Copy
Nieuwsbrief #30 van de EigenWijkse Energie Coöperatie met in dit nummer: van de voorzitter, EigenWijkse Energiewinkel, ALV mèt film, Clubcampagne, Mariënhoeve 2, Zonnepark Cothen, Knooperf en André met een weddenschap... 
Laat ons weten wat je vindt van deze Nieuwsbrief.
Share
Tweet
Forward

Van de voorzitter

Binnenkort een echte EigenWijkse EnergieWinkel! We zijn druk bezig met de voorbereidingen om begin december open te kunnen: een eigen inloopwinkel op een centraal punt waar we mensen kunnen ontvangen, vergaderen, gewoon werken en Energieloket houden. Spannend!
Ook spannend is het voorgestelde project in Cothen om 10 hectare zonneveld aan te leggen. We hebben inmiddels een aantal malen overleg gehad met initiatiefnemer Sunvest maar zien vooralsnog onvoldoende ruimte om als EigenWijkse hierin mee te doen.
Het startsein voor de werving van deelnemers voor Mariënhoeve 2 gaat tijdens de ALV op 10 december van start en ook de Clubactie "scoren voor je sport" gaat binnenkort lopen. Kortom: weer veel werk aan de winkel!
Wil je eens overwegen of jij ook met ons mee wil doen? Samen Wijk duurzamer maken? Neem dan contact op. We zoeken mensen voor het ontwikkelen van leuke campagnes, we willen onze website nog beter maken, mensen wegwijs maken in het woud van energiebesparingsmogelijkheden (hebben we een cursus voor).
Samen komen we verder:
stuur een mailtje of spreek ons aan, op straat of binnenkort in onze eigen EnergieWinkel!

EigenWijkse EnergieWinkel!

Het gaat door, een eigen winkel | kantoor: de EigenWijkse EnergieWinkel!
Op een heel centrale, zichtbare plek. Waar we met elkaar kunnen werken, vergaderen, Energieloket houden, klanten inschrijven, uitleg geven over onze projecten.
De EigenWijkse krijgt daarmee een zichtbare plek in de Wijkse samenleving, een eigen smoel. Dat kost natuurlijk geld maar geeft ons veel naamsbekendheid en ook nieuwe mogelijkheden. Want we kunnen dan ook van alles laten zien op het gebied van verduurzaming: energiebesparing, nieuwe manieren van verwarmen, zonnepanelen enzovoorts. Begin december willen we openen. Waar het is? Je ziet het vanzelf! Spannende tijden....

Algemene Leden Vergadering 10 december

Op maandag 10 december houden we weer onze najaars ALV. We beginnen om 19:00 uur in de foyer van Calypso. Omdat we de vorige najaarsbijeenkomst in Calypso, mèt film, een groot succes vonden gaan we weer een gratis! film draaien, meteen na de ALV. Als een cadeautje voor onze leden en onze klanten èn om nieuwe mensen aan te trekken. Zie onder.

Gratis film: "Normal is Over"

Op maandag 10 december wordt in Calypso vanaf 20:00 uur de documentaire 'Normal Is Over' vertoond, na de Algemene Ledenvergadering. Om onze leden en klanten te bedanken. En om nog meer mensen te interesseren voor onze missie. Welkom!
'Normal is Over' is gemaakt door de Nederlandse documentairemaker Renée Scheltema (geboren 1951).  Ze studeerde criminologie, werkte als fotograaf en vond haar bestemming als filmmaker. Toen haar kinderen nog klein waren emigreerde ze naar Zuid-Afrika om hen in een omgeving te laten opgroeien waar ze de natuur nog echt konden ervaren. Ze besteedde 5 jaar van haar leven aan het maken van de documentaire 'Normal is Over' en deed dat onafhankelijk, zonder geldschieters of crew. 
 
Ze analyseert in de film, met behulp van diverse internationale deskundigen, hoe mensen met de aarde omgaan: klimaatverandering, uitsterven van planten en dieren, uitputting van natuurlijke bronnen en industriële controle over onze voedselproductie. De documentaire onderzoekt hoe ons financieel-economisch systeem samenhangt met al deze zaken, maar laat ook mogelijke oplossingen zien.
Renée neemt ons mee op een internationale reis waarin ze niet alleen prominente deskundige denkers, zoals de Indiase Vandana Shiva, ontmoet maar ook doeners die zich richten op duurzame energie of op het uitbannen van plastic.
Kortom, de film biedt een inspirerende visie en concrete aanknopingspunten voor iedereen die duurzamer wil leven. Reserveer je gratis kaartje via
kaartverkoop@calypsotheater.nl
Bekijk hier de trailer

Clubactie

Binnenkort gaan we van start met onze Clubactie. Gedurende een aantal maanden, gedacht wordt aan december 2018 tot februari 2019, worden de leden van de deelnemende sportclubs op Mariënhoeve actief benaderd om zelf klant te worden of om een klant te werven. Voor iedere nieuwe klant die zich via deze actie aanmeldt bij de EigenWijkse Energie Coöperatie, ontvangt de club eenmalig € 25, vrij te besteden binnen de begroting van de betreffende club. Uitgangspunt is dat de inschrijver minstens 1 jaar klant blijft.
De Clubactie 2018 is een initiatief van de EigenWijkse in samenwerking met Stichting Wijksport. Doelen van de actie zijn:
  1. Extra inkomsten genereren voor de bij Stichting Wijksport aangesloten sportclubs die meedoen aan deze actie;
  2. Meer klanten en leden werven voor de EigenWijkse Energie Coöperatie;
  3. Lokaal initiatief versterken zowel op sportgebied als voor het opwekken van lokale groene stroom.

Voortgang Zonnepark Mariënhoeve 2

Inmiddels hebben we met Stichting Wijksport overeenstemming bereikt over de invulling van de volgende fase (circa 1400 zonnepanelen) van Zonnepark Mariënhoeve. Het wordt een SDE+ project, dat op dezelfde manier zal gaan als de Stroomfabriek: alle opgewekte zonnestroom zal worden teruggeleverd aan het net. De EigenWijkse wil daarvoor weer een afnamecontract afsluiten met om | nieuwe energie. Stichting Wijksport stelt de daken van de MFA hal ter beschikking en ontvangt hiervoor een dakvergoeding. De planning is om de zonnestroominstallatie in mei 2019 op te leveren.
Voor het project is een lening aangevraagd bij het Energiefonds Utrecht en we dienen ook een aanvraag in bij het BNG Duurzaamheidsfonds. Voor dat laatste is een garantstelling van de gemeente Wijk bij Duurstede gevraagd. 
Tijdens de komende ALV op 10 december a.s. willen we van start gaan met de werving van investeerders. Dit zal gefaseerd gaan, waarbij de leden van de EigenWijkse en sporters van bij Wijksport aangesloten verenigingen voorrang krijgen. Vanaf 1 januari 2019 zal de inschrijving open gesteld worden voor de overige inwoners van de gemeente. 
De minimale inleg per investeerder voor het project bedraagt € 500,-- en maximaal kan € 25.000,-- worden ingelegd.  Het lidmaatschap van de EigenWijkse is vereist als je mee wilt doen. Het verwachte rendement is 4%.
Het Informatie Memorandum is bijna klaar.
Stuur even een mailtje als je op de hoogte gehouden wil worden.
 

Zonnepark Cothen

De firma Sunvest wil een zonnepark van ongeveer 10 hectare aanleggen in Cothen, tussen Trechtweg en de sportvelden (donkergroene vierkant midden boven). Geïnstalleerd vermogen wordt circa 10 MW, goed voor de jaarlijkse stroombehoefte van 2500 huishoudens. Dat zet zoden aan de dijk.
Eerder dit jaar, in juli, is er een inloopavond geweest voor de buurt. Op 28 november is er weer een inloopavond gepland, in OBS De Toermalijn, Overrijnseveld 1 in Cothen, tussen 19.30 en 21.30 uur. Zie uitnodiging.
Wij hebben de afgelopen weken als EigenWijkse intensief overleg gevoerd met de initiatiefnemer Sunvest en met de gemeente over het plan. Doel was om te onderzoeken of en hoe de EigenWijkse Energie Coöperatie in dit project een rol kan spelen en op welke wijze onze leden daarin kunnen participeren. Uiteindelijk zijn we tot de conclusie gekomen dat er onvoldoende ruimte geboden wordt om daadwerkelijk en effectief onze rol als lokale energiecoöperatie te spelen. Daarvoor is naast coöperatief eigendom van tenminste 50% ook inspraak en beslissingsbevoegdheid nodig op alle cruciale punten. En betrokkenheid van de omwonenden vanaf het allereerste begin, ook bij de locatiekeuze. Op dinsdag 20 november komt het onderwerp participatie bij zonneparken in de gemeenteraad aan de orde om 21:30 uur.

Deelnemers gezocht voor Knooperf

Altijd al willen wonen in het prachtige buitengebied van Wijk bij Duurstede?
Voor een locatie in het buitengebied van Wijk bij Duurstede worden deelnemers gezocht voor een knooperf project. Een wat? Een Knooperf is een boerenerf waarop een aantal woningen wordt ontwikkeld op een eigen kavel met een gezamenlijk erf. De wandelpaden die over het erf lopen zijn openbaar en er is samenhang met het omringende landschap. De bewoners gaan zelf het landschap beheren en daarin investeren. Het project wordt in CPO (Collectief Particulier Opdrachtgeverschap) ontwikkeld. Zo duurzaam mogelijk en zonder gebruik te maken van een gasaansluiting. Men zoekt deelnemers met voldoende budget en bereidheid om samen dit kleinschalige plan (maximaal 6 woningen) verder uit te werken. Initiatiefgroep : Berdy van Grinsven, Dineke van Dalen, Peter-Paul Platenburg en Paul Soeterbroek.
Interesse? Neem dan contact op met Paul Soeterbroek (06 3040 9698).


STICK TO THE STORY
CHANGE THE SCRIPT
CHANGE THE FUEL

Tja. Klaasje Dijkhof. Daar hadden we natuurlijk op kunnen wachten. Een parlementariër die niet verder kijkt dan zijn eigen horizon. En die is hoog. Begrensd door de Haagse hoogbouw, de windmolens die vanuit zijn raam hoger lijken dan in werkelijkheid, de bomen van het bos dat klimaatdiscussie heet. De klimaattafels waar hij net niet overheen kan kijken.
Als een peuter die ook eens met de grote mensen wil meepraten klinkt het vanaf de vloer, bezaaid met files aan speelgoedautootjes:
"Kernenergie"!
Lekker pittig recalcitrant jongetje, die Klaasje. Die komt er wel, in de Haagse hoogbouw.

Is kernenergie een alternatief voor zonnepanelen en windmolens?
Hoevel energie en geld is er nodig om een kerncentrale te bouwen? Wat kost het om heel de wereld op electriciteit te laten rijden? En de lucht- en scheepvaart dan?

Ik vond iets beters. Terwijl klimaatgekkies en klimaatontkenners en hun bondgenoten in industrie en overheid hun conservatieve natte scheten laten, zijn er hier en daar wetenschappers bezig met een backup plan: haal de CO2 terug uit de atmosfeer en stop het waar het ooit is begonnen: in brandstof. Een chemisch zuiver en waterhelder goedje dat jij en ik in de tank kunnen gieten van onze conventionele verbrandingsmotor. 
Je kunt de mobiliteitstechniek veranderen; je kunt ook de brandstof veranderen.

Te mooi om waar te zijn? Kijk naar dit filmpje. Ik durf er mijn karige maandinkomen op te zetten.

https://www.youtube.com/watch?v=Mb_8DJF6Hp0

Copyright © 2018 EigenWijkse Energie Coöperatie, All rights reserved.


Wil je een wijziging doorgeven?
Je kunt je adresgegevens wijzigen or je uitschrijven voor deze mailing

Email Marketing Powered by Mailchimp