Copy
Nieuwsbrief #18 van de EigenWijkse Energie Coöperatie met in dit nummer: Van het bestuur, Mariënhoeve, datum ALV, verlenging contract voor onze klanten, laadpalen in Wijk, uitbetaling Stroomfabriek en ....geen column van André. 
Laat ons weten wat je vindt van deze Nieuwsbrief.

Van het Bestuur

We hebben niet stil gezeten deze zomer. Het meest druk was Martin van Bochove, die heel veel uren heeft gestoken in het laadpalenproject. Hij heeft daardoor veel voor elkaar gekregen, verderop in de nieuwsbrief meer.

We konden meedraaien in een zomercampagne van Duurzame Energie Unie om de leden die nog geen klant zijn, een mooie klantenaanbieding te doen. Het nabellen van leden was tijdtechnisch een niet te behappen klus maar de actie leverde toch nog 7 nieuwe klanten op. We hadden opnieuw een kraam op Kleurrijk Wijk dit jaar en  veel mensen accepteerden een folder of gingen met ons in gesprek. De van der Sijs laadpaal bleek ook een eyecatcher!

De oproep voor ondersteuning in de administratie heeft geresulteerd in een mooie samenwerking met Linda van Vemde en Alaheh Rostaminamdari. Linda heeft haar eigen administratiekantoor Adzaco en Alaheh is Iraans statushouder en woont in Cothen. Zij is bezig met een inburgeringscursus en zocht vrijwilligerswerk. 


 

Mariënhoeve

 

We zijn nog steeds druk met het werven van deelnemers voor Zonnepark Mariënhoeve. Het gaat goed want er zijn inmiddels al 386 van de 480 panelen op het dak van de Judohal verkocht! Er zijn dus nog 94 zonnepanelen beschikbaar en die willen we graag zo snel mogelijk verkopen. Wacht niet te lang met reserveren als je woonachtig bent in de postcodegebieden 3945, 3947, 3961, 3962, 3972, 3985, 3997 en 3998. Wil je ook je kennissen en buren op de hoogte stellen?

Hoe werkt dit project nou, simpel uitgelegd? De investering wordt terugverdiend door een verlaging van de afrekening van de elektrakosten. De verlaging van de afrekening is ruim €0,12 per kWh. Bij een verwachte opbrengst van 250 kWh per paneel geeft dat een opbrengst van €30,- per jaar. Een paneel kost €335,-. Dat wordt dus terugverdiend in 11 jaar en de panelen gaan minimaal 25 jaar mee. De verlaging van de energiebelasting is minimaal 15 jaar gegarandeerd. Wat er daarna gebeurt is onduidelijk maar de investering is ruimschoots terugverdiend en het rendement komt uit op ca. 4%.


Wellicht heb je in Calypso al onze reclame gezien! Ook verschijnen we op het mededelingenscherm in het huis van de gemeente en mogen we adverteren op de tv-schermen van Daily Fit: de eerste panelen komen immers op hun dak te liggen! 

Je kunt ook ons project verder onder de aandacht brengen door de Facebookpagina te delen of te liken:https://www.facebook.com/marienhoeve/?fref=ts 

 


Algemene Ledenvergadering 15 november om 19.30 uur
Op woensdag 15 november organiseren we onze halfjaarlijkse ledenvergadering volgens het inmiddels beproefde model: Een half uur ALV en daarna een inhoudelijke bijeenkomst, dit keer zeer waarschijnlijk aan de hand van een klimaatdocumentaire. Meer informatie volgt in de oktober nieuwsbrief.

Verlenging klantencontract bij EWEC voor gas en elektriciteit

De eerste contracten zijn vorig jaar al verlengd. De verlenging van een contract is door ons steeds aangekondigd bij de klanten, zodat zij konden beslissen om dit contract te verlengen of aan te passen. Sinds deze zomer zijn wij vanwege de groei van de hoeveelheid klanten gestopt met deze dienstverlening. 

Alle klanten die na afloop van hun contract geen actie ondernemen, gaan automatisch over op een variabel contract. Dit contract is per maand opzegbaar en om die reden zijn de te betalen tarieven afwijkend van een vast contract. De tarieven van het variabele tarief worden ieder half jaar aangepast. Als deze prijzen stijgen dan worden de klanten met variabel tarief daarover geïnformeerd.

De tarieven van het vaste contract worden maandelijks bij Duurzame Energie Unie aangepast aan de tarieven op de energiemarkt. Een vast contract kan voor de duur van 1 tot 3 jaar worden afgesloten maar de ene maand duurder uitpakken dan de volgende maand. Ons advies is om de afloop van je contract in de gaten te houden en een nieuw contract af te sluiten zodat je gebruik kunt maken van een (meestal, maar niet altijd) gunstiger tarief, óf om bij ons na te gaan wat de huidige variabele tarieven zijn en dan te besluiten het bij variabel te laten omdat je dan ook profiteert van eventuele tussentijdse verlagingen.

Het blijft koffiedik kijken wat betreft de toekomst op de energiemarkt en het voordeel wat jullie als klanten bij ons hebben is dat wijzelf (bestuur EWEC, en de leden die klant zijn), behalve óók klant, óók eigenaar zijn van ons eigen energiebedrijf en we elkaar geen oor aannaaien. Onze tarieven zijn dus altijd eerlijk, marktconform en concurrerend.

Het aantal klanten bij de EWEC is inmiddels gestegen naar 114. En er zijn alweer nieuwe aanmeldingen. Die kunnen wij goed gebruiken: ga jij ook naar www.ewec.nl om je aan te melden?

variabel tarief per 1-7-2017:
enkel: 0,1951; hoog: 0,2029; laag: 0,1854 
gas: 0,6397          Vastrecht: 72,- per jaar
         
vast tarief 1 jaar per 1-2017:
enkel: 0,19886; hoog: 0,20396; laag: 0,19137 
gas: 0,61358         Vastrecht: 72,- per jaar
         
           
Laadpalen
Het laadpalenproject begint duidelijke vorm te krijgen. Vooral Martin van Bochove heeft zijn zomer er wel aan besteed. Hij voerde veel gesprekken met wethouder en ambtenaren, met Henk Roest (van der Sijs), het projectplan moest geschreven, de begroting gemaakt, achter geld aan gezeten enz.
Het resultaat staat. Een gevreesde lastige aanvraag bij RVO voor een experimentenregeling hoeft niet te worden ingediend en het kostenplaatje is helemaal compleet. De gemeente, van der Sijs en EWEC zijn bereid om de eerste laadpalen te financieren die wellicht al in november geplaatst zouden kunnen worden. Ook andere Wijkse instellingen zijn gevraagd te overwegen mee te investeren.

Op het Walplantsoen willen we graag een laadeiland met 4 of 6 aansluitingen. De huidige palen kunnen dan naar een andere plek en natuurlijk komen ook Cothen en Langbroek aan bod.

Vanaf januari volgend jaar gaat de provincie Utrecht, via het energiefonds, aan bedrijven en organisaties als de onze, leningen tegen gunstige tarieven verstrekken om overstap op duurzame energie te stimuleren. We zullen dan een aanvraag gaan doen om versneld een grote hoeveelheid openbare laadpalen te kunnen plaatsen.

Voor die lening is het van belang om uit te rekenen hoeveel  CO2 reductie er door de financiering gerealiseerd zal gaan worden. Gelukkig kan Arno Harting dat heel goed voor ons uitrekenen.

We zijn al met al hoopvol op een snelle uitrol van een modern uitgebreid openbaar laadsysteem, wat ook nog eens makkelijk uitbreidbaar is. Daardoor zijn bewoners en bezoekers in onze gemeente, die niet kunnen laden bij hun eigen huis, verzekerd van een openbare laadplaats voor hun auto. Het zal een enorme stimulans zijn om elektrisch rijden te bevorderen. Natuurlijk worden die laadpalen en laadpleinen/eilanden voorzien van groene EigenWijkse stroom.
                      Uitbetaling Stroomfabriek

Het ziet ernaar uit dat de opbrengst over 2017 hoger is dan over 2016. De uitkering is in principe gemaximeerd op de subsidiabele opbrengst per jaar. Dat is 130.000 kWh per jaar gedurende 15 jaar.
 
Omdat de stroomprijs is gedaald, zal ook de opbrengst per jaar iets lager uitvallen dan begroot.
Bij de afrekening over de komende jaren zal de geproduceerde opbrengst worden meegenomen in de afrekening. Daardoor is er een snellere aflossing mogelijk. Het rendement blijft, zoals beloofd, gehandhaafd op 3%.
 
 

Volksbelang

Volksbelang geeft alle huurders de kans om ook van zonne-energie te profiteren. Huurders die geen eigen dak of geen geschikt dak hebben, kunnen meedoen met postcoderoosproject Zonnestroom. Maximaal 9 zonnepanelen zijn beschikbaar per huurder en die worden op een dak van een flat geplaatst en over de stroom die daarmee opgewekt wordt hoeft men geen energiebelasting te betalen. Het bespaart op jaarbasis minimaal € 50 en iedereen kan zo bijdragen aan een schonere toekomst. 
COLUMN       

Geen column deze maand in verband met de late vakantie van én de plotsklapse internetstoring ten huize van de columnist....
....
Copyright © 2017 EigenWijkse Energie Coöperatie, All rights reserved.


Wil je een wijziging doorgeven?
Je kunt je adresgegevens wijzigen or je uitschrijven voor deze mailing

Email Marketing Powered by Mailchimp