Copy

Ik ben tot de conclusie gekomen dat veel problemen waar kinderen Gods mee te maken krijgen, voorkomen kunnen worden als ze de Here oprecht dienen. Het oprecht dienen van de Here houdt mijns inziens, onder andere in, dat men zich dagelijks afzondert voor gebed en het lezen en bestuderen van het Woord van God. Daarnaast moeten we onze onderlinge bijeenkomsten niet verzuimen. Er gaat kracht uit van het     gezamenlijk loven en prijzen van de Here en van de gemeenschap met onze broeders en zusters.

Gelovigen die de Heiland niet van harte dienen, lopen een groot risico het slachtoffer te worden van de pijlen van de tegenstander, omdat hun wapenrusting niet aan alle eisen voldoet. Omdat ze het Woord van God niet lezen en niet toegewijd zijn aan de Here, weten ze niet hoe ze zich moeten weren tegen de vijandelijke aanvallen. We behoren ons te vernederen onder de machtige hand Gods en waakzaam te zijn. Wie dat niet doet en de Here niet ernstig zoekt, zal niet tot volle wasdom komen.

LEES MEER
19/20 okt. – 00.00 uur – Nachtbidstond
20 okt. – 19.30 uur – Men’s Ministry
21 okt. – 10.00 uur – S.L. Hofwijks
21 okt. – 13.00 uur – Doopdienst
21 okt. – 19.00 uur – Genezingsdienst
24 okt. – 19.30 uur – S.L. Hofwijks
27 okt. – 18.45 uur – Huwelijksseminar
28 okt. – 10.00 uur – S.L. Hofwijks
28 okt. – 13.00 uur – Jamilla Pieternella
28 okt. – 19.00 uur – Bulgaarse dienst
31 okt. – 19.30 uur – S.L. Hofwijks
03 nov. – 10.00 uur – Bijbelstudie – S.L. Hofwijks
04 nov. – 10.00 uur – S.L. Hofwijks
04 nov. – 13.00 – S.L. Hofwijks
07 nov. – 19.30 uur – Lofprijs – Gerard Liesdek
11 nov. – 10.00 uur – Astrando Castillion
11 nov. – 13.00 uur – Astrando Castillion
14 nov. – 19.30  uur - Sandra Habes
18 nov. – 10.00 uur – John Hofwijks
18 nov. – 13.00 uur – John Hofwijks
21 nov. – 19.30 uur – Gustaaf Soekimo
25 nov. – 10.00 uur – S.L. Hofwijks
25 nov. – 13.00 uur – S.L. Hofwijks

Op 8 november hopen de voorganger en pastor Roberto te vertrekken naar Suriname en Trinidad-Tobago. 

Het eigenlijke doel van de reis is Port of Spain Trinidad, waar honderden pastors en andere leiders (ongeveer 600) aanwezig zullen zijn voor de eerste Caribbean Summit van the Global Church Network -  Florida USA. Er zullen, DV, vertegenwoordigers uit ongeveer 23 landen aanwezig zijn, waaronder Suriname en Guyana. Onze voorganger is één van de sprekers.

Omdat de voorganger en pastor Roberto via Paramaribo reizen, zullen zij, zo de Heer wil, ook Suriname aandoen voor het vervullen van spreekbeurten in Wageningen en Paramaribo.

Op 19 januari 2019 begint, zo de Heer wil, de vernieuwde Maranatha Bijbelschool.

Belangstellenden kunnen zich aanmelden met het formulier dat in de Infokamer te vinden is. De bezoekers van de zustergemeenten kunnen terecht op de daarvoor bestemde boekentafel. 

Uw aanmelding wordt door pastor Roberto schriftelijk bevestigd. 

De volgende Bijbelstudie, verzorgd door voorganger S.L. Hofwijks, is op zaterdag 3 november in de Wijkzaal MM. Na aanvang van de Bijbelschool (MBS) vervallen de Bijbelstudies.

Met Gods genade vindt de eerste bijeenkomst van de Men’s Ministry, onder leiding van voorganger S.L. Hofwijks, op zaterdag 20 oktober van 19.30 tot 20.45 uur plaats. 

Op deze bijeenkomst zal de pastor met zijn plannen komen en zullen de mannen hun concrete ideeën kenbaar kunnen maken.

Op 8 december hopen wij in het Van der Valk hotel bij Schiphol A4, onze jaarlijkse lunch met de alleenstaande ouders te hebben.

Alleenstaande ouders van de gemeente (leden en vaste bezoekers) met thuiswonende kinderen tot en met 25 jaar zijn welkom. Wij maken geen uitzondering op deze regel. Voor transport naar het hotel kan gezorgd worden. 

De formulieren die in de Infokamer en in de zustergemeenten op de boekentafel liggen, moeten uiterlijk 1 december ingeleverd zijn.

Denk aan onze nachtbidstond. In de nacht van vrijdag 19 op zaterdag 20 oktober vindt onze nachtbidstond plaats.

De bidstond begint middernacht 00.00 uur en eindigt de volgende morgen om 06.00 uur. Er zal gebeden worden voor de stad Amsterdam, de gemeente, de voorganger en tal van andere zaken. Deze bidstond staat onder leiding van zr. Mildred Sodikromo. U bent van harte welkom.

 

Zaterdag 20 oktober vindt de Maranatha Basics (MB) plaats in één van de zalen van de kerk. De MB begint om 09.30 uur en is om ongeveer 14.00 uur afgelopen.

Gelovigen die onlangs hun leven aan de Heer gegeven hebben, sporen wij aan de MB te volgen.

In de middagdienst van zondag 21 oktober vindt onze doopdienst plaats.

Er zullen ongeveer 25 gelovigen gedoopt worden door onderdompeling in het water. Het wordt een bijzondere samenkomst.

 

Op zondag 21 oktober vindt, met Gods genade, onze laatste bevrijdingsdienst van dit jaar plaats. Deze avond zal geleid worden door pastor Charles Lepelblad.

Naast een kort woord zal er ruimschoots tijd zijn voor het bidden voor de noden van de gelovigen. De dienst begint om 19.00 uur.

Vrouwenretraite

Zr. Irma Chin A Sen vertrekt maandag 22 oktober met 45 zusters naar Conferentie Centrum de Kroeze Danne voor de jaarlijkse vrouwenretraite. De zusters worden om uiterlijk 11.30 uur verwacht op de hoek Admiralengracht / Jan Evertsenstraat.
Ze zijn op woensdag 24 oktober in de middag weer terug in Amsterdam.

Senioren

De senioren van de gemeente zijn van harte welkom op de clubochtend van woensdag
24 oktober, die plaatsvindt in de kerk.
De seniorenbijeenkomsten zijn voor alle gelovigen vanaf 55 jaar.

De dienst begint om 10.30 uur en duurt tot ongeveer 12.30 uur.

Vergeet u niet zich aan te melden voor het huwelijksseminar van zaterdag 27 oktober. Het belooft net als de vorige keer een bijzondere avond te worden. 

Het seminar begint om 18.45 uur en duurt tot uiterlijk  21.30 uur. Indien u wilt deelnemen aan dit bijzondere seminar, kunt u zich tot uiterlijk woensdag 24 oktober aanmelden via het formulier in de Infokamer, email: info@maranatha.nl of via onze vernieuwde website: www.maranatha.nl/huwelijksseminar.

Jarig

Donderdag 25 oktober hoopt zr. Elfriede Fränkel-Cotino (foto links) haar 95e verjaardag te vieren.

Op zondag 28 oktober hoopt zr. Leonora Kroonenberg (foto rechts) haar 90e verjaardag te vieren.

Dankbetuiging

Zr. Jacqueline Spalburg wil een ieder bedanken voor de betoonde belangstelling ter gelegenheid van haar 93e verjaardag op 13 oktober.

Overleden

Br. Patrick Goring uit Duitsland is op 18 oktober in Wuppertal Duitsland overleden. 

Hij wordt op dinsdag 30 oktober om 13 uur in Wuppertal begraven.


 

Bijzondere bruiloft

Op woensdag 24 oktober hopen br. Tsoen Liem en zr. Soemie Chang-Wahap hun smaragden bruiloft te vieren. Zij zijn dan 40 jaar getrouwd.

Vakantie

Zr. Belinda Uyleman en haar zoon Janoah zijn vrijdag 19 oktober voor een week vakantie naar New York vertrokken.

 

AGENDA WEEK 43
21 T/M 28 OKTOBER 2018


MAANDAG
18.00 uur | Maranatha Radio 102.4

WOENSDAG
10.30 uur | Seniorenclub
19.30 uur | Woensdagavond samenkomst

DONDERDAG
10.00 uur | Voorbede
19.30 uur | Evangelisatie CS


VRIJDAG
19.30 uur | NextGen


ZATERDAG
18.45 uur | Huwelijksseminar


ZONDAG
10.00 uur | Samenkomst

13.00 uur | Samenkomst

MARANATHA
GEGEVENS


Adres Kerkgebouw
Hoek Cabot-/Vasco da Gamastraat
Amsterdam (nabij Mercatorplein)
Tel.: 020 616 46 89
klik hier voor de routebeschrijving

Samenkomsten
Woensdag | 19.30 uur
Zondag | 10.00 uur
Zondag | 13.00 uur
De samenkomsten vinden plaats
in het kerkgebouw.

Adres Secretariaat
Meer en Vaart 318
1068 LG Amsterdam
Tel.: +31 20 667 58 58
Fax: +31 20 410 06 30

Openingstijden Secretariaat
Dinsdag t/m vrijdag van
09.00 uur tot 16.30 uur

 

Website
www.maranatha.nl

Email
info@maranatha.nl

Email Apostel S.L. Hofwijks
stenley47@outlook.com

ING:
NL58 INGB 0004 8637 20)

ABN AMRO:
NL46 ABNA 0461 0954 40)

BOUWFONDS
ABN AMRO: NL05 ABNA 0501 2828 90)

Zaterdag
11.00 uur Family 7

Zondag
01.00 uur Salto 2
13.00 uur Salto 2
17.00 uur Salto 2
20.00 uur Salto 2

Donderdag
12.00 uur Salto 2

MARANATHA TV BUITENLAND

Zaterdag
13.00 uur Curaçao

Zondag
08.00 uur Curaçao

Zondag
08.30 uur Suriname UCB
14.00 uur Suriname ATV

Zondag
16.00 uur Curaçao

LIVESTREAMS

Salto 2 Live
Salto 2 On Demand
Family 7

Zondag 09.30 uur
Schoolgebouw Het Meesterwerk
El Grecostraat 171 (Tussen de Vaarten)
Almere

Zondag 10.00 uur

Buurthuis De Bonte Kraai
Kraaiennest (naast het metrostation)
Amsterdam Zuid-oost

Zondag 10.00 uur
Gemeente Nieuw Leven
Hoofdweg 3 Wageningen,
Suriname (Nickerie)

Zondag 10.00 uur
Gemeente Alpha en Omega
Weg naar Coppename km. 63,5
Suriname (Calcutta, Saramacca)


Zondag 10.00 uur
Iglesia Avivamiento Aruba
Pos Chiquito 11 B
Aruba

Zondag 11.00 uur
Gemeente MCTC
Huigenbos 100 A
A/dam Zuid-Oost
(Engelse dienst)
Facebook
Instagram
Twitter
Vimeo
MARANATHA MINISTRIES
Adres kerk: Cabotstraat 33, Amsterdam (West)
www.maranatha.nl


Our mailing address is:
Maranatha Ministries
Meer en Vaart 318
Amsterdam, 1068LG
Netherlands

Add us to your address book


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp