Copy
Nieuwsbrief #37 van de EigenWijkse Energie Coöperatie met in dit nummer: van de voorzitter, feestelijke oplevering Mariënhoeve 2, de EnergieWinkel in de zomer, Klimaatdialoog, Energie Coaches 27 juni, EWEC vaart uit, Gerrit Taute kandidaat penningmeester, Asbest eraf, zon erop, Zonnepark Cothen en André in een ongebruikelijke pose...
Laat ons weten wat je vindt van deze Nieuwsbrief.
Share
Tweet
Forward

Van de voorzitter

Kom je nog naar de Algemene Leden Vergadering? Het is op Mariënhoeve in de MFA hal (Plaza). De ALV van de EigenWijkse Zon Coöperatie begint zaterdag 22 juni om 14:00 uur, die van de EigenWijkse Energie Coöperatie on 15:00 uur.
En meteen daarna: een feestje! Hans Marchal, Erik van de Kant en Sarida van der Meer zullen de speciale taart aansnijden.

We hebben deze week uiteindelijk een principe akkoord bereik met Sunvest over de voorwaarden en de manier waarop de EigenWijkse mee wil doen in dit grootschalige project. Dat leggen we tijdens de ALV voor aan de leden.

En verder: dit was het laatste nummer van onze EigenWijkse Energie Coöperatie voor de Grote Vakantie. Op 19 september zijn we er weer met EWEC#38. Maar in de tussentijd kan je gewoon mailen, bellen of kijken of de EnergieWinkel toch open is: fijne vakantie!

Samen komen we verder: stuur een mailtje of spreek ons aan, op straat of gewoon in onze eigen EnergieWinkel!

Feestelijke oplevering Mariënhoeve 2

Na herfstachtig weer vorige week, schijnt de zon gelukkig weer en draaien de zonnestroominstallaties van de EigenWijkse op volle toeren.
Sinds afgelopen maandag 17 juni is Zonnepark Mariënhoeve 2 in gebruik genomen en wordt de stroom van 1350 panelen geleverd aan om | Nieuwe Energie.
Daarmee is een eind gekomen aan een traject van meer dan 4 jaar, waarin we toch wel de nodige hobbels hebben moeten nemen. Dankzij de medewerking van Stichting Wijksport, gemeente Wijk bij Duurstede, Energiefonds Utrecht, het BNG Duurzaamheidsfonds, Buro E, de installateurs Volt4U en Claus van der Velden en niet te vergeten de investeerders hebben we een mooi resultaat bereikt.

Dit wordt a.s. zaterdag 22 juni gevierd met de officiële opening met wethouder Hans Marchal. Om 16:00 uur precies. Van harte welkom! 


Hieronder nog even overzicht van de zonnestroominstallaties die tot nu toe zijn gerealiseerd met en door de EWEC: 

Revius Wijk (2015)
63 kWp
165 panelen

Stroomfabriek De Bosscherwaarden (2015)
130 kWp 
505 panelen

Mariënhoeve 1 (2018)
130 kWp
480 panelen

Mariënhoeve 2 (2019)
400 kWp 
1350 panelen

In totaal hebben we nu een opgesteld vermogen van 723 kWp (723 MW) en 2500 panelen. Goed voor zo'n 200 Wijkse huishoudens.

Openingstijden EnergieWinkel

Tijdens de zomervakantie zullen de openingstijden van de winkel wat anders zijn dan normaal. Vooral in de maand augustus zal er minimale bezetting zijn. Op afspraak zijn we wel open dus wil je iemand spreken bel dan even met Sarida 06 1249 2247

Klimaatdialoog

Op 22 mei hebben we op uitnodiging van John van Balen e.a. deelgenomen aan een Klimaatdialoog op Zonheuvel. Voorstanders en tegenstanders van grootschalige windenergie zaten aan tafel en luisterden naar elkaars argumenten onder het motto: "de ander kàn gelijk hebben". Elkaar overtuigen was niet de opzet, begrip voor elkaars standpunt wel. En dat lukte (tot op zekere hoogte...).

Bijeenkomst Energie Coaches 27 juni

De verdiepings- en verbredingsavonden onder leiding van Arno Harting worden druk bezocht. Na de vorige avonden: op  25 april en op 23 mei zal de laatste bijeenkomst voor de grote vakantie zijn op donderdagavond 27 juni  om 19:45 uur. Als je je nog niet opgegeven hebt, dat kan alsnog door hier even een mailtje te sturen.
Te behandelen onderwerpen:

  • Vervolg en ervaringen (Frank?) over ‘waterzijdig inregelen’
  • Rekenen met besparingen, wat levert een verbetering van de isolatiewaarde van een geveldeel op?
  • Aardwarmte, misschien is daar tijd voor.
De presentatie van 23 mei met allerlei nuttige links vind je hier

EWEC vaart uit

Op woensdag 19 juni trokken bestuur en vrijwilligers van de EigenWijkse er even op uit met de Krommerijnder. Zoals bekend wordt de Krommerijnder aangedreven door onze eigen echte en enige EigenWijkse stroom. Het werd een soort overlevingstocht: bij instappen was het lekker weer, daarna plensde het de hele tocht van Wijk naar Cothen, tijdens de stop in Cothen en pas toen we weer aankwamen in Wijk begon de zon weer voorzichtig te schijnen. We verbinden daar verder geen conclusies aan en het was wel knus en gezellig onder het zeildoek....

Kandidaat penningmeester

Joke van Nobelen tobt met haar gezondheid en tegelijkertijd worden de financiën van de EigenWijkse Energie Coöperatie meer omvattend en ingewikkelder. Reden waarom we Gerrit Taute gepolst hebben of hij bereid zou zijn om ons te ondersteunen bij het beheer van de penningen. Gerrit heeft daarin toegestemd en daar is niet alleen Joke heel blij mee maar het hele bestuur.
Tijdens de ALV van komende zaterdag zal Gerrit zich voorstellen en kunnen de leden besluiten over zijn kandidatuur.
Maar eerst hieronder een beknopt profiel van Gerrit Taute:

Geboren 1952
Studeerde bedrijfseconomie en accountancy (1981) aan de EUR en deed later (1989) de postdoctorale controllersopleiding aan de VU.
Werkte eerst in de accountancy en vanaf 1985 in allerlei managementfuncties in het bedrijfsleven. OPG: controller en Groepscontroller;   Nedtrain ( onderhoudsbedrijf rollend materieel NS): CFO;   NS: Stafdirecteur financiën;   Holland Metrology: CFO.  Sinds begin 2012 actief als zelfstandig adviseur strategie, financiën en organisatie. Vooral betrokken bij veel ondernemingsraden in bedrijfsleven maar ook in de zorg.
Maatschappelijke betrokkenheid: bestuurslid diverse organisaties en gemeenteraadslid in Wijk voor de PCG van 2006 –2018.
 
“Ik vind dat we rentmeester moeten zijn over datgene wat ons op deze aarde tijdelijk is toevertrouwd. Vandaar dat ik me ook wil inzetten voor de EWEC”.  

Asbest eraf, zonnepanelen erop!

Koen Kooper (Buro E) en Tineke Weide (MilieuBuddy) zijn sinds vorige maand in opdracht van het bestuur bezig met het haalbaarheidsonderzoek "asbest eraf, zonnepanelen erop''. Het project is een gezamenlijk initiatief van de energiecoöperaties in Bunnik, Houten en Wijk bij Duurstede.

Doel is om na te gaan of er een rendabele businesscase kan worden opgezet, waarbij de kosten van sanering van grote asbestdaken van (agrarische) ondernemers voor een deel kunnen worden betaald uit de exploitatie van een zonnestroominstallatie. En of de lokale energiecoöperaties daarin een interessante propositie kunnen doen, met positief resultaat. Inmiddels zijn er drie ondernemers gevonden die mee willen werken aan het uitwerken van een businesscase voor hun situatie. De komende weken vinden er nog gesprekken plaats met potentiële deelnemers. 

Aangezien twee weken geleden het voorgestelde asbestverbod per 1-1-2025 met een meerderheid in de Eerste Kamer is afgewezen, is voor veel bedrijven met een asbestverdacht dak, de druk van de ketel. Dit betekent niet dat men achterover kan leunen, maar er zal gekeken moeten worden welke triggers ervoor zorgen dat probleemeigenaren wel tot asbestsanering overgaan.  
Wil je meer weten over dit project?
Stuur een mailtje

Zonnepark Cothen

Sinds oktober vorig jaar zijn we als EigenWijkse in gesprek met Sunvest die een zonnepark van ongeveer 11 hectare (13 MW) wil ontwikkelen bij Cothen. Bij die gesprekken was onze inzet:
  • EWEC wil de stroom uit het voorgenomen zonnepark Cothen kunnen verkopen aan haar klanten
  • EWEC wil financieel deelnemen in het zonnepark zodanig dat het profijtelijk is voor EWEC èn voor haar leden
  • En tenslotte: we willen dat een deel van de opbrengst in een gebiedsfonds of Energietransitiefonds vloeit.
Na intensief overleg met Sunvest, Eneco en om | nieuwe energie hebben we overeenstemming bereikt over de inkoop en levering van de opgewekte stroom. Eneco als zogenaamde 'sourcing partner' van om koopt de stroom en levert die aan de achterdeur door aan om. En wij als EigenWijkse kunnen vervolgens de stroom weer aan onze klanten verkopen. Als het park gerealiseerd is hebben we ineens voor 4000 huishoudens stroom!
We hebben een principe overeenkomst dat (de leden van ) EWEC een achtergestelde lening gaat verstrekken aan het Zonnepark tot maximaal eenderde van het benodigde eigen vermogen. De leden ontvangen daarvoor een rente van 4% op jaarbasis en de lening wordt afgelost in 10 jaar. Mocht de zoninstraling in een bepaald jaar bovengemiddeld goed zijn dan komt er een bonus van 1% en bij een slecht jaar een malus van 1%
Daarnaast ontvangt de EigenWijkse een wervingspremie van € 10.000 vooraf en nog eens 2% van het bijeengebrachte kapitaal.
Bij een eventueel volgend project willen Sunvest en EWEC 50/50 optrekken.
Over de storting in een gebiedsfonds zullen Sunvest en gemeente nog verder moeten praten.
Al met al vinden we dit een acceptabel resultaat dat we graag ter instemming voorleggen aan de ALV.
Niets

Copyright © 2019 EigenWijkse Energie Coöperatie, All rights reserved.


Wil je een wijziging doorgeven?
Je kunt je adresgegevens wijzigen or je uitschrijven voor deze mailing

Email Marketing Powered by Mailchimp