Copy

"Vrees is de voorloper van veel ellende, de verwekker van slechte dingen. Vreesachtigheid is een houding die de mens in gevangenschap, verwarring en spanning brengt en die tot innerlijke conflicten en teleurstelling leidt." (Oral Roberts). 

"Wat ik altijd heb gevreesd, is nu gebeurd. Ik vind geen vrede en geen stilte; rust ken ik niet, alleen ellende.” (Job 3:25,26 - Het Boek).

Vrees is één van de grootste vijanden van de mens. Zij heeft een negatieve invloed op ons leven en maakt ons een gevangene van onszelf en van de omstandigheden. Vrees heeft te maken met verkeerd geloven, hetgeen doffe ellende tot gevolg heeft. Wie vrees en angst in het hart toelaat, geeft blijk van zijn twijfel of God wel in staat is in zijn situatie te voorzien. Vrees is niet alleen verkeerd, het kan ook gevaarlijk zijn. Veel mensen kunnen ervan getuigen dat de dingen waarvoor zij vreesden, hen inderdaad zijn overkomen. Hun leven zou anders gegaan zijn, indien zij in plaats van vrees, geloof en vertrouwen in God hadden toegelaten in hun hart, want God is niet veranderd. Hij zegt in Zijn Woord: "Wie in Mij zijn geloof bouwt, zal niet beschaamd uitkomen.” (Romeinen 9:33).

LEES MEER

Apostel S.L. Hofwijks zal de komende maanden de meeste woensdagavonddiensten zelf leiden. Als hij er niet kan zijn, vanwege spreekbeurten in het buitenland, zal een ander de dienst leiden.  

Het karakter van de woensdagavonddienst zal veranderen. De verwachting is, dat meer gelovigen de avonddiensten zullen bezoeken. 

De diensten zullen in het teken staan van: 

  • Voorbede 
  • Lofprijzing 
  • Het werk van de Heilige Geest 
  • Heiliging 
  • Oproep tot bekering 
  • Bidden voor de doop in de Heilige Geest 
  • Bidden voor zieken 

De eerste van de maand zal geheel in het teken staan van lofprijzing, geleid door pastor Liesdek.  
De samenkomsten blijven van 19.30 tot 21.00 uur.  

 

De leider van de Mannenbediening is opgestapt. Apostel S.L. Hofwijks zal de komende maanden de leiding van de Mannenbediening, de Men’s Ministry, op zich nemen.  

De voorganger zal alleen zaken die mannen betreffen aan de orde stellen.  

De eerste bijeenkomst van de Maranatha Men’s Ministry  is op zaterdag 20 oktober. 

Komende week wordt er een uitnodiging naar alle mannen verzonden.  

Voor het einde van het jaar wordt er een mannenontbijt in de Maranathakerk georganiseerd.

Op zaterdag 1 december, aanvang 20.00 uur,  vindt onze jaarlijkse grote echtparenavond plaats in het Van der Valk hotel – A4 Schiphol. 

Wij verwachten weer veel echtparen. Wij hopen dat alle echtparen zich zullen aanmelden. Noteer de datum nu al in uw agenda. Binnenkort wordt per post een uitnodiging naar de echtparen verzonden. Echtparen wier emailadres wij hebben, krijgen ook een uitnodiging per email.  

De kosten voor het uitgebreide buffet, verzorgd door het hotel, bedragen 30,00 euro per echtpaar.
U kunt u zo spoedig mogelijk aanmelden via het formulier bij de brief of via info@maranatha.nl of via de vernieuwde website van Maranatha Ministries, www.maranatha.nl.  

Het vervolg van het huwelijksseminar van 22 september vindt plaats op zaterdag 27 oktober van 18.45 tot 21.30 uur. Dit seminar is in de eerste plaats bestemd voor de getrouwden die op 22 september aanwezig waren. Maar andere belangstellenden mogen zich ook opgeven.  

Wij wijzen u erop dat zowel de aanwezigen van 22 september als de nieuwe belangstellenden zich moeten aanmelden via het inschrijfformulier in de Infokamer of per info@maranatha.nl of via de vernieuwde Maranatha Website, www.maranatha.nl.  

De Maranatha Bijbelschool van september 2018 kon vanwege de geringe belangstelling geen voortgang vinden. De voorganger heeft het programma van de MBS gewijzigd en de begindatum verschoven naar januari 2019. Wij hopen op deze wijze meer gelovigen over de streep te halen. De vernieuwde MBS zal heel interessant en leerrijk zijn. Veel van de lessen worden verzorgd door de voorganger.  

Een deel van de onderwerpen staat vermeld in de vorige  Maranatha Info. Deze school zal een ware aanvulling op de voorgaande jaren zijn. Binnenkort leggen wij op elke stoel een inschrijfformulier. Ook vindt u binnenkort een poster op de prikborden van  de hoofdgemeente.  

Wij doen ons best om ook gelovigen van onze zustergemeenten te bereiken. Een ieder is welkom, dus ook de gelovigen die al eerder de MBS gevolgd hebben. Er zijn dit jaar geen kosten aan de school verbonden.

Sprekers

Op 7 oktober spreekt de Amerikaanse predikster Lisa Veney in de ochtenddienst. Zij heeft reeds eerder in onze gemeente gesproken. In de middagdienst spreekt onze pastor van Maranatha Zuidoost, Miquel van Duivenvoorde.  

Onze voorganger, S.L. Hofwijks, spreekt, DV, op 7 oktober om 13.30 uur in Tilburg, op uitnodiging van de Belgische voorganger Danny Soto. 

Evangelisatie

Denk aan ons evangelisatiewerk. Op diverse plekken in Amsterdam wordt er geëvangeliseerd. Met name op de donderdag van 19.30 tot 21.00 uur op het Centraal Station van Amsterdam. 

Voor meer informatie over ons evangelisatiewerk kunt u contact opnemen met br. Eric Nelson, coördinator van ons evangelisatiewerk. 

 

Vasten en Nachtbidstond

Op zaterdag 13 oktober hebben wij wederom onze maandelijkse vastendag. De gemeente wordt opgeroepen om te vasten en te bidden voor de gemeente Maranatha. Wij bidden ook voor de ongelovigen van Amsterdam en omstreken.  

Van 12.00 tot 14.00 uur komen wij samen in de Maranathakerk voor lofprijzing en gebed. 

De nachtbidstond is op zaterdag 20 oktober van 00.00 uur ’s nachts tot  06.00 in de ochtend. Zr. Mildred Sodikromo zal de nachtbidstond leiden.

Senioren

De senioren van de gemeente zijn van harte welkom op de clubochtend van woensdag 10 oktober die plaatsvindt in de kerk. De seniorenbijeenkomsten zijn voor alle gelovigen vanaf 55 jaar. 

De dienst begint om 10.30 uur en duurt tot ongeveer 12.30 uur. 

Dank van een 71-jarige

Langs deze weg wens ik, voorganger S.L. Hofwijks, allen te danken, die op welke wijze dan ook, belangstelling hebben getoond op en na mijn verjaardag op 16 september. Tot afgelopen zondag, 30 september, kreeg ik nog felicitaties en cadeaus.  

Uw belangstelling en liefde waren overweldigend. De vele felicitaties, enveloppen, cadeaus, apps, facebook berichten, sms’jes, messenger berichten, hebben mij oprecht positief geraakt. 

Moge de Heer u rijkelijk zegenen! 

 


 

AGENDA WEEK 40
1 T/M 7 OKTOBER 2018


MAANDAG
18.00 uur | Maranatha Radio 102.4

WOENSDAG
19.30 uur | Woensdagavond samenkomst

DONDERDAG
10.00 uur | Voorbede
19.30 uur | Evangelisatie CS


ZONDAG
10.00 uur | Samenkomst

13.00 uur | Samenkomst

MARANATHA
GEGEVENS


Adres Kerkgebouw
Hoek Cabot-/Vasco da Gamastraat
Amsterdam (nabij Mercatorplein)
Tel.: 020 616 46 89
klik hier voor de routebeschrijving

Samenkomsten
Woensdag | 19.30 uur
Zondag | 10.00 uur
Zondag | 13.00 uur
De samenkomsten vinden plaats
in het kerkgebouw.

Adres Secretariaat
Meer en Vaart 318
1068 LG Amsterdam
Tel.: +31 20 667 58 58
Fax: +31 20 410 06 30

Openingstijden Secretariaat
Dinsdag t/m vrijdag van
09.00 uur tot 16.30 uur

 

Website
www.maranatha.nl

Email
info@maranatha.nl

Email Apostel S.L. Hofwijks
stenley47@outlook.com

ING:
NL58 INGB 0004 8637 20)

ABN AMRO:
NL46 ABNA 0461 0954 40)

BOUWFONDS
ABN AMRO: NL05 ABNA 0501 2828 90)

Zaterdag
11.00 uur Family 7

Zondag
01.00 uur Salto 2
13.00 uur Salto 2
17.00 uur Salto 2
20.00 uur Salto 2

Donderdag
12.00 uur Salto 2

MARANATHA TV BUITENLAND

Zaterdag
13.00 uur Curaçao

Zondag
08.00 uur Curaçao

Zondag
08.30 uur Suriname UCB
14.00 uur Suriname ATV

Zondag
16.00 uur Curaçao

LIVESTREAMS

Salto 2 Live
Salto 2 On Demand
Family 7

Zondag 09.30 uur
Schoolgebouw Het Meesterwerk
El Grecostraat 171 (Tussen de Vaarten)
Almere

Zondag 10.00 uur

Buurthuis De Bonte Kraai
Kraaiennest (naast het metrostation)
Amsterdam Zuid-oost

Zondag 10.00 uur
Gemeente Nieuw Leven
Hoofdweg 3 Wageningen,
Suriname (Nickerie)

Zondag 10.00 uur
Gemeente Alpha en Omega
Weg naar Coppename km. 63,5
Suriname (Calcutta, Saramacca)


Zondag 10.00 uur
Iglesia Avivamiento Aruba
Pos Chiquito 11 B
Aruba

Zondag 11.00 uur
Gemeente MCTC
Huigenbos 100 A
A/dam Zuid-Oost
(Engelse dienst)
Facebook
Instagram
Twitter
Vimeo
MARANATHA MINISTRIES
Adres kerk: Cabotstraat 33, Amsterdam (West)
www.maranatha.nl


Our mailing address is:
Maranatha Ministries
Meer en Vaart 318
Amsterdam, 1068LG
Netherlands

Add us to your address book


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp