhoeve 2, asbest eraf, zon erop en de 18 miljoen van André 
Laat ons weten wat je vindt van deze Nieuwsbrief.
Share
Tweet
Forward

Van de voorzitter

De EigenWijkse EnergieWinkel wordt steeds meer het brandpunt van onze activiteiten. Ook voor onze vrijwilligers een heerlijke plek om te werken. En van die vrijwilligers, daar zouden we er nog wel een paar van kunnen gebruiken. Zodat we onze klanten en mensen die willen weten hoe ze kunnen besparen en zelf energie opwekken nog beter en vaker kunnen helpen.
Binnenkort realiseren we ons grootste zonnedak tot nu toe: 1350 panelen. En de offerte voor een haalbaarheidsonderzoek 'asbest eraf, zon er op' is de deur uit. We zijn bezig een flitsende Duurzaamheidskrant te maken. Het deur aan deur folderen is van start gegaan. Want we willen eigenlijk iedereen in Wijk als klant: die 18 miljoen waar André het over heeft kunnen we toch zeker binnen onze eigen gemeente houden?  We gaan ook bewonersinitiatieven ondersteunen. Kortom: veel werk aan de winkel!
Wil jij ook eens overwegen of je met ons mee wil doen? Samen Wijk duurzamer maken? Neem dan contact op. We zoeken communicatiemensen voor het ontwikkelen van leuke campagnes, ambassadeurs om mensen wegwijs maken in het woud van energiebesparingsmogelijkheden (hebben we een cursus voor) en projectleiders voor nieuwe projecten. 
En vooral zoeken we klanten, heel veel klanten. Folder je mee?
Samen komen we verder:
stuur een mailtje of spreek ons aan, op straat of gewoon in onze eigen EnergieWinkel!

Steeds meer klanten, maar...

In de EigenWijkse EnergieWinkel is vanaf het begin een komen en gaan van mensen. We houden er kantoor, we vergaderen er met bestuur, met mensen van de gemeente, met projectontwikkelaars, met adviseurs, met het marketingteam. 

Er komen scholieren en studenten met allerlei vragen, opdrachten of voor stage of voor een interview. Er zijn tijdens de openingstijden van de winkel energieambassadeurs aanwezig om inwoners van de gemeente Wijk bij Duurstede verder te helpen in het woud van energiebesparingsmogelijkheden en energieopwek.

Kortom: er is veel reuring, veel te doen, en als het rustig is kan ik lekker doorwerken aan allerlei administratie van klanten/leden en beantwoording van mails en telefoontjes.

In 4 maanden tijd zijn er netto 22 klanten bijgekomen ( we hebben nauwelijks klanten die overstappen naar een concurrent, maar wel mensen die verhuizen en dan overstappen naar een andere energiecoöperatie). Ik ben blij met de groei maar vind het te langzaam gaan. Het doel is dit jaar 200 klanten erbij. Vandaar dat we weer prachtige folders hebben laten drukken met de aansprekende titel: 5 redenen om over te stappen op EigenWijkse Energie. Al veel leden zijn in de winkel gekomen om die folders te verspreiden in hun eigen buurt of wijk. Binnenkort kunnen nog een aantal lezers en leden een telefoontje verwachten met de vraag of zij ook een rondje willen lopen. 

We gaan op de winkelruit door middel van een tarievenbord nog duidelijker maken dat we energie verkopen. En zo hebben we nog wel wat ideeën maar wellicht heb jij ook een goed plan???  Onder het genot van een bakje koffie of thee in de winkel kunnen we het er eens over hebben.
Zie ik jou binnenkort een keertje? Gewoon door de week of op ons 'happy hour'?
 Iedere vrijdag om 17:00 uur. Dan kan je op een ontspannen manier kennis maken met ons, met onze winkel en met andere mensen die zich betrokken voelen bij de EigenWijkse.
Sarida

Energietafel op 9 april

Er kwamen bijna 20 mensen af op de Energietafel over energie besparen en energie opwekken.
 Na een inleiding van Henk Muis over het thema: besparen en opwekken gaven 4 actieve verduurzamers acte de presence. In pitches van 5 minuten vertellen Inez Kooger, Hennie Olthoff, Joke van Nobelen en Adriaan Bos over respectievelijk hun ervaringen met:

  • bewonersinitiatief Karolingersweg Zuid ( lonend, leuk en leerzaam, 22 van de 106 adressen deden mee), 
  • bewonersinitiatief Kersengaard, Noorderwaard Noord (heerlijk, die vochtigheid in huis naar beneden en een tip: neem gecertificeerde leveranciers )
  • opwekken en besparen: Joke vertelt over haar huis aan de Londiniumdreef: Dat ze voor €45.000 alles heeft kunnen isoleren, elektrificeren en dat gas is weggehaald.
  • Wocozon: Adriaan Bos vertelt over zijn ervaring als eerste deelnemer aan dit project van Viveste.
Tijdens de inhoudelijke verdieping in twee groepen legt Arno Harting aan zijn toehoorders uit hoe je je woning energiezuiniger maakt en wat er gebeurt als je een zonneboiler plaatst.
De andere groep maakt olv Henk Muis kennis met het initiatief van JOUW HUIS SLIMMER om met behulp van deze website collectief te gaan inkopen. Ook wat EigenWijkse Energie Coöperatie kan betekenen voor energievraagstukken komt aan bod.
Na een korte pauze is er uitwisseling tussen de deelnemers en ruimte voor vragen. De deelnemers zijn blij met de opgedane kennis en kunnen thuis, en in hun buurt, verder om ideeën uit te voeren. Er lijken kansen te zijn voor een bewonerscollectief in de Noormannenstraat | Merovingerstraat en misschien op de Friesesteen. Heb je  belangstelling om samen iets te doen, stuur dan even een berichtje.

Eerste laadpalen in Cothen!

Het heeft wat langer geduurd dan verwacht maar sinds 29 maart jl zijn 6 openbare EWEC laadpunten in Cothen feestelijk in gebruik genomen.Wethouder Hans Marchal, Henk Muis, voorzitter van de EWEC, en Henk Roest, partner van vdSijs techniek, verrichtten de symbolische openingshandeling.
Hans Marchal memoreerde dat dit wederom een belangrijke bijdrage is aan de duurzaamheidsdoelstelling van de gemeente.
De Cothense laadpunten  zijn te vinden bij het Dorpshuis (2x), aan de Kroosakker (2x) en aan de Grote Meent (2x).
Ook in Wijk zijn weer vier nieuwe laadpunten operationeel geworden. Dat gebeurde op 12 april. Twee op de Aanvoerder (parkeerplaats achter de apotheek) en twee op de hoek van de Virgilius en de Neptunus.
Eind van deze maand worden er nog twee laadpunten actief aan de Hoogstraat nabij de Nieuweweg. Dan zal het aantal openbare laadpunten in de gemeente het aantal van 20 hebben bereikt.
Door bezwaarprocedures e.d. moet Langbroek het nog zonder laadpalen stellen. Hopelijk komt daar nog dit jaar verandering in. Ook zullen er naar alle waarschijnlijkheid in Wijk dit jaar nog een aantal palen bij komen.

Voortgang Mariënhoeve 2

Het voorjaar is nu echt begonnen, het wordt warmer en de zon laat zich regelmatig zien. We kijken dan ook uit naar de plaatsing van de 1350 zonnepanelen op het dak van de MFA hal.
Inmiddels zijn alle formele, juridische en administratieve hobbels genomen. De leningovereenkomsten zijn getekend. De SDE subsidie staat nu officieel op naam van de EigenWijkse Zon Coöperatie. Ondertussen heeft de AFM (Autoriteit Financiële Markten)
haar eisen aangescherpt en zijn we volgens de nieuwe regelgeving verplicht om te wijzen op de risico's van beleggen buiten AFM toezicht. Het informatiedocument dat we bij de AFM hebben ingediend bevat geen nieuwe informatie ten opzichte van het bij jullie bekende Informatiememorandum. Volledigheidshalve hebben we het AFM document ook op de website geplaatst. Mocht dat toch nog vragen oproepen  of aanleiding geven om je deelname te heroverwegen, neem dan even met ons contact op.
De installateurs staan, na de uitvoering van de versterking van het dak,  in de startblokken om de installatie te gaan plaatsen. De opdrachten voor realisatie van de zonnepanelen zijn verstrekt aan de bedrijven Volt4U en Claus van der Velden, beide uit Wijk bij Duurstede. 
Vanaf 3 mei aanstaande zal er worden gewerkt aan de montage van de zonnepanelen en het aanleggen van de bekabeling. Volgens de actuele planning kunnen we rekenen op een opleverdatum van 1 juni.

We willen ook voor dit zonneproject in juni een openingsfeestje organiseren. 
Vind je het leuk om daaraan een steentje bij te dragen? Laat het ons weten! Vermoedelijke datum: zaterdag 22 juni. Dan houden we ook weer onze ALV.

Asbest eraf- zonnepanelen erop!

De gemeente Wijk bij Duurstede heeft samen met de gemeenten Bunnik en Houten op 29 januari jl. een informatie-avond gehouden over de sanering van asbestdaken in het Kromme Rijngebied. Asbestdaken in Nederland moeten voor 1 januari 2025 verwijderd worden en de Kromme Rijngemeenten willen dit graag versnellen. Zij doen dit door bijvoorbeeld subsidies te verlenen aan dakeigenaren, voor het laten uitvoeren van een asbestinventarisatie-onderzoek.
 
De energiecoöperaties van Bunnik, Houten en Wijk bij Duurstede hebben die avond gezamenlijk een presentatie verzorgd over de rol die zij daarin voor ondernemers/dakeigenaren zouden kunnen betekenen.
De avond is goed bezocht en er hebben zich bij de coöperaties al ondernemers gemeld die belangstelling hebben voor een coöperatieve aanpak om hun asbestdak te saneren. Een deel van de kosten die daarmee gemoeid is, zou dan bekostigd kunnen worden uit het plaatsen van een zonnestroominstallatie. 
 
Om te onderzoeken of hiervoor een rendabele businesscase kan worden opgezet, hebben de drie energiecoöperatie onlangs bij de provincie Utrecht een projectvoorstel ingediend voor het uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek. De Provincie wil hiervoor betalen en de verwachting is dat het project op korte termijn gegund zal worden.
 
De EigenWijkse zal dan als penvoerder optreden en is voornemens om voor de uitvoering van het haalbaarheidsonderzoek Buro E (Koen Kooper) en MilieuBuddy (Tineke Weide) in te schakelen.
18 miljoen per jaar

Dat moet je toch even tot je door laten dringen.
De een roept vrolijk: 'Omzetpotentie!'
De ander heeft het al uitgegeven: da's negen windmolens.
En dan nuchter: het is ómzet. Je kosten moeten er nog af, de energiebelasting is bijna negen miljoen en dat gaat naar de staat, de helft van de helft is gas, dat haalt de EigenWijkse niet zelf groen uit de grond, maar het gas is vergroend met een soort certificaten, ingewikkeld verhaal. Dus wat hou je over, onder de streep? Een paar ton winst per jaar. Misschien.
Maar stel. Tóch.
Enfin, de EigenWijkse zou opeens een regionale serieuze speler worden. En de winkel zou te klein worden; we zouden een ander winkelpand moeten huren. Maar Henk zou er beslist geen grotere boot van gaan kopen. En Sarida zou een secretaresse aanschaffen. Dat mag dan, hè, want 18 miljoen omzet is 9000 Wijkse klanten.
Stel je voor, zeg.
Maar even doorgevraagd hoe je aan 18 miljoen komt.
Het is een schatting. Van wat Wijkse huishoudens per jaar uitgeven aan energie. Want negenduizend huishoudens in onze gemeente maal tweeduizend euro energiekosten.
Kom je op 18 miljoen.
Stel nou: dat ál die huishoudens niet meer hun kosten voor gas en licht overmaken naar een internationaal beursgenoteerde energiegigant met een raad van bestuur met dienstauto's, glazen hoofdkantoor en bonussen. Maar massaal - nou, effe kalm aan, hè? - in eigen zak houden, dat wil zeggen: klant worden van de EigenWijkse. Geef het een jaar of tien.
Eigen zonnepanelen, eigen accu-opslag, eigen windmolens. Ja, dát ook. Onvermijdelijk.
Wen er maar aan, zegt voorzitter Henk.
Dus stel je voor: 18 miljoen.
Dat moet je toch even tot je door laten dringen.
Copyright © 2019 EigenWijkse Energie Coöperatie, All rights reserved.


Wil je een wijziging doorgeven?
Je kunt je adresgegevens wijzigen or je uitschrijven voor deze mailing

Email Marketing Powered by Mailchimp