Copy
Nr. 3, februar 2017 · Forskellighedernes fællesskab

Administrativt nyhedsbrev målrettet skolens administration og ledelse.
 


Indhold - nr. 3, februar 2017:

  1. Underretninger på friskolerne
  2. Lønningerne stiger fra 1. april 2017
  3. Husk at hente tilskud til fleksjob fra staten
  4. Inspirations- og arbejdsmøde om lønpolitik
  5. Tillidsrepræsentanten bør kende til lønoplysninger
  6. Nej tak til klageinstans om mobning
  7. Svigt af børn i Danmark – rapport samler viden
  8. Vil du stille op til styrelsesvalget i Dansk Friskoleforening
  9. Landsmøde 2017
Invitation til reception 
Netværksdag for frie dagtilbud den 8. marts 2017


Kursuskalender

1. Færre underretninger på friskolerne

Danmarks Radio bragte for nylig historien om, at der sker betydeligt færre underretninger på såvel de flersprogede friskoler med muslimsk værdigrundlag samt kristne friskoler sammenlignet med øvrige grundskoler. Spørgsmålet melder sig derfor hurtigt – hvorfor? - og er det en generel tendens for friskolerne? Vi har derfor spurgt vores medlemsskoler, hvoraf cirka halvdelen – 155 skoler – har svaret. Tak for jeres hurtige tilbagemeldinger i den forbindelse.

Den interne analyse afslører, at få underretninger måske har noget med samarbejdskulturen mellem skole og hjem at gøre.
Læs mere...
 

2. Lønningerne stiger fra 1. april 2017

 

Det betyder, at alle lønninger, aftalt i niveau 31. marts 2012, skal forhøjes med 4,2446 %.

Lønstigningen pr. 1. april i år består af den aftalte generelle satsforhøjelse på 1,00 % plus 0,23 %, som udløses af reguleringsordningen, hvilket er lidt mindre end forventet, da overenskomsten blev indgået i 2015. 

Reguleringsordningen er den "mekanisme", som sikrer, at de statslige lønninger følger med op, hvis lønningerne på det private område stiger mere end lønningerne på det statslige område.
Læs mere...

3. Husk at hente tilskud til fleksjob fra staten

 

Er I i tvivl om, hvilke tilskud, skolen kan hente fra den statslige flexbarsels-ordning, når medarbejdere er på barsel, eller når skolen ansætter personer i fleksjob, så læs mere her.

I Friskolernes Hus er vi blevet opmærksomme på, at der nogle steder hersker tvivl om, hvilke tilskud, skolen kan hente fra den statslige flexbarsels-ordning, når medarbejdere er på barsel, eller når skolen ansætter personer i fleksjob.

Derfor bringer vi her et rids over reglerne med hensyn til hvem, der er omfattet af ordningen, og hvem skolen kan søge tilskud til.
Læs mere...

4.  Inspirations- og arbejdsmøde om lønpolitik

 

Tre møder om lønpolitik i marts 2017

I marts måned afholder Friskolernes Hus 3 workshops rundt om i landet med fokus på lønpolitik.

På møderne vil deltagerne dels få viden om overenskomsternes krav, dels kunne hente inspiration og sidst men ikke mindst få lejlighed til at arbejde med egne lønpolitikker. 
Læs mere

5.  Tillidsrepræsentanten bør kende til lønoplysninger

To temadage om arbejdsmilljø den 20. marts og 4. april 2017:


Det gode arbejdsmiljø kommer ikke af sig selv. Men hvordan fastlægger man gode rammer for samarbejdet på skolen og hvilken betydning af samarbejdet for det langsigtede arbejde med skolens arbejdsmiljø?

På to temadage i marts og april 2017 ser vi på arbejdsmiljøet på skolen.

De to temadage kan bruges som supplerende uddannelsesdag efter arbejdsmiljølovens regler.
Læs mere

6.  Nej tak til klageinstans om mobning


Fælles henvendelse til undervisningsministeren for at undgå nationalt klageinstans om mobning.

De frie skoleforeninger har sammen med Frie Skolers Lærere og Frie Skolers Ledere samt Efterskoleforeningen underskrevet en fælles henvendelse til undervisningsminister Merete Riisager, hvori der argumenteres for at droppe den planlagte klageinstans om mobning på skoler.
Læs mere

7.  Svigt af børn i Danmark – rapport samler viden

Børns Vilkår har udgivet svigtrapporten 2016, som ved hjælp af 11 udvalgte typer af svigt giver et billede af, hvordan børn rammes af svigt i dagens Danmark.

Tanken bag rapporten er, at overblik og viden om problemerne er nødvendig for at skoler og andre med ansvar for børn kan iværksætte en effektiv indsats.
Læs mere...

8. Vil du stille op til styrelsesvalget i Dansk Friskoleforening?
 

Dansk Friskoleforenings styrelse består af 11 politisk valgte medlemmer. Den 22. april er der valg til styrelsen, og i år skal der vælges 4 medlemmer.
Alle foreningens medlemmer kan stille op til styrelsesvalget: lærere, ledere, pædagoger og øvrige ansatte ved medlemsskolerne, forældre og skolekredsmedlemmer.

Du skal være indstillet på cirka 10 årlige styrelsesmøder, som primært afvikles i Friskolernes Hus på Fyn. Der knytter sig et honorar til styrelsesarbejdet. 

Der er frist for opstilling til styrelsen den 15. marts 2017. 
Læs mere
 

9. Landsmøde 2017
 

Tilmelding er åbent!

Vær med til at dyrke og styrke friskolefællesskabet ved Dansk Friskoleforenings landsmøde. Vi lover stimuli til både hjerne, sjæl og lattermuskler. Alle medlemmer: forældre, skolekredsmedlemmer og ansatte er inviterede.

Aarhus er i 2017 europæisk kulturhovedstad, og derfor er tre af seks valgfrie saloner knyttet til nogle af Aarhus´ største kulturelle institutioner. Der er tilmelding efter først-til-mølle-princippet.

Vel mødet til landsmødet 2017!

Læs mere...

INVITATION TIL RECEPTION


Ole Mikkelsen, konsulent i Friskolernes Hus,
takker af efter mere end 31 år i Dansk Friskoleforening.

Se invitation her
Kort om kurser

Netværksdag for frie dagtilbud den 8. marts 2017
 

Der er stadig ledige pladser på Netværksdagen for dagilbud onsdag den 8. marts 2017.

Vær med i debatten om, hvordan vi arbejder i krydsfeltet mellem politik og praksis, og hvordan Dansk Friskoleforening bedst styrker de medlemsskoler, der har tilknyttet et dagtilbud.

Dagen byder på foredrag med Andreas Rasch Christensen, formand for Mastergruppen bag de styrkede pædagogiske læreplaner og Dion Sommer, professor i udviklingspsykologi, indlæg fra Steiner-børnehaven Askelæ i Svendborg og workshops. 

Deltagelse vil være gratis, men tilmelding er nødvendig.
Kalender

Ledertræf 2017 


2.-3. marts 2017
Gl. Avernæs, Ebberup

Årets tema er: Ledelse med inspiration fra sportens, filosofiens og kunstens verden.

Pedelseminar 2017


6.-7. marts 2017
Scandic i Sydhavnen, København

Ansættelseforhold - Vedligehold - Renovering - Bygningsreglement - Skolebesøg - Netværk

Netværksdag om dagtilbud


8. marts 2017
Odeon i Odense

Gratis netværksdag om dagtilbud: I krydsfeltet mellem politik og praksis i frie dagtilbud

Workshop om lønpolitik


Tre møder: 13., 20. og 21. marts 2017
Hhv. Svenstrup, Ringsted og Middelfart

Et arbejds- og inspirationsmøde om skolens lønpolitikker for medarbejderne og for ledelsen.

Skolens administration 3


15. februar 2017
Friskolernes Hus 

Et-dagskursus om ferie, sygdom og barsel.
Modul 4 afholdes den 31. maj 2017.

Matematikkens dag 2017


20. marts 2017
Brogården, Middelfart 
 

En dag i matematikkens tegn for undervisere med og uden vejlederansvar.

Temadage om arbejdsmiljø


20. marts og 4. april 2017
Vejle og Roskilde

To temadage om arbejdsmiljø på skolen. 
Temadagen kan bruges som supplerende uddannelsesdag efter arbejdsmiljølovens regler.

Skoleårets planlægning


3.-5. april 2017 
Brogården, Middelfart

Kom på forkant med planlægningen af blandt andet fagfordeling, kalender, skoleskema, arbejdsopgaver, arbejdstid m.m. 
 

Nyhedsbrevet SkoleNyt udgives hver anden onsdag.

Redaktion:
Maren Skotte
Peter Højgaard Pedersen
Mette Marie Møller


Kontakt redaktionen: redaktion@friskolerneshus.dk
I alt 3 faste nyhedsbreve:

SkoleNyt: Hver anden onsdag. 
BestyrelsesNyt: Hver anden måned.
Den frie Skole: Hver anden måned.Få også andre nyheder:
Til- og afmeld dig nyhedsagent og nyhedsbreve her


Dansk Friskoleforening
Friskolernes Hus

Middelfartvej 77 · 5466 Asperup

Tlf. 6261 3013 · df@friskoler.dk · friskoler.dk

Du kan redigere dine indstillinger her 
eller  afmelde nyhedsbrevet